Autor Sanitat
26 juny 2014 a 11:00

Proposta de resolució per demanar la reducció de les llistes d’espera als hospitals de Terrassa

0 Flares 0 Flares ×

Al Consorci Sanitari i Mútua de Terrassa

Mútua de Terrassa

Mútua de Terrassa // Foto: Sergi Colomer

La diputada vallesana, Montserrat Capdevila, acompanyada de Maurici Lucena i Núria Segú van presentar una proposta de resolució davant la Comissió de Salut, on es posava de manifest l’increment de les llistes d’espera fruit de la reducció pressupostaria al Consorci Sanitari de Terrassa i l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

D’aquesta manera, s’insta al Govern de la Generalitat a prendre mesures per reduir aquestes llistes d’espera en els dos centres hospitalaris, ja que sobrepassen la mitjana de Catalunya. És per això, que els socialistes demanen revisar els processos i identificar les millores en l’eficiència de la gestió i les assignacions pressupostàries del CatSlut a l’Hospital de Terrassa i a la Mútua pels exercicis 2014 i 2015. A més, es pretén reduir els temps d’espera de totes les intervencions quirúrgiques que sobrepassen els sis mesos. També s’insta a elaborar un pla de xoc durant el 2014 amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera dels procediments garantits que sobrepassen els 8 mesos de temps d’espera.

A més, els socialistes demanen que se certifiqui que tant l’Hospital de Terrassa com l’Hospital Mútua de Terrassa informin d’ofici tots els pacients en llista d’espera de procediments garantits que un cop passats 6 mesos poden acollir-se al dret d’operar-se en un altre centre sanitari públic.

Switch to mobile version
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×