Autor Societat
9 abril 2018 a 10:00

El programa K2 de Cecot formació genera expectació entre les empreses

0 Flares 0 Flares ×

Uns quaranta professionals van participar en la presentació

CECOT K2

El programa ha estat presentat per l’expert, i assessor en gestió empresarial, Supply Chain and Lean Management, Felipe Díaz. Díaz és consultor i docent en habilitats directives interpersonals, Team Building, Lideratge i Professional Coach especialitzat en el món empresarial. És enginyer electrònic per la UPC, Màster en Executive MBA por CEF, Màster en Project Management per EAE, Màster en Prevenció de Riscos Laborals i especialitzat en Psicosociologia Aplicada al Treball per l’ICT, ha desenvolupat la seva carrera professional com a Director Gerent i Management. Actualment és Consultor empresarial, Professional Coach i docent.

Aquest programa és fruit de les experiències de Díaz com a manager i consultor en nombroses empreses, i de l’estudi pràctic dels 3 darrers anys d’allò que realment és important i provoca millores contrastades, i comprovant que, quan s’actua sobre algunes variables clau del management, els resultats i els objectius de les empreses i organitzacions han millorat notablement.

El programa està format per 3 fases:

1. El Planning, l’impacte i la productivitat, que en podem anomenar el “coneixement”.

2. La tècnica, el consens i la decisió, que en podem anomenar “l’experiència”.

3. Les habilitats, les emocions i el talent, que en podem anomenar les “emocions”.

El programa està centrat essencialment a treballar conceptes com l’autoconeixement, la comunicació, les emocions, la negociació, els equips de treball i el talent de les empreses amb objectius com generar i incrementar les capacitats per millorar en planificació, la presa de decisions i la productivitat; negociar de manera àgil, intel·ligent i productiva, fent de la negociació un art; observar i treballar les emocions i aprendre a gestionar-les, focalitzant l’esforç necessari cap a l’objectiu; saber gestionar la incertesa i transformar-la en alternatives reals i productives; integrar l’emoció positiva envers el control i l’entorn; ser capaç de gestionar l’estrès i focalitzar les accions cap al talent i la productivitat.

Eulàlia Martínez, directora de Cecot Formació, assegura que “aquest programa està pensat per adaptar-lo a les necessitats de cada empresa, de manera que aquest comença amb el desplegament formatiu i d’autoconeixement de les fases esmentades anteriorment. Aquest objectiu de personalització està present en la majoria de programes que desenvolupem des de Cecot Formació perquè és la manera més òptima que tenim per contribuir a una millora qualitativa d’unes necessitats formatives que, tot i poder tenir una base teòrica comuna, a la pràctica difereixen d’una empresa a una altra”.

Aquest programa de direcció empresarial ha despertat interès perquè abasta el management en tota la seva extensió professional i personal”, afegeix Martínez. “Això és possible perquè l’alumne/a passa per un entrenament directiu amb un alt impacte provat, tant tècnic com humà;  per desenvolupar el pensament estratègic i executiu, abordant totes les vessants empresarials de les empreses; i, finalment, passa també per treballar temes com el coneixement “know”, les experiències “ment” i les emocions “esperit”“.

Switch to mobile version
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×