Autor Economia
9 maig 2017 a 10:00

CaixaBank crea l’ICIE

0 Flares 0 Flares ×

Un índex per ajudar a la internacionalització de les empreses

CaixaBank

CaixaBank

CaixaBank ha creat l’Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial (ICIE) que analitza els principals aspectes que determinen la decisió d’establir relacions comercials o fer inversions en un determinat país per part de les empreses espanyoles. L’objectiu és ajudar a les empreses que volen internacionalitzar el seu negoci ja sigui a través de la venda de productes, la cerca de proveïdors o de qualsevol procés d’inversió.

Concretament, l’ICIE es fa sobre un total de 67 països, tant avançats com emergents, i permet elaborar un rànquing que reflecteix el seu atractiu per a les empreses espanyoles al llarg del temps.

L’ICIE està compost per cinc grans pilars que aglutinen qüestions clau del procés d’internacionalització com l’accessibilitat al país, la facilitat per operar en ell, el seu atractiu comercial, l’entorn financer i l’estabilitat.

Tot això dona com a resultat un rànquing dels països que presenten les condicions més favorables per a la internacionalització de les empreses espanyoles. L’ICIE es completa amb l’elaboració d’una fitxa per país en què s’analitza amb detall cadascun dels indicadors. Aquesta informació es posa a disposició de les empreses clients de CaixaBank que ho sol·licitin, de manera gratuïta.

Resultats del primer ICIE

Segons l’ICIE 2016, els països d’Europa Occidental són els que presenten les condicions més favorables per a la internacionalització de les empreses espanyoles. A més de destacar en l’accessibilitat (són els països més pròxims i molts d’ells formen part de la UE), també presenten un molt bon acompliment a la resta de pilars analitzats.

Amèrica, en conjunt, constitueix la segona regió en què és més fàcil la internacionalització de les empreses espanyoles, encara que a una distància significativa d’Europa Occidental. Encapçala el rànquing americà EE.UU., que a nivell global se situa en sisena posició. Mèxic i el Brasil, les dues economies més importants de Llatinoamèrica, també s’emplacen en una alta posició del rànquing (14 i 16, respectivament). En el cas del Brasil, més enllà de les dificultats a què s’enfronta l’economia actualment, la presència d’un elevat número d’empreses espanyoles és un element que el segueix fent relativament atractiu.

Pilars de l’índex

L’ICIE està compost per cinc grans pilars que, alhora, estan integrats per diversos sub-pilars. Així, el pilar de l’accessibilitat al mercat de cada país està compost per la facilitat de connexió entre Espanya i el país analitzat, i la qualitat de les infraestructures.

Per la seva part, el pilar que mesura la facilitat d’operar en cada país té en compte les característiques del marc administratiu i legal, i el funcionament del mercat laboral. Així mateix, també té en compte la inversió espanyola ja present al país, ja que l’existència d’uns altres inversors espanyols sol facilitar l’operativitat dels entrants.

Un altre pilar és l’atractiu comercial, que resumeix els elements que poden contribuir a determinar l’èxit de la venda de productes espanyols al país en qüestió, com la mida del mercat de destí i el poder adquisitiu de les llars.

El pilar de l’entorn financer reflecteix el grau d’accés al crèdit i el desenvolupament del sector financer de cada país. Aquest és un element important a l’hora de valorar la capacitat de pagament dels clients i proveïdors. Així mateix, per al cas d’una empresa que estigui considerant obrir una planta de producció o establir un punt de venda, és indicatiu dels instruments financers de què disposarà per a la gestió de la tresoreria, per exemple.

Finalment, el cinquè pilar recull l’estabilitat tant institucional com macroeconòmica de cada país. En aquest cas, es captura la incertesa que envolta la valoració dels indicadors esmentats anteriorment. Un element, per tant, molt rellevant per assegurar que les decisions d’internacionalització d’una empresa s’ajusten al perfil de risc desitjat

Switch to mobile version
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×