Arxiu de la categoria: Societat

Tota l’actualitat social de Terrassa. Llista dels últims articles i notícies de societat del diari digital Terrassa Informa!

josep gonzalez plataforma Pymes// Foto: pimec

Inici del procediment d’acreditació de representativitat patronal

Per l’atribució de la quota

josep gonzalez plataforma Pymes// Foto: pimec
josep gonzalez plataforma Pymes// Foto: pimec

PIMEC celebra que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies doni, per fi, el tret de sortida al procediment pel qual es publica la convocatòria quadriennal per a l’acreditació i l’atribució de la quota de representativitat institucional de les associacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya, tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a través de l’Ordre TSF/24/2019, de 14 de febrer.

L’entitat assenyala que l’ordre d’avui és una fita històrica, ja que per primera vegada les organitzacions empresarials poden demostrar la seva representativitatHan estat molts anys de greuges en els quals no s’ha permès representar de manera justa i adequada els interessos de les petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya, que representen el 99,8% del total d’empreses, el 65% del PIB i ocupen més del 70% de les persones treballadores catalanes.

PIMEC, que sempre ha apostat per l’entesa i el diàleg, lamenta que finalment no s’hagi arribat a un acord amb Foment del Treball que respecti la unitat d’acció entre les dues organitzacions. A partir d’aquí, PIMEC es disposa a acreditar la seva representativitat que demostrarà a través del recompte de la seva massa social.

malbaratament alimentari// Foto: ARC

Pla d’acció de prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya

Amb 133 projectes en dos anys

malbaratament alimentari// Foto: ARC
malbaratament alimentari// Foto: ARC
El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, ha presentat a Barcelona el Pla d’acció de prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020) per reduir aquest malbaratament en totes les seves fases, des del sector primari a les persones consumidores, passant per la indústria agroalimentària, el transport, la distribució i la comercialització, la manipulació i la restauració. El pla, que parteix d’un model de governança compartida, recull projectes de 47 organitzacions catalanes implicades com a impulsores, i planteja implementar 133 projectes que incideixen en tots els sectors de la cadena alimentària, distribuïts per tot el territori.
Base per a l’acció futura
Les diferents actuacions serviran per incrementar el coneixement en aquest àmbit, sensibilitzar i mobilitzar tots els sectors implicats, impulsar projectes concrets per prevenir en origen el malbaratament i per aprofitar els aliments, articular òrgans de governança i definir els instruments normatius que ho facilitin. El pla pot esdevenir la base per a l’acció futura a Catalunya en aquest àmbit i també una valuosa aportació al debat sobre les futures prioritats dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional que es tractarà aquest 2019.
El document pretén assolir aquestes fites a partir d’un marc de treball comú que incorpori les actuacions que es duen a terme des de tots els sectors de la cadena alimentària amb un model de governança compartida. El pla d’acció es fonamenta en els següents principis:
 • Recuperació del valor dels aliments i conèixer la importància d’obtenir-los.
 • Enfocament integral del sistema alimentari.
 • Jerarquia de gestió de residus.
 • Sostenibilitat econòmica, ambiental i social.
 • Transparència i accés a la informació.
 • Innovació tecnològica, social, ambiental i de governança.
 • Responsabilitat compartida.
 • Economia circular.
L’Ecowaste4food
 
El Pla s’ha elaborat en el marc del projecte Ecowaste4food, “Suport a la innovació ecològica per reduir el malbaratament alimentari i promoció d’una economia eficient en el consum de recursos”, un projecte europeu Interreg de quatre anys de durada (2017–2020). Els dos primers anys del projecte han servit per a què totes les regions participants intercanviessin bones pràctiques i debatessin sobre diferents opcions de reducció del malbaratament. Aquest coneixement ha donat com a resultat un pla d’acció fet a mida per a cadascuna de les regions.
A l’Ecowaste4food hi participen autoritats locals i regionals de set països europeus: Catalunya, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC); Région Sud (França); Devon County (Regne Unit), Wielkopolska (Polònia), Ciutat de Ferrara (Itàlia), Western Macedonia (Grècia) i South Ostrobothnia (Finlàndia). El projecte vol fer front a la pèrdua recurrent d’aliments que no es consumeixen i, alhora, demostrar que els residus d’aliments poden gestionar-se per contribuir a una economia eficient i respectuosa amb el medi ambient.
El comitè estratègic català del projecte Ecowaste4food està format per 47 organitzacions que han contribuït a l’elaboració del Pla d’Acció. Provenen de tots els sectors i baules de la cadena alimentària i han aportat les seves experiències, reflexions i opinions sobre el fenomen del malbaratament alimentari. A causa de la seva visió propera del sector, la seva experiència i els diferents punts de vista associats a cada esglaó en la cadena alimentària, la implicació dels agents d’interès en l’elaboració d’aquest document ha estat un element clau. Els integrants del Comitè estratègic seran a més, els responsables d’implementar el Pla d’Acció durant el 2019 i 2020.
Programa respir// Foto: diba

3.685 persones s’han beneficiat del servei Respir el 2018

De la Diputació de Barcelona

Programa respir// Foto: diba
Programa respir// Foto: diba

La Diputació de Barcelona ofereix el programa Respir d’estades residencials temporals amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les famílies cuidadores de persones amb un determinat grau de dependència, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

El servei, ubicat al Recinte Mundet de Barcelona, s’adreça a aquelles famílies residents en algun dels 311 municipis de la demarcació (inclosa la ciutat de Barcelona) que tenen al seu càrrec persones amb dependència, concretament gent gran (majors de 65 anys) o bé persones amb discapacitat intel·lectual.

El servei Respir va acollir l’any passat 3.685 persones usuàries, de les quals 2.238 són dones i 1.447 són homes.

El programa disposa actualment d’una mitjana de 200 places operatives al llarg de l’any per a persones grans amb dependència, i de 28 places per a persones amb discapacitat intel·lectual, que a partir del mes d’abril s’ampliaran a 32 places amb la voluntat de donar resposta a més famílies.

La durada màxima d’estada és de dos mesos l’any, que es poden gaudir en períodes d’un mínim de 15 dies en el cas del centre residencial per a persones grans i d’un mínim de 3 dies en el cas del centre de persones amb discapacitat intel·lectual.

En base a l’enquesta de satisfacció d’aquest servei, el 100% de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i un 99% de les persones usuàries de gent gran el valoren positivament. També es desprèn que un 94% de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i un 96% de les persones usuàries de gent gran desitjarien sol·licitar una nova estada.

Les famílies interessades en el programa Respir s’han d’adreçar als serveis socials d’atenció primària dels ajuntaments, que les informaran i cursaran la petició d’estades. Les sol·licituds es poden tramitar en qualsevol moment de l’any. Les estades s’assignen en funció de la valoració tècnica de les peticions i de la disponibilitat de plaça.

Els serveis residencials d’estades temporals es regeixen per un sistema de copagament, en el qual la quota a abonar es determina en funció de la capacitat econòmica de la persona atesa.

Podeu veure’n un vídeo en aquest enllaç.

signatura codi bones practiques plataformes digitals// Foto: ACC

Sis plataformes digitals signen el Codi de Bones Pràctiques

Promogut per l’Agència Catalana del Consum

signatura codi bones practiques plataformes digitals// Foto: ACC
signatura codi bones practiques plataformes digitals// Foto: ACC
Un total de sis plataformes digitals – Drivy, Glovo, Som Mobilitat, Afterscool, Flyshionista i Busup – han signat el Codi de Bones Pràctiques promogut pel Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’Agència Catalana del Consum.  L’objectiu és crear un entorn de confiança en què tots els agents que intervenen en les relacions vehiculades a través d’una plataforma digital, ja siguin particulars o professionals, puguin disposar d’unes regles de joc estables i segures.
La directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Elisabeth Abad, ha destacat durant l’acte que amb aquesta signatura es fa una aposta per “la via de la mediació i l’arbitratge per resoldre conflictes i per la via del compromís i la transparència”Durant la seva intervenció Abad ha recordat que l’ACC existeix per “defensar i vetllar pels drets dels consumidors”. 
 
Per la seva banda i en representació dels signants, Jaume Suñol, Country Manager de Drivy a Espanya, ha destacat que “des de Drivy estem molt contents de poder signar el Codi de Bones Pràctiques, després de gairebé dos anys de interlocució entre actors, plataformes digitals i la Generalitat”. Suñol ha afegit que “com a empresa que s’engloba en una de les tendències més fortes en mobilitat, el carsharing, que cada cop aglutina més usuaris, prosumidors i professionals, creiem que és clau la nostra adhesió, per oferir a la nostra comunitat encara més transparència i animem a totes les plataformes a que també s’hi sumin”, ha conclòs.
Aquest Codi està destinat a aquelles plataformes digitals que connecten l’oferent del bé o servei amb l’usuari final i, per tant, el seu compromís és indispensable per garantir el bon funcionament de tot el sistema. No obstant això, és evident que no només cal que l’intermediari actuï amb transparència i bona fe, sinó que també els oferents dels béns o serveis (amb caràcter professional o no) així com els usuaris finals han de comprometre’s a contribuir en l’assoliment d’aquest entorn de confiança.
Amb la signatura d’aquest codi les plataformes digitals es comprometen:
-        Millorar la defensa i protecció de les persones consumidores en aquest entorn definit per la presència d’intermediaris.
-        Lleialtat i transparència: les plataformes han de facilitar la informació de manera clara, transparent, visible i entenedora.
-        Informació completa: informar sobre la naturalesa d’allò que s’ofereix, preu o contraprestació, mitjans de pagament i obligacions tributàries.
-        Col·laboració amb les Administracions públiques: Les plataformes digitals actuaran com a assistents en la recaptació quan una norma ho prevegi.
-        Adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. En cas que el conflicte no s’hagi resolt per part del servei d’atenció al client de la pròpia plataforma en un termini no superior a 15 dies des de la seva presentació, les plataformes es comprometen a utilitzar el sistema de mediació de consum. En cas que aquest resulti infructuós es comprometen a sotmetre el litigi a la via arbitral per a la seva resolució definitiva.
Sumar-se a aquest codi de Bones Pràctiques també té avantatges per l’empresa:
-        Genera Confiança: Les relacions entre clients i empresa pivota en gran mesura en la confiança que cada part té en l’altra. En aquest sentit la conducta ètica és el factor indispensable per la generació de confiança perquè té la capacitat d’atorgar credibilitat als que realitzen aquesta activitat. Pot ser inclús, aquest control, més efectiu i convenient que molts controls externs, ja que els realitza el client diàriament.
-        Fidelització dels clients: el fet d’actuar de forma correcta, de complir amb allò que un ofereix en el Codi de Bones Pràctiques, de transmetre una imatge de professionalitat, és com un imant que atrau a persones que també es comporten d’aquesta manera perquè se senten identificades amb aquestes accions. Per tant, es capten millors clients.
-        Protecció contra la publicitat negativa: Quan les activitats són considerades ètiques és difícil que la publicitat negativa es produeixi. Per tant un comportament ètic protegeix a l’empresa contra la publicitat negativa.
-        Satisfacció del personal: Ajuda als empleats a identificar el que la seva empresa reconeix com a bones pràctiques. Per un costat es prendran millors decisions davant els consumidors i per un altra una major fidelitat dels seus treballadors i col·laboradors que desitjaran seguir treballant en ella fent la seva feina el millor possible.
Blemil 1 alimentació infantil// Laboratoris Ordesa imatge web

Comunicat sobre retirada de productes d’alimentació infantil

De venda exclusiva a farmàcies

Blemil 1 alimentació infantil// Laboratoris Ordesa imatge web
Blemil 1 alimentació infantil// Laboratoris Ordesa imatge web
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha rebut notificació de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària estatal (SCIRI) de la retirada, per part de les autoritats sanitàries franceses, de fórmules infantils a base d’arròs marca Modilac, fabricades per una empresa espanyola i distribuïdes per l’empresa francesa Sodilac, associades a un brot de salmonel·losi (S. poona ) a França, Bèlgica i Luxemburg.
Tot i que les investigacions realitzades en l’establiment elaborador per part de les autoritats competents de la comunitat autònoma on s’elaboren els productes no han indicat cap resultat positiu a Salmonel·la poona, pel principi de precaució, s’ha procedit a la suspensió cautelar de l’activitat de les instal·lacions i a la proposta retirada del mercat de productes elaborats en les mateixes instal·lacions que el producte alertat.
La empresa Laboratorios Ordesa, SL ja ha procedit a la retirada del mercat del productes implicats.
D’acord amb la informació rebuda a través del SCIRI, els productes i lots afectats són:
 • Productes de la marca MODILAC no distribuïts a l’estat espanyol.
 • Productes de la marca Blemil Plus 1 arròs, de 400g i Blemil Plus 2 arròs, 400g de venda exclusiva a farmàcies, amb data de consum preferent anterior a febrer de 2021
L’Agència de Salut Pública de Catalunya, tant bon punt ha rebut la informació de l’AESAN en relació a la recepció de productes implicats a Catalunya, ha procedit a realitzar les actuacions de control oficial corresponents destinades a comprovar la retirada dels productes implicats dels circuïts de venda i la no comercialització.
Tot i no haver-se comunicat cap cas associat a Espanya, com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors que tinguin a la seva llar qualsevol dels productes indicats anteriorment, s’abstinguin d’utilitzar-los i els retornin als punts de venda.
Per a més informació Laboratorios Ordesa, SL ha habilitat un número d’informació a disposició dels consumidors per a resoldre qualsevol dubte: 900180873 (horari d’atenció de 9 del mati fins les 18 hores).
Oficina Jove Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil// Foto: Ajuntament Sabadell

La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil atén més de 1,1 milions de consultes el 2018

De més de 850.000 usuaris

Oficina Jove Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil// Foto: Ajuntament Sabadell
Oficina Jove Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil// Foto: Ajuntament Sabadell
L’activitat de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) formada per les Oficines Joves comarcals i els Punts d’Informació Juvenil d’arreu del país, torna a marcar uns alts nivells d’activitat, tant pel que fa a usuaris atesos com de consultes fetes. Segons les dades de la Direcció General de Joventut donades a conèixer aquest matí, l’estimació del balanç durant l’any 2018 als 294 Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i a les 44 Oficines Joves (OJ) que hi ha a Catalunya és de 856.539 joves atesos i de 1.123.395 consultes i assessoraments realitzats.
Per demarcacions territorials, la distribució estimada va ser la següent:
Demarcació
Serveis d’informació Juvenil
Consultes
Usuaris
Barcelona
177 PIJ i 15 OJ
652.301
488.443
Girona
39 PIJ i 8 OJ
252.802
204.668
Lleida, Alt Pirineu i Aran
21 PIJ i 11 OJ
74.494
61.044
Tarragona
35 PIJ i 6 OJ
111.012
80.304
Terres de l’Ebre
22 PIJ i 4 OJ
32.786
22.080
TOTAL
294 PIJ i 44 OJ
1.123.395
856.539
L’oferta educativa i formativa ha continuat sent la temàtica més consultada pels joves a la XNEJ el 2018, amb un 26,6% del conjunt de les consultes, 18 punts percentuals més que fa quatre anys. Aquest tipus de consultes són les que més han crescut els últims anys i coincideix amb l’augment dels joves de 16 a 29 anys que estudien, que van passar del 37,8% el quart trimestre del 2008 al 49,5% el quart trimestre del 2018, segons dades de l’Enquesta de Població Activa.
La segona qüestió més sol·licitada durant l’any passat està relacionada amb el mercat de treball i les oportunitats laborals, amb un 17,7% de consultes. Així, la XNEJ va registrar el 2017 un 12,2% d’assessoraments en l’àmbit general del treball i un 5,5% sobre el programa concret de la Garantia Juvenil, que per segon any ha estat recollit de manera específica pel registre de la XNEJ. En total, aquest programa europeu de formació, inserció, emprenedoria i orientació laboral ha acumulat als PIJ i OJ un total de 61.450 consultes. A més d’assessorar els joves sobre els objectius i requisits per participar al programa, els impulsors del programa també han tramitat inscripcions a la Garantia Juvenil.
Les dades d’activitat de la XNEJ indiquen les activitats d’educació en el lleure i recreatives com la següent temàtica en nombre de consultes, amb un 16,3%, seguida de les qüestions de salut (10,8%), cultura (6,7%), participació (5,7%), habitatge (5,3%), cohesió social (4,5%), turisme (2,6%), mobilitat, solidaritat i relacions internacionals (2,1%), tecnologies de la informació i la comunicació (1,1%) i medi ambient i consum (0,6%).
En valoració d’aquestes xifres, la directora general de Joventut, Norma Pujol, ha posat de relleu el potencial d’una xarxa al servei del jovent que vol ajudar a l’emancipació, un dels principals reptes del país. Per Pujol, “la XNEJ és una de les eines més importants de Catalunya per desplegar les polítiques de joventut i n’ha destacat la presència territorial, la capil·laritat que permet en els fluxos d’informació i el treball en xarxa entre professionals, administracions i propis joves”.
Així mateix, la directora general de Joventut ha remarcat que “el Govern de Catalunya ha destinat a les Oficines Joves un total de 1,46 milions d’euros el 2018 per al seu funcionament, impuls, coordinació i millora dels serveis, a través d’un contracte programa”. Així mateix, aquesta partida ha permès l’entrada en funcionament, aquest 2018, de dues noves Oficines Joves a les comarques del Solsonès i Moianès, on hi resideixen uns 1.947 i 2.047 joves, respectivament.
Amb aquestes dues incorporacions, la XNEJ ja disposa d’OJ a 41 comarques catalanes, cobrint així el territori on resideix el 97,3% de la joventut catalana. Les OJ estan impulsades per la DGJ i es coordinen amb els ajuntaments i els consells comarcals, en un clar exercici de col·laboració institucional per sumar esforços.
Perfil d’usuari: jove menor de 20 anys amb estudis
En relació al perfil d’usuari dels Punts d’Informació Juvenil i les Oficines Joves el 2018, els nois han suposat el 49% del total, per un 51% de les noies. Pel que fa a les edats, els menors de 16 anys van ser el col·lectiu amb més consultes, amb el 41% de les consultes. El segueixen els inclosos en la franja de 16 a 20 anys (26%), seguits dels joves entre 21 i 25 anys (11%), entre 26 i 29 (5%), i 30 i 35 anys (4%). Finalment, un 13% de persones de més de 35 anys també van fer ús del servei per a qüestions relacionades amb la joventut.
D’acord amb el nivell d’estudis, els usuaris de la XNEJ van ser majoritàriament joves que cursaven ESO (36%), seguits dels que ja havien finalitzat l’ESO (12%), els que cursaven estudis post-obligatoris (10%), els que ja havien acabat aquests estudis post-obligatoris (8%), els que tenien estudis universitaris (5%), els que no tenen estudis (3%) i els que es trobaven fent estudis universitaris (2%). La resta no va informar de la seva situació. I respecte a la llengua utilitzada en la consulta, el 82% va utilitzar el català, el 17% el castellà, el 0,54% l’aranès, i el 0’51% una altra llengua.
Finalment, de les consultes fetes a la XNEJ, el 65% es va fer presencialment als mateixos punts d’atenció, el 24% en els desplaçaments dels informadors juvenils a centres educatius, el 4% per via telefònica, un altre 4% per correu electrònic, mentre que el 3% restant van ser fetes a través de les xarxes socials, blocs, fòrums i altres canals digitals.
Poma// Foto: IRTA

Les varietats de poma i pera adaptades a climes càlids es preparen per sortir al mercat

Desenvolupades per l’IRTA i Fruit Futur

Poma// Foto: IRTA
Poma// Foto: IRTA

L’IRTA, Fruit Futur i Plant & Food Research, propietaris del programa de millora genètica per a la millora varietal de pomes i peres han firmat un acord amb el líder global de producció i comercialització de fruita T&G Global per a comercialitzar i continuar desenvolupant noves varietats de poma i pera adaptades a climes càlids. Les principals característiques de les varietats són una qualitat excel·lent i una alta coloració en condicions d’altes temperatures i escassetat d’aigua.

Després d’un treball conjunt de més de 15 anys entre els socis del programa internacional per al desenvolupament de les varietats, la presentació oficial d’aquesta aliança amb T&G ha tingut lloc aquest dimecres 6 de febrer a la fira internacional Fruit Logística a Berlin. Els socis del programa han confiat en l’experiència d’un soci comercial como T&G per a fer-les arribar als mercats i productors de tot el món.

A l’acte de presentació han intervingut la H. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; Josep Usall i Rodié, director general de l’IRTA; Gavin Ross, Group General Manager, Marketing & Innovation de Plant & Food Research; i Sarah McCormack, T&G Director of Apples & Pears.

El programa varietal utilitza contribucions de germoplasma tant de Nova Zelanda com d’Espanya per a identificar pares amb les característiques clau que es requereixen per al canvi climàtic: alta tolerància a la temperatura, baix requeriment d’aigua i fruites d’alta coloració, bona textura i excel·lent sabor i conservació. També hi ha un clar enfocament cap a la millora en la resistència a les plagues i malalties d’importància en climes càlids.

L’adaptació dels cultius a les condicions ambientals del canvi climàtic és actualment un dels principals reptes que han d’afrontar el sector i la nostra societat per a garantir una producció competitiva i sostenible d’aliments saludables.

La història del programa

El Hot Climate Programme (HCP) el van iniciar l’IRTA i Plant & Food Research l’any 2002 amb l’objectiu de desenvolupar noves varietats de pomes i peres adaptades a zones de cultiu amb altes temperatures.

En aquell moment, els productors de la península ibèrica, i concretament de Catalunya, ja van començar a experimentar problemes amb les varietats tradicionals a causa de l’augment de les temperatures: menor coloració vermella, cremades solars, textures de polpa tova i una incidència més alta en els trastorns d’emmagatzematge.

Ambdues institucions van començar a treballar plegades en aquest programa en veure que aquest problema s’estendria a altres regions a mesura que anés augmentant la temperatura a causa del canvi climàtic i que, per tant, la demanda de varietats desenvolupades per aquests entorns seria creixent arreu del món.

El 2003, Fruit Futur, una agrupació d’interès econòmic formada per Actel, Fruits de Ponent, Nufri, Poma de Girona i l’IRTA, es va unir al projecte com expert en la producció comercial de pomes i peres a Catalunya i potencial interessat en aquestes varietats. La seva expertesa i profund coneixement comercial han estat clau en el desenvolupament i l’avaluació de les seleccions del programa de noves varietats.

Finalment, al 2018 els propietaris del programa varen escollir T&G Global, responsable de projectes tan exitosos en el desenvolupament de fruita a escala global com son Envy®, Jazz® o Pacific Rose®, per a comercialitzar a nivell internacional les noves varietats del programa.

Aquestes varietats començaran a arribar als mercats en els propers anys i suposaran un revulsiu per a incrementar el consum de fruita.

Tren de Rodalies

1 mort i 8 ferits, balanç provisional

Col·lisió frontal entre 2 combois  de Renfe

Tren de Rodalies
Tren de Rodalies // Foto: Joan Murcia

A les 18.30 hores s’ha produït una col·lisió frontal entre un tren Regional de la línia R12 i un tren de la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa.

Resultat d’aquest accident una persona ha resultat morta i el balanç provisional és de 8 ferits més.

Al lloc s’hi han traslladat equips d’emergències de Bombers, SEM i mossos

Tambè està al lloc dels fets el Conseller d’interior Miquel Buch

Cal recordar que a la mateixa línia ja va estar interromput el servei per un esllavissament. En aquell sinistre, també va haver-hi 1 mort

Renfe ha activat els protocols d’atenció a les víctimes, que estan portant a terme membres d’emergències de la Generalitat, davant un fet d’aquest tipus.

Les causes que han provocat el siniestre s’hauran d’investigar per part del mossos que ja estan al lloc del sinistre recollint proves.

Per facilitar la mobilitat dels viatgers, s’ha habilitat un servei per carretera de Sant Vicenç de Castellet i Manresa

campaments sahrauís de Tindouf// Foto: UdL

Millorar les construccions als campaments de refugiats sahrauís

Projecte de cooperació finançat per la UdL

campaments sahrauís de Tindouf// Foto: UdL
campaments sahrauís de Tindouf// Foto: UdL
Fer més resistents i segures les construccions que aixequen al desert de Tindouf (sud-oest d’Algèria) les persones refugiades que hi malviuen des de fa més de 40 anys, és l’objectiu del taller que un equip de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida ha dut a terme durant aquest gener al campament d’Auserd, un dels cinc a la regió.
Membres del grup de recerca Sustainable Energy Machinery and Building de l’EPS, en col·laboració amb docents de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, de l’Institut Torrevicens de Lleida, i tècnics del ministeri de Construcció de la República Àrab Sahrauí Democràtica, ha unit esforços per tirar endavant aquest projecte de cooperació internacional que ha estat finançat amb 6.500 euros per la Unitat de Desenvolupament i Cooperació de la UdL.

Degut als sistemes constructius de baix cost i a les males praxis en construcció que empren els refugiats per aixecar les cases on viuen, les seves condicions de seguretat no són suficients per resistir les dures condicions climatològiques de la zona, no només les temperatures extremes, sinó també les cada cop més freqüents inundacions.

És per això que el curs ha format els assistents en el disseny i implementació d’un sistema constructiu amb materials locals de baix cost -la tova-, que permetin a partir de tècniques de construcció eficients i sostenibles, la construcció de mòduls que puguin resistir les inundacions.
El taller, que ha tingut lloc al centre de joventut d’Auserd, ha tractat de les propietats dels materials i la seva preparació prèvia, l’aïllament dels edificis, l’eficiència energètica, i el disseny bioclimàtic, és a dir, adaptat al clima.  A més, l’equip de l’EPS liderat per la professora Lídia Rincon, també ha assessorat i participat en la construcció d’uns lavabos al Centre de Joventut.
Campanya control camions i furgonetes// Foto: sct

Camions i furgonetes

Objectiu de la nova campanya de vigilància de l’SCT

Campanya control camions i furgonetes// Foto: sct
Campanya control camions i furgonetes// Foto: sct
Des d’ahir dilluns 4 de febrer i fins diumenge 10 de febrer, Mossos d’Esquadra i Policies Locals controlaran camions i furgonetes
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina aquesta setmana una campanya policial de controls de camions i de furgonetes amb les policies de trànsit de Catalunya.
 •   Quins són els factors de risc que es vigilen en aquesta campanya?
Són la velocitat, l’alcohol i drogues, les distraccions, els elements de seguretat passiva. També es tenen en compte d’altres aspectes com les característiques del vehicle (excés de pes, seguretat de la càrrega, possibles defectes tècnics), el temps de conducció i descans del conductor (tacògraf) i que la documentació del vehicle i conductor sigui la correcta.
 •   Sancions
2.948 infraccions es van detectar en els vehicles inspeccionats en la darrera campanya de controls a camions i furgonetes que es va dur a terme del 26 de febrer al 4 de març de l’any passat.
Aquesta és la tercera de les disset campanyes de control i vigilància previstes pel 2019. Prèviament, se n’ha fet una de control de seguretat passiva i una altra de control de distraccions.