evolucio CO2

S’estabilitzen les emissions de CO2 a Catalunya

 L’increment interanual de les emissions és del 0,8%

evolucio CO2

L’últim informe de progrés dels objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), corresponent a les dades de l’any 2015, assenyala que les emissions s’han estabilitzat. Concretament han sofert un lleuger augment del 0,8%, amb un increment de 0,3 milions de tones en relació al 2014. Des del 1990, les emissions totals de GEH han seguit una evolució creixent fins al 2005, any que va marcar un pic històric d’emissions i a partir del qual es va iniciar un canvi de tendència a la baixa que es va mantenir fins el 2013. Els anys 2014 i 2015 es va produir un molt lleuger ascens de les emissions, provocat principalment per l’increment en dos sectors, el processament de l’energia i l’agricultura. Les emissions de GEH durant el 2015 són  un 12% superiors a les de 1990.
Les emissions de Catalunya van representar un 13% de les de l’Estat espanyol –que les ha augmentat un 3,5% respecte l’any anterior– i l’1% de les de la UE-28.

Baixen les emissions dels sectors no regulats

Les emissions difuses, corresponents a les activitats no incloses en el règim del comerç de drets d’emissió –com el transport, els residus, l’agricultura, els serveis, l’energia o la indústria no regulada–, que representen un 67% del total –29 milions de tones de CO2–, han descendit gairebé un 2% l’últim any avaluat, amb 547 milers de tones menys que l’any precedent.  Aquesta dada situa Catalunya dins els objectius de reducció marcats  de cara a l’any 2020.
El motiu de la baixada de les emissions difuses es basa, en bona part, en la caiguda d’un 18% –equivalent a 1 milió de tones de CO2– en l’àmbit industrial no regulat, degut a la reducció dels gasos fluorats. Aquest ha estat un efecte directe de l’aplicació de l’impost sobre aquests gasos que ha provocat que el sector de la refrigeració i de l’aire condicionat hagi dut a terme inversions en altres alternatives.
Tot i aquesta reducció global en els sectors no regulats, les emissions en l’àmbit de transport han sofert un increment del 4%, que caldrà veure si es manté en els propers anys.
Les emissions provinents de les instal·lacions sotmeses a la Directiva de comerç de drets d’emissió van suposar el 2015 el 32% del total, amb 14,1 milions de tones de CO2. Cal tenir en compte, però, que ja es disposa de les dades de les emissions de la Directiva de l’any 2016, que decreixen un lleuger 0,2% respecte l’any anterior, manifestant una certa estabilitat de les instal·lacions regulades.
La resta d’emissions, l’1% (0,4 milions de tones de CO2) correspon a l’aviació.
Indicadors socioeconòmics
Les emissions de GEH per habitant han anat disminuint des de 1990 tant a Catalunya com a Espanya i al conjunt d’Europa. L’any 2015 les emissions per PIB a Catalunya van ser de 202 grams de CO2, per sota dels 312 de l’Estat espanyol i dels 293 d’Europa. Les emissions per càpita van ser de 5,9 tones de CO2 a Catalunya, molt inferiors als valors del conjunt de l’Estat, que eren de 7,2 i als d’Europa, que van arribar al 8,5. Les emissions per càpita a Catalunya són un 9% inferiors a les que hi havia el 1990.
La Grossa de Cap d'Any

Sorteig de La Grossa de Cap d’Any

Ha repartit sort i diners per tota Catlunya

La Grossa de Cap d'Any
La Grossa de Cap d’Any

En el sorteig celebrat avui al migdia al plató de TV3, han estat premiats els números:

56795  amb el 1er premi i 100.000 euros per butlleta. Les butlletes han estat venudes a Campdorà i Vilassar de Mar

64773 amb el 2on premi i 32.500 euros per butlleta. Les butlletes han estat venudes a Terrassa, Vic, L’ Ametlla del Vallés i Barcelona

75182 amb el 3er premi i 15.000 euros per butlleta. Les butlletes han esta venudes a Menàrgens i Lleida

32695 amb el 4art premi i 5.000 euros per butlleta. Les butlletes han estat venudes a Vallfogona de Balaguer, Figueres i Barcelona

68211 amb el 5è premi i 2.500 euros per butlleta. Les butlletes han estat venudes a Falset, Calaf i Barcelona

IMIM Joaquim Bellmunt

La Gasol Foundation i l’IMIM col·laboren contra l’obesitat infantil

IMIM Joaquim Bellmunt

La Gasol Foundation, creada pels jugadors de la NBA Pau i Marc Gasol, i l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) han signat un conveni per al desenvolupament de projectes de recerca conjunts. L’objectiu del document que s’acaba de signar és establir el marc de col·laboració entre les dues institucions en matèria de recerca i desenvolupament biotecnològic en el camp de l’obesitat infantil. D’aquesta manera, podran treballar plegades per a l’obtenció de fons competitius o finalistes i fer difusió conjunta dels resultats dels projectes conjunts.

El conveni promourà la formació creuada de professionals de les dues entitats, així com el suport metodològic per part de l’equip de l’IMIM en el disseny i desenvolupament de les intervencions en salut pública de la Gasol Foundation i l’anàlisi i difusió de les dades obtingudes. Una tasca que realitzarà el Grup de Recerca en Risc Cardiovascular i Nutrició de l’IMIM.

El director de l’IMIM, el Dr. Joaquim Bellmunt, ha assegurat que “aquesta col·laboració fomentarà la prevenció de l’obesitat infantil des d’un enfoc multidisciplinari i en tots els teixits socials. L’abordatge de l’obesitat en edats infantils, i en el seu entorn familiar, és una mesura eficaç en salut pública per evitar o retardar l’aparició de malalties associades a l’obesitat en l’edat adulta” De la seva banda, Cristina Ribes, directora executiva de la Gasol Foundation ha afirmat que “la importància d’aquesta col·laboració és dotar d’evidència científica cadascun dels projectes que desenvolupem des de la fundació, duent a terme protocols d’avaluació i d’anàlisi de l’impacte per tal d’aconseguir intervencions eficaces que generin un canvi en els hàbits de salut dels nens, nenes i les seves famílies”.

Sobre la Gasol Foundation

La Gasol Foundation té com un dels seus principals objectius la lluita contra l’obesitat infantil, mitjançant la promoció dels hàbits de vida saludables, que divideixen en quatre pilars fonamentals: l’activitat física i l’esport, l’alimentació saludable, un descans de qualitat i el benestar emocional dels menors i les seves famílies.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, l’any 2016 hi havia al món 41 milions d’infants menors de 5 anys amb obesitat. La tasca de l’entitat, creada el 2013 pels germans Pau i Marc Gasol, jugadors de l’NBA i All Stars, és engegar programes, activitats i iniciatives a Espanya i als Estats Units, que impliquen els nens i nenes, els seus familiars i els seus educadors, amb la finalitat que els petits adquireixin els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per al seu ple desenvolupament.

Sobre l’IMIM

L’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona és un centre d’investigació científica en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut format per uns 700 professionals i situat entre les deu institucions espanyoles amb més impacte científic en l’àrea de salut.

En concret el Grup de Recerca en Risc Cardiovascular i Nutrició treballa en factors lligats a l’estil de vida com són la nutrició i la pràctica d’activitat física, que junt a la cohesió social són pilars claus de l’estil de vida. Cada vegada hi ha més evidència dels beneficis a aconseguir mitjançant un estil de vida saludable sobre el risc cardiovascular, cognitiu i malalties degeneratives cròniques. El Dr. Helmut Schröder, un dels màxims impulsors d’aquesta col·laboració, té una gran experiència en l’estudi del sobrepès i l’obesitat infantils.

El fet d’incidir des de l’edat infantil, sobre els nens però també sobre el seu entorn familiar, en la promoció d’una dieta saludable i d’activitat física es veurà reflectit en un creixement i, en general, en un envelliment poblacional amb una major qualitat de vida.

Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay

L’activitat gripal a punt de superar la barrera epidèmica

Afecta a 97,67 casos per 100.000 habitants

Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay
Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay

Amb un recent i notable increment de circulació de virus, l’activitat gripal a Catalunya ha superat ja el nivell de base. Però tot i aquesta activitat creixent, encara no ha entrat en fase epidèmica, un fet que es preveu que passi en les properes setmanes. En aquest sentit, el llindar de base per aquesta temporada s’ha establert en una taxa d’incidència de síndromes gripals de 75,8 casos per 100.000 habitants, i en l’última setmana ja s’ha situat en els 97,67 casos. Amb tot, encara no supera el llindar epidèmic establert per aquesta temporada, que és de 109,4 casos per 100.000 habitants, i que està basat en les dades d’incidència provinents dels períodes epidèmics d’onze temporades anteriors. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d’Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2017-2018).

El nombre de metges de la xarxa sentinella participants en aquesta temporada és de 60 (34 de medicina de família i 26 pediatres) ubicats en 43 centres d’atenció primària distribuïts per diverses comarques i amb una cobertura de l’1.03% de la població de Catalunya. Aquests professionals recullen mostres faríngies i nasals durant tota la temporada i aporten les dades de morbiditat atesa. Els virus que s’estudien, a més del virus gripal VGA, VGB, VGC, són el virus respiratori sincicial (VRS), virus para-influença 1, 2, 3 I 4 (VPI), adenovirus (ADV), coronavirus, enterovirus, rinovirus, metapneumovirus i bocavirus.
Durant la setmana del 18 al 24 de desembre, s’han aïllat 19 virus de la grip (5 VGA i 14 VGB) a les mostres recollides per la xarxa de metges sentinella. Els casos de grip han augmentat en tots els grups d’edat, especialment en el grup de 0-4 anys i de 5-14 anys. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 18 al 24 de desembre s’han registrat 6 en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l’inici de la temporada (a principis d’octubre) un total de 52; A més, la gran majoria, el 82%, no estaven vacunats.
Activitat als centres sanitaris
Durant la setmana del 20 al 26 de desembre, els professionals sanitaris han atès un total de 74.668 urgències hospitalàries, un 5,25% més que la setmana anterior i un 1,96% més que la mateixa setmana de l’any passat. El 9,53% de les d’urgències ateses han requerit ingrés; són un 1,89% menys de les ingressades la setmana anterior i 3,52% menys que la mateixa setmana del 2016.
Del total d’urgències hospitalàries 51.996 corresponen a població adulta, mentre que la resta -18.655, un 26,55%- correspon a població pediàtrica. Aquest volum d’atencions pediàtriques s’explica, en part, pels casos d’infecció respiratòria pel virus respiratori sincicial (VRS)causant de les bronquiolitis en nadons. En aquest sentit, segons dades epidemiològiques, en les dues darreres setmanes d’aquest any ja s’està experimentant un descens gradual de la incidència, després que entre finals de novembre i principis de desembre s’arribés al pic de casos registrats. En concret, segons dades, entre el 18 i el 24 de desembre es van atendre 530 casos amb diagnòstic de bronquiolitis a les urgències dels hospitals catalans, dels quals es van hospitalitzar 159 (30%). El 90% de tots els casos atesos van ser menors d’1 any; en concret, el 65% van ser nadons de menys de 6 mesos.
El 34,46% de les urgències hospitalàries han estat de nivells I, II i III de prioritat (d’una prioritat d’atenció més elevada); suposa un 8,52% menys que la setmana anterior i un 2,81% menys que la mateixa setmana de l’any anterior.
Pel que fa als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), del 20 al 26 de desembre s’han produït un total de 30.952 visites, un 39,49% més que la setmana prèvia i un 22,49% més que la mateixa setmana de l’any passat. Per edat, 23.500 visites corresponen a adults i 6.752 (22,32%) a pacients pediàtrics; en aquest darrer sentit, aquest balanç pediàtric suposa un 56,88% més que la setmana anterior i un 85,90% més que la mateixa setmana de l’any anterior. El 65,3% de les urgències ateses als CUAP són de nivell de triatge IV-V (de menor prioritat d’atenció), un 32,02% més que la setmana anterior i un 58,12% més que la mateixa setmana de l’any anterior.
Per últim, el 061 CatSalut Respon ha atès aquesta setmana 42.745 consultes i 3.856 visites domiciliàries; això significa un increment del 12,02% de les consultes i d’un 57,83% del de visites domiciliàries respecte la setmana anterior. L’increment en relació amb la mateixa setmana de l’any passat va ser del 29% de consultes i del 40,98% de visites. D’altra banda, s’han atès 3.052 consultes pediàtriques.
Donat aquest increment d’activitat, els centres han activat els seus plans de contingència, emmarcats en els 22 plans de contingència territorials que per a aquest hivern s’han planificat i activat, amb l’objectiu final, de millorar l’adequació del procés d’atenció continuada i urgent, i aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i amb la millor qualitat possible. En aquest sentit, aquests plans concreten la resposta que el conjunt de dispositius d’un territori han de desplegar en funció de la pressió assistencial de cada moment: increment d’activitat, contractació de personal, adequació de llits, flux de pacients entre dispositius, reforç de transport sanitari, flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i reforç de l’atenció primària.
Mesures de prevenció
La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d’unes bones pràctiques d’higiene, com rentar-se les mans de manera regular.
Per a més informació es recomana trucar al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. I també al següent enllaç: Canalsalut.gencat.cat/grip
 
Es recorda que és important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat pel seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.
instagram 2017.12.31

Rambla de Figueres (@maripils)

Segueix-nos a instagram (@informa.cat) i etiqueta les teves fotos amb el hashtag #informacat.

La teva foto podrà ser una de les publicades en els nostres mitjans:

Terrassa informa

Sabadell informa

Rubí informa

Sant Cugat informa

Granollers informa

Manresa informa

Mataró informa

Osona informa

Cerdanyola informa

Obituari 31.12.2017

Nom Cognom1 Cognom2 Edat: Data Cerimònia Hora Cerimònia Lloc Cerimònia
Maria Teresa Brutau Viladevall 93 any 31/12/2017 10:00 Temple Cementiri
Mohamed Boudafcha Drayaf 62 any 31/12/2017 12:45 Mesquita de Terrassa
Josefa Vela López 86 any 31/12/2017 09:00 Temple Cementiri
Francisca García Ruiz 85 any 31/12/2017 10:30 Temple Cementiri
José Pérez Fainé 77 any 31/12/2017 09:30 Temple Cementiri
Eduardo García Morante 88 any 31/12/2017 11:00 Temple Cementiri
Dominica Marcilla Jiménez 92 any 31/12/2017 11:30 Temple Cementiri
Antonia Carretero Ramírez 90 any 31/12/2017 12:00 Temple Cementiri
premis llanterna digital

XII edició dels Premis Llanterna Digital de curtmetratges

En català i occità

premis llanterna digital

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura convoca la XII edició dels Premis Llanterna Digital que tenen per objectiu el foment de l’ús del català i de l’occità, a través de l’elaboració de curtmetratges sobre la llengua, en sentit ampli, i des de qualsevol perspectiva. El termini de presentació d’obres estarà obert fins el 30 d’abril.
Les obres presentades han d’incloure una reflexió sobre la llengua, feta amb enginy i originalitat, aprofitant el potencial dels mitjans digitals, amb qualitat artística. Han de ser obres originals i s’han de presentar en format digital. La llengua dels curtmetratges ha de ser el català o l’occità, en qualsevol de les seves variants, o bé s’hi han d’incorporar subtítols en una d’aquestes llengües.
Els guardons es lliuren en quatre categories:
1.    Centres d’educació primària. El centre és qui opta al premi, a partir de la participació de l’alumne o del grup d’alumnes que elabora el curtmetratge, representats per un professor o professora. La durada de les obres no pot ser superior a 3 minuts.
2.    Centres d’educació secundària. El centre és qui opta al premi, a partir de la participació de l’alumne o del grup d’alumnes que elabora el curtmetratge, representats per un professor o professora. La durada de les obres no pot ser superior a 3 minuts.
3.    Membres de la comunitat universitària. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup, amb un màxim de quatre realitzadors o realitzadores. En aquest cas la durada de les obres no pot ser superior a 15 minuts.
4.    Oberta. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup, amb un màxim de quatre realitzadors o realitzadores. Pel que fa a la durada de les obres, aquesta categoria inclou 2 modalitats: una de durada no superior als 3 minuts i una altre de durada no superior als 15 minuts.
Els premis consisteixen en el guardó en totes les categories. En el cas dels centres de primària i secundària també hi ha productes audiovisuals per al centre i obsequis per a cada membre de l’equip. En el cas de les categories Oberta i a la Comunitat Universitària hi ha un premi en metàl·lic de 700 euros.
També hi ha un premi extraordinari atorgat per votació popular que rebrà el guardó Llanterna Digital. Les votacions es podran fer des del 9 fins al 29 de maig de 2018.
Les obres guanyadores es donaran a conèixer en l’acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc, la primera quinzena de juny, a Lleida.
Els Premis Llanterna Digital estan organitzats per la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual formen part la Direcció General de Política Lingüística; el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Centre de Normalització Lingüística de Lleida; els serveis territorials d’Ensenyament, de Salut i de Justícia de la Generalitat de Catalunya; l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida;  l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, i el Servei Lingüístic de Comissions Obreres.
agrobank caixabank cooperativa agroalimentaria

CaixaBank i Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya renoven el seu acord

Per fomentar l’activitat del sector

agrobank caixabank cooperativa agroalimentaria

CaixaBank, a través de la línia de negoci AgroBank per al sector agroalimentari, ha renovat l’acord de col·laboració amb Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya per fomentar el finançament d’aquest sector i ajudar a desenvolupar l’activitat empresarial. Gràcies a aquest acord, les cooperatives, i els seus agricultors i ramaders, poden beneficiar-se de diversos serveis i productes financers en condicions favorables a través de noves fórmules de finançament.

El conveni, que ha estat subscrit pel director general de CaixaBank, Juan Alcaraz, i el president de Cooperatives Agro-alimentàries, Ángel Villafranca, beneficiarà a les 3.762 cooperatives agràries i ramaderes que integren l’organització i als seus més de 1.187.300 socis adscrits. A més, CaixaBank oferirà atenció personalitzada a tots els associats a través de les seves més de 900 oficines especialitzades i de l’equip integrat per 3.000 gestors formats en el negoci agrari.

Juan Alcaraz ha destacat la importància i competitivitat del sector agroalimentari a l’economia nacional, que representa més del 10% del PIB. Per aquesta raó, “CaixaBank, a través de la línia de negoci AgroBank, manté el seu compromís, desde l’any 2007 amb aquesta organització que aglutina i representa el moviment cooperatiu nacional”. Alcaraz ha posat en valor l’especialització dels assessors d’AgroBank, que “posen la tecnologia al servei de les explotacions cooperatives o indústries agroalimentàries mitjançant equips portàtils amb els que realitzar la seva tasca d’assessoria financera i contractació de productes des de les seves instal·lacions”.

Ángel Villafranca, per la seva part, ha afirmat que “aquest conveni permet a les cooperatives i als seus socis obtenir recursos financers adaptats a les seves necessitats de gestió. Així mateix, ha destacat l’assessorament que ofereix CaixaBank en temes relacionats amb la internacionalització i la exportació de productes a nous mercats, una necessitat atès que les cooperatives representen més del 18% de la facturació exportadora del conjunt del sector agroalimentari espanyol.”

AgroBank ofereix als clients cooperatives i als seus socis una àmplia varietat de productes i serveis, entre els que destaquen l’AgroBestreta i l’AgroTargeta”, perquè suposen un avantatge per al soci i ajuden a la capacitat financera de la cooperativa. L’AgroBestreta és un producte que permet anticipar les collites dels socis de les cooperatives des del moment en què lliuren la seva collita d’una forma molt fàcil i àgil tant per a la cooperativa com per als socis. L’AgroTargeta permet als socis realitzar les compres de material a la cooperativa i diferir el seu pagament fins a 11 mesos. D’aquesta forma, el soci pot fer coincidir els pagaments amb els seus ingressos sense necessitat que ho financi la cooperativa.

AgroBank arriba als 18.000 milions d’euros en el seu tercer any

AgroBank acaba de complir el seu tercer aniversari amb un volum de negoci gestionat proper als 18.000 milions d’euros, el que es tradueix en un increment del 25,5% des del seu llançament el mes de setembre de 2014. En concret, en aquest període, el volum de passiu ha crescut un 33,4%, fins a aconseguir els 10.873.000 d’euros, mentre que el volum d’actiu ha augmentat un 15,1% i se situa per sobre dels 6.800 milions d’euros.

La tendència positiva d’aquests tres anys s’ha vist reforçada pels creixements d’AgroBank en els primers nou mesos de 2017. Des de gener, el volum de negoci d’aquesta línia de negoci ha augmentat un 7,2%, mentre que els clients agraris ja superen els 348.000, un 1,8% més respecte al 31 de desembre de 2016. A més, un de cada quatre agricultors espanyols ja confia en AgroBank per realitzar part de la seva operativa financera.

Una altra resposta al bon comportament del negoci ha estat l’aposta de l’entitat per la innovació i, per això, ha llançat una nova aplicació mòbil per a clients: l’app AgroBank.

bellesa nas llavis mans

Llavis, nas i mans… T’ajudem a mantenir fora de perill del fred!

bellesa nas llavis mans

A l’hivern, i sobretot quan el fred apreta, hi ha parts del nostre cos que pateixen especialment perquè es veuen més exposades a les baixes temperatures, per molt que intentem anar amb compte: estem parlant del nas, els llavis i les mans. No hi ha bufanda, guants ni abric que aconsegueixin protegir-los com toca. Per això, hauràs de tirar mà dels productes cosmètics per donar-los la cura que necessiten.

I és que el fred deixa la pell hipersensible, seca i fins i tot esquerdada. A qui no li han dolgut les mans, un dia de molt de fred, en intentar agafar alguna cosa? A qui no se li han omplert els llavis d’antiestètiques pells? I més encara, per ventura no és summament desagradable haver de sonar-te -els refredats interminables són un clàssic d’aquestes dates- i que faci mal el nas amb només fregar el mocador?

És probable que no puguis escapar totalment d’aquests estralls de l’hivern, però per descomptat pots alleujar-los molt amb una bona hidratació i els productes adequats.

Cura extra per a les mans
Les mans són les nostres eines de treball, i no només des d’un pla laboral, sinó també en el nostre dia a dia. Paola Gugliotta, creadora de Sepai, assenyala aquests cinc consells per saludar sense por al fred.

  1. En rentar-te les mans, evita l’aigua molt calenta perquè agredeix la capa protectora de la pell i contribueix a la deshidratació cutània.
  2. Utilitza guants. A casa, en rentar els plats per evitar que les teves mans estiguin molta estona en contacte amb l’aigua. Fes-los servir també al carrer!
  3. Els gels desinfectants ressequen molt.
  4. No et separis de la crema, pel dia i especialment a la nit, quan l’acció reparadora és més profunda. Si a més dorms amb guants de cotó l’efecte serà encara més gran.
  5. La protecció solar a les mans també és obligatòria a l’hivern, ja que estan constantment exposades al sol.

Cures per als teus llavis
La pell de la cara ja és de per si més sensible que la del cos. Si a sobre està sent atacada, hem de córrer a socórrer-la!

Pel que fa als llavis, aquí van uns quants consells que pots tenir en compte:

  1. Utilitza productes especials per als llavis i només quan sigui necessari -si els utilitzes contínuament, els teus llavis s’assecaran quan no ho facis-.
  2. Exfolia suaument de forma periòdica per retirar les pells mortes.
  3. Evita fumar, beure molt alcohol i prendre molta cafeïna.
  4. Neteja els llavis després de menjar aliments àcids o salats perquè els ressequen en excés.
  5. No arrenquis mai les pells ni et passis la llengua sobre els llavis, només empitjoraràs la situació.

No oblidis  protegir els teus llavis i la pell dels raigs solars i seguir una dieta equilibrada amb aliments rics en Vitamina B.

Per: bellezaactiva.com / AMIC