Arxiu de la categoria: Ensenyament

Tota l’actualitat del món de l’ensenyament de Terrassa. Llista dels últims articles i notícies d’ensenyament del diari digital Terrassa Informa!

Circuit Barcelona Catalunya MetròpolisFPlab// Foto: Circuit Barcelona Catalunya

El Circuit s’uneix al projecte “MetròpolisFPlab”

Busca potenciar les competències a l’FP

Circuit Barcelona Catalunya MetròpolisFPlab// Foto: Circuit Barcelona Catalunya
Circuit Barcelona Catalunya MetròpolisFPlab// Foto: Circuit Barcelona Catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya s’ha unit al projecte MetròpolisFPlab per al curs 2018-2019, una iniciativa impulsada per Àrea Metropolitana de Barcelona i Fundació BCN Formació Professional que neix de la fusió entre tres projectes formatius; un d’ells el del traçat català, ’Entra al Circuit de la innovació amb l’FP’, creat l’any passat.

MetròpolisFPlab, amb la col·laboració del Circuit de Barcelona-Catalunya i d’altres organitzacions com Innobaix o el Port de Barcelona, busca potenciar les competències a l’FP a través de projectes reals d’innovació que posen en contacte els centres educatius de Formació Professional i les empreses. Aquestes últimes plantegen diferents reptes als participants per resoldre’ls i desenvolupar així les capacitats dels estudiants. El Circuit segueix treballant per fomentar la millora de la qualitat de la formació dels joves després d’un any d’unir forces amb la Fundació BCN Formació Professional a través de ‘Entra al Circuit de la innovació amb l’FP’, donant oportunitats a un total de 82 joves innovadors.

Els reptes que planteja el Circuit per al curs 2018-2019 són la gestió de residus i aliments sobrants generats als punts de restauració durant els esdeveniments organitzats i la millora de l’experiència de la visita guiada. La setmana passada es va estrenar la primera fase de la iniciativa a les instal·lacions esportives, amb una jornada dirigida als tutors. L’alumnat se sotmetrà a una metodologia operativa basada en diferents parts com ara els tallers d’exploració d’aquests reptes o la generació d’idees. Al maig tindrà lloc la presentació dels projectes guanyadors.

Forum Local Educació families// Foto: diba

XXIX Fòrum local d’Educació “El treball amb les famílies des del món local”

Les famílies, protagonistes del XXIX Fòrum local d’Educació

Forum Local Educació families// Foto: diba
Forum Local Educació families// Foto: diba

“El debat sobre la transformació educativa interpel·la també les famílies”. Amb aquestes paraules, el diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, va obrir el XXIX Fòrum local d’Educació “El treball amb les famílies des del món local”, organitzat per la Diputació de Barcelona, i que va tenir lloc a l’Auditori de la UPF de Barcelona, recordant que conceptes com els entorns d’aprenentatge, l’educació a temps complet, les estratègies contra l’abandonament prematur… també interpel·len les famílies, entenent que aquestes són protagonistes dels itineraris educatius.

Homet va argumentar davant les prop de dos-centes persones que hi van assistir, que és un bon moment per reflexionar sobre les famílies en el context educatiu, i sobre quines habilitats i competències reforcen el seu paper a l’hora d’afrontar positivament l’educació dels nois i noies, quines són les seves necessitats, els seus neguits i les seves expectatives.

El XXIX Fòrum local d’educació vol esdevenir una oportunitat per reflexionar sobre quines actuacions es poden emprendre des del món local per millorar la capacitació i acompanyament de les famílies. Aprofundir en quin és el seu paper en una educació compartida i debatre al voltant dels conceptes que poden millorar la seva funció educativa: participació i governança, transicions, el paper del lleure i el fora-escola, l’orientació en les transicions, la planificació i la lluita contra la segregació escolar…

Abans de presentar els continguts del Fòrum, Homet va recordar que “el coneixement d’aquestes derivades ens ha de permetre a les administracions poder dissenyar estratègies d’intervenció més acurades a les seves necessitats”, paraules que van precedir a la primera ponència de la trobada, la del psicòleg, educador i periodista, Jaume Funes.

En la seva ponència “Polítiques que fan possible fer de mares i pares”, Funes va reflexionar al voltant de diferents idees com: la importància de centrar els esforços en oferir més oportunitats als infants, les estratègies per ajudar sense incapacitar les famílies, com actuar en els moments de crisi familiars, com posar en marxa espais familiars sostenibles i d’intercanvi entre iguals, van ser algunes de les seves principals reflexions.

La taula rodona “Dimensions de la funció educativa de les famílies” amb Silvia Blanch, doctora en Psicologia de l’Educació de la UAB; Marta Comas, doctora en sociologia de l’educació i investigadora en l’àmbit de la participació de les famílies a l’escola;  i Antoni Tort, catedràtic de Pedagogia a la UVic-UCC, va abordar temes com la diversitat de famílies, la importància de l’entorn i dels agents educatius com les AMPA, la importància de posar en marxa actuacions que tinguin present el context en el que seran aplicades i la necessària coordinació i comunicació entre pares i mares i entre tots els agents educatius, entre d’altres.

Després de l’exposició de les principals conclusions de l’avaluació del Catàleg d’activitats de suport a la funció educativa de les famílies, a partir de la qual la Gerència de Serveis d’Educació està formulant un catàleg que respongui millor a les necessitats de les famílies, va començar la taula final del Fòrum, coordinada pel gerent de serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, Jordi Plana, en la que representants d’AMPA, experts en educació i famílies i representants electes dels món local van reflexionar sobre els “Projectes, iniciatives i polítiques públiques. Què funciona i que cal millorar des de l’àmbit local”.

La cloenda de la trobada va anar també a càrrec del diputat Homet, en la que va recordar que les famílies tenen projectes i itineraris vitals que “transiten per espais educatius compartits i per temps educatius més enllà de l’escola”. Per aquest motiu, va concloure Homet “els ajuntaments han de generar projectes educatius de ciutat, que esdevenen el punt de trobada perfecte entre el projecte educatiu de país i els projectes dels centres educatius. Un espais que les famílies cal que reconeguin com a seu”. Finalment, Homet va afirmar que “no podem repensar avui l’educació sense el propòsit educatiu de les famílies”.

 

Subvencio escoles bressol //Foto:diba

La Diputació destina 13.300.000€ al sosteniment de les escoles bressol

Pel finançament del període 2016-2018

Subvencio escoles bressol //Foto:diba
Subvencio escoles bressol //Foto:diba

La Junta de Govern de la Diptuació de Barcelona va aprovar el passat 8 de novembre, la concessió de subvencions de la convocatòria per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018 aprovada el passat 19 de juliol. Un total de 13.300.000€ aniran destinats al sosteniment d’aquests equipaments i al foment de l’escolarització bressol municipal.

La convocatòria de les escoles bressol de titularitat municipal vol contribuir al seu sosteniment econòmic i afavorir l’accés a tots els infants, promovent l’atenció a la diversitat, i l’escolarització equilibrada en condicions d’igualtat, inclusió i equitat.

El suport de la corporació, també vol reconèixer l’esforç econòmic que realitzen els ajuntament per mantenir actiu el servei d’escola bressol, que per la seva importància social i educativa cal continuar oferint a la ciutadania en les millors condicions possibles.

Dels 13,3 milions, 9,7 aniran destinats al sosteniment econòmic de les escoles, pel finançament del curs 2016-2017, i uns 3,6 milions per al finançament del curs 2017-2018 pel foment de l’escolarització bressol municipal.

Atenció als infants de 0 a 3 anys

L’atenció als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies és un àmbit clau de les polítiques educatives locals, i les escoles bressol municipals esdevenen una peça bàsica d’aquestes polítiques per als ajuntaments i la Diputació de Barcelona. Així, les escoles bressol han esdevingut un recurs bàsic de les polítiques d’atenció a les famílies, ja que faciliten la conciliació de la vida laboral i familiar i aporten un component educatiu que permet el desenvolupament ple de l’infant.

El mapa d’escoles bressol municipals a la demarcació de Barcelona ha crescut i s’ha consolidat en els darrers anys gràcies al compromís dels ajuntaments i  la Diputació de Barcelona per garantir els serveis i la qualitat de l’educació de la primera infància. En aquest sentit, el passat mes de maig la Diputació va constituir la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, que aplega prop de 400 escoles de 235 municipis.

Entre el 2016-2018 la Diputació de Barcelona ha aportat més de 24 milions d’euros a finançar les Escoles Bressol Municipals, xifra que suposa 1.043€ per plaça, el 23% de la despesa corrent total per alumne del servei d’escola bressol municipal.

Els propers dies es publicarà al BOPB  i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la concessió de subvencions.

 

Josep Bargallo Presentació curs 2018-2019 //Foto: Conselleria Ensenyament

Ensenyament elimina les proves de recuperació de setembre a l’ESO

D’acord amb el nou model d’avaluació

Josep Bargallo Presentació curs 2018-2019 //Foto: Conselleria Ensenyament
Josep Bargallo Presentació curs 2018-2019 //Foto: Conselleria Ensenyament
El Departament d’Ensenyament eliminarà a partir d’aquest curs la prova de extraordinària de setembre que fins ara es feia a l’ESO des del 2012 com a conseqüència del nou model d’avaluació que s’ha posat en marxa. Així ho va afirmar el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, ahir en declaracions als mitjans: “La desaparició de les proves de setembre a l’ESO és una conseqüència lògica de l’ordre d’avaluació. Ara no avaluem la memòria, sinó habilitats, aptituds, coneixements i treball del grup classe, per això no té cap lògica d’existència”.
Josep Bargalló ha explicat que “si avaluem per competències amb una avaluació continuada, amb treballs del grup classe, amb autoavaluacions d’alumnes i professorat a partir d’una rúbrica, l’examen de setembre només té lògica en el marc d’una l’avaluació memorística”. A més, el conseller ha destacat que les proves de setembre no han obtingut els resultats esperats: “Avaluant els exàmens que es feien ara amb els grups més vulnerables i amb més problemes, no hi havia cap avenç significatiu, no aportaven res, i, a mes a més, sí que comportaven dificultats de gestió dels centres en l’inici de curs”.
Pel que fa a aquestes qüestions organitzatives, el titular d’Ensenyament  ha exposat que l’eliminació d’aquestes proves al setembre es tracta d’una mesura “que es demanava des dels centres en els darrers anys, que a més, en aplicar enguany l’orde d’avaluació, ja no té lògica”. “Permetrà que comencem el setembre més clarament: la matriculació és un element de lluita contra la segregació, tot allò que faciliti la matriculació transparent, neta i fàcil de preveure és una pas endavant però no és el principal motiu”, va confirmar Bargalló.
Segona oportunitat al mes de juny
 
Bargalló va explicar que “ara al juny es farà un nou procés, una segona oportunitat que serà més efectiva”. Concretament, va detallar que “l’avaluació per competències es formula a partir d’unes rúbriques i un proves d’avaluació en què hi participa el grup d’alumnes i el professor i, a partir d’això, s’ha de dissenyar una segona avaluació en els aspectes en què l’alumne no ha assolit les competències”. “Es pot fer un treball específic per avaluar aquesta competència que no ha superat: no serà una recuperació memorística sinó que serà personalitzada”, va assegurar el conseller.
eleccions consells escolars 2018//Cartell

Comença el procés per renovar els consells escolars dels centres

3.855 públics i 703 concertats

eleccions consells escolars 2018//Cartell
eleccions consells escolars 2018//Cartell
La Conselleria d’Ensenyament ha iniciat el procés per tal de renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics. A través d’aquestes eleccions, els consells escolars renovaran la meitat dels seus membres: representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i del personal d’atenció educativa. Les eleccions als consells escolars se celebren cada dos anys.
El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, determinat per la Llei d’educació de Catalunya. La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre, com ara el projecte educatiu, la programació general o la memòria econòmica, entre d’altres. En el cas dels centres de titularitat concertada, el consell escolar debat, avalua i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.
Les votacions a les eleccions de 2018 tindran lloc entre el 28 i el 30 de novembre en un total de 3.855 centres públics i 703 centres concertats, i els nous membres elegits prendran possessió abans del 21 de desembre.
El consell escolar està format per persones de diferents àmbits de la comunitat educativa: director/a del centre, representants del professorat, de les famílies, de l’alumnat a partir de 1r d’ESO, de PAS i un representant de l’Ajuntament. També el cap d’estudis i el secretari del centre en cas de centres públics i 3 representants del titular del centre en el cas dels concertats.
La Conselleria vol promoure la participació en les eleccions per la renovació dels consells escolars amb l’objectiu d’enfortir els projectes educatius i que la comunitat educativa, al mateix temps, senti com a propi el projecte i el centre. Els consells són institucions que fomenten la cohesió social i la millora de l’èxit educatiu de tots els alumnes.
Amb la finalitat de fomentar la participació, Ensenyament repartirà prop de 8.400 cartells informatius als centres, AMPES i altres membres de la comunitat educatives. A més, es promouran les votacions amb tota la informació en una campanya a través de les xarxes socials, del web del Departament, del web Família i Escola, així com el Portal de centres del Departament i el Portal de centres d’altres titularitats.
Centre Tecnològic BETA//Foto: Uvic-ucc

El Centre Tecnològic BETA obté una Acció Marie Curie

Per crear una xarxa de formació i recerca europea en el sector lacti

Centre Tecnològic BETA//Foto: Uvic-ucc
Centre Tecnològic BETA//Foto: Uvic-ucc

El Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) forma part d’un consorci internacional de deu membres que ha obtingut una Innovative Training Network (ITN). Es tracta d’una Acció Marie Sklodowska-Curie, en el marc del programa H2020, que té com a objectiu formar noves generacions d’investigadors creatius i innovadors, a través d’una xarxa internacional de centres públics i privats.

El BETA és l’únic soci de l’Estat espanyol beneficiari del projecte que, amb el nom de REFLOW, vol reforçar la relació entre el desenvolupament de tecnologies ambientals i els nous escenaris econòmics d’Europa. Per aconseguir-ho pretén formar nous investigadors des d’una perspectiva multidisciplinària, que els capaciti per moure’s en un món industrial basat en l’economia circular. La tasca d’aquests investigadors serà desenvolupar i implementar noves tecnologies per a una gestió innovadora i socialment responsable dels residus del sector lacti, uns efluents que contenen una concentració important de fòsfor.

Aquest element pot generar problemes ambientals si no es gestiona de la forma adequada, i al mateix temps és un dels components principals dels fertilitzants que s’utilitzen en agricultura habitualment. Per això, un dels objectius principals del REFLOW és recuperar i valoritzar aquest component, per reduir l’impacte ambiental del sector i obtenir alhora productes de valor afegit que estimulin nous mercats per al fòsfor recuperat. “Pretenem recuperar el fòsfor mitjançant el desenvolupament de diferents tecnologies i produir biofertilitzants de qualitat  dels quals també avaluarem la qualitat orgànica”, explica el director del CT BETA, Sergio Ponsá.

Dues tecnologies innovadores i un programa de formació
La tasca del CT BETA, en aquest context, serà doble: per una banda incorporarà dos nous investigadors que, en el marc de la seva tesi doctoral, desenvoluparan dues tecnologies innovadores centrades en la recuperació del fòsfor i la producció de fertilitzants. Per altra banda, serà l’entitat responsable del programa de formació, tant tècnica com de competències transversals, dels 13 estudiants de doctorat que participaran al projecte des d’algun dels centres implicats i que s’escolliran en un procés de concurrència competitiva.

Aquest és “un dels programes més competitius i que més prestigi dona als grups de recerca europeus”, assegura Sergio Ponsá, que entén la concessió del REFLOW com “un reconeixement a l’excel·lent tasca científica que es duu a terme a la UVic-UCC i al BETA, així com a la feina de l’Escola de Doctorat”. Per a Ponsá, tant la temàtica com el funcionament del REFLOW entronquen a la perfecció amb els objectius del BETA i els projectes que ja s’hi estan desenvolupant: “El nostre objectiu és tenir projecció internacional per poder tenir, també, impacte territorial, i aquest projecte és l’exemple perfecte de com aconseguir-ho: treballem amb entitats europees de primer nivell i, alhora, comptem amb la implicació d’una empresa propera, com és La Fageda”.

REFLOW està liderat per la Universitat de Limerick (Irlanda) i el consorci està format per 10 socis beneficiaris, entre els quals hi ha el CT BETA, i 14 entitats associades. Entre d’altres, el projecte compta amb la participació de la Universitat de Wageningen, el Teagasc d’Irlanda, la Universitat de Ghent, la Universitat d’Aarhus, el Joint Research Centre (JRC) de la Comissió Europea i empreses com Prayon i Strane. De forma conjunta impulsaran, entre altres iniciatives, projectes d’investigació individualitzats, estades de recerca internacionals i intersectorials, cursos i tallers impartits per socis industrials i professorat acadèmic.

El projecte tindrà una durada de 4 anys, i s’iniciarà formalment el gener de l’any vinent amb un kick-off Meeting a Barcelona. El pressupost i finançament total del REFLOW és de 3.469.774 euros, dels quals 501.809 estan destinats al CT BETA-UVic-UCC.

Premis Extraordinaris Batxillerat 2017-18// Foto: Conselleria Ensenyament

44 alumnes reben els Premis Extraordinaris de Batxillerat

Són un reconeixement oficial a l’excel·lència en els estudis de batxillerat

Premis Extraordinaris Batxillerat 2017-18// Foto: Conselleria Ensenyament
Premis Extraordinaris Batxillerat 2017-18// Foto: Conselleria Ensenyament

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va atorgar ahir a la tarda els Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2017-2018 a un total de 44 alumnes catalans. Durant l’acte, el conseller ha manifestat que “la feina diària que fem passa per tota la gent del país de 0 a 18 anys, en els 5.000 centres educatius que tenim i els 110.000 professionals de l’educació”. També ha afegit que “premiem el talent, l’excel·lència i l’esforç” perquè  “volem èxit educatiu dels nostres alumnes, no estrictament èxit acadèmic. No volem només que els nostres alumnes treguin un 10, treballem per l’èxit personal de cadascun. Què  tinguin competències, coneixements i valors. Què siguin crítics, s’equivoquin, què tinguin èxit social, que treballin en equip. En el fons treballem pel seu èxit vital.”

Bargalló s’ha dirigit als alumnes per afegir que fins ara “hem estat per vosaltres, us hem obert les portes dels centres i us hem posat uns professionals excel·lents. Ara aquest èxit acadèmic l’heu de retornar a la societat en forma de treball per una societat més justa i equitativa”.

Els Premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència dels estudiants que van superar segon de batxillerat el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya. Els alumnes  guardonats han dut a terme unes proves comunes realitzades el passat 26 de juny en diferents centres educatius d’arreu del país.
Els guardonats són els següents:
Cognoms i nom de l’alumne
Centre
Municipi
Aguilera Garcia, Lidia
Institut Cambrils
Cambrils
Armengol Mora, Lara
Institut Joan Puig i Ferreter
La Selva del Camp
Avilés Bas, Lourdes
La Vall
Sabadell
Bárcena De Las Heras, Anna
Aula Escuela Europea
Barcelona
Buscail Moya, Clara
Canigó
Barcelona
Cano Escobar, Clarisa
Pare Manyanet
Barcelona
Capella Guardià, Francesc Xavier
Institut de L’Arboç
L’Arboç
Carmona Peña, Alex
Sant Pau Apòstol
Tarragona
Casacuberta Puig, Sílvia
Aula Escuela Europea
Barcelona
Casassas Sanz, Aina
Aula Escuela Europea
Barcelona
Colom Lawlor, Stella
Canigó
Barcelona
Conesa Lara, Pau
La Salle Bonanova
Barcelona
De Miguel Comella, Marc
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
Barcelona
Escursell Serra, Núria
Institut de Viladecavalls
Viladecavalls
García Dalmau, Elena
Institut Valldemossa
Barcelona
Gispert Castellarnau, Aina
Elisabeth
Salou
Gomà Placencia, Irene
Sant Nicolau
Sabadell
Hernanz Ibáñez, Joan
Aula Escuela Europea
Barcelona
Ibáñez Torres, Meritxell
Cultural
Badalona
Izquierdo Aránega, Guillem
Sant Gervasi
Mollet del Vallès
Llanos Pla, Elisabeth
Sant Gervasi
Mollet del Vallès
Marti Torra, Rita
Padre Damián Sagrados Corazones
Barcelona
Martín Collado, Belen
Cultural
Badalona
Martín Miras, Mari Carmen
Sant Josep
Reus
Mayor Samarra, Guillem
Institut Mare de Déu de la Candelera
L’Ametlla de Mar
Moreno Gargallo, Lucía
Institut Moisès Broggi
Barcelona
Pérez Parera, Santiago
Institut Manolo Hugué
Caldes de Montbui
Piferrer Gómez, Mónica
Escola Pia de Granollers
Granollers
Recuero Hinojosa, Guillermo
Monlau
Barcelona
Roda Sánchez, Mar
Sagrat Cor-Diputació
Barcelona
Rodríguez Amado, Fernando
Casp-Sagrat Cor de Jesús
Barcelona
Sedano Ródenas, David
Institut Alexandre Deulofeu
Figueres
Segura Broncano, Marina
Institut Baix Montseny
Sant Celoni
Sisó Moliné, Rut
Institut Torrevicens
Lleida
Solé Borrás, Roger
Vedruna
Terrassa
Soriano Maresma, Clàudia
Sagrada Família
Tortosa
Subirà Cribillers, Merlès
Institut Torre del Palau
Terrassa
Torres Andrés, Joel
Institut Gabriela Mistral
Sant Vicenç dels Horts
Torrubiano Balcells, Marta
La Vall
Sabadell
Tortosa Valero, Luis
Jesús, Maria i Josep
Barcelona
Vergés Montmany, Júlia
Cumbres-3
Esplugues de Llobregat
Viale Herrando, Laia
Institut Montserrat
Barcelona
Vila Miñana, Meritxell
Aula Escuela Europea
Barcelona
Virno Biosca, Júlia
Institut Arnau Cadell
Sant Cugat del Vallès
Les proves consten de dos exercicis. En el primer hi ha dues parts, a realitzar en dues hores i mitja, una és la redacció del comentari de text literari i l’altra la redacció del comentari d’un text històric. El segon exercici també té de dues parts, una en què s’ha de respondre de forma escrita a qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que cursa l’alumne i l’altra en què respon preguntes sobre una de les matèries de modalitat. Les proves puntuen sobre 40 i el mínim requerit per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.
Per accedir a les proves els alumnes han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquest estudis a Catalunya i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75. En l’edició d’enguany s’hi han presentat a examen un total de 654 alumnes per a les tres modalitats a concurs, la modalitat d’humanitats i ciències socials, la de ciències i tecnologia, i la d’arts.
Els premis suposen un estímul per als alumnes i alhora són una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família. Els guanyadors quedaran exempts de les taxes universitàries durant el primer curs,  obtindran una plaça gratuïta durant el curs que ve a l’Escola Oficial d’Idiomes i una estada en un centre de recerca de referència. A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el Ministeri d’Educació entre els guanyadors de la resta de l’estat.
Fòrum Science and Technology in Society//Conselleria Universitats i Recerca

Catalunya participa en el Fòrum Science and Technology in Society

Se celebra a la ciutat japonesa de Kyoto fins dimecres

Fòrum Science and Technology in Society//Conselleria Universitats i Recerca
Fòrum Science and Technology in Society//Conselleria Universitats i Recerca
El secretari d’Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, participa des de diumenge en el Fòrum STS de ciència i tecnologia que, fins avui dimecres, se celebra a la ciutat japonesa de Kyoto i aplega uns 1.400 representants d’un centenar de països i organitzacions internacionals d’arreu del món de l’àmbit de la recerca, la innovació i l’educació superior.
Aquesta és la segona vegada que el Govern assisteix al Fòrum STS, una  presència que s’emmarca en la col·laboració establerta amb Japó dins del projecte de cooperació internacional JEUPISTE, finançat per la Unió Europea (UE), i que se centra en enfortir els lligams en coneixement i innovació entre Europa i Japó, i fer front als reptes socials comuns a través d’una sèrie d’actuacions d’anàlisi, promoció i suport.
Més enllà de les relacions bilaterals amb Japó, el Fòrum STS és un espai clau en la projecció internacional de Catalunya atesa la presència de ministres de països emergents d’Àsia i d’Àfrica, així com polítics i gestors de l’educació superior, la recerca i la innovació dels principals països de la UE, els Estats Units i Canadà.
El Science and Technology in Society Forum (Fòrum STS) organitza 10 sessions plenàries en què es debaten, entre d’altres qüestions, el paper de la ciència i la tecnologia en l’educació, els negocis i les finances, o l’impacte de la recerca i la innovació en el futur de la humanitat. En aquestes sessions hi participen destacats líders polítics, dirigents d’importants companyies i  investigadors de renom. El Fòrum STS també acull sessions simultànies que tracten diverses qüestions al voltant de la robòtica i la societat, l’ús dels big data, o la medicina avançada i la bioenginyeria.
Activitats sectorials
Paral·lelament, el secretari d’Universitats i Recerca, com a representant de Catalunya, ha estat convidat a participar en diverses activitats sectorials que se celebren en el marc del Fòrum STS. Concretament, Grau és un dels assistents a la trobada de rectors i gestors de l’àmbit de l’educació superior que organitza la Universitat de Tòquio i el California Institute of Technology (Caltech) i que, enguany, tracta sobre el paper de les universitats com a agents de canvi.
El secretari Grau també participa en la 9a reunió de presidents d’agències de finançament de la recerca, a la qual hi assisteixen representants de 28 països, entre els quals hi ha els Estats Units, Canadà, Israel, Suècia, Suïssa, França o Alemanya. En la trobada copresidida per la Japan Science and Technology Agency (JST), la German Research Foundation (DFG), i la National Science Foundation (NSF) dels Estats Units, també hi són presents la Canada Foundation for Innovation (CFI), Innosuisse – Swiss Innovation Agency, el French National Centre for Scientific Research (CNRS), la Danish National Research Foundation o la Israel Science Foundation (NSF), entre d’altres.
La sessió gira al voltant de la Ciència Oberta i el rol de les agències de finançament en aquesta transformació cap a un accés obert de les dades. Precisament, el Pla de Govern en l’àmbit de la Secretaria d’Universitats i Recerca per aquesta legislatura inclou l’establiment d’una estratègia catalana sobre ciència oberta que defineixi les formes i implicacions de l’accés obert al coneixement i a les dades.
Reunions bilaterals
Durant l’estada al Japó, Grau té previst mantenir diferents reunions bilaterals amb agents del sistema d’educació superior, recerca i innovació per tal de fer un seguiment de les relacions ja existents amb l’objectiu d’establir-ne de noves. Concretament, té fixades trobades amb representants de les universitats japoneses de Kobe (que té cinc convenis de col·laboració amb universitats catalanes), Osaka i Kyoto, així com amb la Universitat de Viena (Àustria).
També té a l’agenda una reunió amb el president del Consell Europeu de Recerca (ERC en les seves sigles en anglès), Jean-Pierre Bourguignon. El Consell Europeu de Recerca finança projectes innovadors que tenen com a objectiu enfortir l’excel·lència a Europa i el seu lideratge a nivell mundial. Catalunya se situa com a un dels països capdavanters en la captació de fons competitius de l’ERC amb 38 ajuts per milió d’habitants.
Les reunions bilaterals inclouen les trobades amb representants de la Japan Science and Technology Agency (JST), que també té acords amb l’ERC, i de l’Institut RIKEN, un dels centres de recerca més importants del Japó que treballa en àmbits com ara la física, la química, la ciència mèdiques, la biologia i l’enginyeria.
Visita al centre d’ACCIÓ a Tòquio
D’altra banda, l’últim dia de l’estada al Japó, el secretari d’Universitats i Recerca es desplaçarà a Tòquio on, entre d’altres activitats previstes, visitarà el centre que ACCIÓ té a la capital nipona.
Generació Plurilingüe // Foto: Conselleria Ensenyament

90 centres s’incorporen al programa Generació Plurilingüe

Trobada pedagògica al Caixaforum per presentar el projecte

Generació Plurilingüe // Foto: Conselleria Ensenyament
Generació Plurilingüe // Foto: Conselleria Ensenyament

90 centres de primària i secundària s’incorporen aquest curs al programa d’innovació Generació Plurilingüe. Es tracta d’un programa que promou l’aprenentatge de llengües a través de diverses matèries i promou l’aplicació de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE).

La iniciativa fomenta el desenvolupament de projectes interdisciplinars en llengua estrangera i ofereix pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular. L’objectiu és incrementar el grau d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres i acompanyar els centres educatius en el procés de consolidació del seu projecte lingüístic plurilingüe. Des del curs 2013-14, moment en què el programa va engegar en format experimental, hi han participat gairebé 500 centres educatius de primària, secundària i formació professional inicial.
Ahir al matí, per presentar el programa als centres de nova incorporació, es va celebrar una trobada pedagògica adreçada als equips docents que en formaran part fins el curs 2020-2021. El director general d’Educació Secundària Obligatòria, Josep Vallcorba, va inaugurar la jornada. Posteriorment, va tenir lloc la conferència a càrrec de la doctora Carballo, especialista en neurociències, i així com la conferència de la doctora Escobar sobre l’ensenyament d’una llengua estrangera a través de continguts de diverses disciplines.
També va tenir lloc la presentació d’experiències de centres que, anteriorment, han participat en edicions prèvies del programa, l’Escola Gaspar de Queralt-Amer de Girona i l’Institut Aubenç-Oliana de Lleida.
Més informació:
Visita instal·lacions Canal Segarra-Garrigues// Foto: ETSEA

Visita d’una delegació de la Universitat de Yamagata a l’ETSEA

En el marc d’un intercanvi de docència i recerca

Visita instal·lacions Canal Segarra-Garrigues// Foto: ETSEA
Visita instal·lacions Canal Segarra-Garrigues// Foto: ETSEA

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida (UdL) ha rebut aquesta setmana passada una delegació de la Universitat de Yamagata (Japó), en el marc d’un intercanvi de docència i recerca. És el primer cop que representants d’una facultat d’agronomia nipona visiten l’ETSEA. Una quinzena de persones, entre estudiantat i professorat, ha pogut conèixer tant les instal·lacions del campus d’Agrònoms com altres centres de recerca i empreses del territori.

La relació amb la Universitat de Yamagata es va iniciar fa dos anys, tot permetent la col·laboració entre grups de recerca japonesos i de la UdL mitjançant visites de curta durada d’estudiants i investigadors“, explica la Sotsdirectora de relacions exteriors de l’ETSEA, Isabel Odriozola. Aquest, però, és el primer viatge a la capital del Segrià.

Acompanyada per professorat de l’ETSEA, la delegació japonesa ha visitat l’empresa Aigües del Segarra Garrigues S.A. (encarregada d’explotar i mantenir la xarxa de distribució del regadiu) a Tàrrega, el Grup Alimentari Guissona, el celler Clos Pons a l’Albagés i el Grup Venso a Almacelles. També ha pogut conèixer el Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de Poblet, a Tarragona, i les instal·lacions del Centre d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària d’Aragó (CITA) a Saragossa.