umic// Foto: diba

Les UMIC visitaran 98 municipis

El mes d’octubre

umic// Foto: diba
umic// Foto: diba

Les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona continuen visitant les poblacions on no hi ha un servei municipal de consum. Gràcies a les UMIC, els ciutadans de la demarcació poden conèixer i exercir, des de la proximitat, els seus drets com a persones consumidores. Durant el mes d’octubre, els habitants de 98 municipis podran presentar-hi les seves consultes i reclamacions gratuïtament.

Les UMIC formen part del programa de l’Oficina Provincial d’Informació al Consumidor (OPIC) del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. El seu equip tècnic dona resposta a les consultes i reclamacions que hi fan directament, de manera presencial, els ciutadans, i també atén immediatament les consultes que es trameten telemàticament mitjançant la Bústia del Consumidor, situada a cadascun dels més de 200 ajuntaments adherits a aquest servei.

El servei que ofereixen les UMIC està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets.

A més a més, les UMIC també faciliten material informatiu i donen consells sobre com estalviar en les factures d’aigua, gas i electricitat, que són les consultes més habituals, juntament amb les relacionades amb les clàusules abusives en contractes hipotecaris, telecomunicacions i empreses de telefonia mòbil.

Podeu consultar el llistat dels municipis i les dates de visita de les UMIC clicant aquí

 

Renda Garantida Chakir el Homrani//Foto: Conselleria Treball Benestar Social Families

Principi d’acord sobre el reglament de la Renda Garantida de Ciutadania

Permetrà la incorporació de nous col·lectius

Renda Garantida Chakir el Homrani//Foto: Conselleria Treball Benestar Social Families
Renda Garantida Chakir el Homrani//Foto: Conselleria Treball Benestar Social Families
La comissió de govern de la Renda Garantida de Ciutadania va tancat divendres un primer acord que dibuixa les línies generals del reglament que permetrà la posada en marxa de la seva tramitació per a que sigui aprovat tan aviat com sigui possible. El titular de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha valorat positivament aquest principi d’acord, ja que, segons el conseller, ens permetrà la tramitació urgent per poder donar resposta a les necessitats socials de col·lectius que fins ara no podien beneficiar-se’n”.
El principi d’acord treballa sobre tres grans línies:
  • La incorporació de les famílies nombroses en la complementarietat del treball en temps parcial. És a dir, es podran beneficiar de la Renda Garantida de Ciutadania les famílies nombroses que tinguin contractes a temps parcial, que es trobin per sota del nivell d’ingressos fixat i reuneixin els requisits establerts a la llei. En aquest sentit, les famílies rebran un complement per incrementar els seus ingressos fins a aquest topall.
  • La substitució de l’extinció de la prestació per a la suspensió temporal en el cas d’aquells beneficiaris de l’RGC que trobin una feina a temps complet temporal i especialment els contractes de molt curta durada de manera que quan el contracte s’extingeixi no hagin d’iniciar els tràmits de nou i que no tinguin una reducció dràstica dels ingressos que els posi en una pitjor situació i ajudi, tal com pretén la llei, a la seva sortida de la situació de precarietat.
  • La incorporació de nous col·lectius: persones que han estat desnonades i dones que pateixen violència masclista que siguin acollides en un altre domicili. En aquestes situacions, si es compleixen els requisits d’accés a l’RGC, durant un any (prorrogable a 2 anys) no es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar on hagin estat acollides. D’aquesta manera, podran continuar sent beneficiàries de l’RGC i acompanyar-les així a durant el procés de transitorietat cap a la sortida de la situació de risc en què es troben.
La comissió de govern de la Renda Garantida de Ciutadania està formada per representats de la Generalitat, sindicats, patronal, món local, tercer sector i treball social.
Els grups de treball continuaran treballant per introduir millores en el redactat del Reglament que permetin anar-lo perfilant.
En el primer any d’aplicació de la llei, més de 113.000 persones han estat beneficiàries. Concretament 26.958 famílies reben l’RGC (corresponents a uns 68.350 beneficiaris) i 45.363 pensionistes i beneficiaris de prestacions estatals amb rendes més baixes reben el complement. Això suposa un increment de 81 MEUR en el pressupost destinat a les persones més vulnerables de manera que s’ha passat dels 228 MEUR l’any 2016 amb l’RMI a 309 MEUR aquest 2018 amb l’RGC i els complements.
En el decurs del primer any, 2.655 unitats familiars han aconseguit feina amb un contracte de treball i 1.138 han aconseguit sortir de la prestació de forma definitiva. D’altra banda, 11.000 persones s’han tornat a activar en la recerca de feina.
Des del 15 de setembre passat els llindars establerts són els següents:
 
set 2018 – set 2019
 
91% IRSC
1 membre
609
2 membres
896
3 membres
969
4 membres
1.042
5 membres
1.122
Hospital del Mar // Imatge Web IMIM

Un nou estudi aporta evidència sobre la prevenció de l’obesitat infantil

Hospital del Mar // Imatge Web IMIM
Hospital del Mar // Imatge Web IMIM

La prestigiosa European Journal of Pediatrics, líder en el camp de la medicina pediàtrica, pública un article realitzat per un grup d’investigadors encapçalats pel Dr. Santiago Gómez (Responsable de Programes de la Gasol Foundation) i Helmut Schröder (Investigador Sènior de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i cap de grup del CIBER en Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP). S’hi detallen els resultats de l’estudi POIBC, que té per objectiu valorar l’efectivitat del Programa Thao-Salut Infantil en la incidència de sobrepès i obesitat en nens i nenes, i es revela que, en el context aplicat, no ha aconseguit canvis significatius en l’índex de massa corporal dels nens i nenes objecte de la intervenció. No obstant això, es posa de relleu la importància de programes de prevenció com el citat per avançar en la investigació contra aquesta epidèmia i aclarir quines pràctiques si presenten una eficàcia moderada.

L’obesitat infantil és una epidèmia que afecta actualment a 42 milions de nens a tot el món. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) aquesta xifra es multiplicarà en 10 anys fins a arribar als 70 milions. A Espanya, les xifres són descoratjadores: un 39% dels menors pateixen d’obesitat infantil o sobrepès. La gravetat de les xifres ha posat en relleu la necessitat d’impulsar iniciatives per revertir aquesta tendència, que han demostrat que ens enfrontem a una problemàtica que no respon a una raó única: l’obesitat infantil és multifactorial i multinivell. És a dir, exigeix ??la implementació de programes educatius en la comunitat que actuïn alhora des de diferents àmbits, a través de diversos agents coordinats entre si i amb la promoció d’un enfocament holístic dels hàbits saludables: les iniciatives denominades Intervencions Basades en la Comunitat (Community Based Intervention, CBI).

Iniciatives innovadores per atacar una epidèmia mundial

2.250 menors d’entre 8 i 10 anys i les seves famílies de quatre municipis catalans (Sant Boi de Llobregat i Terrassa, on es va aplicar la intervenció, i Molins de Rei i Gavà, en què no es va fer intervenció i es van utilitzar com a grup control) van participar durant dos cursos escolars (15 mesos) en la iniciativa comunitària complexa THAO-Salut Infantil. L’objectiu d’aquest programa comunitari d’acció municipal era sensibilitzar sobre la importància dels hàbits saludables i reduir, a conseqüència, les xifres d’obesitat infantil als municipis involucrats.

Encara que l’evidència científica sobre l’efectivitat d’aquestes intervencions comunitàries per reduir les xifres d’obesitat infantil és encara escassa, sí que és cert que iniciatives com l’espanyola THAO-Salut Infantil i les revisions sistemàtiques que investigadors de tot el món porten a terme dels programes impulsats, ajuden a identificar les pràctiques més eficaces que coincideixen entre les diferents intervencions i que recullen en quatre: la durada, el seu públic objectiu, el disseny i la coordinació entre els diferents agents.

Els programes que mostren resultats més favorables són aquells que s’apliquen a llarg termini, amb un mínim de 24 mesos en els quals poder construir i consolidar les relacions amb els agents clau del territori. S’adverteix a més que aquelles intervencions adreçades a la primera infància (de 2 a 8 anys) són aquelles que estan reportant millors resultats ja que durant aquests primers anys el nucli familiar està més involucrat en l’educació del menor i més receptiu a incorporar nous hàbits. Finalment, es reflecteix que els programes que aporten un disseny innovador que permeten la inclusió de diferents components a promoure en la intervenció (activitat física, alimentació, etc.) i a través de diferents canals (escola, família, comunitat) són les que major eficàcia estan presentant fins a la data.

Enfocament multisectorial, transversal i coordinat per aconseguir Zero Obesitat infantil

Fruit del context sobre l’obesitat infantil dels últims anys, el 2013 Pau i Marc Gasol funden la Gasol Foundation amb l’objectiu de dissenyar, implementar i avaluar iniciatives innovadores que assoleixin prevenir l’obesitat infantil tant a Espanya com als Estats Units, territoris en els que l’entitat treballa i crea ponts d’intercanvi de coneixement. La fundació defensa i corrobora que la complexitat del problema exigeix ??un enfocament integral i participatiu en què es treballi de forma coordinada amb els diferents agents propis del territori, amb l’objectiu de poder aplicar intervencions efectives que causin un impacte real en els participants.

D’aquesta manera, la fundació combina tres eixos estratègics prioritaris: intervenció, avaluació i investigació.

En matèria d’investigació, l’entitat treballa de forma coordinada amb diverses institucions clau del sector, com el citat Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. Totes dues han signat un acord col·laboració per a impulsar projectes d’investigació conjunts i desenvolupament biotecnològic en la prevenció de l’obesitat infantil, així com la formació creuada de professionals de les dues entitats.

Gràcies a aquest tipus de sinergies la Gasol Foundation és pionera en la implementació d’aquelles pràctiques que l’evidència científica certifica com més eficaços, com les esmentades en aquest article, i que s’uneixen de forma inherent al rigorós procés de pilotatge i avaluació de tots els projectes que dissenya des de la seva creació. Exemple d’aquest treball coordinat és el pla de treball en xarxa amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) o al City Council de Los Angeles (EUA), així com amb les escoles i instituts, centres d’atenció primària, productors locals, mitjans de comunicació i les famílies de tots dos territoris, en els quals ha situat els seus centres d’operacions i en els quals es dissenyen, implementen i avaluen projectes multiniveles pioners que en un futur proper conviuran de manera coordinada en una mateixa comunitat.

De forma paral·lela, l’Gasol Foundation respon a l’evidència incorporant al seu ADN la promoció holística dels hàbits saludables, que basa en quatre pilars: activitat física i esport, alimentació saludable, hores i qualitat del descans i benestar emocional. A més, i arran dels últims estudis publicats, ha iniciat actualment una nova línia d’intervenció adreçada a la petita infància (de 0 a 8 anys) que veurà la llum pròximament als Estats Units amb un projecte pilot en col·laboració amb entitats d’àmbit social.

Article complet: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-018-3207-x

Acord Obra Social La Caixa Generalitat Isidre Feiner Pere Aragones// Foto: Vicepresidencia Generalitat

Fundació Bancària “la Caixa” es compromet amb la Generalitat a destinar 30 meurs a Obra Social

 Per cobrir mancances i necessitats d’interès prioritari per al territori

Acord Obra Social La Caixa Generalitat Isidre Feiner Pere Aragones// Foto: Vicepresidencia Generalitat
Acord Obra Social La Caixa Generalitat Isidre Feiner Pere Aragones// Foto: Vicepresidencia Generalitat
El vicepresident del Govern català i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat la renovació del conveni de col·laboració en matèria d’obra social, cultural, de ciència i recerca. També han assistit a l’acte, que ha tingut lloc a la seu del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Albert Castellanos, i el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró.
Aquesta col·laboració té com a objectiu afavorir actuacions que cobreixin o pal·liïn mancances o necessitats d’interès prioritari per al territori, de la mà d’entitats sense ànim de lucre. La voluntat és contribuir a l’equitat social i donar més oportunitats a les persones que més ho necessiten.
Així doncs, en el marc de l’acord, aquest 2018 la Fundació Bancària ”la Caixa” es compromet a destinar fins a 30 milions d’euros a projectes de caire social, assistencial, educatiu, cultural, científic i mediambiental. Concretament, es prioritzen iniciatives que responguin a les línies d’actuació següents:
-       Fomentar la integració de persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió.
-       Afavorir la conciliació familiar.
-       Donar suport, mitjançant beques, a la formació de personal investigador.
-       Promoure projectes de recerca biomèdica.
-       Restaurar, digitalitzar i difondre documents d’interès històric.
-       Dur a terme la restauració d’edificis i obres d’art.
L’acció impulsada al llarg del 2017 inclou projectes de beques de menjador, inserció laboral de persones amb discapacitat, atenció a infants en risc d’exclusió social, recerca per a la cura de l’alzhèimer i recuperació del patrimoni històric, entre d’altres. Això es tradueix en la col·laboració amb entitats com l’associació Obertament, Nexe Fundació, Fundació Futur, Fundació La Muntanyeta o el Programa Gòtic.
També cal destacar el suport a la recerca que es fa en centres de referència, com el Barcelona Institut of Science and Technology (BIST), la Fundació Pasqual Maragall, l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Institut de Genètica Cardiovascular de Girona o el Pediatric Cancer Center de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Aquesta aposta per la recerca se situa en la línia d’un dels objectius primordials del Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que preveu triplicar la inversió en recerca fins a assolir els 90 milions d’euros l’any vinent.
Sumem més de dues dècades de suport constant a un gran nombre d’entitats i projectes que han contribuït decisivament a la millora de la qualitat de vida de les catalanes i els catalans. A través d’aquesta col·laboració continuada amb la Generalitat, seguim al costat de persones i organitzacions que treballen per millorar presents i construir futurs, com indica el Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació. I això, tant en acció social, que és la nostra essència, com en recerca, una gran aposta estratègica i de futur, i divulgació del coneixement”, ha explicat el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé.
Per la seva banda, el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, ha remarcat en l’acte de renovació del conveni que l’Administració catalana valora positivament els resultats de l’acord, que contribueix a la millora de la qualitat de vida dels catalans. “Les actuacions realitzades han contribuït especialment a fomentar la integració dels col·lectius més vulnerables de la societat i a reduir l’exclusió social, dues de les prioritats del Govern català“, ha conclòs Aragonès.
Reflexos Festa de la Sega// instagram 2018.09.30

Reflexos a la Festa de la Sega (@joancas77)


Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Informa.cat (@informa.cat) el

Segueix-nos a instagram (@informa.cat) i etiqueta les teves fotos amb el hashtag #informacat.

La teva foto podrà ser una de les publicades en els nostres mitjans:

Terrassa informa

Sabadell informa

Rubí informa

Sant Cugat informa

Granollers informa

Manresa informa

Mataró informa

Osona informa

Cerdanyola informa

L’equip de redacció escollirà cada dia una per a la seva publicació

Menjar saludable

La pràctica del dejuni esporàdic o intermitent per motius de salut no té justificació científica

Menjar saludable
Menjar saludable

L’ interès pel dejuni esporàdic o intermitent s’ha popularitzat en els últims anys. Cada vegada té més adeptes i no són pocs els famosos que promouen públicament aquesta pràctica, mitjançant la qual asseguren que aconsegueixen reduir el pes o millorar la seva salut. El desconcert creat per aquest tipus de missatges, reflectit en la primera enquesta del projecte Nutrimedia de l’Observatori de la Comunicació Científica (OCC) del Departament de Comunicació de la UPF, ha motivat la realització d’una avaluació científica de la seva veracitat. Després de l’anàlisi de les evidències disponibles, s’ha conclòs que, ara per ara, la pràctica del dejuni esporàdic o intermitent per motius de salut no té justificació científica.

Qualsevol recomanació que promogui el dejuni per reduir pes, prevenir malalties cròniques o millorar l’estat d’ànim no té fonament científic

A més de per motius religiosos, les persones que practiquen el dejuni ho fan buscant diversos efectes sobre la salut, principalment la pèrdua de pes i la reducció del risc de malalties cròniques, com la diabetis i la malaltia coronària; fins i tot, hi ha qui ho fa per tal de millorar el seu estat d’ànim o d’allargar la vida. No obstant això, l’avaluació de les proves científiques realitzada per Nutrimedia conclou que els missatges que avalin o recomanin practicar el dejuni esporàdic per aconseguir algun dels efectes esmentats han de ser considerats incerts o dubtosos. O, dit d’una altra manera, la ciència no sap si el dejuni pot tenir aquests efectes, sobretot considerant-los a mig i llarg termini. Això és així perquè, encara que hi ha estudis en humans que suggereixen aquests efectes, encara és d’hora per confirmar o descartar-los, ja que les investigacions realitzades són poques i la seva qualitat és insuficient.

El grau de certesa amb què es pot afirmar que el dejuni intermitent té un efecte positiu en la reducció del pes i en l’estat d’ànim és baix, mentre que el dels efectes sobre les malalties cròniques és molt baix. El més probable és que nous estudis sobre els efectes del dejuni a la salut siguin molt diferents als actuals, en un sentit o en un altre, ja que aquestes investigacions s’han realitzat amb poques persones i durant un període massa breu, segons l’avaluació.

Pautes de dejuni

És important remarcar que el dejuni no pot considerar-se una dieta, ja que aquesta pauta implica restringir aliments durant un temps determinat, mentre que el concepte de dieta al·ludeix a la ingesta habitual d’aliments i begudes. Hi ha diverses fórmules de dejuni intermitent o esporàdic, sent les més habituals les de periodicitat diària (almenys 12 hores sense menjar res) i setmanal (generalment un dia o dos a la setmana, seguits o no); dins d’aquesta segona opció, la més popular és l’anomenada “dieta 5: 2″, que propugna menjar cinc dies a la setmana i dejunar els dos següents. El dejuni amb periodicitat mensual (dejunar un parell de dies seguits cada mes) es practica en menor mesura.

Es desconeixen les possibles conseqüències a llarg termini de la pràctica del dejuni esporàdic

Tot i que savis com Plató, Hipòcrates i Galè recomanessin el dejuni amb finalitats terapèutiques, la veritat és que la ciència no avala les suposades bondats del dejuni. L’Organització Mundial de la Salut no l’inclou entre les seves recomanacions per prevenir l’obesitat i altres malalties cròniques, sinó que promou una dieta saludable i l’exercici físic habitual. Així mateix, l’Associació de Dietistes del Regne Unit i l’Institut Americà per a la Investigació del Càncer coincideixen a reconèixer que, tot i que s’han vist beneficis potencials per a la salut amb el dejuni, aquesta pràctica pot provocar importants efectes adversos com irritabilitat, dificultat per concentrar-se, trastorns del son, deshidratació i deficiències nutricionals, i que es desconeixen possibles conseqüències per a la salut a llarg termini.

Nutrimedia és un projecte d’investigació i comunicació que analitza la veracitat dels missatges que rep la població relacionats amb l’alimentació i la nutrició. El projecte està liderat per l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, amb la col·laboració del Centre Cochrane Iberoamericà i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia- Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i compta amb l’assessorament de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica.

Avaluació del dejuni:

https://www.upf.edu/web/nutrimedia/-/-el-ayuno-esporadico-es-beneficioso-para-salud-

Informe tècnic complet:  https://tinyurl.com/ybrmpo8m

Despesa mitjana familia // Imatge de Wikimèdia Commons

La despesa mitjana de les llars augmenta un 3,9%

Va ser de 31.619 euros durant l’any 2017

Despesa mitjana familia // Imatge de Wikimèdia Commons
Despesa mitjana familia // Imatge de Wikimèdia Commons

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 31.619 euros per llar l’any 2017, amb un increment del 3,9% respecte a l’any anterior, segons l’Estadística de despesa en consum de les llars. La despesa total de les llars a Catalunya l’any 2017 va ser de 94.648 milions d’euros.

Aquest increment s’explica principalment per la despesa mitjana de les llars catalanes en béns que no són de primera necessitat, que el 2017 es va situar en 14.526 euros, un 5,9% més respecte a l’any anterior. D’altra banda, la despesa mitjana en béns de primera necessitat va ser de 17.093 euros per llar, amb un 2,2% d’increment anual.

La despesa relacionada amb l’habitatge segueix sent el principal component de la despesa de les llars (30,5% del total), seguit dels aliments (14,3%) i del transport (12,6%). És precisament el transport un dels components de la despesa que més va créixer l’any 2017 (ho va fer en un 9,5%) i només va ser superat pel creixement de la despesa en restaurants i hotels (11,5%). També destaca el creixement de la despesa en comunicacions (8,5%).

L’Estadística de despesa en consum de les llars s’elabora a partir de l’Estadística contínua de pressupostos familiars base 2016, que és una estadística per mostreig amb periodicitat anual que realitza l’INE. El seu principal objectiu és produir informació estadística sobre la magnitud, l’estructura i la distribució de les despeses en consum que realitzen les llars. Aquests agregats s’han construït fins l’any 2015 amb la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP-HBS), mentre que a partir del 2016 s’aplica la nova classificació europea de consum, anomenada ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose). L’Idescat porta a terme una explotació detallada anualment que amplia els resultats per a l’àmbit de Catalunya.

Despesa mitjana anual. 2017 Per grups de despesa
Per llar Per persona Per unitatde consum
Aliments i begudes no alcohòliques 4.517 1.833 2.718
Begudes alcohòliques i tabac 511 207 307
Vestit i calçat 1.526 619 918
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles 9.650 3.917 5.807
Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar 1.400 568 843
Sanitat 1.038 421 625
Transport 3.990 1.619 2.401
Comunicacions 1.022 415 615
Oci i cultura 1.782 723 1.072
Educació 550 223 331
Restaurants i hotels 3.065 1.244 1.844
Altres béns i serveis 2.570 1.043 1.546
Total 31.619 12.833 19.028
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: La població de referència per als resultats a partir del 2012 és el Cens del 2011.
cura cabell tardor//Foto: bellezaactiva

A la tardor, centrem la nostra atenció en els productes per a la cura del cabell

cura cabell tardor//Foto: bellezaactiva
cura cabell tardor//Foto: bellezaactiva

Dies més frescos, possibilitat de pluja i fulles dels arbres a terra. La temuda arribada de la tardor ha arribat a les nostres vides i això significa la desaparició de l’estiu. Enrere hem deixat els dies de descans, desconnexió i gaudi a la piscina i la platja per donar lloc a una de les estacions, per a nosaltres, més tristes de l’any. Es tracta d’una temporada en què el nostre estat d’ànim es pot veure afectat, però sens dubte, la part més perjudicada és la del nostre cap. Observaràs com cada matí el teu coixí o el teu raspall conté més pèls del normal. No et preocupis, és un procés normal, però convé conèixer per què passa i què podem fer per frenar-lo. Així, hi ha productes per a la cura del cabell que són una excel·lent opció per a aquest problema. Si vols conèixer més informació sobre tot això, en aquest article el destaquem.

Per què a la tardor cau més el cabell
La tardor és la pitjor època per als cabells. Es tracta d’un procés normal en el cicle de vida del pèl, que conté 3 fases. L’última d’elles, és la coneguda com a fase telògena o caiguda, que es produeix durant els mesos de la tardor. De vegades, la caiguda del cabell és més gran del que s’espera i es deu en part a múltiples factors. D’una banda, és important tenir en compte els canvis hormonals d’índole circanual que pateix l’organisme, el descens d’hores de llum, l’augment d’activitat laboral i esportiva o el fet de consumir menor quantitat de fruites i verdures.

Gaudir de l’estiu comporta en molts casos acudir amb assiduïtat a la platja i la piscina. Durant aquests dies de relax, l’exposició al sol és més gran i més, el nostre cabell s’exposa al clor de les piscines i a la salinitat del mar. Aquests factors, ajuden que es deshidrati el cabell i perdi gran part d’elasticitat, provocant un augment de la fragilitat capil·lar. Durant la tardor, el millor és fer servir amb menys freqüència els assecadors o planxes de pèl perquè el cabell s’assequi a l’aire lliure. D’altra banda, cal optar per una dieta equilibrada de nutrients, com els de la coliflor o els espinacs.

Com ajudar a frenar la caiguda del cabell?
A més de les recomanacions anteriors, llocs com Shop Farmàcia poden ser els grans aliats per a això. En primer lloc, es pot optar per complements alimentaris que contenen gran quantitat de vitamines que ajuden al cabell i a les ungles. També es pot optar per productes que permeten la regeneració del col·lagen per via oral, gràcies a l’àcid ortosilícic que conté en la seva fórmula.

D’altra banda, també es pot fer ús de les càpsules, els xampús i les ampolles anti caiguda disponibles a farmàcies en línia. Si optes per les càpsules, has de saber que són un complement alimentari que conté ingredients com el Zinc que mantenen el cabell en condicions normals. Les ampolles s’apliquen amb un massatge suau al cap sense haver d’aclarir i també són eficaços.

Ara que coneixes els tips i productes per frenar la temuda caiguda del cabell, és el moment que siguis tu qui faci ús d’ells per fer-li front a la temuda tardor.