Arxiu de la categoria: Ensenyament

Tota l’actualitat del món de l’ensenyament de Terrassa. Llista dels últims articles i notícies d’ensenyament del diari digital Terrassa Informa!

escola-catala

Comunicat de la inspecció d’educació a Catalunya

Sobre declaracions en relació amb l’adoctrinament en els centres educatius

escola-catala

La Sub-direcció General de la Inspecció d’Educació, com a òrgan responsable de la direcció i coordinació de les funcions d’inspecció a Catalunya que corresponen al departament d’Ensenyament, manifesta el seu total desacord amb les afirmacions realitzades per un inspector d’educació, a través de mitjans de comunicació, sobre l’adoctrinament en els centres educatius a Catalunya.
Aquestes opinions expressades a títol individual, no representen en cap cas el col·lectiu dels inspectors i inspectores d’educació a Catalunya, ni responen a la realitat del nostre sistema educatiu.
Els inspectors d’educació disposen, dins del marc normatiu que regula l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació, de canals de comunicació per informar de manera fefaent d’aquells fets que considerin rellevants i que estiguin degudament contrastats.
En qualsevol cas, les opinions personals fetes públiques per aquest inspector no formen part ni poden respondre a les atribucions ni actuacions que corresponen a un inspector d’educació, en el marc de les funcions que normativament té assignades.
A partir del coneixement que té la Inspecció d’Educació sobre el funcionament dels centres educatius a Catalunya, cal reconèixer l’excel·lent tasca realitzada pels docents i pels centres educatius, en un marc de respecte de la pluralitat i la diversitat que caracteritzen el nostre sistema educatiu
escola catala

El Consell Social de la Llengua Catalana emet una Declaració

En defensa del model lingüístic i pedagògic de l’educació a Catalunya

escola catala

El Consell Social de la Llengua Catalana ha emès una Declaració en defensa del model lingüístic i pedagògic de l’educació a Catalunya arran dels requeriments del Ministeri d’Educació al Departament d’Ensenyament sobre presumptes delictes per “adoctrinament ideològic” i com a resposta a les declaracions als mitjans de comunicació dels darrers dies que falsegen la situació del castellà a les escoles públiques catalanes.
Aquest matí, el conseller de Cultura, Lluís Puig, ha presidit el ple del Consell en què s’ha acordat la declaració. En el text, el Consell defensa que el model d’escola catalana és “un sistema d’èxit” i manifesta “una vegada més el rebuig absolut als atacs del Govern espanyol” envers el sistema educatiu català. El Consell ressalta que el model educatiu català “està avalat pel Consell d’Europa” i recorda que “garanteix el coneixement del català i el castellà de manera equivalent”.
El Consell rebutja, també, “la greu i infundada acusació d’adoctrinament de l’alumnat” i manifesta el seu suport als professionals de l’ensenyament i al Govern de la Generalitat.
El Consell Social de la Llengua Catalana és l’òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Està està integrat per representants del Govern de la Generalitat, del món acadèmic i educatiu, dels mitjans de comunicació, de l’àmbit jurídic i judicial, i de les organitzacions sindicals i de consumidors. El Consell avalua els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern i, en especial, l’informe anual de política lingüística. Amb aquesta finalitat, el Consell elabora anualment un dictamen sobre les actuacions realitzades o impulsades l’any anterior pel Govern de la Generalitat. El Consell també estudia i analitza les qüestions relacionades amb el foment i la promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat; dictamina sobre els projectes d’instruments de planificació lingüística que hagin de ser aprovats pel Govern, i proposa al Govern l’elaboració d’estudis i dictàmens així com l’adopció de mesures política lingüística.
No és el primer cop que el Consell Social de la Llengua es pronuncia sobre llengua i polítiques lingüístiques. En els darrers anys, el Consell ha emès diverses declaracions i manifestos. L’any 2015 va acordar una declaració de rebuig a les polítiques de l’Estat en matèria lingüística i educativa; l’any 2013, la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana es va posicionar sobre la Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies de l’Aragó; l’any 2012, va presentar un manifest en favor de la llengua catalana al sistema educatiu, i l’any 2011, un altre en suport al sistema educatiu català.
Clara Ponsati ensenyament

Comunicat del departament d’Ensenyament

Sobre els atacs a l’escola catalana

Clara Ponsati ensenyament

Foto: Clara Ponsati (arxiu)
El departament d’Ensenyament, davant dels atacs basats en les falsedats i acusacions infundades a l’escola catalana de destacats membres del govern espanyol i les formacions polítiques que els donen suport, vol manifestar que:
  • L’escola catalana és un exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme
  • L’escola catalana és una de les principals vies d’integració de les famílies nouvingudes i un veritable ascensor social
  • La professionalitat dels docents i l’autonomia de centre són el puntal del sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest
  • Els resultats del Servei Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un exemple de transparència  amb la supervisió del  Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
  • L’escola catalana està íntimament lligada a la seva realitat social i és per això que ha d’atendre les inquietuds dels seus alumnes quan la societat del seu entorn viu episodis traumàtics
  • Atacar la professionalitat dels docents és injuriar-los i intentar atemorir-los perquè exerceixin  l’autocensura en tot allò que pugui perjudicar els interessos de qui els injuria
  • L’escola catalana és convivència:  la garanteix i la treballa dia a dia amb tots i cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten trencar-la  i afavorir interessos polítics, mai pedagògics
  • Aquesta campanya orquestrada no té escrúpols pel fet de prendre com a hostatges el conjunt d’alumnes catalans. És una violació clara de l’article 10 de la Carta Universal dels Drets dels Infants de Nacions Unides: “L’infant ha de ser protegit  contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena”
  • Al llarg de 40 anys,  alumnes, docents i escoles van patir l’adoctrinament de la Formación del Espíritu Nacional; avui la pedagogia i les necessitats dels alumnes són la única guia de l’escola catalana
  • Per protegir d’aquests  atacs als alumnes, docents i al conjunt de l’escola catalana, el departament d’Ensenyament ha demanat als seus serveis jurídics que emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors
Cartell-Setmana-Bio-a-lescola-2017

Primera edició de la Setmana Bio a l’escola

Del 23 al 29 d’octubre

Cartell-Setmana-Bio-a-lescola-2017

Els centres educatius catalans que s’adhereixin a la primera edició de la Setmana Bio a l’escola organitzaran, durant la setmana del 23 al 29 d’octubre de 2017, activitats adequades a cada etapa formativa i destinades a potenciar el coneixement d’aquest tipus de producció i alimentació. A part dels centres educatius, les biblioteques també poden sumar-se a aquesta iniciativa.
Conferències de pagesos o artesans ecològics, visites a granges de pagesos o obradors d’artesans alimentaris ecològics, xerrades divulgatives, esmorzars o dinars amb productes ecològics, tallers, jocs relacionats amb la producció d’aliments ecològics són algunes de les actuacions que es durant a terme als centres educatius i a les biblioteques al llarg d’aquesta setmana.
La Setmana Bio a l’escola és una iniciativa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació juntament amb els Departaments d’Ensenyament i Territori i Sostenibilitat. De fet, els tres departaments ja fa anys que col·laboren en aquest àmbit a través del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica. Aquest guardó, que compta amb la col·laboració de l’Associació Vida Sana, va néixer l’any 2013 amb l’objectiu de reconèixer i incentivar els projectes i línies de treball que tots els centres d’educació catalans (infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial i llar d’infants) realitzen en la promoció del coneixement de l’agricultura i l’alimentació.
Aquest any, el lliurament d’aquest premi tindrà lloc en el marc de la Setmana Bio a l’escola, concretament el divendres, 27 d’octubre, al centre que va guanyar aquest guardó en l’anterior edició, la Societat Cooperativa d’Ensenyament El Submarí Lila, de El Milà (Alt Camp).
Setmana Bio per a l’alimentació ecològica
La Setmana Bio a l’escola té el seu precedent en la Setmana Bio, que el Departament d’Agricultura porta organitzant i celebrant des de l’any 2013. Aquesta iniciativa va néixer com una marca comuna pensada per concentrar en una setmana tota una sèrie d’actuacions, programades per qualsevol persona, entitat i, en general, agent promotor relacionat amb la producció ecològica, amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer el sistema de producció ecològica i, en general, l’alimentació ecològica.
Nens i nenes a l'escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

140 centres se sumen a l’#aquiproubullying

Programa d’innovació contra l’assetjament

Nens i nenes a l'escola // Imatge extreta del web Gencat.cat
Nens i nenes a l’escola // Imatge extreta del web Gencat.cat
Un total de 140 centres del Servei d’Educació de Catalunya (SEC) que imparteixen ensenyaments obligatoris han estat seleccionats per formar part del nou programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals. Dels centres seleccionats, el 25% són privats concertats i el 75% són centres públics, del quals el 65% són centres de secundària. El departament d’Ensenyament ha publicat avui la llista definitiva de centres seleccionats als corresponents portals de centres.
Segons l’enquesta de convivència duta a terme en l’any 2016 pels departaments d’Interior i d’Ensenyament als centres educatius  d’educació secundària, l’assetjament ha disminuït  lleugerament, en concret 0’5 punts percentuals respecte la passada edició en l’any 2011, tot i que sí que ha augmentat l’ús dels mitjans digitals. Aquesta situació ha incrementat la intensitat d’aquests processos i  el patiment d’aquells que el reben. La difusió exponencial que proporciona la xarxa, l’eliminació d’espais de protecció –la xarxa permet actuar en tot moment i des de qualsevol lloc- o la facilitació de l’anonimat són alguns dels motius que fan incrementar aquesta intensitat.
El programa #aquiproubullying, que va crear el departament d’Ensenyament el passat mes d’abril, té una durada de dos cursos. Durant el primer curs els centres que s’acullen al programa rebran la formació i l’acompanyament necessari per elaborar un projecte de centre específic en el marc del programa general #aquiproubullying, projecte que implementaran i avaluaran durant  el segon curs del programa, el 2018-2019.
A més de posar a l’abast dels centres formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament, la participació de tota la comunitat escolar, en especial de l’alumnat, és l’element clau del programa. En aquest sentit, el programa #aquiproubullying vol posar l’accent en els alumnes com a observadors, com a agents actius i compromesos en la lluita contra l’assetjament, alhora que adquireixen les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.
Requisits i compromisos
Entre el requisits necessaris per formar part del programa destaca el suport del 70% dels membres del consell escolar, imprescindible per tal d’iniciar un projecte de centre que vol comptar amb la comunitat escolar.
 
Tots els centres seleccionats assumeixen el compromís ferm i inequívoc de desenvolupar un projecte que possibiliti prevenir i aturar l’assetjament escolar i que contribueixi a la millora de la convivència en el centre. Aquest compromís contempla les accions següents: constituir un equip de referència, rebre formació, elaborar un projecte propi, dur a terme abans d’implementar el projecte una avaluació inicial, incorporar-ho en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual de centre, implementar el projecte durant el curs 2018-2019, elaborar-ne posteriorment una memòria i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres.
 
Per a fer-ho possible, el departament d’Ensenyament dotarà tots els centres seleccionats de formació específica, els facilitarà assessorament per al desenvolupament del projecte i les activitats d’innovació i posarà al seu abast Orientacions i recursos per elaborar i implementar el projecte a través de l’espai Xtec #aquiproubullying.
L’alumnat, element clau
 
Un element estratègic del programa #aquiproubullying és la participació activa de l’alumnat. En aquest sentit, el programa disposa de dos estratègies clau:  els “Equips guaites” per a l’educació secundària i els “Equips X la convivència”, per a primària. Aquests equips, prèvia formació, tindran entre les seves funcions, prevenir i detectar possibles situacions d’assetjament en espais informals en què hi tenen poc accés els adults, com per exemple els patis, el gimnàs o el WhatsApp. Amb aquesta acció els alumnes passen de ser observadors passius a agents actius, alhora que desenvolupen aquelles habilitats i capacitats pròpies de la competència social i ciutadana.
Formació a la comunitat escolar
Els membres dels equips de referència -representants dels docents, famílies i dels personal de l’administració i serveis- rebran formació, a través de la xarxa de centres del Programa #aquiproubullying.
D’altra banda, perquè l’alumnat esdevingui agent actiu és imprescindible desenvolupar un seguit d’habilitats i competències socials. El departament posa a l’abast dels centres mòduls formatius adreçats a l’alumnat -16 hores de formació- i a les famílies -12 hores-. El mòduls dirigits a les famílies disposen dels mateixos blocs de continguts que la formació adreçada a l’alumnat. La finalitat és reforçar l’acció educativa dels centres i donar coherència i continuïtat entre el que es fa al centre i el  que es fa a casa. Són un total de 6 blocs amb les següents temàtiques: aproximació al concepte d’assetjament, competències socioemocionals, gestió positiva dels conflictes, detectar i aturar l’assetjament, ús segur de les xarxes socials i detectar i aturar el ciberassetjament.
Els centres que formen part del programa podran tenir el reconeixement d’innovació pedagògica per aquells docents  implicats en el programa. Aquest reconeixement es brinda en forma de mèrits que el professorat podrà computar en la seva carrera docent.
Línies estratègiques orientades a aturar l’assetjament
 
El programa d’innovació #aquiproubullying se suma a altres estratègies que el departament d’Ensenyament desenvolupa  des de fa temps. Així trobem els protocols d’assetjament i ciberassetjament, que posen a l’abast dels centres  orientacions i recursos  tant de prevenció, com de detecció o intervenció,  alhora que proporcionen un circuit d’actuació dels diferent agents implicats en cada moment. També s’han dut a terme accions de suport a les famílies; en aquest sentit en el web Família i Escola: Junts X l’educació hi podem trobar diferents recursos: mòduls formatius, guies, enquestes d’autoconeixement, tots ells orientats a conèixer el processos d’assetjament i ciberassetjament, a detectar-los i a saber-los aturar.
També cal esmentar l’acord de govern sobre la línia telefònica d’infància respon 116111, a través de la qual s’atendran els casos d’assetjament escolar de forma coordinada amb el departament d’Ensenyament.
Diba abandonament escolar

La Diputació destina 1,68 MEUR en ajuts

Per lluitar contra l’abandonament escolar prematur

Diba abandonament escolar

La Diputació de Barcelona ha aprovat destinar 1.680.000 milions d’euros en ajuts als municipis per lluitar contra l’abandonament escolar prematur en el marc del Programa “Transicions educatives” per al curs 2017-2018. Aquest programa ofereix als ens locals recursos econòmics i tècnics per desenvolupar cursos de preparació per a l’accés als cicles formatius i programes de formació i inserció (PFI). Amb aquestes mesures formatives la corporació es pretén ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu.

La finalitat d’aquest programa és facilitar trajectòries personals i professionals exitoses. Per aconseguir-ho, es reforça l’actuació dels ajuntaments i de les escoles municipals de persones adultes per oferir noves oportunitats i facilitar la continuïtat i la reconnexió amb el sistema educatiu a aquelles persones, majoritàriament joves, que no han pogut superar l’educació secundària obligatòria o que, havent abandonat els estudis prematurament, volen reprendre els seus itineraris formatius.

El programa ofereix recursos econòmics, 1.680.000€ per al curs 17-18, i acompanyament tècnic i formatiu als ens locals de la demarcació de Barcelona per finançar les despeses relacionades amb la realització de:

-Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior

-Programes de formació i inserció en la modalitat Plans d’Iniciació Professional (PIP)

-Programes de formació i inserció en la modalitat de Programes de Transició al Treball (PTT)

Clara Ponsati ensenyament

Clara Ponsatí asumeix la responsabilitat dels centres educatius fins a les 7.00 hores del dilluns

 

Per alliberar els directors

Clara Ponsati ensenyament

La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, ha signat una resolució mitjançant la qual assumeix la responsabilitat dels centres educatius fins a les 7.00 hores del dilluns 2 d’octubre de 2017. Concretament, Ponsatí ha avocat la competència que tenen atribuïdes les persones responsables dels equipaments educatius a la seva persona com a titular del departament d’Ensenyament.
Tal com s’exposa en la resolució, aquesta actuació respon a la situació excepcional que viu la societat catalana, que afecta el conjunt de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, per tant, al departament d’Ensenyament. Així mateix, la consellera amb això vol garantir la necessària eficàcia, eficiència i coordinació en l’actuació administrativa.
Aquesta resolució s’emmarca en l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes, els òrgans administratius superiors poden avocar el coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui, ordinàriament o per delegació, als seus òrgans administratius dependents, si circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan convenient.
#votarem #obrirem

#Votarem !!!! #Obrirem !!!!

Hi han participat més de 800 representants de centres d’ensenyament

#votarem #obrirem

L’acte va obrir-lo la consellera d’Ensenyament, que va garantir que “amb llibertat anirem a votar serenament aquest diumenge”. “Hi anirem per ser lliures, però sobretot votarem perquè som lliures”, ha afirmat, i ha deixat clar que “la nostra llibertat individual és més forta que les nostres circumstàncies i que les nostres pors”. “Perquè això sigui així”, ha continuat, “entre tots els ciutadans ens cal educar i això es el que feu cada dia vosaltres, però avui ho esteu fent més que mai i diumenge ho fareu més”. I ha reblat: “som davant del món i de la història i hem d’actuar amb responsabilitat, tenint present els nostres avis, els nostres pares i els nostres fills”.

A continuació, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat aquesta tarda que “sabem que el dia 1 d’octubre hi haurà moltes dificultats, però també sabem que a cada dificultat, dues solucions, i a cada por, 3 esperances i que per més que ens intimidin hi ha una gernació creixent del nostre país de gent que vol votar”.
 
El cap de l’Executiu ha fet aquest missatge durant la recepció que ha ofert aquesta tarda, acompanyat de la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, als membres de la comunitat educativa que s’han adherit al manifest “Obrim les escoles”. En l’acte han participat més de 800 representants dels equips directius dels centres d’ensenyament que configuren el Servei Educatiu de Catalunya, entre els quals una nodrida representació de centres concertats.
Carles Puigdemont ha aprofitat la seva intervenció per enviar un missatge a tots els treballadors públics, a través dels docents: “Entenc perfectament les angoixes de cadascú, perquè heu estat objecte d’alguna intimidació i amenaça que ha pretès limitar la vostra llibertat”, ha assegurat, i ha insistit que “tota la responsabilitat és del Govern -dels consellers, del vicepresident i de mi mateix-, que som els que hem assumit tots i cadascun dels fets, de les decisions”. “Som nosaltres els qui som al capdamunt de tota la responsabilitat i arribarem fins al final en l’assumpció d’aquesta responsabilitat”, ha reblat.
En aquesta mateixa línia, el president ha expressat el seu agraïment als treballadors de la docència per “l’esforç que us ha dut fins aquí, per la vostra perseverança, per tot el que heu fet i fareu per acompanyar la ciutadania d’aquest país que es proposa una fita que a la majoria de comunitats democràtiques és ben normal com anar a votar però aquí s’ha convertit en un exercici gairebé èpic i heroic”.
El cap del Govern també ha dit als responsables dels centres educatius que “igual que no eduqueu només a uns, no obriu els col·legis només a uns; eduqueu a tothom i no els pregunteu quan fa que han vingut, quina llengua parlen, ni què pensen. Vosaltres els rebeu”.
Així mateix, el president ha posat en valor el model educatiu de Catalunya, assenyalant que un país que ha fet dels braços oberts de la comunitat educativa la primera porta d’entrada a la ciutadania, com no ha d’obrir també equipaments esportius, educatius o culturals, per poder permetre l’exercici d’un element fonamental en l’adquisició de la ciutadania, com és el dret a decidir?”.
Preservar els drets fonamentals
En aquest sentit, el president ha fet notar que tal com ha dit avui mateix l’ONU, o com consta a la carta dels drets fonamentals de la UE, s’han de preservar, sigui com sigui, els drets fonamentals d’una societat democràtica”. “Pensi el que pensi l’Estat espanyol sobre el referèndum de l’1-O, no pot renunciar a defensar els drets fonamentals entre els quals hi ha la llibertat d’expressió, la llibertat d’assemblea, de moviment, de reunió i de reivindicació política”.
El president ha posat en relleu que el poble de Catalunya veu en la comunitat educativa “la millor cara de la societat que volem construir, educativa, pedagògica, tolerant, oberta, inclusiva”. I ha fet notar que “el dia 1 aquests valors no quedaran fora, aniran a dintre de les urnes”.
ara es dema clara ponsati

‘Ara és demà’

Es el document de debat participatiu de la comunitat educativa

ara es dema clara ponsati

La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, va manifestar que “L’Ara és demà és una prova de la vitalitat de la comunitat educativa i de la preocupació de la societat per l’educació”. Ho va fer durant la cloenda de l’acte final en què es va presentar el document del debat participatiu Ara és demà a la comunitat educativa i a tots els seus participants, que va tenir lloc ahir al Palau de la Generalitat i que va comptar amb la presència de les anteriors conselleres d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, qui havia encarregat aquest debat al Consell Escolar de Catalunya (CEC) i Irene Rigau .
Aquest debat ha comptat amb el suport de la Secretaria de Transparència i Govern Obert de Catalunya, en relació a la gestió dels processos participatius que s’han desplegat als centres i al territori, així com al portal Participa gencat. D’aquesta manera, s’han seguit els estàndards de qualitat establerts per la Secretaria durant el debat participatiu de L’Ara és demà.

Ponsatí també va destacar durant la seva intervenció que “ens hem de felicitar per la quantitat i qualitat, així com pel nivell altíssim de les aportacions que han arribat”. Va afegir que “la participació ha estat molt coral i és el conjunt de la comunitat educativa de Catalunya que ha volgut dir la seva del futur de l’educació del país. Tenim una comunitat educativa molt viva i amb ganes de construir el seu propi futur”. “Si el debat és viu és perquè la societat catalana, el conjunt ciutadania, té molt clar que l’educació és un dels pilars del progrés personal i col•lectiu per la construcció del país que volem”, ha conclòs la titular d’Ensenyament.

Per la seva banda, el president del CEC, Lluís Font, va afirmar que “les conclusions són inspiradores, però el sumari de les aportacions és excepcional: milers de pàgines escrites, amb un gruix important que fan l’esforç de situar-se en un escenari de futur sense menystenir el present i ens conviden a caminar cap al futur”. Així mateix, Font va remarcar que “hem intentat que fos un procés integrador de sensibilitats i maneres de fer, sense esquivar certes qüestions”, que posen de manifest que “hi ha un talent extraordinari”. El president del CEC també va ressaltat que aquest debat ha permès “redescobrir el talent que teníem a casa nostra” i “posar en valor el món que compatim”.

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) va trametre el passat mes de juliol a la consellera Clara Ponsatí el Document 1/2017 “Ara és demà. Debat sobre el futur de l’educació a Catalunya” que recull les conclusions del treball realitzat al llarg del curs 2016-2017 per la subcomissió del Consell i de les aportacions rebudes a través dels diversos canals que es van oferir a la comunitat educativa per intervenir en el procés participatiu. A través d’aquest debat el CEC ha analitzat els principals reptes del sistema educatiu i ha formulat un seguit de propostes per avançar en qualitat i equitat, i afavorir l’èxit de tot l’alumnat.Aquest document té caràcter diagnòstic, reflexiu i orientador de les polítiques educatives que s’haurien d’abordar en els propers anys amb relació als elements clau del sistema educatiu sota tres premisses fonamentals: fer possible l’equilibri entre estabilitat normativa i innovació educativa, assegurar un finançament suficient per garantir la igualtat d’oportunitats i afavorir la implicació de tota la comunitat educativa en l’assoliment de l’èxit educatiu.

curs escolar 17-18

L’objectiu del curs escolar 17/18 es millorar l’equitat i la qualitat del sistema educatiu

Començarà el proper 12 de setembre

curs escolar 17-18

El curs escolar 2017-2018, que començarà el proper 12 de setembre, disposarà de 5.514 noves places de personal docent i també s’incrementa la xifra d’alumnat, amb una previsió d’1.562.780 alumnes matriculats, fet que suposa un increment de 2.700 respecte el curs anterior. De fet, en la majoria d’etapes es dona una disminució d’alumnat, a excepció de l’educació secundària obligatòria, que creix en més de 18.000 alumnes. La distribució de matriculats és la següent:
-       Educació primària: 483.102
-       Educació secundària: 322.867
-       2n cicle d’educació infantil: 211.530
-       Ensenyaments de règim especial: 140.867
-       Formació professional: 116.949
-       Batxillerat: 92.411
-       1r cicle d’educació infantil: 74.969
-       Formació de persones adultes: 61.537
-       Ensenyaments a distància: 32.060
-       Plans d’estudis estrangers: 12.750
-       Plans de Formació i Inserció: 6.900
-       Educació Especial: 6.837
Del total d’alumnat inscrit, la major part ho fa en centres públics, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com postobligatoris. Un 66,1% de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil, primària i ESO trien centres de titularitat pública, enfront del 32,5% dels concertats o l’1,4% dels privats. Pel que fa a l’etapa postobligatòria, PFI (Programes de formació i inserció), ensenyaments d’adults i règim especial el 76,6% s’ha matriculat en centres públics, el 3,1% en concertats i un 20,4% en privats.
La plantilla s’incrementa un 7%
Aquest curs augmentarà la dotació de plantilla docent amb 5.514 docents més respecte l’any passat -4.714 places noves i l’equivalent de 800 destinades a la millora de les substitucions-. Això fa un total de 71.175 places, un 7,1% més que el curs anterior. Aquest augment representarà una ratio de 12,9 alumnes per professor a educació infantil i primària i 10,6 alumnes per professor a Batxillerat i ESO.
Les 4.714 noves places docents es distribueixen de la següent manera:
-       Escolarització per increment d’alumnat: 463
-       Escola inclusiva: 200
-       Increment de les dotacions per a la millora de l’equitat del sistema educatiu en centres de complexitat: 350
-       Increment d’hores de reducció per a l’exercici de càrrecs directius i de coordinació dels instituts: 305
-       Assignació de plantilla a escoles per alumnes d’educació infantil que implementen la sisena hora: 140
-       Increment d’hores lectives de professorat que imparteixen el batxillerat: 210
-       Altres dotacions de plantilles que comporten una millora en l’escolarització de l’alumnat: 529
-       Compensació en les plantilles per la reducció d’1 hora lectiva del professorat: 2.517
També disminueixen el nombre d’alumnes per classe, i a P3 la mitjana és de 21 alumnes/aula, mentre que a 1r d’ESO és de 27,7.
Qualitat i formació dels docents
En l’àmbit de la formació del professorat, es valorarà el programa MIF de Millora i Innovació de la Formació de mestres, i es prioritzaran les següents formacions: STEM, funció directiva, acció tutorial, avaluació formativa, i currículum i avaluació d’ESO.
Compromís amb la formació professional
Un altre dels eixos d’Ensenyament per al nou curs és la formació professional com a eina per a dotar a les persones de competències per a l’ocupació i la formació integral. En el mateix àmbit també s’adequaran els continguts de l’FP a les necessitats dels sectors productius i dels diferents territoris.
Catalunya s’apropa als objectius europeus
Catalunya s’apropa als objectius d’Europa 2020 pel que fa a aspectes clau com l’abandonament prematur (18%), la graduació a l’ESO (88,8%) o la taxa de repetició (4,9%).
També la millora en resultats segons mostren les diferents proves de competències bàsiques i l’informe PISA. A les proves de sisè de primària se supera la puntuació de 70 punts en totes les competències avaluades –matemàtiques, català, castellà i anglès-; amb una millora destacable en llengua anglesa. A les proves de 4t d’ESO, per primera vegada el resultat de matemàtiques supera el llindar de 70. Pel que fa a les proves PISA per a alumnes de 15 anys, es millora en les tres competències (matemàtiques, ciències i comprensió lectora) i s’apropa a l’objectiu europeu d’alumnes en les franges més baixes d’assoliment –per sota del 15%-.