Arxiu de la categoria: Sanitat

Tota l’actualitat del món de la sanitat de Terrassa. Llista dels últims articles i notícies de sanitat del diari digital Terrassa Informa!

RIACat Recerca

Necessitat d’una estratègia per avaluar l’impacte de la recerca i la innovació

A l’inauguració del primer seminari RIACat

RIACat Recerca
RIACat//Foto: Departament Salut
El secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, i el director general de Recerca i Innovació en Salut, Albert Barberà, han destacat avui “la necessitat d’identificar una estratègia comuna per avaluar l’impacte de la recerca i la innovació a Catalunya” per tal “d’impulsar el valor social de la recerca, retre comptes a la societat i facilitar la presa de decisions sobre polítiques i finançament”. Navarro i Barberà ho han subratllat durant l’acte d’inauguració del primer seminari RIACat (Research Impact Assessment Catalunya) sobre avaluació de l’impacte de la recerca, que se celebra fins divendres a la Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat) de Barcelona.
El seminari, que reuneix a tots els actors dels sistema de recerca català, vol assentar les bases del treball en avaluació de l’impacte de la recerca i la definició d’una estratègia comuna per a Catalunya. Aquest seminari és la primera iniciativa de la comunitat RIACat que està impulsada conjuntament pels departaments de Salut i d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i la Secretaria d’Universitats i Recerca.
Arcadi Navarro ha assegurat que “és necessària una àmplia perspectiva per entendre i mesurar l’impacte de la recerca” i, per això, ha  celebrat la implicació transversal del Govern i de tots els actors del sistema de recerca català per promoure una eina que “ens permetrà definir diversos plans estratègics per aplicar en diferents escenaris” amb l’objectiu final de “donar resposta a les necessitats de la societat davant dels reptes de futur”.
Per la seva part, Albert Barberà ha constatat que, darrerament, la societat s’està adonant de la necessitat d’avaluar quin impacte té la recerca, tot subratllant la idoneïtat de fer aquest seminari ara a Catalunya. “Aquest Govern té un compromís amb la recerca i la innovació com a clau de futur, sense la qual no podem parlar d’avenços en qualsevol camp de l’àmbit de la salut”, ha emfatitzat referint-se, per exemple, a millors medicaments o nous tractaments i mètodes de diagnòstic.
Tant Navarro com Barberà han explicat l’excel·lent nivell de la recerca que es fa a Catalunya i com mitjançant la innovació s’aconsegueixen impactes en àmbits diversos i importants com ara la salut, l’ocupació o l’economia. Segons diverses estimacions, el sistema públic de recerca català genera cada any més de 3.500 milions d’euros i cada investigador crea set llocs de treball gràcies als fons competitius que obté per als seus projectes. A més, cada euro invertit en recerca equival a un retorn de tres euros en valor social i econòmic. “Ara és l’hora d’avançar en noves i millors metodologies que ens ajudin a difondre el valor social de la recerca que ens permetin fer majors inversions”, han afegit els dos responsables del Govern.
Fer recerca per a millorar la societat i l’economia
Una de les novetats del nou programa marc europeu de finançament de la recerca i innovació, que portarà per nom “Horizon Europe”, és la introducció del concepte “Mission oriented research” o recerca orientada a missions. Aquest concepte posa l’èmfasi en impulsar una recerca enfocada a aportar solucions als grans reptes que es presenten a la societat. És una recerca que ha de generar resultats clars, concrets, quantificables i que puguin ser avaluats des del seu punt de retorn, bé transformant-se en millores socials o econòmiques.
Aquesta orientació advoca per una recerca que compti amb la implicació i participació de la societat, que estigui alineada amb les seves necessitats, valors i expectatives. Una recerca que pugui retre comptes i que abordi i aporti solucions tant a les problemàtiques quotidianes com els grans reptes globals per contribuir a un món millor.
Aquesta nova demanda implica la necessitat que els diferents actors dels sistema de recerca reflexionin -de manera transversal, multi i pluridisciplinària- i consensuïn quins han de ser els passos per adequar les actuals polítiques científiques a les noves exigències i als nous escenaris internacionals, amb la introducció de la necessitat d’avaluar l’impacte social i econòmic de la recerca
En aquest marc, neix la comunitat  RIACat (que adapta a Catalunya el projecte internacional ISRIA) i que està integrada per experts de la Secretaria d’Universitats i Recerca, AQuAS, AGAUR, AQU Catalunya, ICerca, ACUP i la FCRi.
La comunitat RIACat s’impulsa davant del repte que en un futur immediat serà imprescindible treballar en termes d’impacte per consolidar la competitivitat del sistema de recerca i innovació de Catalunya i el finançament competitiu que reben les institucions catalanes. És en aquest escenari on prenen una gran rellevància, d’una banda, l’eina formativa que ofereix RIACat i, de l’altra, un futur instrument de presa de decisions que ha de treballar el sistema en la seva totalitat.
upf campus Poblenou

Les cesàries no planificades s’acumulen a primeres hores de la nit

Poden perjudicar la salut dels nadons

upf campus Poblenou
upf campus Poblenou//foto:wikipedia

En els darrers anys hi ha hagut una creixent preocupació per l’augment dels parts per cesària. L’any 2013, de mitjana, entre els països de l’OCDE, aproximadament 1 de cada 4 naixements van implicar una cesària, mentre que el 2000, la xifra era d’1 de cada 5 (OCDE, 2013). Aquest augment s’ha associat a majors complicacions i major mortalitat i morbiditat materna i infantil, en comparació amb els naixements vaginals.

Tanmateix, diversos dels estudis que arriben a aquestes conclusions comparen mares que donen a llum de manera vaginal i per cesària, i això pot produir resultats esbiaixats: les mares que donen a llum per cesària poden tenir característiques diferents de les que tenen naixements vaginals, i aquest fet pot influir en els resultats de salut de l’infant i de la mare després del part.

Seguint les recomanacions de l’OMS de fer recerca per comprendre millor els efectes immediats i futurs de les cesàries sobre la salut a llarg termini, un estudi del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF) vol ajudar a omplir aquesta bretxa. Els autors de la recerca són Ana Maria Costa-Ramón i Ana Rodríguez-González, doctorandes del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, i Miquel Serra-Burriel i Carlos Campillo-Artero, vinculats també a la Universitat de Barcelona i al Servei de Salut de les Illes Balears, respectivament.

L’estudi, publicat al Journal of Health Economics el maig del 2018, aporta noves proves d’un vincle causal entre les cesàries no planificades i la salut del nounat, però ho fa centrant-se en una variable exògena, que no està relacionada amb les característiques maternes i fetals: la variació del nombre de cesàries no planificades en funció de la franja del dia en què es produeixen.

Per raons obvies, anteriorment no s’havia pogut portar a terme un experiment on les mares fossin assignades a tenir un part vaginal o una cesària de manera aleatòria. En aquest estudi, la variació en la taxa de cesàries per hora permet comparar mares semblants que, depenent de l’hora de part, tenen més o menys probabilitat de tenir una cesària, imitant les condicions que es donarien en un experiment.

Els resultats, obtinguts a partir d’una mostra extreta d’hospitals públics a Espanya (6.163 registres de naixement de quatre centres de diferents comunitats autònomes durant els anys 2014-2016) demostren que la taxa de cesàries és més gran durant les primeres hores de la nit, entre les 23.00 i les 4:00 hores. Concretament, la taxa de cesàries augmenta en 6,3 punts, en comparació amb la resta del dia, tenint em compte que les mares que donen a llum al llarg del dia tenen característiques similars.

Influència de la demanda de temps lliure i els torns de treball

Segons els autors de l’estudi, “Altres treballs previs ja havien documentat que variables relacionades amb la demanda de temps lliure per part dels metges podien afectar la taxa de cesàries. Això converteix aquestes variables temporals en predictors significatius de les cesàries no planificades”, afirmen.

La recerca destaca els incentius no financers com a un factor important en la presa de decisions dels proveïdors d’atenció mèdica: “Els nostres resultats suggereixen que els metges poden ser menys tolerants a la progressió natural de la tasca que comporta un part, que consumeix molt temps. Els incentius relacionats amb el temps lliure són molt importants, i els metges estan més predisposats a realitzar procediments que acceleren el part. Per tant, seria necessari revisar els incentius creats per l’estructura de torns i les llargues hores de treball dels metges en els hospitals públics, a fi de reduir les intervencions evitables”.

Impacte de les cesàries no planificades en la salut del nounat a llarg termini

“La nostra recerca suggereix que les cesàries no indicades mèdicament poden tenir un impacte negatiu i significatiu en la salut del nounat, tal com es mesura amb les puntuacions del test d’Apgar, però que l’efecte no és prou greu per traduir-se en resultats més extrems”, afirmen els autors.

Segons l’estudi, les cesàries condueixen a una disminució d’aproximadament un punt en les puntuacions del test d’Apgar realitzat als minuts 1 i 5 després del naixement en els bebès sans (les puntuacions mitjanes d’Apgaral minut 1 i al minut 5 són de 8,9 i 9,8, respectivament). Així, les anàlisis per llindars de puntuació d’Apgar confirmen que els efectes de les cesàries es limiten als nivells més alts d’aquesta escala. Concretament, hi ha una major probabilitat de tenir una puntuació d’Apgar en el minut 5 per sota de 10, 9 i 8.

Diversos estudis previs troben que persones amb puntuacions d’Apgar entre 7 o 8 tenen, a llarg termini, més probabilitats d’abandonar o repetir curs, i que els que obtenen una puntuació entre 7 i 9, tenen més probabilitats de rebre assistència social després dels 18 anys. Altres estudis indiquen un major risc de trastorns immunes i metabòlics a llarg termini. En tot cas, no hi ha evidència que aquests efectes es tradueixin en un augment significatiu de la necessitat de reanimació o de cures intensives, ni d’un major risc de mort neonatal.

Eliminar les cesàries evitables comportaria un estalvi notable per al sistema de salut públic.

Segons dades de l’estudi, donat que la taxa de cesàries de la mostra d’hospitals públics analitzada és del 16,5%, l’eliminació d’aquestes cesàries evitables reduiria la taxa de cesàries en un 38,1%, equivalent a 245 cesàries a l’any. Si tenim en compte que el cost mitjà d’una cesària per al sistema de salut públic espanyol és de 1.692,97 euros més elevat que un part vaginal, en eliminar aquestes cesàries excessives, els hospitals de la mostra podrien aconseguir una reducció de costos al voltant de 675.000 euros.

Aplicant aquesta lògica per a tots els naixements que van tenir lloc als hospitals públics d’Espanya l’any 2014, suposaria un estalvi de més de 47 milions d’euros per al sistema sanitari públic estatal, una xifra que, tenint en compte el salari mitjà d’un metge especialista (45.970 euros)  i el nombre total d’hospitals públics a Espanya (453), permetria que cada hospital contractés més de de dos metges addicionals. Aquest fet ajudaria, al mateix temps, a alleujar la necessitat de llargues hores de treball.

Treball de referència: Ana Maria Costa-Ramón, Ana Rodríguez-González, Miquel Serra-Burriel i Carlos Campillo-Artero (maig 2018). “It’s about time: Cesarean sections and neonatal Health”, Journal of Health Economics. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2018.03.004

Catedra Fundacio Quaes UPF

La Càtedra Fundació QUAES celebra el seu primer aniversari

El passat 15 de maig

Catedra Fundacio Quaes UPF
Catedra Fundacio Quaes UPF//Foto: Fundacio Quaes

El passat 15 de maig, la Càtedra Fundació QUAES-Universitat Pompeu Fabra va celebrar el seu primer aniversari amb una jornada acadèmica dedicada a la imatge cardíaca. A l’acte van assistir més de mig centenar de persones entre facultatius, docents i estudiants. Es va celebrar al campus del Poblenou, a l’edifici Tànger, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). “Va ser el colofó perfecte a un primer any de frenètica activitat de la Càtedra en què s’han aconseguit tots els objectius inicialment marcats, fins i tot els més optimistes”, va afirmar Miguel Ángel González Ballester, director de la Càtedra.

La jornada va comptar amb l’especial participació de Dudley Pennell, docent de l’Imperial College de Londres i metge cardiòleg especialista en imatge a l’Hospital Royal Brompton & Harefield (Regne Unit). Després de la seva xerrada ‘Diffusion tensor CMR of 3D Myocardial architecture in health and disease‘ van intervenir quatre ponents més que van fer de la jornada un punt de trobada multidisciplinari al voltant de la cardiologia.

La presentació de l’acte va anar a càrrec de Miguel Ángel González Ballester, director de la Càtedra, professor d’investigació ICREA i director de la unitat d’investigació BCN MedTech, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, qui va fer una valoració de la jornada:

“L’acte d’aquest primer aniversari ha estat molt agradable. Personalment ho he viscut com un acte de celebració, no només perquè és el primer any de la càtedra, sinó també per l’atmosfera de l’esdeveniment. Hem tingut presentacions de gent estupenda, com és el cas del Dr. Dudley Pennell que ha vingut expressament des d’Anglaterra, però també el Dr. Berruezo de l’Hospital Clínic de Barcelona o la Dra. Alícia Maceira que ha vingut des de València; a més d’investigadors de la UPF com és el cas de la professora Gemma Piella i el Dr. Karim Lekadir. La complementarietat de les xerrades ha estat molt interessant, perquè hem vist treballs sobre Machine Learning, així com avenços en processat d’imatge amb noves tecnologies que donen una línia de futur a la investigació d’imatge cardíaca”.

Per la seva banda, la Dra. Alícia Maceira va fer un resum de la seva xerrada en què va presentar les noves opcions de diagnòstic que s’obren amb la nova tècnica PET-RM que uneix en una única exploració la imatge nuclear (PET) i una ressonància magnètica : “La PET-RM és una nova tecnologia diagnòstica no invasiva que té potencials aplicacions en l’estudi de les cardiopaties. Fonamentalment aquesta tecnologia és aplicable en miocardiopaties inflamatòries, en cardiooncología i en cardiopatia isquèmica. De totes maneres, encara que és una tècnica molt prometedora, caldrà desenvolupar nous avenços tecnològics i és fonamental la valoració clínica perquè es pugui promoure un ús més ampli d’aquesta nova eina diagnòstica”.

Miguel Ángel González Ballester, després de la conferència,  va presentar la memòria del primer any de la Càtedra, pronunciant-se en aquests termes: “Aquest primer any de la Càtedra Fundació QUAES-Universitat Pompeu Fabra ha estat una experiència magnífica. Hem aconseguit iniciar activitats i consolidar, també, una relació molt estreta amb la Fundació QUAES de cara a promoure noves tecnologies per a la salut. Tot és millorable per descomptat, però hem arribat a explorar diferents vies de col·laboració, diferents tipus d’activitats i tota aquesta experiència ens serveix de molt per planificar les activitats del proper any”.

I va finalitzar González Ballester amb una declaració d’intencions per al segon any per la càtedra QUAES-UPF: “El nostre objectiu per aquest proper any és consolidar les activitats que ja hem iniciat i també tenim idea de desenvolupar almenys un parell de grans esdeveniments amb ponents de prestigi nacional i internacional. A més, seguirem treballant en una cosa que creiem que ha tingut molt èxit, que és la presència de la càtedra en moltes activitats que es fan a escala local, tant en escoles, com amb pacients i amb públic en general”.

Salut grip Cristina Nadal

L’epidèmia de la grip d’aquesta temporada ha estat de nivell moderat

Els dispositius de Salut han respost amb eficiència

Salut grip Cristina Nadal

En general, l’epidèmia de la grip d’aquesta temporada a Catalunya ha estat de nivell moderat, havent-se detectat dues onades gairebé consecutives. Aquestes dues onades gripals van obligar a activar els diferents dispositius del sistema sanitari, que van donar noves i eficients respostes per garantir la qualitat de l’atenció, especialment en els col·lectius amb situació de fragilitat. 

Durant la temporada 2017-2018 s’ha assolit una taxa d’incidència màxima de 413,26 casos per 100.000 habitants. Entre la setmana d’inici de l’epidèmia (a finals de l’any 2017) fins a la setmana següent es va triplicar la incidència de quadres gripals i, de forma consecutiva, es va experimentar un segona onada de major intensitat en la qual es va registrar la taxa màxima de la temporada. L’activitat epidèmica s’ha allargat en el temps més del que és habitual, mantenint-se durant pràcticament dos mesos.
Des de l’inici de la temporada gripal, a l’octubre passat, s’han comptabilitzat gairebé 1.300 casos greus hospitalitzats confirmats de grip entre els 14 hospitals sentinella d’arreu de Catalunya, més del doble que la temporada 2016-17 i el triple que fa 4 anys. D’aquests casos, el 68,8% no estaven vacunats. Per tipus de virus gripal, el 64% han estat casos de grip B i, la resta han estat causats pel virus gripal A. L’any passat, en canvi, en el 99% van ser casos de grip A. Per grups d’edat, la incidència ha estat més elevada en menors de 14 anys, sobretot en menors de 4.
En finalitzar la campanya de vacunació antigripal 2017-18 s’han administrat 1.016.051 vacunes. Una de les principals novetats positives de la campanya ha estat el gran increment de la cobertura de vacunació en dones embarassades, que ha passat del 3% de l’any passat al gairebé 23% d’enguany. D’aquesta manera, s’ha assolit l’objectiu específic d’aquesta campanya, que era arribar o superar el 20% de cobertura de vacunació en aquestes dones. La cobertura dels professionals sanitaris, s’apropa al 25%.
Respostes emmarcades al PLANUC
Per afrontar les conseqüències d’aquesta conjuntura epidemiològica, el sistema sanitari ha aportat diverses respostes, totes elles emmarcades en el desplegament del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017.
Una d’elles ha estat el desplegament total arreu del país de fins a 23 Comitès Operatius d’Urgències i Emergències (COUIE), útils per a conèixer i seguir, en temps real, la situació dels diferents dispositius d’atenció continuada i urgent. Aquests COUIE han planificat i activat 23 Plans de contingència Territorial per concretar la resposta dels diferents dispositius d’un territori, sota la premissa d’atendre la ciutadania en el dispositiu més adequat i amb la millor qualitat possible.
En el capítol de la millora de l’atenció urgent, en la campanya d’hivern 2017-18 s’ha comptat amb 17,8 milions d’euros addicionals, 1 milió més (un 6% més) que la temporada anterior.
L’activitat d´urgències enguany ha estat un 6,6% més alta que en la temporada anterior, sobretot en la darrera setmana del 2017 i la primera del 2018, quan hi va haver més dies festius que en la temporada passada. Per dispositius, l’increment d´activitat ha estat més important al 061 CatSalut Respon, amb un 14,3% més, seguit pels centres d’urgències d’atenció  primària (CUAP), amb un 10,6%. En canvi, les urgències hospitalàries només han crescut un 2,9%. L’activitat dels equips d’atenció primària (EAP) s’ha reduït un 11% respecte la temporada anterior, coincidint amb un major nombre de dies festius (38 la temporada 2016-2017 front 43 aquest hivern).
La directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut), Cristina Nadal, ha subratllat que el sistema sanitari “va poder donar resposta als pics intens de demanda que es van concentrar en aquelles setmanes”. A tall d’exemple, Nadal s’ha referit a que, si a l’hivern, de mitjana, es reben unes 65.000 consultes cada dia a les urgències dels hospitals, en aquells dies es van rebre fins a 86.000 diàries; als CUAP, prop de 40.000 al dia (quan la mitjana a l’hivern és de 20.000); i al 061 CatSalut Respon, prop de 9.000 al dia (quan la mitjana són 6.000). Això va estressar el sistema sanitari, però va respondre satisfactòriament, especialment gràcies a l’esforç dels professionals sanitaris, als que fem un agraïment sentit”, ha emfatitzat Nadal abans de reconèixer, però, que “queda molta feina per fer” i d’expressar la voluntat de “mantenir el nostre compromís amb la ciutadania de millorar els serveis d’assistència sanitària”.
Respecte l’hivern anterior, s’ha observat una millora de l’adequació de la utilització dels serveis d’urgències hospitalaris, en el sentit que s’ha reduït el percentatge de visites de menor gravetat.
Per tal de descongestionar els hospitals d’aguts s’ha potenciat la utilització dels serveis sociosanitaris (hospitalització intermèdia) incrementant en un 40% els ingressos directes des dels serveis d’urgències hospitalaris i multiplicant per cinc els ingressos directes des dels CUAP.
Els ESIC funcionen i creix l’hospitalització a domicili
Davant una població més envellida, amb més malalties cròniques i més necessitats socials, enguany s’han posat en marxa nous dispositius d’atenció a la fragilitat i complexitat: l’Equip de Suport Integral a la Cronicitat (ESIC) de Casernes, l’ESIC Dos de Maig, l’ESIC Cotxeres i el Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències (DAFSU) de l’Hospital de Sant Pau. En el cas del de Casernes, l’anàlisi preliminar mostra que els pacients han experimentat una reducció significativa de visites a urgències (d’hospital i de CUAP) i de les caigudes, així com una millora significativa de la funcionalitat. Per la seva banda, al de Sant Pau, s’ha assolit l’alta directa més del 30% dels pacients, entre d’altres resultats.
També en aquesta campanya s’han potenciat els programes d’hospitalització domiciliària arreu de Catalunya, d’acord amb un dels compromisos del PLANUC: potenciar la prevenció, el control de les descompensacions, i fer que el pacient romangui el màxim possible en el seu entorn habitual. En aquesta línia, s’han registrat prop d’un miler d’hospitalitzacions d’aquest tipus més i ja suposen el 3,4% del total.
Pel que fa a la línia de consultoria pediàtrica del 061 CatSalut Respon, una de les principals novetats d’enguany, ha gestionat més de 2.300 serveis des del juny passat, la majoria consultes de tipus respiratori, infecciós o digestiu, i principalment referents a menors de 4 anys.
Accions i inversions per a aquest hivern
Durant aquest hivern s’han realitzat altres accions remarcables per a gestionar la demanda d’assistència sanitària. Tots els hospitals han adaptat els llits d’aguts a la pressió assistencial i al seu índex d’ocupació i s’han posat en pràctica experiències de gestió conjunta de llits. Per exemple, a Lleida, entre els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria; i a Barcelona, entre Vall d’Hebron i Sant Rafael, entre l’Hospital del Mar i l’Esperança, i el de Sant Pau i Dos de Maig. També s’han reforçat dispositius específics, com ara hospitals de dia (mèdic a Sant Rafael i de pneumologia a Parc Taulí), unitats de curta estada (Taulí i Bellvitge), unitats d’observació d’urgències (Sant Boi) i llits sociosanitaris (a Sabadell i al Baix Llobregat).
Per últim, cal recordar que en els darrers dos anys s’han fet inversions en serveis d’urgències hospitalàries i d’atenció primària que han permès disposar de nous serveis aquest hivern, com al nou CUAP Ciutat Vella de Barcelona, l’ampliació del CUAP Güell a Girona, les noves urgències de l’Hospital del Mar o l’ampliació de les urgències i la nova unitat de cures intensives pediàtriques a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
Vacuna

La cobertura vacunal dels nadons arriba al 95% a Catalunya

Segons dades del 2017

Vacuna
Vacuna

Segons les darreres dades disponibles, corresponents a l’any 2017, el 95% dels nadons de Catalunya estaven vacunats seguint el calendari de vacunacions sistemàtiques. Gràcies a la sistematització de la vacunació i a la consciència de tothom, actualment són molt poques les persones que pateixen a Catalunya certes malalties immunoprevenibles que durant la infància eren habituals fa alguns anys. Així, les vacunes han fet possible plantejar-se reptes com l’eradicació de la poliomielitis i del xarampió.

Amb tot, cal seguir vacunant i augmentant la cobertura de població immune per assolir l’objectiu de la desaparició d’aquestes malalties amb el compromís de tota la societat. Precisament la Organització Mundial de la Salut (OMS) fa una crida a incrementar les cobertures per al bé comú en motiu de la commemoració, des d’ahir i fins el 30 d’abril, de la Setmana Internacional de la Immunització, per a la qual ha escollit el lema ‘Protegits col·lectivament – #LesVacunesFuncionen – #VaccinesWork ‘. Enguany la Setmana se centra en subratllar la importància que té la vacunació en la prevenció de malalties i el paper de tothom, des dels professionals sanitaris fins a la població en general, en sumar esforços.

En concret, la campanya destaca que:
  • Les vacunes són la intervenció preventiva amb una millor relació de cost-efectivitat.
  • És important aconseguir cobertures vacunals elevades per protegir la comunitat.
  • Al món, la cobertura vacunal és d’un 86% i evita entre 2 i 3 milions de morts anuals. Amb tot, si la cobertura millorés, els casos de morts evitades podria incrementar-se en 1,5 milions més.
  • Incrementar les cobertures vacunals és una tasca de tothom, perquè la vacunació és un bé comunitari.
  • Tothom ha d’impulsar el progrés en vacunes, introduint-ne de noves i millorant les existents, així com estimulant la investigació i el desenvolupament de la propera generació de vacunes i tecnologies.
 
Vacunació universal i segura
La vacunació es realitza de forma equitativa amb cobertura universal. Les vacunes són efectives i segures i, per contrarestar la informació incorrecta que hi ha en moltes webs sobre la seguretat de les vacunes, s’ha creat una xarxa de webs amb informació validada: Vaccine safety.net.
Les vacunes eviten molts casos de malalties. En aquest sentit, cada any a Catalunya s’eviten més de 33.000 entre les incloses en el calendari vacunal, segons s’observa en comparar les xifres de casos de malalties vacunables al començament de l’extensió dels programes de vacunació amb les xifres actuals:
Malaltia
Casos (1984)
Casos (2016)
Diftèria
0
0
Tos ferina
5.745
1.924
Xarampió
2.229
9
Tètanus
22
0
Poliomielitis
0
0
Rubèola congènita
0
0
Parotiditis
20.576
1.118
Rubèola
8.168
3
Tètanus neonatal
0
0
Total
36.740
3054
Font: SGVRESP
A Catalunya, cada any es posen més de 3 milions de vacunes en aproximadament 1,5 milions de persones, en alguns dels més de 1.250 centres vacunals públics i privats. El calendari de vacunacions actual de Catalunya, que es va implantar el juliol de 2016, inclou les vacunacions més adients per a la població de Catalunya durant tota la vida: des de la infància fins a l’edat adulta.
L’efectivitat de la majoria de les vacunes incloses en el calendari és molt alta, superior al 90%. Totes han de passar per estudis clínics molt rigorosos abans de ser aprovades per les agències del medicament internacionals i/o estatals.
L’any 2015 va ser el primer any en què es va elaborar la Central de Resultats de salut pública, que es va centrar en les dades de les vacunes. A la web de l’AQuAS estan disponibles les dades de 2015 i de 2016 per centre d’atenció primària, de vacunes lliurades i administrades, de cobertura de vacunació infantil i antigripal, de la incidència de malalties vacunables i sospites de reaccions adverses. En aquest sentit, Catalunya és capdavantera en mostrar aquestes dades a la web.
Dr Josep Vidal ics

La vitamina B12 per via oral pot tenir els mateixos resultats que la intramuscular

Josep Vidal ho demostra en un estudi internacional

Dr Josep Vidal ics

Un investigador de la Unitat de Suport a la Recerca de l’ICS Catalunya Central, Josep Vidal, que també és metge de família a Navarcles, ha treballat en un projecte juntament amb investigadors xinesos que obre la via a implantar el tractament de la vitamina B12 per via oral en lloc de l’actual tractament amb injeccions, una solució que podria ser igualment eficaç, més barata i còmoda per als pacients.

La vitamina B12 (cobalamina) és necessària per a funcions bàsiques de l’organisme, com ara el creixement i el desenvolupament dels glòbuls vermells i del sistema nerviós. La deficiència de vitamina B12 és molt freqüent i és causada per diversos factors: l’edat avançada, algunes malalties de la sang, la dieta vegetariana, determinats medicaments, una mala nutrició, etc.

Després de buscar els articles, en què es compara l’ús de la vitamina B12 per via oral amb l´ús per via intramuscular (el tractament utilitzat actualment) en persones amb dèficit d’aquesta vitamina, i de revisar-los, els investigadors conclouen que els dos tractaments poden tenir efectes similars quant a la normalització dels nivells de vitamina B12 en sèrum, però el tractament oral costa menys.

Ara caldrà continuar avançant en l’estudi per ampliar-lo, aportar més evidències sobre aquest àmbit, amb resultats com ara signes clínics i símptomes de deficiència de vitamina B12, qualitat de vida i efectes socioeconòmics, i informar dels esdeveniments adversos de forma adequada, preferentment, en un entorn d’atenció primària.

Dia Mundial Salut

Salut i el Catsalut commemoren el Dia Mundial de la Salut

Aquest any, dedicat a garantir la cobertura sanitària universal

Dia Mundial Salut

El secretari general en funcions del Departament de Salut i director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, ha reiterat que el sistema sanitari català seguirà garantint l’accés universal a la salut a totes les persones residents a Catalunya, independentment de la seva situació administrativa. “El sistema sanitari català serà universal o no serà”, ha resumit Elvira en la cloenda d’una jornada celebrada aquest migdia a Barcelona per commemorar el Dia Mundial de la Salut. Una data amb què, precisament, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) demana als líders mundials que es comprometin a adoptar mesures concretes per a promoure la salut de totes les persones a través de garantir la cobertura sanitària universal.

Per a Elvira, Catalunya no fa altra cosa que complir el mandat de l’OMS i dels organismes internacionals que vetllen pels drets socials de les persones, tot convertint el dret a la salut en una llei. La universalitat és una reivindicació amb ampli consens, del sector i de país. A Catalunya oferim un servei universal i Catalunya seguirà responent per seguir oferint-lo, ha subratllat abans de referir-se al recurs d’inconstitucionalitat interposat per part de l’Estat espanyol contra la Llei 9/2017 d’universalització de l’assistència sanitària, aprovada l’any passat pel Parlament de Catalunya.
En aquest sentit, per Elvira, un retrocés en l’accés universal atempta contra l’ADN del sistema nacional de salut que som i que volem”, tot emfatitzant que “això no va de política, sinó de drets, d’un tan elemental com el de la salut”. A més, pel secretari general en funcions del Departament, negar l’accés universal té conseqüències en termes de salut pública, ja que entre d’altres raons exclourà del sistema unes 130.000 persones. “Qui defensi el recurs ha d’explicar si està d’acord en què es puguin produir 32.000 casos de malalties evitables amb la vacunació que es negarà a aquestes persones, o si es fa responsable de tenir menys instruments per a controlar brots epidèmics”, ha argumentat. David Elvira ha aprofitat la seva intervenció per recordar paraules pronunciades pel conseller de Salut, Antoni Comín, en aprovar-se aquesta Llei al Parlament: “És un dia històric per a tots els ciutadans de Catalunya, perquè és una llei de tots, que blinda un dret fonamental com el de la salut”.
Dades i suport professional a la universalitat
L’acte de celebració del Dia Mundial de la Salut 2018 organitzat pel Departament de Salut i el CatSalut ha tingut com a lema ‘Salut per a tothom’. L’ha inaugurat el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, amb la conferència ‘L’accés a la salut com a dret de les persones’. “Animem les autoritats a fer servir la carta de drets fonamentals per a fer efectiu el dret d’accés universal a la salut, ha dit. Seguidament, Anna García Altés, responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), ha presentat les dades de l’estudi ‘Salut i pobresa infantil. Què ens diuen les dades?’, amb què ha posat de relleu que “les condicions de salut i les desigualtats són hereditàries, i restringir l’accés a la salut contribueix a augmentar-les”.
Finalment, l’acte s’ha tancat amb la taula rodona ‘Salut per a tothom’, on representants de professionals del sector salut i social de Catalunya han reiterat el seu suport a la llei d’accés universal. “Hi ha moltes raons per a garantir la universalitat. Nosaltres seguirem atenent tothom, perquè és el que es mereix el país”, ha explicat el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Josep Vilaplana. Per la seva banda, la degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Núria Cuxart, ha defensat que aquest dret universal és eix fonamental d’un sistema sanitari públic, just i equitatiu”, a banda d’una obligació derivada de moltes normes internacionals. Per últim, Conchita Peña, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, ha emfatitzat la importància de garantir-lo per combatre les desigualtats socials, i “com a pilar que és de la societat i de l’estat del benestar”.
meninguitis infantil

New Born Solutions crea el primer dispositiu que detecta la meningitis infantil

De manera no invasiva i en 3 segons

meninguitis infantil

La startup catalana New Born Solutions ha creat el primer dispositiu mèdic per detectar la meningitis infantil de manera no invasiva i en només tres segons. Aquest instrument, semblant a un bolígraf, es col·loca sobre la fontanel·la del nadó, la zona del crani que encara no s’ha tancat completament, i detecta la concentració de glòbuls blancs en el líquid cefaloraquidi (que es troba entre la pell i el cervell). Es tracta de l’indicador que determina l’existència o no de la meningitis.
New Born Solutions és una de les vint startups beneficiàries de l’ajut Startup Capital d’ACCIÓ  (l’agència de la Generalitat per a la competitivitat de l’empresa), que els ha permès rebre 75.000 euros a fons perdut per finançar les activitats derivades de l’execució del pla de negoci inicial d’empreses emergents tecnològiques.
Tal com explica el fundador i CEO de l’empresa, Xavier Jiménez, “quan els nadons tenen febre ja és una sospita suficient perquè els metges pensin que poden tenir una infecció greu, com pot ser la meningitis que afecta el cervell i el sistema nerviós central i pot resultar letal, si no és detecta ràpidament”. “El problema és que fins al moment l’únic mètode existent per detectar els pocs casos de meningitis entre tants pacients és la punció lumbar, que és invasiva, no està exempta de risc, no sempre és tolerable pel pacient i resulta negativa en el 95% dels casos”, afirma l’emprenedor, que va rebre una beca per participar en un programa al Massachusetts Institute of Technology (MIT), als Estats Units. A banda, d’acord amb Jiménez, “prop del 30% de les puncions es contaminen amb la sang del nadó i, davant de totes aquestes complicacions, els metges opten per realitzar tractaments preventius, però també molt costosos que es podrien estalviar en pacients que no tenen meningitis”.
New Born Solutions, que actualment està desenvolupant el prototip clínic del seu dispositiu, funciona a través de tecnologia d’ultrasons d’alta resolució per tal de visualitzar estructures molt petites, com són els glòbuls blancs. Aquesta tecnologia limitarà, per tant, “l’ús de la punció lumbar a només aquells pocs casos en què efectivament s’hagi detectat la meningitis per determinar el tipus de patogen que la provoca i poder-ne així fixar el tractament adequat”, assegura l’emprenedor. La metodologia, al ser no invasiva, també permetrà monitoritzar de forma freqüent la resposta del pacient a la medicació.
Jiménez creu que amb el aquest dispositiu podran ajudar a “realitzar un cribratge ràpid de meningitis que és essencial per millorar la cura del pacient i reduir la mortalitat infantil, que arriba al 10% en països desenvolupats i al 50% en no industrialitzats, a més dels efectes neurològics que poden patir els nens posteriorment”. L’empresa emergent s’ha centrat en aquesta malaltia per la seva gravetat, “especialment en lactants, perquè són el col·lectiu més vulnerable”, explica el seu fundador, però té la intenció d’estendre el seu sistema de detecció no invasiva a altres infeccions potencialment letals que també afecten líquids superficials del cos.
La startup, nascuda a Barcelona, té previst començar la comercialització del seu producte el 2020, un cop hagin aconseguit les validacions regulatòries que requereix el sector dels dispositius mèdics. La intenció de l’empresa emergent és iniciar aquesta comercialització a l’Estat espanyol i, seguidament, a Europa, a través d’acords amb distribuïdors que els permetin accedir a mercats globals. New Born Solutions, fundada l’any 2016, compta actualment amb quatre treballadors i es troba situat al Parc Científic de Barcelona.
Suport a l’ecosistema startup
 
Les 20 empreses emergents que han rebut l’ajut de Startup Capital d’ACCIÓ formen part de les més de 1.250 startups identificades pel directori Barcelona & Catalonia Startup Hub elaborat per ACCIÓ, que a nivell agregat generen prop de 12.000 llocs de treball i tenen una facturació de 1.100 milions d’euros. De fet, des d’ACCIO es treballa en tres eixos estratègics per a les empreses emergents: la seva acceleració (en el qual s’emmarquen el ajuts del programa Startup Capital), la connexió internacional amb d’altres ecosistemes avançats i la promoció de Catalunya com a hub internacional de startups.
poster tuberculosi

La tuberculosi no supera el miler de casos anuals

Al 2016 i per primer cop

poster tuberculosi

El darrer informe epidemiològic de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya recull que l’any 2016 es van diagnosticar al nostre país un total de 1.000 casos de tuberculosi (TB). Aquesta xifra representa una taxa d’incidència de 13,3 casos per 100.000 habitants, que reflecteix una davallada del 7,6 % respecte a l’any 2015 (14,4 per 100.000 habitants), quan es van notificar 1.083 casos.
D’aquests, el 61,9% són homes i el 38,1% dones, amb unes taxes de 16,7 i 10 casos per 100.000 habitants, respectivament. L’edat mitjana de les persones afectades és de 44,7 anys, i és significativament més alta en els casos autòctons (50,1 anys) que en els que afecten persones nascudes a l’estranger (38,4 anys). En aquest sentit, el 45,8% dels casos s’han donat en població immigrada, un col·lectiu on la incidència és més de 4 vegades superior a la incidència en la població autòctona (35,4 casos i 8,7 casos per 100.000 habitants).
Pel que fa als casos pediàtrics (fins als 14 anys d’edat), l’Informe anual 2016. Situació epidemiològica i tendència de l’endèmia tuberculosa a Catalunya indica que se’n van diagnosticar 68 (el 6,8% del total). La taxa de tuberculosi en infants és de 5,8 casos per 100.000 habitants, una taxa que ha disminuït un 20,5% respecte a l’any anterior.
La tuberculosi és una malaltia infecciosa, per tant, transmissible, produïda pel microbi Mycobacterium Tuberculosis. I tot i que es pot prevenir i curar des de fa algunes dècades, constitueix la novena causa de mort a tot el món i la principal causa de mort per un únic agent infecciós, superant al VIH.
Pot perjudicar a diversos òrgans, però afecta principalment als pulmons. En aquests casos es transmet de persona a persona per l’aire a través dels esternuts, la tos o bé la saliva. Si les persones afectades segueixen el tractament de manera correcta es poden curar completament i evitar l’aparició de resistències a fàrmacs.
Horitzó de futur: eliminar la tuberculosi l’any 2050
Catalunya, d’acord amb l’estratègia mundial de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aspira a aconseguir una reducció del 80% en la taxa d’incidència de tuberculosi l’any 2030, en comparació de la del 2015, i l’eliminació de la malaltia a l’any 2050. Per aconseguir-ho s’ha d’accelerar el declivi anual de la tuberculosi que s’observa en els darrers nou anys. Així com també, per prevenir futurs casos de tuberculosi i aconseguir-ne l’eliminació, cal identificar i tractar les persones amb infecció tuberculosa latent i aconseguir el compliment del tractament, especialment entre els contactes dels casos amb tuberculosi pulmonar.
L’evidència de la reducció sostinguda del nombre de casos de tuberculosi notificats a Catalunya, coincideix amb la commemoració del Dia Mundial de la Tuberculosi, aquest dissabte 24 de març. Port el lema global ‘Units per posar fi a la tuberculosi’, amb el qual l’OMS recorda que només es pot erradicar la tuberculosi amb estratègies coordinades i esforços conjunts per eliminar-la. Aquesta celebració anual recorda la data de 1882 quan el doctor Robert Koch va anunciar que havia descobert el bacil que causa la tuberculosi.
Com cada any, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) s’uneix a centenars d’altres organitzacions de tot el món per crear consciència de la tuberculosi al territori. Entre les accions previstes, en destaca una intervenció de sensibilització adreçada als professionals sanitaris de la xarxa assistencial –que  porta per títol Pot ser tuberculosi?–, a fi de recordar-los el paper clau que tenen en relació al diagnòstic precoç de les persones afectades per la malaltia.
Les dades de tuberculosi al món
Tot i el progrés significatiu de les últimes dècades, al món s’estima que el 2016 hi havia un total de 10,4 milions de persones que van contraure la malaltia, de les quals 1,6 milions (un 16%) va morir. Dels afectats per tuberculosi, el 90% eren homes, el 10% ja estaven infectats prèviament pel VIH i el 56% dels casos es localitzaven a cinc països: l’Índia, Indonèsia, la Xina, Filipines i Pakistan.
Segons estimacions de l’OMS, 490.000 casos de tuberculosi eren resistents a la isoniazida i també a la rifampicina, els dos antibiòtics més comunament utilitzats per tractar aquesta malaltia. I el 47% d’aquests casos es concentraven a l’Índia, la Xina i els països de la Federació Russa.
Les dades del darrer informe conjunt de l’OMS i del Centre Europeu de Prevenció i Control de les Malalties (ECDC) –corresponents a l’any 2016–, 52 països de la Regió d’Europa de l’OMS van notificar 290.000 casos de tuberculosi, que suposen el 3% del total de casos mundials, amb una taxa d’incidència mitjana de 31,6 casos per 100.000 habitants
En els 30 països de la UE/EEE, es van notificar un total de 58.994 casos, amb una taxa d’incidència d’11,4 per 100.000 habitants, un 2,6% inferior a la de 2015. Un total de 21 països presenten una taxa igual o inferior a 10 casos per 100.000 habitants, i 9 països, superior a 10 casos per 100.000 habitants.
Pel que fa a Espanya, amb una taxa de 10 casos per 100.000 habitants, ocupa el desè lloc entre els països més afectats de la Unió Europea, després de Romania (74), Lituània (53), Letònia (37), Bulgària (27), Portugal (20), Polònia (18), Estònia (16), Malta (13) i Croàcia (12).
Finalitza l'epidèmia de grip a Catalunya // Imatge del web de l'Intitut Català de la Salut

L’activitat epidèmica de la grip es dona per finalitzada a Catalunya

La taxa d’incidència es de 75,72 casos per 100.000 habitants

Finalitza l'epidèmia de grip a Catalunya // Imatge del web de l'Intitut Català de la Salut
Finalitza l’epidèmia de grip a Catalunya // Imatge del web de l’Intitut Català de la Salut

Més de dos mesos després de l’inici de l’epidèmia de grip a Catalunya, aquesta ja es pot donar per finalitzada. I és que durant l’última setmana ha caigut notablement la taxa d’incidència fins als 75,72 casos per 100.000 habitants, ja per sota al llindar epidèmic establert per aquesta temporada, que és de 109,4 casos.

La tendència en les properes setmanes és que la incidència continuï disminuint; en aquest sentit, malgrat que continua la circulació mixta de virus de la grip A i B, s’espera, però, que es mantingui l’actual nivell basal d’intensitat, ja fora dels nivells epidèmics.
Durant la setmana del 5 a l’11 de març, la taxa d’incidència de síndrome gripal ha presentat un nou descens en tots els grups d’edat. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 5 al 11 de març es van registrar 11 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l’inici de la temporada (a principis d’octubre) un total de 1.168 casos. El 63,8% d’aquests casos no estaven vacunats. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d’Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2017-2018).
Activitat als centres sanitaris
Durant la setmana del 5 a l’11 de març, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 70.929 urgències, de les quals 8.278 han requerit ingrés hospitalari (11,67% del total). Respecte la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han augmentat un 4,86% i els ingressos hospitalaris han augmentat un 1,97%. En comparació amb la mateixa setmana de l’any 2017, l’activitat urgent ha augmentat un 0,5% i el nombre d’ingressos ha augmentat un 5,9%.
Del total de les urgències ateses als hospitals, el 78,33% són pacients adults (55.557), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (15.358). En relació amb la setmana anterior ha augmentat un 6,58% el nombre de pacients pediàtrics i un 4,4% el de pacients adults.
Durant aquesta setmana els hospitals han atès un total de 27.163 visites de nivell de prioritat I, II i III, és a dir, de major gravetat, que representen un 38,3% del total de les urgències, la mateixa proporció que la setmana anterior.
Pel que fa als equips d’atenció primària, durant la setmana del 5 a l’11 de març, s’han atès un total de 731.968 visites, un 4,3% més que la setmana anterior. Del total de visites realitzades aquesta setmana, 706.663 s’han fet als centres d’atenció primària i 25.305 al domicili del pacient.
Per grups d’edat, el 16,2% de les visites han estat d’infants de fins a 15 anys; el 46% d’adults d’entre 15 i 65 anys i el 37,8% restant de persones majors de 65 anys. En comparació amb la mateixa setmana de l’any anterior, els equips d’atenció primària han fet un 0,9% més de visites.
Pel que fa als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) durant la setmana del 5 a l’11 de març han atès un total de 21.741 visites, un 7,04% més que la setmana anterior.
 
Finalment, el 061 Catsalut Respon ha atès 34.246 casos aquesta setmana dels quals 2.252 han requerit l’atenció d’un metge a domicili. En relació a la setmana anterior suposa un descens dels casos d’un 3,92% i un descens de les visites domiciliàries del 5,81%.
Principals actuacions
Les millores previstes per aquest hivern s’emmarquen en el desplegament del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017. Per respondre a aquest increment d’activitat estacional, els centres sanitaris han activat els seus plans de contingència, previstos per donar resposta a la pressió assistencial de cada moment.
L’objectiu final d’aquests plans de contingència és que l’atenció continuada i urgent s’ajusti millor a les necessitats assistencials específiques de les persones de cada territori, per aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i garantint la millor qualitat possible. Els plans es concreten en la posada en marxa de llits de reforç per donar resposta a l’increment d’ingressos hospitalaris, en la millora de fluxos de pacients entre dispositius, en la flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i en el reforç dels centres d’urgències de l’atenció primària entre d’altres.