Autor Economia
16 octubre 2016 a 18:00

El IPC de Setembre creix el 0,4%

0 Flares 0 Flares ×

A Espanya, creix el 0,2%

El IPC creix un 0,4% interanual a Catalunya al setembre del 2016. Els grups més inflacionistes han estat comunicacions i hotels, cafès i restaurants (2,8% i 1,2% respectivament). Contràriament, registren decrements habitatge (− 2,5%) i esbarjo i cultura (−0,8%).

La taxa anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) general a Espanya al mes de setembre és del 0,2%, tres dècimes més que la registrada el mes anterior.
Els grups amb influència positiva que destaquen en l’augment de la taxa anual són:
 Transport, que experimenta una variació del 0,0%, gairebé dos punts per sobre de la de
agost, majoritàriament deguda al fet que els preus dels carburants i lubricants augmenten aquest mes, mentre que van baixar al setembre de l’any anterior.
 Habitatge, la taxa anual s’incrementa més d’un punt i mig, fins al -2,8%, a causa de la pujada dels preus de l’electricitat, enfront de la baixada registrada a 2015.
També influeix, encara que en menor mesura, la pujada dels preus del gasoil per a calefacció i el gas, que van descendir l’any passat.
 Hotels, cafès i restaurants, amb una variació del 1,1%, gairebé un punt més gran que la registrada el mes passat, a conseqüència que els hotels i altres allotjaments registren aquest mes una baixada de preus menor que fa un any.

Per la seva banda, els grups amb més influència negativa són:
 Aliments i begudes no alcohòliques, que presenta una taxa anual del 0,8%, un punt inferior a la del mes passat, causada per la baixada dels preus de les fruites fresques, major aquest mes que fa un any, i dels llegums i hortalisses fresques, els olis i el peix fresc, que van pujar en 2015.
 Oci i cultura, la taxa del -1,5%, més d’un punt i mig inferior a la d’agost, és conseqüència de la baixada dels preus del viatge organitzat, més gran que la de setembre de 2015.

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 489.

L’Idescat redifon mensualment les dades de l’IPC per grups que elabora l’INE.

Switch to mobile version
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×