Arxiu de la categoria: Sanitat

Tota l’actualitat del món de la sanitat de Terrassa. Llista dels últims articles i notícies de sanitat del diari digital Terrassa Informa!

Finalitza l'epidèmia de grip a Catalunya // Imatge del web de l'Intitut Català de la Salut

Aquesta setmana, l’activitat gripal segueix a nivell epidèmic

S’han atès 67.979 urgències, 8.362 de les quals han requerit ingrés

Finalitza l'epidèmia de grip a Catalunya // Imatge del web de l'Intitut Català de la Salut
Finalitza l’epidèmia de grip a Catalunya // Imatge del web de l’Intitut Català de la Salut

En l’última setmana la taxa d’incidència de síndromes gripals a Catalunya s’ha situat en els 258,4 casos per 100.000 habitants, mantenint un nivell epidèmic moderat, però sent lleugerament inferior respecte la setmana anterior (quan la taxa va fregar els 300 casos per 100.000 habitants). D’aquesta manera, se supera per tercer setmana el llindar epidèmic establert per aquesta temporada, que és de 109,4 casos per 100.000 habitants. Aquest llindar està basat en les dades d’incidència provinents dels períodes epidèmics d’onze temporades anteriors.

La taxa d’incidència de síndrome gripal presenta un descens en tots els grups d’edat, mentre que s’incrementa la incidència en els adults de 15-64 anys (202,7 casos per 100.000 habitants). Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 8 al 14 de gener s’han registrat  64 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l’inici de la temporada (a principis d’octubre) un total de 494; a més, més de la meitat (el 64,4%) no estaven vacunats.
 
Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d’Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2017-2018).
 
Activitat als centres sanitaris
Durant la setmana del 8 al 14 de gener, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 67.979 urgències, 8.362 de les quals han requerit ingrés hospitalari (12,3% del total). Respecte la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han disminuït un 9,9% mentre que els ingressos hospitalaris s’han reduït en un 10,2%. En comparació amb la mateixa setmana de l’any 2017, l’activitat urgent ha augmentat un 0,2% i el nombre d’ingressos ha disminuït un 6%.
Del total de les urgències ateses als hospitals, el 83,3% són pacients adults (56.601), mentre que el 16,7% restant correspon a població pediàtrica (11.361). En relació amb la setmana anterior, ha disminuït un 2,4% el pes dels pacients pediàtrics i ha augmentat el de la població adulta amb el mateix percentatge, un 2,4%.
Durant aquesta setmana els hospitals han atès un total de 26.194 visites de nivell de prioritat I, II i III, és a dir, de major gravetat, que representen un 38,5% del total de les urgències, un 1,1% més que la setmana anterior.
Pel que fa als equips d’atenció primària, durant la setmana del 8 al 14 de gener s’han atès un total de 736.783 visites, un 73% més que la setmana anterior. Del total de visites realitzades durant aquesta setmana, 709.326 s’han realitzat als centres d’atenció primària i 27.457 al domicili del pacient. Per grups d’edat, el 15% de les visites han estat d’infants de fins a 15 anys; el 47% d’adults d’entre 15 i 65 anys i el 38% restant de persones majors de 65 anys. En comparació amb la mateixa setmana de l’any anterior, els equips d’atenció primària han fet un 2% més de visites.
Pel que fa als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) durant la setmana del 8 al 14 de gener han atès un total de 24.300 visites, un 14% menys que la setmana anterior.
 
Finalment, el 061 Catsalut Respon ha atès 38.539 casos aquesta setmana, dels quals 2.828 han requerit l’atenció d’un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa una disminució dels casos d’un 14,4% i una reducció de les visites domiciliàries d’un 27%.
 
Principals actuacions
Les millores previstes per aquest hivern s’emmarquen en el desplegament del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017. Per respondre a aquest increment d’activitat estacional, els centres sanitaris ja han començat a activar els seus plans de contingència, previstos per donar resposta a la pressió assistencial de cada moment.
L’objectiu final d’aquests plans de contingència és que l’atenció continuada i urgent s’ajusti millor a les necessitats assistencials específiques de les persones de cada territori, per aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i garantint la millor qualitat possible. Els plans es concreten en la posada en marxa de llits de reforç per donar resposta a l’increment d’ingressos hospitalaris, en la millora de fluxos de pacients entre dispositius, en la flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i en el reforç dels centres d’urgències de l’atenció primària entre d’altres.
Mesures de prevenció
La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d’unes bones pràctiques d’higiene, com rentar-se les mans de manera regular.
Per a més informació es recomana trucar al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. I també al web de Canal Salut.
És important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.
Pla de Salut 2016-20

En marxa l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2018

 Té com a objectiu conèixer la percepció de la població sobre la seva salut

Pla de Salut 2016-20
Pla de Salut 2016-20
El Departament de Salut posa en marxa el treball de camp de l’ESCA que es durà a terme al llarg de l’any 2018. L’ESCA és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, que es troben emparades pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya).
Al llarg de l’any s’entrevisten unes 5.000 persones a tot Catalunya, representatives de la població catalana. Un equip d’enquestadors i enquestadores de l’empresa IPSOS, acreditats amb una credencial del Departament de Salut, es desplacen al domicili de les persones seleccionades per entrevistar-les.
La selecció de les persones entrevistades es fa de manera aleatòria a partir del Registre de població oficial facilitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Reben una carta que les informa dels objectius de l’enquesta, del caràcter oficial de l’enquesta i de la necessitat de la seva col·laboració.
La informació que recull l’ESCA és molt valuosa, ja que és facilitada directament per la població catalana, i és fonamental per establir polítiques públiques i accions en matèria de planificació sanitària, i per millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de les persones. Anualment es disposa de resultats actualitzats. Els continguts de l’ESCA 2018 abasten l’estat de salut, l’ús dels serveis sanitaris, els comportaments relacionats amb la salut, així com les característiques sociodemogràfiques.
En cas de tenir alguna consulta relativa al treball de camp de l’ESCA, el 061 CatSalut Respon és el telèfon de referència.
Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay

L’activitat gripal supera el llindar d’epidèmia

Per segona setmana consecutiva

Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay
Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay

En l’última setmana la taxa d’incidència de síndromes gripals s’ha situat en els 299,4 casos per 100.000 habitants superant per segona setmana el llindar epidèmic establert per aquesta temporada que és de 109,4 casos per 100.000 habitants.

La taxa presenta un descens en els grups de 0 a 4 anys i de 5 a 14 mentre que incrementa la incidència en els adults, especialment en els majors de 64 anys (207,20 x 100.000h). El 76% de les persones ingressades greus als hospitals pel virus de la grip no estaven vacunades. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d’Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2017-2018).
Activitat als centres sanitaris
Durant la setmana de l’1 al 7 de gener, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 75.412 urgències, 9.316 de les quals han requerit ingrés hospitalari (12,4% del total). Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals d’aguts han disminuït un 12,2%, mentre que els ingressos hospitalaris han augmentat un 7%. En comparació amb la mateixa setmana de l’any 2017, s’incrementa un 9,9% l’activitat urgent i un 5,6% el nombre d’ingressos hospitalaris.
Del total de les urgències ateses als hospitals, el 80,9% són pacients adults (60.988), mentre que la resta, el 19,1% (14.403), correspon a població pediàtrica. En relació amb la setmana anterior, s’ha disminuït el pes dels pacients pediàtrics respecte el total de visites ateses, passant d’un 25,1% del total a un 19,1%.
Durant aquesta setmana els hospitals han atès un total de 28.199 visites de nivell de prioritat I, II i III (de major gravetat), que representa un 37,4% del total de les urgències, percentatge superior al de la setmana anterior (34,7%).
Pel que fa als equips d’atenció primària, durant la setmana de l’1 al 7 de gener s’han atès un total de 425.435 visites, un 20% més que la setmana anterior. Del total de visites realitzades durant aquesta setmana, 405.797 s’han realitzat als centres d’atenció primària i 19.638 al domicili del pacient. Per grups d’edat, el 14,6% de les visites han estat d’infants fins a 15 anys, el 47,4% d’adults d’entre 15 i 65 anys, i el 38% restant de persones majors de 65 anys.
En comparació amb la mateixa setmana de l’any anterior, els equips d’atenció primària han realitzat un 4% més de visites. Pel que fa als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), durant la setmana de l’1 al 7 de gener han atès un total de 28.341 visites.
 
El 061 Catsalut Respon ha atès 45.028 casos aquesta setmana, dels quals 3.875 han requerit l’activació d’un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa una disminució dels casos d’un 2% i una reducció de les visites domiciliàries d’un 3,8%. Destaca que el dia 1 de gener es van atendre més de 7.700 casos, un 69% més del que es gestiona habitualment.
 
Principals actuacions
Les millores previstes per aquest hivern s’emmarquen en el desplegament del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017. Per respondre a aquest increment d’activitat estacional, els centres sanitaris ja han començat a activar els seus plans de contingència, previstos per donar resposta a la pressió assistencial de cada moment.
L’objectiu final d’aquests plans de contingència és que l’atenció continuada i urgent s’ajusti millor a les necessitats assistencials específiques de les persones de cada territori, per aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i garantint la millor qualitat possible. Els plans es concreten en la posada en marxa de llits de reforç per donar resposta a l’increment d’ingressos hospitalaris, en la millora de fluxos de pacients entre dispositius, en la flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i en el reforç dels centres d’urgències de l’atenció primària entre d’altres.
Mesures de prevenció
 
La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d’unes bones pràctiques d’higiene, com rentar-se les mans de manera regular.
Per a més informació es recomana trucar al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. I també al web de Canal Salut.
 
És important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.
Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay

L’activitat gripal a punt de superar la barrera epidèmica

Afecta a 97,67 casos per 100.000 habitants

Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay
Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay

Amb un recent i notable increment de circulació de virus, l’activitat gripal a Catalunya ha superat ja el nivell de base. Però tot i aquesta activitat creixent, encara no ha entrat en fase epidèmica, un fet que es preveu que passi en les properes setmanes. En aquest sentit, el llindar de base per aquesta temporada s’ha establert en una taxa d’incidència de síndromes gripals de 75,8 casos per 100.000 habitants, i en l’última setmana ja s’ha situat en els 97,67 casos. Amb tot, encara no supera el llindar epidèmic establert per aquesta temporada, que és de 109,4 casos per 100.000 habitants, i que està basat en les dades d’incidència provinents dels períodes epidèmics d’onze temporades anteriors. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d’Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2017-2018).

El nombre de metges de la xarxa sentinella participants en aquesta temporada és de 60 (34 de medicina de família i 26 pediatres) ubicats en 43 centres d’atenció primària distribuïts per diverses comarques i amb una cobertura de l’1.03% de la població de Catalunya. Aquests professionals recullen mostres faríngies i nasals durant tota la temporada i aporten les dades de morbiditat atesa. Els virus que s’estudien, a més del virus gripal VGA, VGB, VGC, són el virus respiratori sincicial (VRS), virus para-influença 1, 2, 3 I 4 (VPI), adenovirus (ADV), coronavirus, enterovirus, rinovirus, metapneumovirus i bocavirus.
Durant la setmana del 18 al 24 de desembre, s’han aïllat 19 virus de la grip (5 VGA i 14 VGB) a les mostres recollides per la xarxa de metges sentinella. Els casos de grip han augmentat en tots els grups d’edat, especialment en el grup de 0-4 anys i de 5-14 anys. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 18 al 24 de desembre s’han registrat 6 en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l’inici de la temporada (a principis d’octubre) un total de 52; A més, la gran majoria, el 82%, no estaven vacunats.
Activitat als centres sanitaris
Durant la setmana del 20 al 26 de desembre, els professionals sanitaris han atès un total de 74.668 urgències hospitalàries, un 5,25% més que la setmana anterior i un 1,96% més que la mateixa setmana de l’any passat. El 9,53% de les d’urgències ateses han requerit ingrés; són un 1,89% menys de les ingressades la setmana anterior i 3,52% menys que la mateixa setmana del 2016.
Del total d’urgències hospitalàries 51.996 corresponen a població adulta, mentre que la resta -18.655, un 26,55%- correspon a població pediàtrica. Aquest volum d’atencions pediàtriques s’explica, en part, pels casos d’infecció respiratòria pel virus respiratori sincicial (VRS)causant de les bronquiolitis en nadons. En aquest sentit, segons dades epidemiològiques, en les dues darreres setmanes d’aquest any ja s’està experimentant un descens gradual de la incidència, després que entre finals de novembre i principis de desembre s’arribés al pic de casos registrats. En concret, segons dades, entre el 18 i el 24 de desembre es van atendre 530 casos amb diagnòstic de bronquiolitis a les urgències dels hospitals catalans, dels quals es van hospitalitzar 159 (30%). El 90% de tots els casos atesos van ser menors d’1 any; en concret, el 65% van ser nadons de menys de 6 mesos.
El 34,46% de les urgències hospitalàries han estat de nivells I, II i III de prioritat (d’una prioritat d’atenció més elevada); suposa un 8,52% menys que la setmana anterior i un 2,81% menys que la mateixa setmana de l’any anterior.
Pel que fa als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), del 20 al 26 de desembre s’han produït un total de 30.952 visites, un 39,49% més que la setmana prèvia i un 22,49% més que la mateixa setmana de l’any passat. Per edat, 23.500 visites corresponen a adults i 6.752 (22,32%) a pacients pediàtrics; en aquest darrer sentit, aquest balanç pediàtric suposa un 56,88% més que la setmana anterior i un 85,90% més que la mateixa setmana de l’any anterior. El 65,3% de les urgències ateses als CUAP són de nivell de triatge IV-V (de menor prioritat d’atenció), un 32,02% més que la setmana anterior i un 58,12% més que la mateixa setmana de l’any anterior.
Per últim, el 061 CatSalut Respon ha atès aquesta setmana 42.745 consultes i 3.856 visites domiciliàries; això significa un increment del 12,02% de les consultes i d’un 57,83% del de visites domiciliàries respecte la setmana anterior. L’increment en relació amb la mateixa setmana de l’any passat va ser del 29% de consultes i del 40,98% de visites. D’altra banda, s’han atès 3.052 consultes pediàtriques.
Donat aquest increment d’activitat, els centres han activat els seus plans de contingència, emmarcats en els 22 plans de contingència territorials que per a aquest hivern s’han planificat i activat, amb l’objectiu final, de millorar l’adequació del procés d’atenció continuada i urgent, i aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i amb la millor qualitat possible. En aquest sentit, aquests plans concreten la resposta que el conjunt de dispositius d’un territori han de desplegar en funció de la pressió assistencial de cada moment: increment d’activitat, contractació de personal, adequació de llits, flux de pacients entre dispositius, reforç de transport sanitari, flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i reforç de l’atenció primària.
Mesures de prevenció
La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d’unes bones pràctiques d’higiene, com rentar-se les mans de manera regular.
Per a més informació es recomana trucar al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. I també al següent enllaç: Canalsalut.gencat.cat/grip
 
Es recorda que és important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat pel seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.
Diba Premi per la pau oriol mitja

El doctor Oriol Mitjà rep el XXXVIII Premi per la Pau

Amb una dotació de 5.000€

Diba Premi per la pau oriol mitja

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha entregat el Premi per la Pau al doctor Oriol Mitjà, com a reconeixement a la tasca impulsada per aquest metge especialitzat en malalties infeccioses i, en especial, la malaltia de pian. El Museu Marítim de Barcelona ha acollit, un any més, l’acte d’entrega del Premi que ha celebrat la 38a edició i que compta amb una dotació de 5.000€, aportats per la Diputació

Mitjà s’ha mostrat orgullós de poder rebre aquest reconeixement després que l’any passat fos l’activista Nadia Murad la persona guardonada. Tot i això, ha reconegut que «ens queda molta feina per davant» ja que, a partir del gener, «els nostres plans són portar la medicina a 200.000 nens».

Una medicina que, com ha recordat durant el seu discurs, només té un cost d’un euro per cada nen; fet pel qual admet que «és possible veure un món millor» i, en especial, «un món lliure de la malaltia de Pian».

Per la seva banda, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, a més de posar en valor la tasca que impulsa el premiat, també ha remarcat les polítiques de cooperació que es duen a terme des del món local, d’acord amb el compromís que els ajuntaments tenen amb la Pau i la cooperació.

Conesa també ha manifestat que «el Premi per la Pau ens enorgulleix» ja que reconeix una tasca fonamental en defensa de la salut i la joventut, on ha destacat el lideratge de persones joves com la d’Oriol Mitjà.

La presidenta de la Diputació també ha remarcat que la feina impulsada per Mitjà té un «impacte positiu sobre els drets de les persones», concretament sobre els drets reconeguts als infants. Per Conesa, això «ha representat una transformació de vital importància» ja que l’impacte sobre les poblacions afectades «ha estat remarcable».

Des del 2010

Mitjà, nascut Arenys de Munt el 1980, està vinculat des del 2013 al Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), el centre d’investigació integrat en l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL). Des del 2010 també està liderant a Papua Nova Guinea, al Centre Mèdic de Lihir, un equip de recerca per al control i el tractament del pian, una malaltia tropical desatesa crònica, que afecta principalment els nens i que, a llarg termini, pot produir deformacions òssies severes.

Els seus estudis publicats han demostrat l’eficàcia del tractament contra el pian. Gràcies a això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha impulsat una campanya amb la qual s’espera erradicar la malaltia per a l’any 2020 i ser la segona malaltia erradicada al món, després de la verola.

El Jurat del Premi per la Pau ha reconegut la tasca que desenvolupa Oriol Mitjà per la seva incidència en el dret a la salut, especialment dels nens, en unes zones del món de pobresa extrema on la malaltia del pian és endèmica.

També ha valorat que siguin malalties i crisis oblidades, que afecten els drets dels infants, el dret a l’educació i també els drets de les dones. A més, premiant la tasca, es vol ajudar a donar a conèixer aquestes problemàtiques per integrar-les en els canals de la cooperació internacional al desenvolupament d’aquests països.

El premi està concedit per l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), l’entitat reconeguda per l’ONU com el seu vincle amb la societat civil a l’Estat, i s’anuncia el 24 d’octubre de cada any, en commemoració de l’aniversari de la fundació de les Nacions Unides (1945).

alimentacio saludable

Salut recomana reduir la presència d’aliments altament processats i enriquits en sucre pels infants

alimentacio saludable

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha publicat l’actualització de la guia “L’alimentació saludable en l’etapa escolar. 2017“, així com el seu annex “Recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús a l’escola”.
Les principals novetats que recull la guia per l’etapa escolar de 3 a 12 anys són la disminució d’aliments “poc saludables” com sucs, galetes, cereals d’esmorzar ensucrats i, en general, aliments altament processats i enriquits en sucres; la reducció de carns vermelles i processades; l’increment de llegums i aliments integrals; el reforç per als làctics no ensucrats; la potenciació dels aliments estacionals i de proximitat; el respecte per la sensació de gana expressada per l’infant; la importància dels àpats en família; la participació de l’infant en el procés alimentari, tant a casa com en el menjador escolar, i la conscienciació de la necessitat de reduir el malbaratament alimentari.
Els documents, publicats inicialment durant l’any 2012, incorporen noves recomanacions, basades en noves evidències i consensos sobre aspectes clau de l’alimentació infantil. Durant els darrers 5 anys s’ha incrementat l’evidència tant de la necessitat de reduir la presència de determinats aliments poc saludables en l’ alimentació dels infants com la importància d’incrementar, tant a casa com a l’entorn del menjador escolar, l’oferta de fruites senceres i no en forma de suc; hortalisses; llegums; fruites seques com ametlles, nous, avellanes…, i aliments integrals. A més, durant aquest període s’ha comprovat la importància de l’acompanyament de l’àpat dels infants per la qual cosa s’ha treballat conjuntament amb entitats de l’àmbit del lleure i la pedagogia.
La guia també recomana repartir els aliments dels infants en diversos àpats diaris, per exemple, uns cinc: tres de principals que serien l’esmorzar, el dinar i el sopar, i dos de complementaris: un a mig matí i un altre, el berenar, a mitja tarda.
Aquest document sobre l’alimentació en l’etapa escolar ha estat revisat i consensuat per 32 professionals de la salut i l’educació; representants de 25 entitats com universitats, fundacions científiques, societats professionals, i els departaments de Salut, d’Ensenyament, i de Treball, Afers Socials i Famílies.
La guia s’adreça a famílies, escoles, associacions de mares i pares d’alumnes (AMPES) i als responsables de l’organització del menjador escolar.
En el marc de les estratègies vigents, el Programa de Revisió de Menús Escolars (PReME) ha consensuat i elaborat múltiples documents sobre alimentació infantil, entre els quals destaquen:
·         Passar-s’ho bé i menjar millor. Recomanacions per als menús de campus esportius i casals d’estiu.
cartell sida

Salut impulsa el diagnòstic precoç del VIH i les hepatitis

Per avançar l’accés al tractament i evitar-ne transmissions

cartell sida cartell sida cartell sida

Fins al 24 de novembre, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) de la Generalitat se suma –un any més– a la Setmana Europea de la prova del VIH i les hepatitis per impulsar-ne el diagnòstic precoç i ho fa mitjançant el Programa de prevenció, control i atenció al virus d’immunodeficiència humana (VIH), les infeccions de transmissió sexual (ITS) i les hepatitis víriques.
D’aquesta manera, Salut Pública vol sensibilitzar a la població general de la importància de promoure la detecció precoç d’aquestes malalties i d’incentivar la realització d’aquestes proves a les persones que han estat exposades a situacions de risc. En l’actualitat el nombre de persones infectades pel VIH a Catalunya és d’unes 33.600, mentre que les infectades pel virus de l’hepatitis C seria d’unes 40.000. A més, entre el 25% i el 45% de les persones infectades ho desconeixen, cosa que pot provocar problemes per l’accés tardà als tractaments i el risc de transmissió a d’altres persones.
Aquestes proves són voluntàries, confidencials i gratuïtes i es poden sol·licitar al metge o metgessa d’atenció primària, a les farmàcies acreditades, així com també a la Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual de Drassanes i a 12 entitats comunitàries d’ajuda a la prevenció del VIH.

Detecció del VIH a oficines de farmàcia
Durant l’any 2016, a les farmàcies acreditades per realitzar el test de diagnòstic ràpid del VIH es van realitzar 3.527 proves, amb una taxa de proves reactives del 1%. Actualment hi ha un total de 128 farmàcies arreu de Catalunya que ofereixen aquest test ràpid.
Detecció del VIH i VHC en l’àmbit comunitari i sanitari
A Catalunya, hi ha 12 centres d’entitats comunitàries que, amb el suport tècnic i econòmic de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), fan la prova del VIH de manera voluntària, gratuïta i confidencial. L’any passat es van realitzar 12.654 proves del VIH amb una taxa de proves positives del 1,8 %. En els darrers anys, l’experiència en aquesta xarxa de centres s’ha traslladat a Europa mitjançant dos projectes (COBATEST i EURO HIV EDAT) finançats per la Unió Europea i coordinats pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), adscrit a l‘ASPCAT.
En l’àmbit sanitari, tots els metges d’atenció primària poden sol·licitar les proves per diagnosticar el VIH i les hepatitis, però hi ha CAP de Catalunya que enguany (del 20 al 24 de novembre) també se sumen a la Setmana Europea de la realització d’aquests test ràpids, com és el cas per exemple, dels CAP Adrià, Bon Pastor, Chafarinas, Drassanes, Manso, Maragall, Sant Andreu i Sants a la ciutat de Barcelona.
D’acord amb les dades del CEEISCAT, el nombre de proves de VIH convencionals realitzades a la xarxa de laboratoris hospitalaris i d’atenció primària durant l’any 2016 va ser de 317.912.
 
El VIH i el VHC  a Catalunya
L’any 2016, la taxa provisional de diagnòstic de VIH, corregit pel retard de notificació, va ser de 10,9 casos per 100.000 habitants, mantenint-se globalment estable. El 86% (674) dels diagnòstics de VIH notificats l’any 2016 van ser d’homes, amb una mitjana d’edat de 37 anys i un 42% en persones immigrants. Pel que fa a la via de transmissió, el 62% va ser d’homes que tenen sexe amb altres homes.  Dels 517 diagnòstics de VIH declarats l’any 2016 que constava informació sobre el recompte de limfòcits CD4, el 43% dels casos complien criteris de diagnòstic tardà, que és superior en les persones de més de 55 anys d’ambdós sexes. Pel que fa als diagnòstics notificats pel VIH, des de l’any 2001 i fins a finals de 2016, se n’han notificat un total de 12.665 casos. L’any 2016  la taxa de casos de sida va ser d’1,3 casos per 100.000 habitants. Des de l’inici de l’epidèmia l’any 1981 i fins a finals de 2016, s’han notificat un total de 17.374 casos de sida a Catalunya.
 
L’hepatitis C disposa d’un tractament eficaç per via oral ben tolerat i que, amb una mitjana de 12 setmanes, pot curar la malaltia. A Catalunya ja s’han beneficiat d’aquest tractament més de 14.000 persones amb una taxa de resposta de curació del 94%.
Però el verdader repte es troba en la població oculta, persones que desconeixen que estan infectades, ja que la hepatitis C és una malaltia silent, que durant força anys pot ocasionar pocs símptomes físics. Aquest és el cas de les persones que s’injecten drogues, la població immigrant de països endèmics com ara els països de l’Est, la península d’Hindustan o els països subsaharians i les persones que tenen relacions sexuals de risc, sobretot si són VIH positiu. Aquestes poblacions presenten les prevalences més altes d’infecció i es necessita estimular el cribratge i la derivació a l’especialista per ser tractades.
Beneficis individuals, socials i econòmics
La Setmana Europea de la prova del VIH i de les hepatitis 2017 promou la prevenció d’aquestes malalties i incentiva la realització de les proves per tal que més persones amb VIH i/o hepatitis  coneguin la seva situació i es redueixi el diagnòstic tardà. Així, s’anima els grups més vulnerables a fer-les, als professionals de la salut a oferir-les, a les entitats comunitàries a difondre-les i a conscienciar els polítics dels beneficis individuals, socials i econòmics que comporta.
catsalut campanya vacunacio grip

Demà comença la campanya de vacunació contra la grip

Amb major implicació de les farmàcies

catsalut campanya vacunacio grip

El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, posarà en marxa el 23 d’octubre la campanya de vacunació contra la grip, 2017-2018. L’objectiu és, fonamentalment, evitar les complicacions d’aquesta malaltia en les persones amb problemes de salut crònics, edat avançada o altres condicions que les fan especialment susceptibles als seus efectes.

En una roda de premsa per presentar la campanya, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha subratllat que “la grip no és una afecció banal, afecta entre el 5% i el 20% de la població i ha explicat que aquest any “la campanya de vacunació antigripal la volem focalitzar molt en millorar la vacunació en dones embarassades ja que és un col·lectiu amb un risc molt important”. Actualment només es vacuna un 3% de les dones embarassades, molt lluny de la cobertura de la tos ferina que supera el 80%.

La sub-directora general de Promoció de la Salut, la Dra. Carmen Cabezas, espera que amb aquesta iniciativa,- que té el suport de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia; la Societat Catalana de Pediatria i l’Associació Catalana de Llevadores-, “millori molt  la cobertura de vacunació contra la grip en les gestants”.

Per la seva part, la presidenta de l’Associació Catalana de Llevadores, Gemma Falguera, ha remarcat que “la vacuna és la millor protecció contra la grip per a les embarassades i els nadons”. Amb la vacunació es generen anticossos protectors que es transmeten al fetus. Perduren en els primers mesos de vida i el protegeixen ja que fins que no té sis mesos de vida no pot rebre la vacuna. Durant la lactància, els anticossos també poden passar a través de la llet materna. Falguera ha dit que “s’aprofitarà la visita en què s’informa a la gestant sobre la importància d’aquesta vacuna per, si vol, vacunar-se al mateix moment, tal i com es fa amb la tos ferina i que ha donat molt bons resultats”.

Els professionals recorden que durant l’embaràs es produeixen canvis immunològics i cardiopulmonars que afavoreixen la infecció per grip. A més, si es pateix aquesta malaltia, la dona embarassada té més risc de complicacions, hospitalitzacions i, fins i tot, la mort; així com també, de manera indirecta, pot posar en perill el nadó augmentant el risc de complicacions com per exemple un part prematur, baix pes o cesàries. Les criatures de menys de 6 mesos tenen un major risc de complicacions i hospitalitzacions en cas de patir la grip com ara convulsions febrils, vòmits,  diarrees i pneumònia.

Implicació de les farmàcies

Com a novetat i amb l’objectiu d’augmentar les taxes de cobertura vacunal, les 3.183 farmàcies comunitàries de tot Catalunya s’implicaran amb la campanya impulsant la vacunació de les persones que pertanyen als grups de risc i que freqüenten la farmàcia habitualment; així com també entre els més de 7.000 professionals. La secretària del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Pilar Gascón, que també ha participat a la roda de premsa, ha explicat que “a la vegada, promouran accions com la promoció del rentat de mans i altres mesures higièniques per disminuir els casos de grip”.
Finalment, el mes d’abril les farmàcies realitzaran una enquesta als usuaris per conèixer el percentatge de població de risc vacunada, usuària de l’oficina de farmàcia.
 
Campanya 2017-2018
El Departament de Salut ha distribuït al voltant d’1.200.000 dosis de vacunes. La durada prevista de la campanya és de dos mesos i les vacunes estaran disponibles en tots els centres d’atenció primària (CAP) i altres centres vacunals des del 23 d’octubre. Així la protecció serà òptima quan comença l’activitat gripal que és normalment entre finals de desembre i començaments de gener.
A banda de les embarassades, la campanya incidirà -com cada any- en la vacunació de la resta de grups de risc: persones més grans de 60 anys, malalts crònics, amb obesitat mòrbida o professionals de la salut i cuidadors. També s’adreça a persones internades en residències de gent gran o centres sociosanitaris; a professionals com policies, bombers, personal de protecció civil o bé que treballen en emergències sanitàries o en institucions penitenciàries, entre d’altres.
La cobertura de la vacunació antigripal en persones grans a Catalunya està al voltant del 54%, relativament alta a nivell internacional però no arriba a l’objectiu del 75% en majors de 65 anys marcat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La cobertura en persones joves amb malalties cròniques i en professionals sanitaris és baixa.
La vacuna d’aquest any
 
La vacunació antigripal està recomanada per aconseguir protecció contra les soques que circularan amb més probabilitat durant la temporada gripal i normalment cada any hi ha canvis en aquestes soques. En aquest sentit, la vacuna antigripal trivalent recomanada per l’OMS per la temporada gripal 2017-2018, a l’hemisferi nord inclou un canvi (marcat en negreta) en relació amb la de la temporada passada:
      Una soca anàloga a A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09
      Una soca anàloga a  A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
      Una soca anàloga a B/Brisbane/60/2008 (llinatge Victòria)
L’activitat gripal a Catalunya durant la temporada 2016-2017 va ser moderada amb 601 casos greus confirmats pel virus de la grip. La majoria de casos eren persones no vacunades, entre les quals hi va haver 90 defuncions.

 

llaç rosa càncer

Es diagnostiquen 4.600 nous casos de càncer de mama

Cada any a Catalunya

llaç rosa càncer

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones de Catalunya i cada any se’n diagnostiquen 4.600 nous casos; representen un 28% de tots els tumors diagnosticats en les dones. La incidència d’aquest tumor a Catalunya és similar a la resta de països del sud d’Europa i inferior a la dels països del nord o oest d’Europa.
La supervivència a 5 anys de les dones diagnosticades de càncer de mama mostra una tendència de millora en les últimes dècades i se situa en el 85% en l’últim període analitzat a Catalunya. Una supervivència similar a la dels països europeus amb millor supervivència.
Malgrat aquestes bones xifres de supervivència, el càncer de mama causa la mort de 980 dones cada any al nostre país. És important remarcar, però, que la mortalitat per aquest tumor disminueix un 2,6% cada any com a conseqüència de les millores en els tractaments i del programa de detecció precoç d’aquest tumor implantat a Catalunya des de fa anys.
Durant l’any 2016 van participar al Programa de detecció precoç de càncer de mama  mitjançant mamografia 277.532 dones;  45.712 dones van participar-hi per primera vegada i 231.820 ja havien participat en invitacions anteriors. En el programa es van detectar 1.264 casos de càncer.
A més d’aquests dos factors, la detecció precoç i les millores en els tractaments, el Departament de Salut ofereix a les dones el Circuit de diagnòstic ràpid que té per objectiu un diagnòstic i un tractament ràpids davant la sospita d’un càncer de mama sempre respectant els temps necessaris per a les proves diagnòstiques cada vegada més complexes. A més, el Departament disposa de les Unitats de consell genètic en càncer, que atenen a les dones i famílies amb un risc més alt de patir aquest tumor entre les principals mesures per reduir l’impacte d’aquesta malaltia.
Un altre element bàsic és la prevenció. De les diferents recomanacions preventives recollides al Codi Europeu contra el càncer es poden destacar pel seu paper més relacionat amb la disminució del risc de tenir un càncer de mama les següents:
  • Mantenir un pes saludable i evitar la obesitat, especialment després de la menopausa
  • Practicar activitat física regularment: és recomanable fer activitat física moderada durant almenys 30 minuts al dia.
  • Reduir el consum d’alcohol
  • Practicar la lactància materna
Fins i tot després d’haver patit un càncer de mama, s’ha demostrat el benefici de mantenir un pes saludable i de practicar activitat física regularment.
comin CIMTI

Acte de presentació del CIMTI.cat

 Presidit pel Conseller de salut, Antoni Comin

comin CIMTI

El conseller de salut va presidir  l’acte de presentació del Centre per la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI.cat) que neix amb l’objectiu de millorar el posicionament de Catalunya en termes d’innovació en salut. Durant l’acte Comín ha destacat que projectes com el CIMTI “enriqueixen l’ecosistema de la innovació que es fa en salut a Catalunya i contribueixen al seu posicionament arreu del món”.
 
 El conseller de Salut va explicar que el concepte d’innnovació va unit al d’internacionalització i en aquest sentit va afegir que “cal posar la innovació al nivell de la nostra recerca”. D’altra banda Antoni Comín també ha assenyalat que “la innovació en salut ha de ser un motor de transformació del model econòmic i social d’aquest país”.
 
El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI.cat) persegueix la generació de noves solucions d’alt impacte social en l’àmbit dels dispositius mèdico-tecnològics a partir d’iniciatives disruptives d’abast internacional. En aquest sentit aglutina el coneixement de clínics i tecnòlegs per ajudar als organismes d’investigació del Sistema de Salut Català a impulsar el desenvolupament, comercialització i adopció de noves tecnologies i dispositius mèdics per al tractament dels principals problemes sanitaris.
Cada any, un comitè d’experts internacional, extern i independent, seleccionarà entre 10 i 20 projectes que es desenvoluparan en el centre. Aquests projectes rebran suport tècnic especialitzat per portar-lo a maximitzar l’impacte al sistema sanitari
Un altre del reptes que es planteja és el de facilitar la internacionalització del producte. Les solucions que es dissenyin a Catalunya poden i s’han d’oferir al món. Així doncs aquesta aposta pionera permetrà també posicionar Catalunya al món com a exponents  en innovació.
El CIMTI ha estat impulsat per LEITAT amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). El centre gaudeix d’una aliança estratègica amb el CIMIT de Boston (Consorci d’innovació mèdic-tecnològica), un cas d’èxit que ha aconseguit fer arribar les iniciatives innovadores als pacients mitjançant la col·laboració entre experts.