Pere Torres // Imatge cedida per la Generalitat

El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un exercici pioner

Es preveu que el 84,6% de les empreses innovadores augmentaran la facturació

El sec. d'Empresa i Competitivitat, Pere Torres, en la presentació
El sec. d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, en la presentació // Imatge cedida per la Generalitat

El 84,6% de les empreses catalanes innovadores preveu un increment de la facturació al 2015. Aquesta conclusió esdevé del nou Baròmetre de la Innovació a Catalunya elaborat per la Generalitat a través d’ACCIÓ presentat el passat dimecres per Pere Torres, secretari d’Empresa i Competitivitat, i per Núria Betriu, consellera delegada d’ACCIÓ.

El baròmetre detecta que el 56,8% de les empreses catalanes de més de 9 treballadors són innovadores, percentatge més elevat del que es tenia constància. Es subratlla que aquestes van invertir més en innovació l’any passat que al 2013.

Torres va dir que el baròmetre posa de manifest que “la innovació és una peça clau per a les empreses, perquè és un dels camins essencials per aconseguir més competitivitat”. Segons va dir Pere Torres “la innovació també és important per trobar nous nínxols on puguin aparèixer noves activitats empresarials, i també és important pel país: la Generalitat creu en una economia catalana oberta al món, basada en els elements productius i que sigui enormement creativa. Tots tres qualificatius estan absolutament lligats a la nostra capacitat d’innovació”.

El secretari d’Empresa i Competitivitat va recordar que segons la Comissió Europea Suècia, Finlàndia i Dinamarca són tres països considerats més innovadors d’Europa. Per tant, va assegurar, “la dimensió no és un element limitador, i Catalunya ha de ser capaç, amb un esforç perseverant i constant, de situar-se en aquest punt”.

Més innovació, més competitivitat

Segons Núria Betriula innovació té un fort impacte a l’empresa en termes de competitivitat, creixement i creació de riquesa”. La consellera delegada d’ACCIÓ va explicar que un 84,6% de les empreses innovadores preveuen un increment de la facturació, mentre un 71,3% preveu un augment de la productivitat i un 36,8% crear nous llocs de treball.

Gràfic 1 - Impactes esperats (2015) de les innovacions en curs (2014)
Gràfic 1 – Impactes esperats (2015) de les innovacions en curs (2014) // Gràfic cedit per la Generalitat

La vinculació entre innovació i internacionalització

El baròmetre posa de manifest la vinculació entre innovació i internacionalització. La major part de les empreses innovadores, un 62,1% són exportadores. Aquest nombre constat la importància de la innovació a l’hora de sortir a l’exterior per disposar d’un producte o servei diferencial, a més es reflecteix en la solidesa de les exportacions catalanes que al 2014 van superar els 60.000 milions d’euros. Una de cada cinc empreses catalanes de més de 9 treballadors formen part de les cadenes de valor global, i un 81,5% declara haver dut a terme activitats innovadores al 2014.

Per aquesta raó, des d’ACCIÓ es promou la innovació i la internacionalització de forma coordinada i integrada. Així, des de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya  es desenvolupen funcions d’innovació internacional.

Gràfic 2 -Perfil exportador. Empresa innovadora vs. empresa no innovadora
Gràfic 2 -Perfil exportador. Empresa innovadora vs. empresa no innovadora // Gràfic cedit per la Generalitat

Els emprenedors, les pimes i la innovació oberta

Segons va explicar Betriu el baròmetre “detecta que l’emprenedora a Catalunya té una forta base innovadora i que les empreses amb estratègies de sostenibilitat a llarg termini són companyies que aposten per la innovació”. Un 86,3%de les empreses emergents declara haver innovat al 2014. Seguidament a les empreses emergents, les més innovadores són les que tenen més de 50 anys: un 74,7% va innovar al 2014.

El baròmetre també reflexa que la cooperació és essencial per innovar al segle XXI. Cada vegada més anem a dinàmiques d’innovació col·laboratives, d’innovació oberta, que permetin fer front a reptes més globals i estructurals”. Es va detectar que un 52,4% de les empreses innovadores col·labora amb agents i aquest amb entitats internacionals.

Encara que els resultats del baròmetre indiquen que més de la meitat de les empreses catalanes són innovadores, la Generalitat és conscient que és necessari treballar perquè les pimes incrementin la sistematització dels processos d’innovació, cooperin i col·laborin més amb els agents tecnològics. Per aquesta raó s’ha impulsat la integració dels centres tecnològics avançats de Catalunya donant lloc a Eurecat, un centre amb més dimensió i capacitat d’especialització que permetrà capil·laritzar millor la innovació de les pimes. L’any passat, per tal de facilitar l’accés de les companyies a Eurecat i els centres TECNIO es va posar en marxa el programa Cupons d’innovació.

Dins el cap de la R+D i innovació la Generalitat va posar en marxa les Comunitats RIS3CAT, agrupacions voluntàries d’empreses i agents que, fins el 2020, desenvoluparan nous productes i serveis d’acord amb els reptes plantejats per l’estratègia RIS3CAT. Es fomenten la creació de projectes de desenvolupament tecnològic i innovació a través del programa Nucli d’Innovació Tecnològica d’ACCIÓ el qual permetrà obtenir productes i processos nous o millorats tecnològicament.

El programa d’Emprenedoria Corporativa impulsat per la innovació oberta pretén connectar empreses ja consolidades al mercat i emprenedors i empreses emergents tenint com a objectiu buscar sinergies que permetin desenvolupar projectes col·laboratius mitjançant la innovació oberta.

El baròmetre, una eina pionera a nivell internacional

El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un exercici pioner que suposa un pas endavant en els mecanismes d’avaluació de la innovació de les empreses a nivell internacional en incloure els elements intangibles de la innovació. Així es mesura la recerca i desenvolupament de les companyies catalanes però la innovació associada a la millora de la reputació i el valor de marca, les noves formes de comercialització, els nous mètodes organitzatius,…

Pere Torres va subratllar que “l’objectiu d’aquest baròmetre és que d’un millor coneixement puguem fer unes millors polítiques d’innovació, però també que d’un millor coneixement siguem capaços de sensibilitzar més el món empresarial sobre la innovació. Hem d’aconseguir que les nostres empreses prenguin consciència que en molts casos ja estan fent innovació, i que passin a fer-ho de manera determinada i premeditada. La tecnologia és un component important per innovar, però no és l’únic ni l’exclusiu”.

A més permet a la Generalitat disposar de dades actualitzades en el camp de la innovació empresarial, facilitant la presa de decisions en l’àmbit i la creació de nous instruments per empreses. Per elaborar-ho s’han analitzat prèviament metodologies avançades a nivell internacional en l’avaluació de la innovació.

Així s’ha entrevistat una mostra de 1000 empreses amb seu a Catalunya de més de 9 treballadors. És una mostra representativa per Catalunya amb un error mostral no superior al 3,1 per un nivell de confiança del 95,5%. El baròmetre s’emmarca dins l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que entre els objectius marca augmentar els índexs d’innovació del país gràcies a la creació d’instruments propis d’anàlisi de la innovació al teixit empresarial català.

Gent fent esport // Imatge del web Claror.cat

Les dones són més saludables que els homes

Tot i així, el mateix estudi revela que són més sedentàries

Gent fent esport // Imatge del web Claror.cat
Gent fent esport // Imatge del web Claror.cat

El passat dijous 28 de maig es va commemorar el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones 2015. Els resultats que es desprenen de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2014 marquen que molts factors relacionats amb la salut són diferents en funció del sexe i del grup d’edat. En general, les dones tenen un comportament més saludable que els homes i es fan més controls i revisions, tot i que són més sedentàries i tenen més problemes de salut.

Entre els comportaments més saludables destaca, per exemple, que les dones en totes les edats fumen menys que els homes, dades que es repeteixen pel que fa al consum d’aalcohol. Mentre un 20,3% de les dones són fumadores, en la població masculina la xifra se situa gairebé al 32%, i només un 1,7% de les dones fa un consum de risc d’alcohol respecte a un 7,3% dels homes.

Per contra, els homes fan més activitat física que les dones: el 70,5% de la població masculina practica el que es considera un nivell saludable d’activitat física, o sigui més de 5 punts percentuals per sobre de les dones (65,1%). Els homes també són menys sedentaris: un 19,9% dels homes respecte a un 24,4% de les dones.

En termes generals, les dones es fan més controls i revisions de salut (53,1%) que els homes (48,3%). També es prenen la pressió arterial més periòdicament, es revisen el nivell de colesterol a la sang, i es fan mamografies i citologies vaginals. El percentatge de dones que ha visitat un professional de la salut el darrer any és més elevat: un 94,2% respecte a un 87,2% dels homes.

Pel que fa a l’estat de salut, el 83,2% de la població general en fa una valoració positiva, però les dones tenen més problemes de dolor o malestar que els homes. Concretament, un 37,8% de les dones i un 23,9% dels homes pateixen aquests problemes. També les dones tenen més problemes d’ansietat i/o depressió (en pateix un 22,6% de les dones per un 13,5% dels homes), i presenten més problemes per caminar que els homes (un 16,3% davant d’un 10,8%).

D’altra banda, 4 de cada 10 dones de 15 i més anys (el 41,1 % de la població femenina) conviu amb alguna malaltia crònica, davant del 34,9% dels homes. Els trastorns més freqüents en les dones són el dolor lumbar o dorsal, el dolor cervical, l’artrosi, l’artritis o reumatisme i la hipertensió arterial. També les dones, en tots els grups d’edat, tenen més probabilitats que els homes de patir trastorns mentals (un 10,5% de les dones davant d’un 6,5% dels homes).

Presentació ASPCAT // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

Salut desmunta cinc mites sobre el tabac per cargolar

Les cigarretes fetes a mà no són menys perjudicials, ni més naturals ni són més fàcils de deixar

Presentació ASPCAT // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya
Presentació ASPCAT // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), ha desmuntat cinc falsos mites sobre el tabac per cargolar. Segons els criteris científics, aquestes cigarretes no són menys perjudicials, ni més naturals, ni són més fàcils de deixar. Això són algunes de les conclusions aportades en la roda de premsa encapçalada pel secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, orientada a aportar dades sobre prevenció i control de tabaquisme emmarcada en la celebració, aquest diumenge 31 de maig, del Dia Mundial sense Tabac.

En primer lloc, hi ha proves que indiquen que les persones que fumen cigarretes fetes a mà consumeixen dosis superiors de nicotina, i que la presència d’additius és superior en el tabac per cargolar. En tercer lloc, és fals que els seus fumadors sàpiguen que fumen ja que els fabricants no estan obligats a indicar-ne els continguts de nicotina i quitrans. En quart lloc, a més qui fa cigarretes fetes a mà té menys intenció de deixar el tabal. En últim lloc, és fals que a Catalunya el consum del tabac per cargolar sigui minoritari.

Els fumadors de cigarretes a mà ha crescut de forma important. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2014 un 3,4% dels fumadors diaris i ocasionals fumaven cigarretes fetes a mà l’any 2006, un percentatge que va augmentar fins al 24,1%. Aquest augment és major entre les persones més joves, i va passar del 7% al 34,9% en el grup de 15 a 24 anys i del 4,5% al 33,4% en el grup de 25 a 29 anys. Pel que fa els fumadors que consumien cigarretes manufacturades amb filtre va passar d’un 92% el 2006 a un 78,4% al 2014. El seu consum és més elevat en universitaris i classes socials més altes. La cigarreta electrònica es manté a nivells molts baixos.

A Catalunya un total de 67,070 persones ates a centres d’atenció primària de salut van deixar de fumar durant l’any passat. A més, 6,252 persones van seguir tractament per deixar de fumar en algun del centres integrats a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum. Els diversos col·lectius de professionals de la salut donen suport a les activitats de prevenció i control del tabaquisme. Fa poc el Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya ha fet públic el seu posicionament en suport a les polítiques de tabaquisme. Coincidint amb la celebració del Dia Mundial sense Tabac, el programa Atenció primària sense fum està impulsant el desplegament a Catalunya de la Setmana sense Fum que aquest any arriba a la seva 16a edició. El lema de la setmana és Vols deixar de fumar? Aquí t’ajudem. Pregunta’ns!. Entorn aquesta celebració s’han editat i distribuït xapes que els professionals de salut es posen per informar els usuaris que els poden ajudar a deixar de fumar, un fullet que reprodueix el format d’una recepta amb consells per deixar de fumar i dos cartells informatius.

Més de 10.000 persones moren cada any a Catalunya per malalties directament atribuïdes al consum de tabac, ja sigui de forma activa o passiva, per exposició al fum ambiental del tabac. De fet, és el principal factor de risc de les malalties cròniques com les cardiovasculars, el càncer o les respiratòries.

Més de 10.000 persones moren cada any a Catalunya per malalties directament atribuïbles al consum de tabac, ja sigui de forma activa o passiva, per exposició al fum ambiental del tabac. De fet, és el principal factor de risc de les malalties cròniques, com les cardiovasculars, el càncer o les respiratòries. En aquest sentit, el Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 té entre els seus objectius més rellevants i prioritaris continuar la lluita contra el tabaquisme d’acord amb les recomanacions del Pla de Salut de Catalunya.

 

Avui 31 de maig es commemora el Dia Mundial sense Tabac 2015 amb què l’Organització Mundial de la Salut demana posar fi al comerç il·legal de productes de tabac en particular pel que fa la salut, el dret i l’economia, la governança i la corrupció.

Tortas de aceite con naranja al azahar // Imatge Hoy cocina Vivi

Tortas de aceite con naranja al azahar

Tortas de aceite con naranja al azahar // Imatge Hoy cocina Vivi
Tortas de aceite con naranja al azahar // Imatge Hoy cocina Vivi

Ingredientes:

200 g de harina

75 g de Aceite de oliva virgen extra

15 g de agua de azahar

55 g de agua

1 g de sal

6 g de naranja confitada

3 g de sésamo

2 g de levadura seca

Azúcar para rebozar

Elaboración:

Mezclar los ingredientes secos. Añadir el agua, el agua de azahar y el aceite de oliva virgen, amasar hasta que la masa esté integrada y homogénea.

Volcar sobre la encimera y trabajar hasta que se desarrolle el gluten y la masa se vuelva elástica y suave.

Hacer una bola y colocar en un cuenco, tapar y dejar levar durante 1h y media.

Precalentar el horno a 190º C con una bandeja dentro a media altura, poner azúcar en un plato y reservar.

Desgasificar y cortar en porciones de unos 30 g (me salieron 12 porciones)

Bolear.

Extender con un rodillo hasta que esté muy fina, levantar y mojar una de las caras en el plato del azúcar.

Colocar sobre un papel de hornear sin que se toquen. Dejar resbalar el papel sobre la bandeja de horno, que deberá estar muy caliente, cocer unos 10 minutos controlando que no se queme el azúcar.

Se deberán caramelizar ligeramente por arriba y tostar por abajo.

Sacar cuando estén tostados los bordes y dejar enfriar sobre una rejilla.

Conservar en un envase hermético para que no se ablanden.

Hoy cocina Vivi

UMANRESA_ADE_15

Dades i reflexions sobre emprenedoria

La situació de l’emprenedoria

UMANRESA_ADE_15

El passat mes d’abril es va publicar l’InformeGlobal Entrepreneurship Monitor (GEM) Espanya 2014. Aquest informe es basa en dades obtingudes de més de 25.000 enquestes fetes a experts i a població en general  irecull les principals característiques de l’activitat emprenedora a Espanya durant l’any 2014. D’aquest estudi se’n desprenen les següents dades i les respectives reflexions:

Taxa d’estabilitat emprenedora:  5.5% amb un creixement del 3.8% respecte de l’any 2013. Aquesta taxa mesura les iniciatives emprenedores de menys de tres anys i mig de vida en el mercat entre la població de 18 a 64 anys. En els últims anys, aquesta taxa s’ha mantingut estable al voltant del 5%, però lluny del 7% que teníem abans de l’inici de la crisi econòmica, entre els anys 2006 i 2008. Tot i així, la taxa està per sota de la mitjana Europea, però per sobre de països de l’entorn més proper, com Alemanya, Itàlia, França i Bèlgica.

Qualitat de les noves empreses: més del 65% de les iniciatives emprenedores corresponen a emprenedors per oportunitat (els que identifiquen una necessitat de mercat i veuen una oportunitat de negoci). Aquests han tingut una davallada de 15 punts respecte de les dades del 2009. Al voltant del 30% corresponen a iniciatives d’emprenedors per necessitat, percentatge molt per sobre de la mitjana dels països més innovadors. La majoria d’aquests són persones en situació d’atur i amb moltes dificultats per incorporar-se al món laboral. Destaca un alt percentatge de desaparició d’aquests projectes emprenedors, que generalment no superen els  5 d’activitat. L’efecte de la crisi econòmica ha fet que els  emprenedors per necessitat s’hagin incrementat considerablement. L’any 2009 suposaven un 15% de les activitats emprenedores.

Perfil dels nous negocis: empreses de reduïda dimensió que presten serveis a consumidors locals i sense una intenció ferma per créixer. El 70% es concentren en el sector serveis,  el 50% del negoci correspon a autoocupació sense contractació de personal, el 60% dels negocis no tenen cap orientació a la innovació i el 70% no tenen vocació internacional en els seus primers 3-4 anys d’existència.

En conclusió, l’activitat emprenedora  de l’any 2014 ha millorat respecte les dades del 2011, però encara hi ha molta feina pendent per millorar la taxa emprenedora i la seva qualitat: contrarestar el deteriorament de la imatge de l’emprenedor i de l’empresari en general, reforçar els valors i aptituds de la població a l’activitat emprenedora, millorar l’educació en emprenedoria (educació primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i formació universitària) i que l’administracióafronti una política fiscal i laboral d’incentivació detreballadors autònoms i de creació de PiMES. Quina seria la taxa d’activitat emprenedora si tinguéssim un regim de seguretat social i fiscal que beneficiés més els treballadors autònoms? L’estimat 20% d’economia submergida es veuria dràsticament reduït?

A la web www.gem-spain.com es pot trobar l’informe complert sobre l’activitat emprenedora.

Jordi Conca Matias

Director i professor dels Estudis d’Empresa del Campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

El Tecnocampus Mataró acollirà la presentació dels equips finalistes

mSchools premiarà les millors apps desenvolupades per estudiants

El premi serà una estada a un campus tecnològic

El Tecnocampus Mataró acollirà la presentació dels equips finalistes
El Tecnocampus Mataró acollirà la presentació dels equips finalistes // Foto: Joan Murcia

Enguany, el Mobile World Capital Barcelona juntament amb la Generalitat de Catalunnya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA, organitza la segona edició de l’App Awards Contest d’mSchools. Es tracta d’un concurs d’aplicacions mòbils que es celebra anualment en el marc de l’assignatura “Mobilitzem la Informàtica”, una optativa que ofereixen més de 300 centres a Catalunya.

En la seva primera fase ha atret un total de 134 projectes creats per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicle formatius de Grau Mitjà d’arreu del principat. Aquesta xifra representa un augment del 55% de la participació respecte a la primera edició del concurs.

El proper 5 de juny, el TecnoCampus de Mataró acollirà els 32 equips finalistes que presentaran els seus prototips d’aplicacions mòbils en un espai d’exposició que, simulant un recinte firal, els permetrà interactuar tant amb el públic com amb els jutges de la competició.

Un jurat professional serà l’encarregat de reconèixer les apps més innovadores per a quatre categories: robòtica i control de dispositius, oci i gestió personal, aplicacions educatives i serveis a la comunitat i ciutadania. Per a cadascuna d’elles es reconeixeran dos projectes, un desenvolupament per alumnes d’ESO i l’altre per alumnes de Batxillerat o Cicles Formatius que participen al concurs per primera vegada. A més, també s’entregarà un novè guardó per votació popular dels assistents.

Els integrants dels 9 grups guanyadors, prop de 45 estudiants, seran guardonats amb una estada a l’mSchools Tech Camp. Uns campaments tecnològics que tindran lloc per primera vegada a la Casa de Colònies Dom Bosco de Castellnou de Bages entre el 18 i el 26 de juliol i permetran gaudir d’una immersió completa en el món de la mobilitat i el disseny d’aplicacions a la vegada que ho compaginaran amb activitats d’oci i lleure.

L’experiència, dissenyada expressament per als alumnes guanyadors, els permetrà treballar amb docents experts en tecnologia, programació, disseny, creativitat o emprenedoria entre d’altres matèries. A més, els guanyadors també rebran un Chromebook per cortesia de Zurich, dispositiu amb què treballaran al campus d’estiu. Així mateix, Xnergic oferirà premis entre tots els finalistes.

“Mobilitzem la Informàtica” és  una de les iniciatives del programa mSchools. Durant el curs 2014-2015, unt total d’11.150 alumnes de secundària, majoritàriament de 4t d’ESO, han seguit el programa i per primera vegada, 8 centres de Formació Professional també. Aquesta incorporació ha permès que 500 alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà vinculats a la Informàtica i Gestió, Comerç i Arts Gràfiques hagin cursat també l’assignatura.

Els objectius de “Mobilitzem la Informàtica” són la conceptualització, disseny i desenvolupament de prototips d’aplicacions mòbils. Es pretén que els alumnes ideïn i desenvolupin conceptes creatius en forma d’app per tal d’aportar solucions a problemes del seu entorn i millorar hàbits quotidians.

Obituari 31.05.2015

Nom Cognom1 Cognom2 Edat: Data Cerimònia Hora Cerimònia Lloc Cerimònia
Joaquín Ruiz Núñez 62 any 31/05/2015 10:00 Temple Cementiri
Juan Gorgas Santanera 87 any 31/05/2015 11:00 Sala cerimònies Tanatori de Terrassa
María-Salomé Bravo Díaz 83 any 31/05/2015 09:30 Temple Cementiri
Manuel Campillo Fernández 80 any 31/05/2015 10:30 Temple Cementiri
Jorge Espel Torrents 77 any 31/05/2015 12:00 Temple Cementiri