Autor Articles i estudis
24 maig 2015 a 12:00

3,5 milions d’euros per desenvolupar eines bioinformàtiques

0 Flares 0 Flares ×

L’IMIM coordinarà aquest projecte europeu

 

Hospital del Mar // Imatge Web IMIM

Hospital del Mar // Imatge Web IMIM

En el marc de l’Horitzó 2020, la Unió Europea ha finançat amb 3,5 milions d’euros el projecte MedBioinformatics. Aquest projecte té per objectiu desenvolupar eines bioinformàtiques que permetin analitzar adequadament l’enorme volum de dades i coneixement que es genera en la investigació biomèdica i de l’assistència sanitària amb la finalitat de facilitar la recerca translacional i la medicina de precisió.

Segons Ferran Sanz, coordinador del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica de l’IMIM i la UPF i coordinador d’aquest projecte “la majoria d’usuaris potencials, és a dir elsinvestigadors translacionals i els professionals sanitaris, no disposen d’eines adequadesper explotar de manera eficient aquesta gran quantitat d’informació. Fins ara, els esforços realitzats per desenvolupar mètodes i programes bioinformàtics no han produït l’impacte esperat en els entorns sanitaris”. Sanz afegeix que això és degut “per una banda, a la falta d’estratègies integradores que combinin eficaçment els diversos tipus de dades que estan disponibles en diferents repositoris arreu del mon, i per altra banda, a la manca de participació dels usuaris finals en el procés de creació d’aplicacions per a que identifiquin la informació que realment els cal i la presentin en el format més adient. Cal desenvolupar aplicacions que integrin, analitzin i mostrin la informació biomèdica d’una manera que sigui immediatament comprensible i útil per als usuaris finals”.

Les aplicacions a desenvolupar en el projecte MedBioinformatics es centraran en dues especialitats mèdiques, l’oncologia i la neuropsiquiatria, que tenen un gran impacte en la salut i el benestar de la població. El fet d’identificar quines són les necessitats bioinformàtiques d’aquestes dues especialitats tant dispars, facilitarà la identificació i disseny d’aplicacions que podran satisfer les necessitats de professionals biomèdics d’altres àrees. Entre les aplicacions a desenvolupar hi ha una nova generació de eines per estudiar la relació entre genotip i fenotip, un navegador de biomarcadors de malalties, eines per analitzar i preveure les comorbiditats, i aplicacions per recolzar el diagnòstic molecular i el tractament personalitzat del càncer. Per dur a terme els seus objectius, MedBioinformatics compta amb un equip multidisciplinari constituït per bioinformàtics iinvestigadors translacionals i clínics.

El projecte MedBioinformatics, que durarà tres anys i es coordina des de l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), compta amb la participació de 13 grups de recerca de 9 institucions de 5 països diferents. El projecte cobreix 5 eixos d’expertesa (bioinformàtica, recerca translacional, pràctica clínica, industria/PIMEs i gestió de projectes) i dues especialitats mèdiques (oncologia i neuropsiquiatria). L’IMIM hi té una participació molt significativa amb els grups de recerca d’informàtica biomèdica integrada, de teràpia molecular del càncer i de recerca sobre addiccions, per part de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) hi participen els grups de recerca de genòmica evolutiva, de genòmica biomèdica i de neurobiologia. A nivell de Catalunya també participen l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron i la empresa Synapse. A nivell internacional, participen el European Bioinformatics Institute (EBI), la University of Copenhagen, l’Institute for Molecular Medicine Finland de la University of Helsinki, la University of Oxford i BMD Software Lda. (Portugal).

Institut Hospital del Mar d’Investigacions Médiques

Switch to mobile version
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×