Autor Articles i estudis
17 juny 2016 a 12:00

Sóc autònom. Quins documents necessito per fer la renda ?

0 Flares 0 Flares ×

Toquero documents-renda-autonoms

Amb el segon trimestre de l’any arriba com cada exercici el moment de fer comptes amb l’Agència Tributària a través de la declaració de la renda. En la sèrie d’articles relacionats amb aquesta obligació per als autònoms que hem anat incorporant al nostre blog, ja hem vist que els treballadors per compte propi estan obligats a presentar-la pel fet d’haver rebut rendes subjectes a l’IRPF , excepte situacions excepcionals (haver obtingut una renda inferior a 1.000 euros entre rendiments del treball i de capital , activitats econòmiques i guanys patrimonials i pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros )

No obstant això, com a autònoms , estem en una situació una mica particular a l’hora de fer la renda. Per començar, l’Agència Tributària no ens farà arribar l’esborrany de la nostra declaració. Hisenda no pot elaborar- perquè no té les dades d’ingressos i despeses del treballador per compte propi , tal com succeeix amb els treballadors per compte aliè.

De totes maneres , i encara que no disposi del nostre esborrany, és convenient que sol·licitem a Hisenda les nostres dades fiscals , amb el que coneixerem la informació que té l’Agència Tributària sobre la nostra activitat. ¿ Sabequé altres documents necessita l’autònom per realitzar la seva renda ?

L’autònom necessitarà proveir-se del llistat dels ingressos i despeses comptabilitzades en l’últim exercici, així com dels certificats de les entitats financeres en els quals es recull la informació sobre els interessos que ha pagat i les retencions que se li han aplicat.

Un altre dels documents que necessita l’autònom per fer la seva renda són les declaracions trimestrals de l’IVA, on apareguin amb detall les despeses i ingressos derivats de l’activitat.

Els qui siguin propietaris d’un habitatge hauran de presentar així mateix els rebuts de la contribució. En el cas de tenir un local llogat, cal lliurar el model 180 (el resum anual de les retencions i ingressos a compte sobre les rendes procedents de l’arrendament de béns urbans).

A més, si disposa d’un pla de pensions, l’autònom ha de presentar el certificat d’aportacions que justifiqui els diners que ha abonat. Si és el cas, ha de saber que una de les novetats que inclou la renda 2015 per als autònoms té a veure amb menors avantatges en els plans de pensions privats, en descendir la quantitat límit que poden aportar als mateixos passant de 10.000 a 8.000 euros . També en aquest exercici s’ha eliminat la reducció del 40% per rescatar el pla en forma de capital.

A més, desapareix la reducció general de 2.625 euros per obtenció de rendiments del treball, tot i que els autònoms tindran altra despesa deduïble per valor de 2.000 euros en concepte d’altres despeses.Els autònoms que hagin comprat o venut en 2015 un immoble hauran a més de presentar les escriptures i presentar, si escau, el certificat de donacions que acrediti els recursos econòmics aportats a entitats de tipus social.

Com autònom, els dubtes relacionats amb la renda són habituals. Sap qui estan obligats a presentar la declaració? Coneix totes les despeses deduïbles? I com pagar el mínim posible?

Si és vostè autònom i té dubtes en la realització de la seva declaració de la renda, en Toquero Assessors estem a prop seu per ajudar-lo. Contacti amb el nostre equip a info@toqueroassessors.com

Switch to mobile version
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×