Arxiu de la categoria: Obituari

Tots els obituaris de Terrassa. Llista dels últims obituaris del diari digital Terrassa Informa!

Obituari 20.09.2018

Nom Cognom1 Cognom2 Edat: Data cerimònia Hora cerimònia Lloc cerimònia
Amelia De la Torre García 86 any 20/09/2018 12:00 Sala cerimònies Tanatori de Terrassa
María Calsina Serradell 93 any 20/09/2018 11:00 Sala cerimònies Tanatori de Terrassa
María-Rosa Ramírez Burgos 60 any 20/09/2018 16:00 Temple Cementiri
Cecilio Solbas Sánchez 20/09/2018 17:00 Temple Cementiri
Francisco Díaz Escribano 79 any 20/09/2018 16:30 Temple Cementiri

Obituari 19.09.2018

Nom Cognom1 Cognom2 Edat: Data cerimònia Hora cerimònia Lloc cerimònia
Ignacia Lechuga García 88 any 19/09/2018 11:00 Temple Cementiri
Félix Mirabel Montero 86 any 19/09/2018 12:00 Temple Cementiri
Pilar Álvarez Fernández 88 any 19/09/2018 10:00 Temple Cementiri
Alfonso Canut Nieto-Sandoval 72 any 19/09/2018 17:00 Sala cerimònies Tanatori de Terrassa
Amada Fernández Muñoz 63 any 19/09/2018 15:00 Sala cerimònies Tanatori de Terrassa

Obituari 18.09.2018

Nom Cognom1 Cognom2 Edat: Data cerimònia Hora cerimònia Lloc cerimònia
Margarita-Isabel Molinos López 66 any 18/09/2018 15:00 Temple Cementiri
José Muñoz Hidalgo 81 any 18/09/2018 12:00 Temple Cementiri
Montserrat Borràs Almirall 88 any 18/09/2018 10:00 Temple Cementiri
Jaime Tello Martínez 73 any 18/09/2018 11:00 Temple Cementiri
Dolores Ramal López 89 any 18/09/2018 11:30 Temple Cementiri
Encarnación Sánchez López 83 any 18/09/2018 16:00 Temple Cementiri

Obituari 17.09.2018

Nom Cognom1 Cognom2 Edat: Data cerimònia Hora cerimònia Lloc cerimònia
Ana Manzanares Muñoz 85 any 17/09/2018 09:00 Temple Cementiri
Jorge-Antonio Carpintero Grau 68 any 17/09/2018 12:00 Temple Cementiri
Valentín Salmerón Ruiz 73 any 17/09/2018 11:00 Temple Cementiri
Rosa Romera Solbas 94 any 17/09/2018 10:00 Temple Cementiri
María Valenzuela Guerrero 85 any 17/09/2018 16:00 Temple Cementiri