Arxiu de la categoria: Sanitat

Tota l’actualitat del món de la sanitat de Terrassa. Llista dels últims articles i notícies de sanitat del diari digital Terrassa Informa!

Segon Congrés de l’Acció Social a Catalunya, Inclusió.cat

La trobada tindrà lloc a la UVic el 3 i 4 de juliol 

Centre Tecnològic BETA//Foto: Uvic-ucc
Centre Tecnològic BETA//Foto: Uvic-ucc
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Càtedra de Serveis Socials de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) organitzaran, el 3 i 4 de juliol a la UVic, la segona edició del Congrés de l’Acció Social Inclusió.cat. Després d’una primera edició, fa dos anys, dedicada a l’atenció integrada social i sanitària des dels serveis socials, en aquesta ocasió l’eix conductor serà la promoció de l’autonomia personal i l’atenció des de la proximitat. De moment, 300 persones ja s’han inscrit al congrés, que compta amb 110 comunicacions i pòsters presentats.
L’atenció en l’entorn domiciliari
El Sistema català de Serveis Socials es proposa abordar l’envelliment de la població catalana des d’una vessant preventiva, empoderadora, centrada en la persona i propera al seu entorn quotidià. Inclusió.cat és el punt de trobada del coneixement científic al voltant de l’abordatge de l’autonomia personal i l’atenció en l’entorn domiciliari, a les llars i en l’entorn comunitari.
Davant el repte de la transformació del sistema per tal d’alinear-lo amb aquesta visió, Inclusió.cat s’erigeix com un referent i un punt de trobada de tots els actors que configuren el Sistema Català de Serveis Socials, així com un espai de generació i divulgació de coneixement.
Al llarg del congrés es donarà visibilitat al millor coneixement científic al voltant de l’autonomia personal i l’atenció a l’entorn domiciliari a Catalunya i a d’altres països. Entre els ponents que hi prendran part figuren Adelina Comas-Herrera, investigadora a Personal Social Services Research Unit de la London School of Economics, que farà la sessió plenària inaugural, i Xavier Marcet, CEO a Lead to Change. Pel que fa a les taules rodones, versaran sobre la prevenció i l’atenció integrada en l’entorn domiciliari i comunitari; sobre els models europeus de promoció de l’autonomia; i sobre els models organitzatius centrats en les persones cap a on s’ha d’avançar.
Quatre eixos de reflexió
Les comunicacions orals i els pòsters exposats se centraran en l’anàlisi d’experiències i bones pràctiques contrastades, estudis, recerques i projectes avaluats a l’entorn de quatre eixos de contingut: la prevenció i l’atenció en l’entorn domiciliari i comunitari; els models organitzatius i les plataformes de  serveis de les diferents institucions i entitats que treballen en el Sistema català de Serveis Socials; l’atenció primària i social sanitària, que ha d’avançar cap a l’atenció integrada; i les solucions tecnològiques (digitals, arquitectòniques, de producte, de maquinària…) que poden ser útils en la promoció de l’autonomia de les persones.

A Inclusió.cat hi participaran professionals del Sistema català de Serveis Socials, d’entitats del tercer sector social, responsables polítics, personal investigador, acadèmic i expert en aquest àmbit, així com a estudiants de grau, postgrau i doctorands de les disciplines vinculades als serveis socials.

Per reduir l’impacte del consum de tabac

Salut farà una nova llei d’addiccions

 

Consum tabac Ricky Rubio Foundation Alba Verges// Foto: Conselleria Salut
Consum tabac Ricky Rubio Foundation Alba Verges// Foto: Conselleria Salut

El Departament de Salut ja treballa en elaborar una nova llei d’addicions per adaptar la legislació als nous temps i a les noves formes de consumir tabac. Així ho ha avançat avui la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa per emmarcar la celebració del Dia Mundial sense Tabac 2019. Enguany, la jornada se centra en el seu impacte en la salut pulmonar i culmina la 20a edició de la Setmana sense Fum celebrada a Catalunya.

Alba Vergés ha afegit que la nova llei es consensuarà amb els sectors implicats, i és una resposta a les últimes dades de consum, que mostren un repunt. “Com a Generalitat no ens podem quedar de braços plegats. La prevenció i el control del tabaquisme sempre han estat una prioritat per al Departament, però ara redoblarem els esforços per intentar invertir aquesta tendència”, ha dit.
En primer lloc, la llei equipararà la regulació dels nous dispositius que han sorgit els últims anys (cigarretes electròniques, tabac sense combustió) a la dels productes convencionals del tabac, tant pel que fa als llocs on es prohibeix el seu ús com a les limitacions de la publicitat dels esmentats dispositius. Per tant, i a tall d’exemple, es limitarà més l’ús de cigarretes electròniques, que ara només estan prohibides en centres sanitaris i escolars.
En segon lloc, la nova normativa proposarà ampliar la prohibició de fumar a instal·lacions esportives a l’aire lliure, a l’exterior de les parades de transport públic i a vehicles privats. A més, s’estendrà a 5 metres el perímetre de prohibició als centres sanitaris, d’ensenyament i dependències de l’Administració pública. Per a la consellera, totes aquestes mesures van encaminades “a protegir tothom” del tabac i del fum que genera.
La nova llei també incorporarà altres àmbits, com drogues, alcoholisme o noves tecnologies. Donat que es tracta “d’una llei molt ambiciosa i que no pot fer-se d’un dia per l’altre”s’espera que estigui enllestida en un any, aproximadament. Mentrestant, però, s’impulsaran altres accions per lluitar contra el tabaquisme i es reforçarà el compliment de la normativa. Tot plegat, en la línia dels 4 eixos amb què Salut combat el tabaquisme: evitant l’exposició al fum del tabac i creant un ambient social lliure d’ell; prevenint l’inici del tabaquisme en joves i adolescent; promovent l’abandonament tabàquic; i lluitant contra les desigualtats en incorporar la perspectiva de gènere i de classe social.
Revisió a terrasses i de venda a menors
Pel que fa al primer d’aquests eixos, a la tardor es farà una campanya intensiva per a reforçar el compliment de la llei del tabac. Estarà focalitzada en terrasses i altres espais similars en què podria haver-hi incompliments, i també revisarà la venda de tabac a menors, en horaris de màxima afluència. L’acció servirà per posar en valor la importància que té complir la llei pels grans efectes perjudicials de l’exposició al fum.
Segons dades del 2018, la vigilància del compliment de la normativa de tabac dona, en general, bons nivells d’acompliment, però més del 77% dels casos en què s’observa un incompliment i el 65% dels expedients resolts per irregularitats es donen en establiments d’hostaleria. No obstant això, i tot i que actualment 9 de cada 10 persones declaren trobar-se en ambients lliures de fum en diferents entorns (llar, lloc de treball, etc.), l’enquesta feta amb motiu de la Setmana sense Fum mostra que el 67,3% de la població seria partidària de prohibir fumar en els esdeveniments a l’aire lliure amb públic infantil, i un 61,8% als cotxes.
Una campanya orientada als joves
Per la seva banda, per a prevenir l’inici del tabaquisme en adolescents i joves, s’ha dissenyat una campanya en què participarà Ricky Rubio, jugador de la NBA, impulsor de la Ricky Rubio Foundation i la mare del qual va morir a causa d’un càncer de pulmó. Rubio ha emfatitzat que “no començar a fumar és sempre la millor opció”. “Com a personatge públic, vull ajudar i tinc gairebé la obligació de difondre aquest missatge”ha dit el basquetbolista, que ha lamentat que sovint “no siguem conscients fins que és massa tard de les malalties que causa el tabac”.
 
La campanya vol conscienciar els joves que fumar afecta la salut, empitjora el rendiment físic, té efectes negatius sobre la imatge i l’autoestima i redueix el poder adquisitiu. En aquest sentit, s’estima que qui comença a fumar als 15 anys té el triple de probabilitats de morir de càncer que qui comença amb 25; a més, fumar pot danyar la fertilitat i complicar l’embaràs i el part, mentre que deixar de fumar un paquet diari cada dia estalvia uns 1.800 euros l’any.
De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recorda que el tabaquisme entre els joves té conseqüències importants a curt termini, com efectes respiratoris i no respiratoris, addicció a la nicotina i augment de risc de consumir altres drogues, com alcohol, marihuana i cocaïna. A llarg termini, però, l’impacte també és negatiu: els estudis demostren que els primers signes de malalties del cor i d’ictus es poden trobar en adolescents que fumen, així com que fumar a un edat primerenca augmenta el risc de càncer de pulmó.
Per últim, la campanya també vol incidir en què les cigarretes electròniques o el tabac sense combustió –el consum de les quals ha augmentat molt als Estats Units- ni són una alternativa segura a les cigarretes convencionals ni són útils per a deixar de fumar. A més, recorda que cada vegada hi ha més persones ex fumadores i mai no és massa aviat ni massa tard per fer-ho.
Repunt del consum després d’anys de descens
Per primera vegada en 7 anys de continus descensos en el consum de tabac, les dades de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2018 mostren ara un augment en aquesta tendència, passant d’una prevalença del 24% al 25,6%. Per sexes, l’increment és major en dones (del 18,5% al 20,5%) què en homes (del 29,7% al 30,9%). Aquest canvi de tendència la confirma el fet que al 2018 va augmentar la venda de majoria de productes del tabac.
Malgrat aquests increments, la mortalitat anual a Catalunya atribuïble al consum de tabac no ha variat gaire en els dos darrers anys amb dades disponibles, i se situa al voltant de les 9.500 morts, el que equival a 26 cada dia. La mortalitat en dones continua augmentant i en homes disminuint. “El tabaquisme continua sent el principal problema prevenible de salut pública a casa nostra, el principal factor de risc per a la salut de les persones”, ha resumit el secretari de Salut Pública, Joan Guix.
Per sexes, el perfil de la persona fumadora varia. En dones, acostuma a tenir entre 45 i 64 anys, ser de qualsevol classe social i utilitzar molt poc la cigarreta electrònica; en canvi, l’home fumador sol tenir entre 15 i 44 anys, ser de classe social baixa i utilitzar una mica més la cigarreta electrònica.
D’altra banda, la necessitat d’orientar la campanya als joves i adolescents pren sentit escollint algunes dades del consum de tabac que en fan. Per exemple, segons dades de l’enquesta de la Setmana sense Fum 2019, els joves d’entre 15 i 25 anys consumeixen entre 5 i 6 cigarretes cada dia, i només el 67% ha intentat deixar de fumar almenys en una ocasió.
Ajuda a tots els nivells assistencials
L’ajuda a deixar de fumar a Catalunya abasta tots els nivells assistencials i aconsegueix que al voltant de 60.000 persones deixin de fumar cada any. En concret, al 2018, ho van aconseguir almenys 42.600 ateses pels equips d’atenció primària i 7.800 seguint tractament de cessació tabàquica als centres integrats a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF).
A més, cal recordar que Catalunya és de les poques regions que finança el tractament farmacològic en grups seleccionats de pacients, com persones amb trastorn mental i malalties cròniques o dones embarassades. En aquest sentit, cal recordar que a partir d’avui es posarà en marxa el pla de reducció del consum de tabac als centres penitenciaris, impulsat pels departaments de Salut i Justícia.
Més informació:
 
 
Ricky Rubio Foundation

Dues de cada tres persones amb esclerosi múltiple són dones

Avui es el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple

Esclerosi múltiple// Foto: Conselleria Salut
Esclerosi múltiple// Foto: Conselleria Salut
El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha publicat un nou número d’Informes breus que analitza les persones amb esclerosi múltiple a Catalunya i l’evolució entre els anys 2013-2017, coincidint dijous 30 de maig, amb el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltuple. S’estima que a Catalunya hi ha unes 11.500 persones diagnosticades d’esclerosi múltiple de les quals un 67,6% són dones. No hi ha diferències en les taxes de prevalença entre homes i dones fins als 20 anys, però entre els 30 i els 70 anys les taxes de prevalença de les dones són el doble que les dels homes. Les dones són, de mitjana, un any més joves que els homes en el moment del diagnòstic.
La taxa de mortalitat de les persones amb esclerosi múltiple durant l’any 2017 va ser d’11,2 per cada 1.000 persones i pel que fa al nivell de renda s’observa com la taxa de prevalença augmenta a mesura que disminueix el nivell de renda i aquesta diferència és més clara en dones que en homes. En aquest sentit, les dones amb renda molt baixa tenen una taxa de prevalença un 80% més alta que les dones amb renda alta.
L’informe també mostra que un 7% de les persones que pateixen esclerosi múltiple són pacients afectats d’altres malalties cròniques amb necessitats complexes d’atenció, mentre que en la població equivalent aquesta proporció és inferior al 2%. La incontinencia urinària és el primer problema de salut tant per als homes (15,2%) com per a les dones (18,0%).
L’estudi del CatSalut també ha analitzat la despesa sanitària i la utilització que fan aquests pacients dels recursos sanitaris. L’any 2017, les persones amb esclerosi múltiple van utilizar més els recursos sanitaris ambulatoris que la població equivalent per edat, sexe i nivell de renda. Així, per exemple, la mitjana anual de visites a l’hospital de dia (1,5 visites) és 7,5 vegades superior a la població equivalent; les visites a consultes externes (5,4%) van ser 3,6 vegades superiors i les d’atenció primària (8,6 visites) un 60% més que la població equivalent.
El nombre de fàrmacs diferents per persona també és un 65% superior en les persones amb esclerosi múltiple que en la població equivalent. I pel que fa a la despesa sanitària, les persones amb esclerosi múltiple tenen una despesa set vegades superior a les que no la tenen. Aquesta despesa és deguda principalment a la farmacèutica (75%), seguida de la despesa generada per les visites a les consultes externes (9,5%) i a l’hospitalització (6,4%).
D’altra banda, i destinat als afectats per esclerosi múltiple, el passat mes de febrer el Departament de Salut, a través de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), va presentar una eina -l’aplicació web SELECCIONEM- per ajudar els afectats per aquesta malaltia a escollir el tractament.
L’esclerosi múltiple
L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia neurodegenerativa i crònica del sistema nerviós central, sovint generadora de discapacitat. Els símptomes acostumen a presentar-se en brots, que poden deixar seqüeles i discapacitat. També es poden presentar de manera progressiva. Acostuma a afectar persones d’entre 20 i 40 anys i la supervivència és d’uns trenta anys; tot i que menys del 10% de les persones afectades moren com a conseqüència directa de l’esclerosi múltiple. Tot sovint aquesta supervivència és amb discapacitat, sobretot en els casos més greus.
El tractament de la malaltia comprèn dos abordatges. Per un costat, el que modifica el curs de la malaltia i per l’altre el que en modula els símptomes. És convenient que l’especialista en neurologia faci un control i un seguiment directes del tractament per tal d’indicar la millor teràpia i fer la vigilància dels possibles efectes secundaris.

Pla de millora de l’equipament de l’atenció primària

Amb una inversió de 30 milions d’euros

Pla millora equipaments CAP// Foto: Salut
Pla millora equipaments CAP// Foto: Salut

El Departament de Salut posarà en marxa el proper mes de juny un pla de millora de l’equipament de l’atenció primària amb una inversió de fins a 30 milions d’euros. Aquesta iniciativa servirà per a fer actuacions en quatre grans àmbits:

  • Adquisició de nous aparells sanitaris, que serviran per millorar la resolució de l’atenció primària.
  • Reformes de manteniment i conservació dels centres per potenciar el confort dels professionals i dels usuaris (canvi de calderes, pintura, etc.).
  • Renovació d’equipaments de l’àmbit tecnològic (equips audiovisuals, centraletes telefòniques, etc.)
  • Reposició d’elements d’estructura com, per exemple, butaques d’extracció, substitució de cadires, etc.
Les actuacions es realitzaran en un total de 382 centres d’atenció primària (CAP) dels més de 400 que hi ha a Catalunya. En aquests edificis s’hi han detectat necessitats tenint en compte la seva data de construcció o de la darrera remodelació.
El desenvolupament del pla tindrà una durada de tres anys. La primera fase, a executar entre juny del 2019 i el maig del 2020, se centrarà principalment en la compra d’equipament sanitari i adquisició de mobiliari. En aquest sentit, s’invertiran 11,3 milions d’euros en centres de les regions sanitàries de Catalunya següents: Barcelona ciutat (3,3 milions, en 53 centres); Camp de Tarragona (650.000 €, en 37 centres); Catalunya Central (534.000 €, en 39 centres); Girona (750.000 €, en 55 centres); Lleida (564.000 €, en 22 centres); Metropolitana Nord (2,3 milions, en 100 centres); Metropolitana Sud (2,7 milions, en 58 centres) i Terres de l’Ebre (432.000 €, en 18 centres).
Alguns dels aparells sanitaris que s’han incorporat en aquest pla són dermatoscops, holters, tensiòmetres, electrocardiògrafs o ecògrafs portàtils. Precisament, aquests darrers aparells són molt destacats ja que es preveu adquirir-ne 127. Alguns d’aquests arribaran en centres on mai n’havien tingut cap i d’altres serviran per substituir els actuals, que ja han quedat obsolets. En aquest sentit, es formarà en l’ús d’aquests aparells als professionals que ho necessitin.
La segona i tercera fase se centraran més en les reformes i adequacions i el canvi d’instal·lacions d’àmbit tecnològic, i es preveu que finalitzin el juny de l’any 2022.
La consellera de Salut, Alba Vergés, juntament amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han explicat aquest pla en el CAP Sant Martí de Provençals de Barcelona. Vergés ha subratllat que aquest programa de millora dels CAPS beneficia la immensa majoria dels que hi ha al país i dotarà de major resolució a la primària com a eix central del sistema. “Amb aquest pla, en 3 anys, posem al dia als CAP de Catalunya, amb millores que satisfaran els professionals i els usuaris”ha conclòs Vergés.
Per la seva part, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha destacat que les polítiques de salut són un element fonamental del Govern ja que “garantir una salut amb igualtat d’oportunitats és una gran eina per combatre les desigualtats”. Aragonès, que ha ressaltat que Salut ja ha recuperat la despesa corrent anterior a la crisi, ha emfatitzat que el pla presentat avui potencia l’atenció primària com a columna vertebral del sistema públic de salut de Catalunya.

Els catalans valoren amb un notable els serveis sanitaris públics

Segons els resultats de les darreres enquestes PLAENSA

hospital de bellvitge-1// Foto: web
hospital de bellvitge-1// Foto: web
Un dels aspectes més ben valorats pels usuaris del sistema sanitari públic és el tracte rebut per part dels professionals dels diferents centres
 
El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha publicat els resultats de les darreres enquestes PLAENSA que recullen l’opinió dels ciutadans que han utilitzat els serveis sanitaris públics. També s’han publicat les dades del darrer Baròmetre sanitari de Catalunya, que es fa amb la col·laboració del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i que recull anualment la valoració de la població sobre l’assistència sanitària pública de Catalunya i d’alguns dels seus serveis.
Notable pels usuaris dels serveis d’atenció primària, hospitalària i dels centres de salut mental d’adults
 
Les persones que han estat ateses en l’atenció primària puntuen la satisfacció global amb un 7,87 sobre 10 i el 88% dels enquestats, en cas de poder escollir, tornarien a anar al mateix CAP. Els aspectes més ben valorats són la claredat de les explicacions, la neteja del centre i el tracte del personal mèdic i d’infermeria. Els factors menys valorats són la puntualitat per entrar a la consulta, la facilitat pel dia de visita i el temps que triguen quan truquen per telèfon.
Pel que fa a les persones que han estat ingressades en centres hospitalaris puntuen la satisfacció global amb un 8,53 sobre 10 i el 88,5% dels enquestats tornarien a anar al mateix hospital. Les explicacions que es van donar quan es va marxar de l’hospital, l’ajuda a controlar o millorar el dolor i el tracte del personal mèdic i d’infermeria són els aspectes que reben valoracions més positives. Els factors menys valorats són el menjar de l’hospital i el consentiment informat abans de l’operació o de les proves.
Les persones que han estat ateses en els centres de salut mental d’adults puntuen la satisfacció global amb un 7,97 sobre 10 i el 82,9% dels enquestats tornarien al mateix centre. Els aspectes millor valorats són la neteja del centre, el tracte personal dels diferents professionals, que les explicacions siguin entenedores i la informació a la família sobre el problema de l’usuari o usuària. Els resultats menys valorats són els que fan referència al temps que triguen a agafar la trucada i a la freqüència de les consultes amb psiquiatria.
El Baròmetre sanitari recull les opinions del conjunt de ciutadans sobre els serveis sanitaris públics i privats i altres qüestions de la política sanitària
 
Segons el Baròmetre sanitari, el servei sanitari més ben valorat és l’atenció hospitalària, seguit de l’atenció primària. A l’hora de valorar els diferents elements de l’assistència sanitària, els aspectes que obtenen les millors puntuacions són el tracte rebut per part del personal sanitari, la proximitat al centre i la confiança i seguretat que transmet el personal mèdic. Malgrat que no hi ha cap ítem que suspengui, els aspectes menys valorats són la facilitat per aconseguir visita, el temps d’espera per entrar a la consulta i el temps que es triga a fer les proves diagnòstiques.
Les prestacions més valorades són tenir accés als informes clínics per Internet, la possibilitat d’obtenir visita per Internet per a la consulta del metge o metgessa de capçalera i consultar al metge o metgessa de capçalera per telèfon.
Respecte al model de gestió del sistema sanitari públic, gairebé sis de cada deu persones enquestades prefereix que estigui en mans de l’Administració pública. Sobre l’ús dels serveis, un 40,9% de les persones enquestades considera que es fa un ús adequat dels serveis i les prestacions sanitàries públiques. Per contra, un 37,0% creu que la ciutadania en fa un ús excessiu.
Pel que fa a la fiscalitat dels serveis públics, es detecta una divisió d’opinions entre aquells que creuen que s’han de mantenir els actuals impostos per conservar els mateixos serveis (42,2%) i aquells altres que estarien disposats a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics (39,2%).

La donació i el trasplantament d’òrgans augmenten un 18%

El primer trimestre de l’any a Catalunya

Trasplantament a Catalunya 1T2019// Autor: OCATT
Trasplantament a Catalunya 1T2019// Autor: OCATT

Gràcies a la generositat dels més de 100 donants i de les seves famílies, els hospitals catalans han pogut fer trasplantaments a una xifra rècord de persones durant els tres primers mesos de l’any 2019, tal com mostren les dades que gestiona de forma sistemàtica l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Durant aquest primer trimestre de l’any 2019, s’han obtingut 105 donants cadàver vàlids, que representen un 18,0% més que l’any 2018. Els donants de mort encefàlica (cerebral) augmenten lleugerament (1,8%); mentre que els donants de mort en asistòlia (aturada cardíaca) ho fan de forma més destacada (44,1%), gràcies als donants de mort en asistòlia controlada (malalts terminals ingressats a l’hospital que moren per cessament irreversible de l’activitat cardíaca). Des de l’OCATT es destaca l’èxit col·lectiu dels resultats tant gràcies als equips de professionals, hospitals i el model de trasplantament com també a la confiança de la societat en el sistema i, sobretot, a la generositat, solidaritat i valentia dels donants i dels seus familiars, que fan possible aquest èxit col·lectiu, la qual cosa diu molt de la societat en què vivim.
El consentiment per a la donació, -nombre de famílies que accepten la donació dels òrgans d’un familiar difunt entre totes les entrevistes de donació que es realitzen-, se situa en el 83%, percentatge similar al del 2018.
El nombre de donants vius, d’altra banda, segueix disminuint: 21 donants fins al 31 de març, un 25% menys (7 donants) que el 2018. D’aquestes donacions, 20 han estat de ronyó i una de fetge. L’OCATT assenyala que aquest fet es pot explicar pels bons resultats de la donació de cadàver, però això no treu que no s’hagi de seguir promovent el trasplantament de donant viu ja que l’evidència científica mostra que és la millor opció terapèutica per als malalts joves.
De moment, l’Hospital Clínic de Barcelona, amb 21 donants cadàver vàlids i 5 donants vius, és el centre amb més donants gestionats; seguit de prop per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, amb 19 i 6 donants, respectivament; i l’Hospital Germans Trias i Pujol, amb 18 i 1 donants, respectivament.
Més donants es tradueixen en més trasplantaments
 
Els trasplantaments a Catalunya segueixen la seva tendència a l’alça, clarament positiva. En concret, durant els tres primers mesos de l’any 2019 s’han fet 337 intervencions, un 18,3% més que el 2018.
Per tipus d’òrgan, augmenten els trasplantaments renals (16,2%), els hepàtics (29,2%), els pulmonars (15,4%) i el pancreàtics (250,0%). Els cardíacs són, amb dos menys, els que de moment mostren una activitat inferior a la de l’any passat.
En aquest sentit, l’OCATT ressalta aquesta activitat extraordinària ja que es tracta d’un ritme de trasplantament molt superior a qualsevol etapa anterior. Tot i això, subratlla que la donació i, per tant, la disponibilitat d’òrgans és fluctuant en el temps, però destaca que si se segueix aquest ritme es podria estar parlant d’uns 400 donants vàlids i uns 1.300 trasplantaments al final d’any i aconseguir, per tant, unes xifres espectaculars.
Trasplantaments
Gener-març 2019
Gener-març 2018
Diferència
Renal
222
191
16,23%
Hepàtic
62
48
29,17%
Cardíac
16
18
-11,11%
Pulmonar
30
26
15,38%
Pancreàtic
7
2
250,00%
Total
337
285
18,25%
En aquest cas, és l’Hospital Universitari de Vall d’Hebron el que, fins al 31 de març, ha dut a terme més trasplantaments: 91 entre receptors pediàtrics (10) i adults. L’Hospital Clínic ha practicat 84 intervencions i l’Hospital Universitari de Bellvitge, 67.
El 31 de març de 2018, 1.160 persones continuaven esperant un òrgan. Concretament, 1.035 persones estan a l’espera de rebre un trasplantament de ronyó; 44, de fetge; 28, de cor; 30, de pulmó, i 23, de pàncrees.
L’OCATT remarca que aquests bons resultats de trasplantament permeten reduir a poc a poc les llistes d’espera per a trasplantament, tot i l’augment de les indicacions. També s’observa que les llistes d’espera d’òrgans vitals, com el fetge, el cor o els pulmons, són especialment baixes.
La donació, un gest solidari fonamental
 
Tant l’OCATT com el Departament de Salut volen destacar que la donació d’òrgans és fonamental perquè els trasplantaments siguin possibles. I, per tant, posen de manifest la importància de la generositat i la solidaritat de les famílies de les persones donants que, amb el seu gest, fan un regal de vida i d’esperança. Igualment, fan un reconeixement explícit als professionals i als hospitals catalans que contribueixen de manera decisiva en l’assoliment dels excel·lents resultats de trasplantament a Catalunya.
Sobre l’OCATT
 
L’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), que depèn del Departament de Salut, és l’entitat responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l’extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l’intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.
També li correspon realitzar activitats informatives sobre la donació d’òrgans, teixits i cèl·lules, la coordinació d’intercanvi d’òrgans, el registre i seguiment dels pacients que han rebut un trasplantament, la garantia de qualitat en el procés de la donació, i l’assessorament al Departament de Salut en la presa de decisions sobre aquestes matèries.

Més de 27.000 catalans estan diagnosticats de Parkinson

I en reben un tractament específic

Imatge d'arxiu // Cedida per l'Associació Catalana Parkinson Ara
Imatge d’arxiu // Cedida per l’Associació Catalana Parkinson Ara
El Servei Català de la Salut (CatSalut) analitza, en un nou número dels Informes breus, la malaltia de Parkinson (MP) en les persones ateses pels serveis sanitaris públics catalans entre el 2013 i el 2017. En aquest estudi, s’avaluen les característiques demogràfiques d’aquestes persones, l’evolució de les taxes de prevalença, la incidència i mortalitat, la morbiditat, el nivell de renda, la utilització que fan dels recursos sanitaris i també la despesa sanitària. A Catalunya, l’any 2017 hi havia 27.195 persones amb un diagnòstic d’MP que estaven rebent tractament específic per aquesta malaltia. D’entre les persones diagnosticades el percentatge d’homes és del 53,1% i de mitjana als homes se’ls diagnostica la malaltia als 75 anys, dos anys abans que a les dones.
Pel que fa a les taxes específiques de la prevalença, aquestes mostren que hi ha poques persones de menys de 50 anys afectades, taxes que experimenten un increment amb l’edat. De fet, 8 de cada 10 persones amb malaltia de Parkinson tenen més de 70 anys. La taxa més elevada es troba en el grup d’entre 85 i 89 anys i és superior en els homes que en les dones. D’altra banda, el grup de 75 a 89 anys és el grup d’edat amb la taxa de diagnòstic més elevada, tant en homes com en dones.
Nivell de renda
Hi ha diferències en les taxes de prevalença en funció del nivell socioeconòmic i del sexe. L’informe indica que les taxes de prevalença augmenten a mesura que disminueix el nivell de renda. En les rendes més baixes, les dones tenen taxes d’MP més altes que els homes.
Més del 30% de les persones amb MP són pacients crònics complexos (PCC), tres vegades més que els que no tenen MP; i un 7% són malalts crònics avançats (MACA), el doble que els que no tenen MP. De les patologies estudiades, i en comparació amb les dones, els homes presenten una proporció més gran de diabetis, neoplàsies, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), ictus, cardiopatia isquèmica i dependència a l’alcohol.
Per sexe no hi ha diferència en el percentatge de persones afectades per insuficiència renal crònica (IRC), psicosis atípiques, esquizofrènia i trastorn bipolar. La resta de patologies estudiades afecten més les dones (incontinència, demència, insuficiència cardíaca, artritis, asma i trastorns depressius).
L’any 2017, les persones amb malaltia de Parkinson van tenir una despesa un 71% superior a la despesa de la població equivalent sense MP. La despesa més important és la de farmàcia (43,1%), seguida de la despesa per hospitalització (22,5%). La despesa anual per càpita atribuïble a la malaltia de Parkinson és de 1.224 euros.
La malaltia de Parkinson
Avui, 11 d’abril, es commemora el Dia Mundial del Parkinson amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta malaltia i sensibilitzar la societat respecte a les persones que la pateixen.
La malaltia de Parkinson és un trastorn degeneratiu del sistema nerviós central que té com a símptomes principals tremolor de repòs (a les mans, els braços, les cames i la mandíbula o el cap), rigidesa (engarrotament de les extremitats i el tronc), lentitud en els moviments i inestabilitat postural (deteriorament de l’equilibri).
La malaltia de Parkinson és, alhora, crònica, progressiva i multisistèmica: els símptomes empitjoren amb el temps. A mesura que es tornen més pronunciats, els pacients poden tenir dificultat per caminar, parlar o fer tasques senzilles.
En les etapes tardanes, freqüentment poden aparèixer complicacions com fluctuacions motores i no motores, discinèsies (trastorn dels moviments voluntaris o aparició de moviments anormals involuntaris), trastorns cognitius i de la conducta, i també ofecs, pneumònia i caigudes que poden portar fins i tot a la mort. L’evolució dels símptomes és molt variable: poden tenir una durada de vint anys o més, tot i que en algunes persones evoluciona més ràpidament.

Salut Pública vol millorar la detecció i control de les arbovirosis en autòctons

 Transmeses per mosquits

Salut Pública detecció arbovirosis// Foto: Conselleria Salut
Salut Pública detecció arbovirosis// Foto: Conselleria Salut
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) aposta per potenciar la col·laboració entre la recerca i la salut pública per obtenir instruments vàlids que millorin la detecció ràpida de casos autòctons de malalties com el dengue, el zika o el chikunguya (les arbovirosis), que es transmeten per picades de mosquit. I innovar en la creació d’eines de detecció d’aquestes infeccions tant en el camp de les emergències de salut pública com en l’àmbit assistencial per evitar-ne la seva extensió. En aquest sentit, el secretari de salut pública, Joan Guix, ha destacat que es tracta d’un “cas exitós de col·laboració entre la recerca i la salut pública, integrant el concepte ampli de la salut humana, la salut dels animals i la salut ambiental”.
En el marc de la ‘Jornada sobre la innovació en el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya: sinèrgia entre la salut pública i la recerca’, Joan Guix també ha subratllat la importància de “tenir eines per a ser capaços de preveure o detectar molt aviat la possibilitat que apareixin o puguin aparèixer possibles infeccions a qualsevol punt del país”.
En la mateixa línia s’ha expressat la sub-directora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Mireia Jané, sobre les eines de control de què disposa l’Agència de Salut Pública de Catalunya, les quals ha qualificat de “pas endavant que ens prepara per qualsevol extensió de les infeccions transmeses per vectors”.
Les arbovirosis
Les arbovirosis són infeccions transmeses per vectors (artròpodes), que afecten cada any milions de persones en tot el món i que han passat a formar part de les agendes prioritàries de salut pública en pocs anys. Una d’aquestes arbovirosis, el dengue, és una de les deu amenaces de salut pública prioritàries que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per als propers anys.
A Catalunya, com a tota la regió mediterrània, es donen les condicions necessàries per a l’emergència de les arbovirosis i l’aparició de casos autòctons. D’una banda, la presència del vector competent (mosquit tigre) i de l’altra, la importació de casos pels viatgers i persones que venen de les zones endèmiques, que constitueixen una font d’introducció del virus al nostre país.
Per això, cada any s’hi declara –a través de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya als registres de Malalties de Declaració Obligatòria (MDO) i del Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC)– un nombre molt significatiu de casos importats de països endèmics. Concretament, en el període 2015-2018 s’han confirmat a Catalunya un total de 700 casos d’arbovirosis; 371 de dengue, 183 de zika i 146 de chikungunya. D’altra banda, i pel que fa al virus del Zika, s’ha fet seguiment a 116 dones gestants, i els seus nadons.
Aquestes són algunes de les dades recollides per la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i que s’han donat a conèixer a la Jornada. També s’hi ha parlat de la importància de portar a terme accions de vigilància ambiental per prevenir la presència i proliferació dels mosquits, unes accions imprescindibles per disminuir el risc de transmissió de les arbovirosis i evitar l’aparició de casos autòctons.
D’altra banda, experts dels dos laboratoris de suport a la vigilància epidemiològica de les arbovirosis de l’Hospital Vall d’Hebron i l’Hospital Clínic, han explicat les últimes actualitzacions en el diagnòstic de les arbovirosis.
Així mateix, un aspecte rellevant que s’ha donat a conèixer a la Jornada és el projecte de recerca PICAT (Plataforma integral per al control d’arbovirosis a Catalunya), que suposa la integració dels principals actors implicats (epidemiòlegs, assistencials, entomòlegs i viròlegs) que intervenen en el diagnòstic i control de les arbovirosis. En el marc del PICAT destaca la creació de models innovadors de predicció del risc d’aparició d’un brot epidèmic autòcton, creats a partir dels casos notificats a la SGVRESP, complementats amb les captures de mosquits i la col·laboració de la pròpia ciutadania”, tal com ha explicat Israel Molina, de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional de l’Hospital Universitari Vall Hebron, qui ha indicat també que “són models de predicció pioners a Europa i que poden ser exportats a altres territoris”.  Es tracta d’un nou model d’innovació oberta en salut pública que implica l’ús de noves tecnologies, l’aplicació de metodologies de ciència ciutadana, integrant la participació ciutadana i la recerca. Aquests models suposen un avenç per al control de les arbovirosis en l’àmbit assistencial i de salut pública.

Resultats del programa de cribratge de càncer de còlon i recte a Catalunya

Detecta  prop de 6.600 persones amb pòlips amb risc de ser malignes

Programa detecció càncer còlon i recte// cartell
Programa detecció càncer còlon i recte// cartell
Les dades obtingudes durant l’any passat pel programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte tornen a posar de manifest la importància de participar en aquest servei dirigit a tota la població d’entre 50 i 69 anys. De les prop de 810.000 persones convidades arreu de Catalunya al 2018, van fer-ho més de 370.000 (un 4% més que l’any anterior); en un 5,4% d’aquestes, la prova de detecció de sang oculta en femta va resultar positiva i es van fer més de 17.000 colonoscòpies d’estudi.
El resultat va ser, d’una banda, la detecció de fins a 6.591 persones amb pòlips amb risc que, en el futur, podrien haver progressat cap a malignes; aquesta potencial progressió s’evita, en la gran majoria dels casos, amb una extirpació mitjançant la mateixa colonoscòpia. D’altra banda, també es van detectar 647 càncers colorectals, un 70% dels quals en estadis inicials, amb més possibilitats de curació.
El Departament de Salut preveu, en els propers mesos, acabar d’estendre el programa arreu de Catalunya, tot i que efectivament està desplegat en la gran part del país; en aquest sentit, només queda per iniciar-lo a tres àrees bàsiques de salut (ABS) i, de fet, el programa ja convida al 99,6% de la població a la qual va dirigida.
El càncer més freqüent
El càncer colorectal és el càncer més freqüent a Catalunya, sobretot a partir dels 50 anys. S’estima que l’any passat es van diagnosticar 6.228 casos nous, (3.634 en homes i  2.594 en dones) i van morir 2.538 persones (1513 homes i 1025 dones). Pel que fa a la supervivència relativa als 5 anys del seu diagnòstic, és del 56% en homes i del 61% en dones.
La majoria de vegades aquest tipus de càncer es desenvolupa a partir de petites lesions de l’interior del budell (pòlips), que poden acabar transformant-se en un càncer. Si es detecta a temps, és molt fàcil de tractar i té moltes probabilitats de curació. La majoria de vegades el càncer no produeix cap molèstia fins que la malaltia està avançada. Si es detecta sang en les deposicions, canvis en els hàbits intestinals durant més de sis setmanes, pèrdua de pes o cansament inexplicables o malestar abdominal persistent, cal consulta el professional mèdic.
El risc de patir càncer es redueix seguint un conjunt de recomanacions, recollides al Codi europeu contra el càncer. Entre elles, no fumar ni beure alcohol, mantenir-se en un pes saludable, fer activitat física en el dia a dia i alimentar-se de forma saludable. En aquest darrer sentit, s’ha d’apostar per menjar força cereals integrals, llegums, fruita i verdura, limitar el consum d’aliments amb un alt contingut calòric (sucres o greixos), evitar les begudes ensucrades i la carn processada.
Com funciona el programa?
Participar en el programa de detecció és una mesura clau per reduir el risc de patir càncer, perquè té per objectiu detectar-lo en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius. De fet, els estudis realitzats indiquen que la detecció precoç mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor fins al 16% en els participants al programa.
S’adreça a tots els homes i dones d’entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista.  Si es viu en alguna de les àrees on ja s’ha posat en marxa el programa, es rep una carta amb les instruccions a seguir. Si el resultat de la prova es troba dins de la normalitat, és molt poc probable que es tingui un càncer de còlon i, passats dos anys, es torna a oferir fer la prova.
Si en la prova, però, es trobessin indicis de sang, és probable que es tingui una lesió benigna. Davant d’aquest resultat, es proposa fer una colonoscòpia -una exploració de l’interior del budell, amb sedació i risc baix de complicacions-, que permet prevenir el càncer de còlon extirpant els pòlips que podrien malignitzar.

Projecte de recerca internacional per millorar la detecció precoç del càncer colorectal

Participen centres de Japó, Estats Units i l’Estat espanyol

càncer colorectal Servei Digestologia Althaia// Foto: Althaia
càncer colorectal Servei Digestologia Althaia// Foto: Althaia

El servei de Digestologia de la Fundació Althaia coordina un projecte de recerca d’àmbit internacional que té per objectiu identificar de forma precoç el càncer colorectal i, d’aquesta manera, establir el tractament més adient en un estadi inicial de la malaltia. És un estudi pioner en el qual participen experts de diferents centres de Japó, Estats Units, l’Estat espanyol i Catalunya. El projecte, que s’ha iniciat aquest mes de gener i que tindrà una durada de dos anys, ha rebut una subvenció de 141.570 euros del Fons d’Investigació Sanitària (FIS) de l’Instituto de Salud Carlos III.

En l’estudi s’avaluarà una nova tecnologia d’última generació per fer colonoscòpies que proporciona imatges que permeten predir amb precisió quins pòlips del còlon estan degenerats. Aquest coneixement tindrà una doble implicació clínica. Per una banda, es podran estalviar cirurgies als pacients amb pòlips benignes, que pel fet de no estar danyats s’han d’extreure per via endoscòpica. Per altra banda, els pacients que tinguin un pòlip degenerat seran remesos a cirurgia directament en comptes d’intentar una extracció per via endoscòpica, que és més complexa i amb un risc elevat de complicacions, i que a més resulta ser un tractament insuficient un cop es coneix el resultat de l’anàlisi histològica.

El projecte, doncs, té per objectiu determinar quina és la millor forma d’extraure els pòlips colorectals sospitosos d’estar degenerats en una fase inicial i, així, evitar proves i intervencions innecessàries, fet que suposa un abordatge menys invasiu per als pacients.

Aquesta nova tecnologia s’utilitzarà en tots aquells pacients de la Fundació Althaia als quals es detecti pòlips superiors als 10 mil·límetres a través d’una colonoscòpia.

La investigació també està finançada per la Sociedad Española de Endoscòpia Digestiva, l’Asociación Española de Gastroenterología i les companyies Fujifilm i Olympus, que col·laboren dotant la Unitat d’Endoscòpies d’Althaia d’aquest equipament d’última generació que permet una gran magnificació òptica.

Vuit experts endoscopistes formats a Japó

La tecnologia utilitzada i l’expertesa dels professionals són clau per a l’èxit de la investigació. L’estudi, que porta per títol “Validez diagnóstica del patrón invasivo con NBI dual focus ± cromoendoscopia con luz blanca para predecir invasión profunda en pólipos de colon”, compta amb la participació de vuit experts en la realització d’endoscòpies que s’han format específicament al Japó i que treballen en diferents centres de Japó, Estats Units, l’Estat espanyol i Catalunya, entre els quals el Dr. Taku Sakamoto (National Cancer Center, Tokyo, Japó), la Dra. Tonya Kaltenbach (San Francisco VA Medical Center, EEUU) i la Dra. Sarah McGill (University of North Carolina School of Medicine, EEUU). La institució catalana que lidera el projecte és la Fundació Althaia a través del Dr. Ignasi Puig, expert en diagnòstic endoscòpic.

Aquest projecte arriba després que el servei de Digestologia hagi liderat un estudi nacional sobre el tema, que s’ha publicat a la prestigiosa revista especialitzada Gastroenterology, en el qual han participat 17 hospitals espanyols.

Aquest treball demostra que la pràctica clínica habitual permet saber com s’han de tractar els pòlips en el 87% dels casos. Amb el projecte que es posa ara en marxa es vol arribar a identificar amb precisió el 13% restant dels casos en què la tecnologia convencional dona un resultat incert.

Aposta per la recerca i la innovació

La recerca i la innovació en el camp biomèdic permeten avançar en el coneixement i aplicar eines i tractaments que milloraran la pràctica assistencial i, en conseqüència, tindran una repercussió directa als pacients i a la població en general. L’execució d’aquest projecte permetrà reforçar les col·laboracions entre les institucions dels tres països i, especialment, reforçar la internacionalitat de la recerca a Althaia. És per aquest motiu que, seguint el Pla Estratègic, la Fundació Althaia fa una clara aposta per potenciar aquests àmbits. L’obtenció d’aquesta beca FIS, així com el recent reconeixement de tres grups de recerca per part de la Generalitat, són resultat del treball que s’està portant a terme.