Arxiu de la categoria: Ensenyament

Tota l’actualitat del món de l’ensenyament de Terrassa. Llista dels últims articles i notícies d’ensenyament del diari digital Terrassa Informa!

Explora 0-6//Foto: FUB

Nou espai de descoberta per a infants “Explora 0-6”

Al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Explora 0-6//Foto: FUB
Explora 0-6//Foto: FUB

El passat dijous, 14 de març, va tenir lloc la presentació als mitjans de comunicació del  nou espai d’experimentació i descoberta per a infants “Explora 0-6” del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). L’acte va comptar amb la participació del director del mNACTEC, Jaume Perarnau, i de la directora del Grau en Mestre/a d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa (Uvic-Universitat Central de Catalunya), Montserrat Pedreira.

El nou espai, qva comptar amb la visita de l’alumnat d’entre dos i tres anys de l’Escola Bressol Moisès de Terrassa. A continuació, Jaume Perarnau i Montse Pedreira van explicar als mitjans la nova proposta expositiva del Museu.

“Explora 0-6” és un espai dedicat als infants de 0 a 6 anys que vol fomentar l’experimentació en els àmbits científic i tècnic. Es tracta d’un espai únic pel seu caràcter innovador i per fomentar l’apropament a la ciència a infants d’aquestes edats.

Fi Curs17-18 Cecot Formacio//Foto: Cecot

1.500 alumnes realitzen el programa de formació professional per a l’ocupació

De Cecot Formació

Fi Curs17-18 Cecot Formacio//Foto: Cecot
Fi Curs17-18 Cecot Formacio//Foto: Cecot

La Fundació Cecot Formació va tancar l’any 2018 formant a 1.500 persones a través del programa de formació professional per a l’ocupació adreçat prioritàriament a treballadors/es sense ocupació. La taxa d’inserció total segons les famílies professionals ha estat la més elevada en els darrers anys i, concretament, les especialitat del sector químic i de comerç/màrqueting han estat les més notables amb un 90.32% i 76,30% d’inserció respectivament.

Aquest projecte, que promou el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, és un programa formatiu teoricopràctic que té com a objectiu millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants. L’oferta formativa d’aquest programa és amplia i abasta tots els sectors econòmics. La gran majoria de les accions formatives que es duen a terme són conduents a Certificats de Professionalitat, una formació que acredita de manera oficial les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de mercat de treball actual. Tots els Certificats de Professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball.

Aquesta titulació és vàlida a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, d’aquesta manera es facilitat la mobilitat geogràfica de les persones participants.

Les famílies professionals que s’han dut a terme en aquest projecte per Cecot Formació són les d’idiomes, habilitats interpersonals i directives, gestió comptable, econòmic-financera i recursos humans, informàtica i comunicacions, indústria química, comerç i màrqueting, administració i gestió, serveis socioculturals i a la comunitat i internacionalització.

 

2019: 48 accions formatives planificades

En el que portem d’any, Cecot Formació ja ha iniciat 10 de les 48 accions formatives que hi ha planificades per aquest any, vetllant per proporcionar als seus alumnes una formació de qualitat orientada a millorar la seva ocupabilitat i, el més important, tenint en compte les individualitats de cada perfil per orientar-los i formar-los de manera personalitzada.

Eulàlia Martínez, Directora de Cecot Formació destaca que “treballem en la identificació i diagnosi de les necessitats territorials per vincular d’una manera acurada la demanda de les empreses als programes formatius, i formant a futurs professionals”.

 

Biomedicina UdL// Foto: UdL

Completat el complex de Biomedicina de la Universitat de Lleida

Són 9.000 metres quadrats dedicats a la recerca en aquest àmbit

 

Biomedicina UdL// Foto: UdL
Biomedicina UdL// Foto: UdL
Amb l’edifici de Biomedicina-mòdul 2, la Universitat de Lleida ha completat el complex de Biomedicina del campus de Ciències de la Salut que s’ubica a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Amb aquest equipament de 4.011 m2, s’arriba als 9.000 metres quadrats dedicats a la recerca en aquest àmbit que aplega 34 grups i un total de 417 investigadores i investigadors.
El rector de la UdL, Roberto Fernández, acompanyat per la directora de l’IRBLleida, Elvira Fernández, la presidenta de la Diputació, Rosa M. Perelló i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, van inaugurar les últimes actuacions que van tindre lloc en aquest campus:  la construcció i equipament de Biomedicina 2 i la urbanització exterior dels espais comuns del complex, que han tingut un cost de 7,68 milions d’euros -aportats per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, el FEDER 2007-2013 i la pròpia UdL.
Totes les autoritats han destacat en els seus parlaments la importància de la col·laboració entre administracions per tirar endavant projectes com el que avui s’ha inaugurat i com a “única via que ens pot fer créixer“, en paraules d’Elvira Fernández. Tot i així la directora de l’IRBLleida ha demanat més implicació per aconseguir atraure talent investigador a Lleida enfront la competència de Barcelona.
Per la seva part, tant la presidenta de la Diputació com el paer en cap, han reivindicat el compromís de les seues respectives institucions amb la UdL i han anunciat que seguiran en aquesta direcció.
El rector, va agraïr la tasca que desenvolupen totes les persones que treballen a l’IRBLleida per la seva eficàcia quant a producció científica “si ho comparem, va dir, amb d’altres centres que disposen de més recursos”. És per això que per continuar amb aquest èxit és necessari el treball de tothom i més recursos, va afegir.
L’edifici de Biomedicina 2 allotja sis grups de recerca de l‘IRBLleida: Investigació translacional en medicina respiratòria, Biologia de sistemes i mètodes estadístics per a la recerca, Neurociències clíniques, Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta, Desenvolupament i evolució del Cervell i Immunologia i metabolisme;  així com els serveis científics tècnics següents: Biobanc, Ubiosat, Metabolòmica, Microscopia i citometria, Farma, Cultius cel·lulars i UDETMA-Laboratori d’imatge vascular. Els assistents a l’acte han pogut visitar avui el Biobanc i els espais del grup de recerca Neurociències clíniques.
El campus de Ciències de la Salut al complex de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova està format pels dos edificis de biomedicina, la Unitat docent de l’Arnau i l’edifici docent i l’estabulari. Són 14.000 metres quadrats i escaig, 5.000 dedicats a la docència i 9.000 a la recerca.

 

avaluació// Foto: Conselleria ensenyament

75.132 alumnes duen a terme les proves d’avaluació de 4t d’ESO

Avui i demà

avaluació// Foto: Conselleria ensenyament
avaluació// Foto: Conselleria ensenyament

Avui i demà, un total de 75.132 alumnes duran a terme les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que han de mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori.

Es tracta d’una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran-, en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany. Avui s’avaluaran les competències en llengua estrangera, àmbit cientificotecnològic i llengua aranesa pels alumnes de l’Aran; i demà, en llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana.

Els alumnes provenen de 1.082 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:

Servei territorial                                Alumnes participants a la prova
Consorci d’Educació de Barcelona        13.603
Vallès Occidental                                   10.244
Maresme-Vallès Oriental                         8.981
Baix Llobregat                                         8.490
Barcelona Comarques                            8.472
Girona                                                     7.958
Tarragona                                                6.549
Catalunya Central                                   5.460
Lleida                                                      3.819
Terres de l’Ebre                                      1.556
TOTAL                                                  75.132

Aquest és el vuitè curs que s’aplica la prova. Enguany, com a novetat, s’hi ha introduït una millora tècnica per agilitzar el sistema de correcció. A cada quadern li correspon dos fulls de respostes: un per respondre les preguntes tancades, que té una correcció automatitzada; i un altre per respondre les preguntes obertes i per escriure-hi la redacció en la competència comunicativa lingüística.

Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa. Tant avui com demà, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, on també hi ha tota la informació respecte a aquesta edició de les proves: http://csda.gencat.cat/ca/.

Contingut de les proves

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, es valora l’obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració; i en l’expressió escrita la redacció -adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística-.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. Per això, inclou situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d’operacions bàsiques, símbols, i formes d’expressió i de raonament matemàtic.

Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

Oriol Amat catedràtic UPF// Foto: cedida per Cecot

Jornada formativa a càrrec del catedràtic Oriol Amat

Sobre Càlcul, control i reducció de costos

Oriol Amat catedràtic UPF// Foto: cedida per Cecot
Oriol Amat catedràtic UPF// Foto: cedida per Cecot

Darrerament, Cecot Formació està rebent la demanda formativa de qualitat per part de les gerències en aspectes com el control de despeses, gestió dels marges o reducció de costos i amb possibilitat d’adaptació dels casos al sector, grandària o complexitat de l’empresa demandant d’aquesta formació en particular.

En aquest sentit, avui, dotze de febrer, Cecot Formació ha organitzat una Jornada formativa sobre Càlcul, control i reducció de costos amb l’expert Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la UPF Barcelona School of Management i un dels docents recurrents de Cecot Formació per aprofundir en aquest àmbit donada la bona puntuació atorgada pels assistents en els qüestionaris de valoració.

Aquesta jornada va dirigida principalment a gerents i propietaris d’empreses, així com directius de les àrees d’administració, finances, producció o màrqueting que tenen entre els seus objectius per aquest any el de conèixer mesures innovadores per millorar el seu model de negoci i identificar mesures concretes per a la reducció de costos en la seva empresa.

Per Amat “no hi ha un model de negoci únic, cada sector i cada empresa és diferent. Ara bé, les empreses que basen el seu lideratge en els baixos costos comparteixen una mateixa característica: utilitzen les tècniques més modernes que els permeten millorar l’eficiència en tot tipus de cost. D’aquestes tècniques se’n poden beneficiar empreses de totes les mides, així com empreses sense ànim de lucre i també l’administració pública”.

S’ha de tenir en compte que “fer una bona gestió i control de costos és molt difícil i la prova és que moltes empreses no aconsegueixen tenir èxit en aquest propòsit. Les claus per aconseguir-ho són: lideratge, motivació, la participació de l’equip i la comparació amb les millor empreses del sector per tal d’aplicar les millors pràctiques”.

Per aquest motiu, és important destacar la metodologia de la jornada que és el mètode del cas i consisteix en l’anàlisi d’empreses reals de diversos sectors i grandàries, i permet conèixer de primera mà casos d’èxit i bones pràctiques.

Un dels principals reptes que han d’afrontar les empreses que volen innovar en la gestió de costos, és aconseguir no perjudicar a clients i empleats en el procés”, conclou Amat.

Jornada Educació Avança en Clau 360// Foto: diba

Jornada Anual l’Educació Avança en Clau 360

Per fer balanç de l’activitat durant l’any 2018

Jornada Educació Avança en Clau 360// Foto: diba
Jornada Educació Avança en Clau 360// Foto: diba

Fa tot just un any que es va presentar la iniciativa de l’Aliança Educació 360. Els agents educatius que en formen part s’han trobat de nou a la Jornada Anual l’Educació Avança en Clau 360 per fer balanç de l’activitat duta a terme, durant l’any 2018 i els reptes plantejats per al 2019.

A la jornada que ha tingut lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) han participat, entre d’altres, el diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet; el director de l’Aliança Educació 360, Carles Barba; i la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Pilar Gargallo.

Durant la seva intervenció Rafael Homet ha destacat que “des de la Diputació es vol crear un potent ecosistema educatiu local per garantir una educació de qualitat per a tothom i al llarg de la vida. Avancem cap a un nou model educatiu de país en clau d’Educacio360″. I ha subratllat com “l’Aliança360 és un programa d’experiències compartit que implica la col·laboració, la feina plegada, i la plena confiança entre tots els agents educatius”.

L’Aliança Educació 360, impulsada per la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill proposen als ajuntaments, escoles i instituts que incorporin la mirada 360 per promoure l’equitat i el canvi educatiu. Ho fa amb el convenciment que el futur de l’educació passa per aquesta mirada de 360 graus, pel treball compartit dels diferents agents educatius del territori dins i fora de l’horari lectiu, que connecta l’escola i l’institut amb el seu entorn.

El repte de l’Aliança de l’Educació 360 es que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida, connectant l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu, que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

Educació 360 aposta perquè el temps del migdia, les activitats extraescolars i els casals d’estiu formin part del projecte pedagògic dels centres educatius.

Crida Centres Educatius 360

A la tarda, la Jornada ha convocat a totes les escoles i instituts de Catalunya interessats a la presentació de la crida Centres Educatius 360. Amb aquesta convocatòria, s’anima a escoles i instituts que volen ampliar, repensar o millorar les seves dinàmiques en clau d’Educació 360 a fer-ho realitat.

Durant la presentació, s’han donat a conèixer tots els detalls de la crida: bases de participació, requisits, terminis i l’acompanyament que s’oferirà als projectes participants. A més, han intervingut tres experiències d’èxit: l’Escola La Maquinista de Barcelona, l’Escola dels Encants de Barcelona i l’Institut Escola La Mina de Sant Adrià de Besòs.

L’Aliança Educació 360 fa aquesta crida a les escoles i instituts catalans perquè presentin projectes en clau 360, tant si tenen ja recorregut, com si tot just estant en gestació. La crida Centres Educatius 360, planteja a escoles i instituts els següents reptes: connectar espais i temps lectius i no lectius i connectar el dins i fora de l’escola.

L’Aliança Educació 360 compta ja amb més de 120 institucions i organitzacions adherides: ajuntaments, entitats, centres educatius, xarxes d’àmbits temàtics i territorials, associacions i col·legis professionals i grups de recerca d’universitats diferents.

L’acte ha comptat també amb la intervenció de la cap de programes de la Chicago Learning Exchange, Sana Jafri, que ha centrat la seva intervenció en l’experiència de Chicago sobre Comunitat i l’aprenentatge connectat.

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que vol impulsar un canvi profund en el model educatiu. Planteja integrar els aprenentatges i l’educació que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones, connectant l’escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat.

 

 

Formació Professional// cartell Gencat

La Formació professional, eina d’èxit d’inserció laboral

Tenir un títol d’FP és una garantia de trobar feina en un 90% de possibilitats

Formacio Professional// cartell Gencat
Formacio Professional// cartell Gencat
Estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2018
 
Per cinquè any consecutiu, creix la xifra d’inserció laboral de les persones graduades en ensenyaments professionals. És una de les conclusions que s’extreuen de l’estudi, un treball que analitza la situació laboral i formativa dels graduats el curs 2016-2017 en ensenyaments professionals, enquestats entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. El treball està elaborat conjuntament pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya.
Principals conclusions de l’estudi
·         L’increment de la inserció laboral –que inclou els que treballen i els que estudien i treballen alhora- és un 0,64% superior a l’any passat. L’augment és més significatiu, d’un 1,37%, si es contempla el percentatge de graduats que opten per la continuïtat formativa –és a dir, que estudien i treballen o que només estudien, i se situa en el 52,56%.
·         És remarcable la menor afectació de l’atur en els graduats en FP, tant respecte a la mitjana d’atur de Catalunya com sobretot a l’atur dels joves de 16-24 anys. Mentre que l’atur juvenil se situava al 28,82%, la mitjana de graduats de grau mitjà que buscaven feina era d’un 8,64% i entre graduats superiors un 9,32%. Això suposa que la taxa de graduats en formació  professional no ocupats és tres vegades inferior a l’atur juvenil.
·         Destaca el fet que l’FP dual continua tenint una inserció laboral superior a la inserció global dels ensenyaments professionals. Així, un 65,12% dels enquestats treballen o compaginen estudis i feina, i el nivell de desocupats es tan sols del 6,57%. L’FP dual, per tant, incrementa la inserció dels graduats.
·         La inserció laboral creix progressivament amb l’edat dels graduats: mentre que els més joves continuen amb la seva formació  -78,76%-, els més grans de 30 anys presenten una inserció laboral alta -83,02%.
·         Les famílies de l’àmbit industrial són les que tenen una major inserció
·         Creix la percepció d’utilitat dels cicles cursats.
·         Més contractes laborals. Hi ha més contractes laborals entre els graduats respecte l’any passat, tant pel que fa als contractes temporals com els indefinits. Entre els tècnics superiors, un 34,07% tenen contracte indefinit, i en els tècnics mitjans l’augment es dona a la contractació temporal, majoritària en un 65,49%.
Projecte europeu Spidas //Foto: INS Guindàvols

Projecte europeu SPIDAS per formar alumnat en anàlisi de dades

Hi participen 1.400 alumnes de Turquia, Regne Unit i Lleida

Projecte europeu Spidas //Foto: INS Guindàvols
Projecte europeu Spidas //Foto: INS Guindàvols
Un total de 1.400 alumnes d’entre 6 i 18 anys i més de 50 professors de tres centres educatius de Lleida (l’Institut Guindàvols, el Col·legi Claver i el Maristes Montserrat), dos de Pamukkale (Turquia) i quatre d’Exeter (Regne Unit), participen en el projecte europeu Erasmus + SPIDAS, destinat a estendre bones pràctiques en estratègies d’aprenentatge relacionades amb l’anàlisi de dades, des d’una vessant crítica i científica.
Liderat per la Universitat d’Exeter, en el projecte també hi participa el grup de recerca COnTIC de la Universitat de Lleida (UdL) que dirigeix Manoli Pifarré, la Universitat de Pamukkale, així com el el servei nacional de meteorologia del Regne Unit, MetOffice, ja que SPIDAS s’ha centrat en els impactes del clima en el nostre dia a dia.
Guiats pel professorat d’escoles i instituts amb l’assessorament previ de les universitats, l’alumnat du a terme un projecte d’aprenentatge que implica la recollida de dades, el seu estudi amb la tecnologia més adient i la presentació de les conclusions per videoconferència amb les altres escoles que participen al projecte. De fet, alguns alumnes han volgut recollir dades sobre els altres països socis i alguna de les preguntes d’un grup d’estudiants de secundària ha estat quin és l’estat d’ànim més freqüent quan plou a Exeter, a Pamukkale i a Lleida.
Una trentena de persones, representants de tots els socis del projecte, s’han reunit a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL per avançar en l’elaboració d’un conjunt de recursos pedagògics a partir de la posada en comú de les activitats pràctiques que s’estan duent a terme a cada escola participant.
Aquest conjunt de recursos educatius es posaran a disposició de la comunitat educativa en un entorn web al 2020, un cop finalitzat el projecte que va començar al 2017.  El web inclourà les competències dels diferents nivells educatius, les activitats dissenyades pel professorat dels diferents països, recursos educatius basats en dades públiques, i la presentació de les millores en l’aprenentatge de l’alumnat.Un dels objectius del projecte és incrementar l’atractiu de l’aprenentatge de les matemàtiques, de la cerca de dades estadístiques sobre temes d’interès general i social, tot fomentant la creativitat de l’alumnat, així com l’aprenentatge en l’ús d’eines informàtiques d’interpretació de les dades com ara taules i gràfics.
També es pretén que la utilització d’aquests recursos educatius tingui un impacte social a tota Europa, explica Manoli Pifarré. “El fet que el projecte s’implementi en tres països europeus tan diferents socioculturalment com demogràficament contribuirà sens dubte a aquest impacte“. “En un moment on el Big Data i les fake news estan a l’ordre del dia, ens calen ciutadans competents en cercar, contrastar i interpretar de forma crítica informació numèrica sobre un tema quotidià“, afegeix la professora de la UdL.

 

convocatoria oposicions docents// Foto: Departament Educació

Convocades oposicions per cobrir 5.005 places de cossos docents

Es podran presentar les sol·licituds del 16 de gener al 4 de febrer 

convocatoria oposicions docents// Foto: Departament Educació
convocatoria oposicions docents// Foto: Departament Educació
El Departament d’Educació ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs oposició de 5.005 places per a l’ingrés als cossos docents per aquest 2019. D’aquesta manera, es dona compliment a l’objectiu d’estabilitzar les plantilles de professorat dels centres. Així ho ha exposat el conseller d’Educació, Josep Bargalló, en roda de premsa acompanyat del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi Garcia-Plata.
El conseller Bargalló ha remarcat que les oposicions que convoca el Departament s’enfoquen des d’una perspectiva competencial, dins del marc legislatiu actual però orientat als currículums de competències bàsiques amb què es treballa a escoles i instituts.
El titular d’Educació també ha exposat que en les oposicions convocades es redueix  a la mínima expressió la part més memorística de les proves, en la mateixa línia iniciada a les oposicions de l’any passat. L’objectiu del Departament d’Educació és identificar entre els candidats als aspirants que més reflecteixen els conceptes de competències bàsiques i de qualitat pedagògica, més enllà de l’estricta memorització. En aquest sentit, Bargalló ha expressat que “aquest procés ens permetrà seleccionar persones amb més competència docent d’acord amb el currículum del departament, amb l’enfocament competencial del sistema i on l’alumne n’és el protagonista actiu”.
Bargalló ha avançat que a la convocatòria s’invertirà l’ordre de les dues parts que formen part del procés. Per primera vegada, en primer lloc els candidats hauran de presentar la programació i la unitat didàctica, i els que en surtin seleccionats, duran a terme la segona part, consistent en la prova pràctica i el temari. El fet que la primera prova sigui la defensa de la programació i de la unitat didàctica dona protagonisme a la part de les oposicions que permet valorar, de tots els aspirants, la capacitat de desenvolupar un currículum per competències i de fer propostes d’activitats en què  tot l’alumnat sigui protagonista actiu del procés d’aprenentatge. També permetrà valorar la competència comunicativa dels aspirants com a aspecte clau en la funció docent. Aquesta mesura ha estat acordada amb els sindicats a la mesa sectorial.
D’altra banda, el conseller ha exposat que es continuarà amb la línia iniciada en la darrera convocatòria d’oposicions de ponderar la segona part de la prova, la prova pràctica i la temàtica, amb un 70% de puntuació per la pràctica i 30% per la temàtica. Es vol així minimitzar la part memorística i valorar més la part pràctica, on s’ha de demostrar la capacitat d’aplicar els coneixements de l’especialitat docent en situacions d’ensenyament i d’aprenentatge.
En aquest sentit, el conseller ha ressaltat la importància d’escollir els candidats en funció de la seva competència docent a l’aula: “Només a partir de la pràctica saps si la memòria ha assimilat els coneixements i habilitats o si només es basa en la repetició d’uns ítems”. Per aquest motiu, ha afegit, “la part memorística ha quedat molt reduïda i la part central és la pràctica i la unitat didàctica”.
Per tal de dur a terme aquest enfocament de les proves, les diferents direccions generals d’Educació han treballat de forma conjunta per traslladar a les comissions de selecció –que són qui elaboren les proves pràctiques- exemples de proves que reflecteixin aquest canvi de perspectiva. El director general, Garcia-Plata, ha remarcat que “tot l’enfocament de la prova pràctica es presenta en el suport de com el professorat actuaria a l’aula. Aquest context posarà en evidència els coneixements específics dels aspirants: el treball per projectes, o la globalització amb un enfocament més ampli, que és cap a on tendim i que ja fan molts centres”.
A banda de la fase d’oposició, els aspirants que superin ambdues proves hauran d’acreditar els mèrits previstos en la convocatòria. Amb la puntuació de les fases d’oposició i de concurs els aspirants obtindran una puntuació global que els permetrà estar ordenats dins de cada especialitat, el que en funció de les places assignades a l’especialitat farà que siguin seleccionats o no.
Amb la convocatòria s’estabilitzaran molts llocs de treball del professorat, es milloraran les condicions laborals dels interins i alhora es millorarà la qualitat del sistema. De fet, el conseller ha avançat que l’objectiu és reduir la interinitat actual, del voltant del 34%, fins un 8% o 10%.
Detall de les places i calendari
Les places convocades segons les especialitats són les següents:
Cos de mestres:
Especialitat
Places
Audició i llenguatge
75
Pedagogia terapèutica
283
Educació infantil
589
Llengua estrangera: anglès
331
Educació física
211
Llengua estrangera: francès
8
Música
175
Educació primària
1.932
Total
3.604
Cos de professors d’ensenyament secundari:
 
Especialitat
Places
Administració d’empreses
77
Anàlisi i química industrial
30
Assessoria i processos d’imatge personal
24
Formació i orientació laboral
91
Hoteleria i turisme
24
Informàtica
139
Intervenció socio-comunitària
87
Organització i gestió comercial
73
Organització i processos de manteniment vehicles
24
Organització i projectes de fabricació mecànica
26
Organització i projectes de sistemes energètics
8
Processos de producció agrària
16
Processos industria alimentaria
11
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
30
Processos sanitaris
42
Processos i mitjans de comunicació
11
Processos i productes d’arts gràfiques
10
Sistemes electrònics
8
Sistemes electrotècnics i automàtics
28
Total
759
Cos de professors de formació professional:
 
Especialitat
Places
Cuina i pastisseria
31
Estètica
29
Laboratori
9
Manteniment vehicles
49
Màquines, serveis i producció
3
Mecanització i manteniment de màquines
42
Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris
8
Operacions de processos
10
Operacions i equips de producció agrària
13
Patronatge i confecció
6
Perruqueria
16
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
33
Procediments sanitaris i assistencials
97
Processos comercials
54
Processos de gestió administrativa
66
Producció en arts gràfiques
9
Serveis a la comunitat
69
Serveis de restauració
13
Sistemes i aplicacions informàtiques
80
Tècniques i procediments d’imatge i so
5
Total
642
Respecte al calendari, els aspirants que hi vulguin participar podran presentar les sol·licituds corresponents del 16 de gener al 4 de febrer de 2019. La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà a finals de febrer i la definitiva d’admesos i exclosos, durant la segona quinzena de maig.  Pel que fa al procediment selectiu, es preveu que s’iniciï a mitjans de juny i finalitzi abans del 31 d’octubre.
En aquest sentit, el fet que la primera prova sigui la programació i la unitat didàctica, que hauran de dur a terme tots els participants del procés, allarga substancialment el període de l’oposició, sobretot tenint en compte que l’elevat nombre de places convocades atraurà molts aspirants. D’altra banda, s’ha acordat fer les proves a finals de juny i al juliol per tal de no interferir en el funcionament dels centres educatius. També s’ha de tenir en compte que les plantilles dels centres s’han de comunicar amb temps suficient al mes de juliol per tal de poder-les gestionar adequadament. Per aquest motiu, els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional com a funcionaris en pràctiques a l’inici del curs 2020-2021.
La convocatòria serà d’accés lliure, per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent. Pel que fa al cos de mestres, hauran de disposar del títol de Mestre, de la diplomatura de Professor d’Educació General Bàsica o Mestre d’Ensenyament Primari, o del títol de grau corresponent; per al cos de secundària, del títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, i la formació pedagògica i didàctica; i, en el cos de professors tècnics d’FP, el títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, i també la formació pedagògica i didàctica.
                              
El passat curs es van convocar 2.000 places d’oposicions. Amb la nova convocatòria es podran estabilitzar les plantilles dels centres i reduir la interinitat entre els docents. Fins el 2023 es convocaran un total de 15.658 places d’oposicions a Catalunya d’estabilització. És a dir, són places destinades a reduir el percentatge d’interins al sistema. A banda d’aquestes,  cada any que s’aprovin pressupostos es poden afegir les places d’interins que es generin amb les jubilacions: “La previsió és que puguem arribar a convocar entre 20.000 i 22.000 places en els propers 4 anys”.
innovació fp // foto: circuit catalunya

Entra al Circuit de la innovació amb l’FP

Persegueix la millora de la qualitat de la formació professional

innovació fp // foto: circuit catalunya
innovació fp // foto: circuit catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya i la Fundació BCN Formació Professional han donat per finalitzada la primera edició del projecte ‘Entra al Circuit de la innovació amb l’FP’, que persegueix l’objectiu de fomentar la millora de la qualitat de la formació professional. Ho ha fet amb una jornada dedicada a la presentació dels projectes vencedors que ha estat presidida pel director del Circuit, Joan Fontserè. L’acte ha comptat amb la presència d’unes 70 persones, entre alumnes i personal docent dels centres d’FP.

Aquest procés d’innovació oberta es va iniciar fa un any, quan el Circuit va plantejar tres reptes concrets als participants: potenciar la gastronomia a partir del restaurant del Circuit, fomentar i millorar la sostenibilitat de les instal·lacions esportives i millorar l’experiència del públic visitant. Amb nou projectes inicials, els tres guanyadors han estat Circuit Gastronomy (Marc Lazarte i David Lucena), Netbox (Yasmin El Oman, David Peña, Alejandro de Antonio i Ramadane Saci) i Barcelona Circuit Gaming (Marc Benavent, Carlos Sarmiento i Jaume Jané). Aquests alumnes han pogut gaudir i aprendre amb una beca que els ha permès desenvolupar les seves idees al mateix traçat barceloní, treballant al costat de professionals del Circuit.

Joan Fontserè, el director del Circuit de Barcelona-Catalunya, ha volgut destacar que “el Circuit és molt més que curses; és tecnologia aplicada, és restauració, és compromís amb el medi ambient i és molt més. Entenem el Circuit com una plataforma que genera oportunitats i que, a través d’aquest projecte, s’han convertit en oportunitats aprofitables per molts joves, als quals agraïm la seva implicació”.

Després de l’èxit i el gran acolliment del programa, el Circuit ha volgut vincular-se amb una iniciativa més gran per al curs 2018-2019, que es va presentar recentment. MetropolisFPLab és una fusió de tres projectes formatius, entre ells el del Circuit. Molts els assistents ahir presents eren altres alumnes d’FP que participaran en els nous reptes.