Arxiu de la categoria: Economia

Tota l’actualitat econòmica de Terrassa. Llista dels últims articles i notícies d’economia del diari digital Terrassa Informa!

Eleccions al Parlament de Catalunyaa // Imatge del web de Pixabay

El cost addicional de les eleccions del 21-D serà de 230 milions d’euros

Pel fet de celebrar-se en dia feiner

Eleccions al Parlament de Catalunyaa // Imatge del web de Pixabay
Eleccions // Imatge del web de Pixabay

PIMEC ha calculat l’impacte econòmic que tindrà la celebració de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre en dia laborable. El fet que els comicis siguin entre setmana i en dia feiner suposarà un cost addicional per a l’economia catalana que la patronal ha xifrat en 230 milions d’euros pel que fa al cost d’oportunitat. 

Tot i que l’actual context polític requeria una certa celeritat en la convocatòria d’eleccions, la patronal lamenta la decisió de celebrar-les en dia feiner pels importants costos econòmics i organitzatius que això representa per a les empreses.

La patronal adverteix de les dificultats amb què es trobaran les pimes el 21-D, ja que tenen menys recursos i una plantilla més petita. En aquest sentit, també recomana a les empreses que estableixin torns per gestionar de la millor manera possible l’exercici del dret a vot per tal que les afectacions en la producció siguin les mínimes.

pimec assemblea

PIMEC reclama prioritzar la governabilitat de Catalunya

A les eleccions del 21D

pimec assemblea

En el marc d’una Junta Directiva ordinària, PIMEC ha convocat també les seves organitzacions sectorials, territorials i col·lectius associats per analitzar conjuntament l’actual context polític i social i debatre quines han de ser les prioritats de les empreses de cara a les eleccions del 21 de desembre. La reunió ha comptat amb la participació de més d’un centenar de gerents, directius i presidents d’organitzacions,representants de més de 50.000 empreses i autònoms de tot Catalunya.

Els empresaris i empresàries han coincidit en remarcar que la situació d’inestabilitat i incertesa afecta l’economia i les empreses i, per tant, demanen que el futur Govern sorgit del 21D es constitueixi amb la màxima celeritat possible, ja que el factor temps és determinant. En aquest sentit, consideren que el futur Executiu català ha de prioritzar la governabilitat, alhora que es negocia la relació entre Catalunya i l’Estat en un horitzó a llarg termini i amb el màxim consens polític i social.

Entre les qüestions plantejades pels assistents, s’han destacat els efectes negatius de la paràlisi institucional a la Generalitat de Catalunya, de l’aplicació de l’Article 155, de la destitució dels seus consellers i alts càrrecs i la intervenció financera prèvia. Són moltes les partides pressupostàries congelades, els ajuts i programes de col·laboració publicoprivada aturats arran d’aquesta situació. Es constata també l’absència d’interlocutors als diferents departaments, agències i entitats del Govern català. Els empresaris i empresàries reclamen ques’aixequi d’immediat la intervenció financera de la Generalitat i assenyalen que no acceptaran cap altre acció ni decisió que vagi en contra de l’economia de Catalunya.

ipc 2017.10

Valoració de PIMEC sobre l’IPC

ipc 2017.10

PIMEC destaca que el creixement dels preus es modera, situant l’IPC en l’1,9% a Catalunya i en l’1,6% a Espanya, dues dècimes menys que el mes anterior en ambdós casos. En el mateix sentit, la inflació subjacent també davalla i es manté en taxes moderades, de l’1,2% a Catalunya i del 0,9% a Espanya. Per aquests motius, PIMEC manté la seva lectura positiva del conjunt de dades de la inflació, ja que continua la dinàmica de creixement econòmic elevat i sostingut (al voltant del 3%) combinat amb inflació moderada.

Per sectors, el transport, amb una taxa de creixement negativa del -0,2% aquest mes modera la seva variació interanual i se situa en el 2,9% anual a Catalunya. Per la seva banda, els aliments i begudes no alcohòliques és el grup que observa el ritme de creixement interanual més elevat (3,0%). Contràriament, les comunicacions, amb una reducció aquest mes del -0,2%, se situa amb un increment del 0,5% anual, el que contribueix a la moderació general dels preus.

PIMEC destaca també que continua el diferencial de la taxa harmonitzada espanyola sobre la de la Unió Monetària, una tradicional feblesa de l’economia espanyola que comporta una pèrdua de competitivitat respecte als països europeus, en tres dècimes. Aquest fet és especialment important atès que Espanya lidera el creixement econòmic europeu.

IPC

L’IPC augmenta a l’Octubre un 1’9% interanual

El 0’8 % mensual

L’IPC (base 2016=100) augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l’octubre del 2017. Tots els grups presenten taxes de variació positives, excepte parament de la llar (− 0,1%). Els grups més inflacionistes han estat aliments i begudes no alcohòliques i transports (3,0% i 2,9%, respectivament).

                 Variació         Variació         Variació
        Índex         mensual %         interanual %         des d’inici d’any %
Índex general    102,8    0,8    1,9 0,7
Aliments i begudes no alcohòliques    102,8    1,1    3,0 2,3
Begudes alcohòliques i tabac    101,7    0,1    1,6 1,1
Vestit i calçat    106,2    11,0    0,4 -3,8
Habitatge    103,6    1,1    1,6 -0,1
Parament de casa    100,5    0,3    -0,1 -0,3
Medicina    101,3    0,0    1,3 1,3
Transports    105,0    -0,2    2,9 1,5
Comunicacions    101,3    -0,2    0,5 0,5
Esbarjo i cultura    100,2    -1,7    1,9 -2,3
Ensenyament    101,3    0,5    0,6 0,5
Hotels, cafès i restaurants    103,0    -0,5    2,6 3,0
Altres béns i serveis    101,7    0,0    1,2 1,1
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.
Espanya. Octubre 2017
                 Variació         Variació         Variació
        Índex         mensual %         interanual %         des d’inici d’any %
Índex general    102,7    0,9    1,6 0,6
Aliments i begudes no alcohòliques    102,3    1,2    2,3 2,0
Begudes alcohòliques i tabac    101,8    0,1    1,8 1,4
Vestit i calçat    106,9    11,1    0,5 -2,4
Habitatge    104,5    1,4    2,2 0,2
Parament de casa    99,6    0,2    -0,6 -0,7
Medicina    100,7    -0,1    0,5 0,5
Transports    104,3    0,0    2,2 0,9
Comunicacions    101,4    -0,2    0,6 0,6
Esbarjo i cultura    99,8    -1,6    1,5 -1,9
Ensenyament    101,4    0,5    0,8 0,7
Hotels, cafès i restaurants    102,6    -0,3    2,1 2,4
Altres béns i serveis    101,0    0,1    0,5 0,4
Unitats: Base 2016=100.

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d’atzar o el cafè monodosi en els productes d’alimentació.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 479.

L’Idescat redifon mensualment les dades de l’IPC per grups que elabora l’INE.

IRTA ESPHM

Barcelona acollirà el proper Simposi Europeu de Gestió Sanitària Porcina

Investigadors de l’IRTA-CReSA formen part del comitè organitzador

IRTA ESPHM

L’edició del proper Simposi Europeu de Gestió Sanitària Porcina es durà a terme a la ciutat de Barcelona els dies 9 i 11 de maig de 2018. El comitè organitzador està integrat per investigadors de la Facultat de Veterinària de l’IRTA-CReSA i la UAB.

El primer ESPHM va ser organitzat per l’European College of Porcine Health Management (ECPHM) el 2009 a Copenhaguen (Dinamarca). Les reunions posteriors es van organitzar a Hannover (Alemanya) el 2010 i Helsinki (Finlàndia) el 2011. Després de la creació de la European Association of Porcine Health Management (EAPHM) el 2010, es van organitzar els següents simposis per part de l’EAPHM, l’ECPHM i els organitzadors locals. Mitjançant aquesta fórmula organitzativa, l’ESPHM s’ha celebrat fins ara a Bruges (Bèlgica), Edimburg (Regne Unit), Sorrento (Itàlia), Nantes (França), Dublín (Irlanda) i Praga (República Txeca) del 2012 al 2017 Per tant, el simposi s’està consolidant i la 10a edició se celebrarà al 2018 a Barcelona (Catalunya). A més, la consolidació no es tracta només d’una organització anual, sinó també d’un nombre creixent de delegats, arribant al màxim d’aproximadament 1600 assistents l’any passat.

L’ESPHM és l’expressió d’una llarga necessitat a nivell europeu. La manca d’un congrés de veterinaris porcins continental com a Amèrica del Nord (American Association of Swine Veterinarians Annual Meeting) i Àsia (Asian Pig Veterinary Society), va impulsar primer l’ECPHM i després l’EAPHM a organitzar una reunió anual dedicada a tots els subjectes de la porcina gestió sanitària. La filosofia del simposi consisteix a muntar un programa de qualitat, amb coneixements cientificotècnics d’avantguarda, orientats a la pràctica, capaços d’atraure l’atenció dels veterinaris porcins d’arreu d’Europa, però amb plena vocació internacional. El contingut del simposi inclou conferències convidades, iniciant-se sempre amb la producció porcina d’última generació del país organitzador, així com comunicacions orals i pòsters.

Microbank AIJEC

L’AIJEC i MicroBank subscriuen un conveni per impulsar l’activitat emprenedora

Per potenciar projectes empresarials innovadors entre els joves

Microbank AIJEC

El president de l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), Eloi Palà, el director territorial de CaixaBank a Barcelona, Jordi Nicolau, i el director general de MicroBank, Albert López, han firmat avui un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials de caràcter innovador entre els joves mitjançant microcrèdits i per potenciar l’autoocupació, la igualtat d’oportunitats i la creació de llocs de treball. Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i un informe favorable de viabilitat elaborat per l’Associació.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut d’aquest conveni, l’AIJEC es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i al’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat delprojecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’Associació a MicroBank perquè aquesta analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L’AIJEC és una associació sense afany de lucre creada l’any 1985 dedicada a la defensa, gestió i representació dels interessos col·lectius dels joves empresaris i al foment de l’emprenedoria entre el jovent a Catalunya.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits dirigits a autònoms,emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

Durant el primer semestre del 2017, MicroBank ha concedit a Catalunya un total de 3.664 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 42,2 milions d’euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 100,5 milions d’euros a 20.896 iniciatives.

Acords amb més de 570 entitats socials

En la concessió de microcrèdits, a més de la xarxa de més de 5.000 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d’assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins ara, MicroBank ha firmat convenis amb 577 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

PIMEC AMEC

Acord entre PIMEC i AMEC

Per impulsar el creixement de les pimes catalanes a Europa

PIMEC AMEC

PIMEC i AMEC, l’associació de les empreses industrials internacionalitzades, han signat un conveni de col·laboració per tal d’impulsar el creixement de les empreses a Europa. L’acord té com a objectiu potenciar la participació de les empreses en els programes i línies de finançament de la Unió Europea, identificant aquells que puguin afavorir la internacionalització i oferir les eines adequades a cada empresa per a la seva correcta aplicació.

El conveni, que han rubricat el president de PIMEC, Josep González, i el president d’AMEC, Manel Xifra, estableix una unitat conjunta d’acció entre les dues entitats que s’encarregarà de la identificació, preparació, seguiment, execució i avaluació dels projectes de finançament que responguin a les prioritats estratègiques de les empreses.

Un dels punts forts de la col·laboració serà el suport, la supervisió i el seguiment dels projectes en totes les fases implicades. En aquest sentit, s’ha acordat oferir assessorament preliminar a les empreses, el suport en l’execució dels continguts, diferents accions de representació o lobby i la gestió administrativa al llarg de tot el procés, entre d’altres mesures. Paral·lelament, s’establirà una Comissió de seguiment que marcarà les línies estratègiques i d’actuació conjuntes i que avaluarà els resultats obtinguts d’acord amb els objectius marcats.

A més a més, el conveni contempla donar visibilitat a les empreses davant les institucions europees per tal de facilitar els fluxos d’informació i l’execució dels programes. També s’ha establert l’organització de sessions formatives sobre programes europeus realitzades tant pel personal d’AMEC i PIMEC com per empreses associades.

façana ATC

3 milions d’euros de l’impost turístic a plans de foment territorial

Des de la Generalitat i a través dels ens locals

façana ATC

La Generalitat ha concedit enguany 3 milions d’euros en subvencions a diferents ens locals de Catalunya, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de diferents plans de foment territorial del turisme.

Aquests diners serviran per crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; renovar senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; i crear productes turístics innovadors  que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat, entre d’altres.
En total han estat 11 subvencions que s’han destinat als següents projectes:
Sol·licitant
Títol del Projecte Subvencionat
Import atorgat
Ajuntament d’Amposta
Actuacions per al foment territorial del turisme
                 350.000 €
Ajuntament de Sant Pere Pescador
Passeig fluvial i interconnexió amb l’espai natura
                 350.000 €
Ajuntament d’Isòvol
Millora dels serveis turístics. Foment del patrimoni cultural i natural
                 216.659 €
Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
Projecte bàsic per la dinamització turística del municipi de Sant Llorenç de Morunys “Feel la vall de Lord”
             177.504,30 €
Ajuntament d’Organyà
Impuls Turisme Esportiu Organyà 2020
                 225.000 €
Ajuntament de Móra d’ Ebre
Millora accessibilitat del Passeig de l’ Ebre i l’embarcador
             210.931,83 €
Ajuntament de Prades
La Vila vermella al centre de les Muntanyes de Prades
                 350.000 €
Consell Comarcal del Berguedà
Valorització del patrimoni industrial al Berguedà
             246.218,15 €
Ajuntament de Vic
L’Illa de la Pietat
                 350.000 €
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Projecte Paisatgístic i Enjardinament per l’ús públic del passeig marítim d’Empuriabrava
                 350.000 €
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Dinamització turística del Pallars Sobirà. Ruta turística de l’electrificació del Pallars
            173.686,72 €
Des del 2014 –any en què es van posar en marxa els plans de foment territorial- i fins el 2017, la Direcció General de Turisme haurà subvencionat 73 projectes amb un import total de prop de 23 milions d’euros. Aquestes subvencions han propiciat que es posin en marxa projectes per valor de més de 64 milions d’euros, xifra que suposa una important inversió per dinamitzar turísticament moltes zones de Catalunya.
Aquest 2017 la Generalitat subvenciona fins el 50% dels projectes presentats amb un màxim de 350.000 euros. La disminució del nivell de les subvencions respecte a exercicis anteriors és un dels efectes de la reducció del pressupost del que disposa la Generalitat destinat a coordinar la gestió de política turística de Catalunya. Cedir als municipis el 50% de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) ha suposat afeblir la capacitat d’inversió del Govern per a les polítiques que contribueixen a millorar el model turístic de la destinació catalana.
L’objectiu d’aquests ajuts ha estat posar al servei dels ens locals del sector turístic català un programa de subvencions per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat. De la mateixa manera, aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya: apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la ciutadania.
Enguany, aquestes subvencions es regeixen per l’ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, així com per la resolució EMC/1265/2017, de 31 de maig, de publicació de la convocatòria de l’any 2017.
caixabank pay

CaixaBank incorpora el reconeixement facial Face ID d’iPhone X

En les seves aplicacions mòbils

caixabank pay

CaixaBank es converteix en el primer banc d’Espanya que incorpora l’últim llançament d’Apple –la tecnologia d’identificació Face ID del seu nou iPhone X– a les seves aplicacions mòbils. D’aquesta forma, els clients de l’entitat financera podran accedir als seus comptes mitjançant l’ús del reconeixement facial a través de la seva terminal mòbil i sense haver d’introduir altres dades d’accés, com a DNI, nombre d’identificació de l’usuari o contrasenya.

El servei està disponible des del primer dia de venda d’iPhone X. Els usuaris han de descarregar-se les últimes actualitzacions de les aplicacions de CaixaBank, CaixaBank Pay i imaginBank per a iOS.

Accés amb totes les garanties de seguretat i privacitat

El reconeixement facial com a mètode d’accés a les aplicacions de CaixaBank té totes les garanties de seguretat i privacitat. Per utilitzar la funcionalitat, l’usuari només haurà de realitzar un senzill procés de registre la primera vegada que utilitzi el sistema i associar les seves dades d’identificació a la imatge del seu rostre.

La tecnologia Face ID està basada en la càmera del nou iPhone X. Mitjançant la projecció i l’anàlisi de més de 30.000 punts invisibles, el mòbil crea un mapa de profunditat detallat de la cara per identificar a una persona de manera completament segura.

La identificació mitjançant Face ID dóna ple accés a les aplicacions CaixaBank, CaixaBank Pay i imaginBank per a consulta de saldo i moviments i realització d’operacions, en les mateixes condicions que si utilitzés les dades habituals d’identificació per entrar en les apps.

Comerç // Foto: Joan Murcia

La Generalitat posa en marxa la línia de préstecs ICF Comerç

Per a emprenedors, autònoms i pimes

Comerç // Foto: Joan Murcia
Comerç // Foto: Joan Murcia
La Generalitat, a través de la Direcció General de Comerç i l’Institut Català de Finances (ICF), ha posat en marxa una nova línia de préstecs per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses dels àmbits del comerç i els serveis, l’artesania i la moda, publicada el dia 6 al DOGC.
Aquesta línia de finançament s’emmarca en la voluntat de la Generalitat de donar suport a l’enfortiment de projectes empresarials i emprenedors en l’àmbit de la micro, petita i mitjana empresa comercial.
L’ICF Comerç compta per als anys 2017 i 2018 amb una dotació de 15 milions d’euros per finançar operacions d’inversió i/o circulant. La Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) assumirà el 70% del capital pendent del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris.
Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) d’aquesta línia ICF Comerç són les següents:
  • Import: entre 15.000€ i 100.000€ per autònoms i entre 25.000€ i 100.000€ per microempreses i pimes.
  • Termini: fins a 5 anys, amb 1 any de carència inclòs.
  • Interès: euríbor a 6 mesos més un diferencial del 3,70% en funció del projecte.
  • Comissions: cap a excepció d’una comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.
  • Garanties: les que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació.
  • Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicià el 7 de novembre, i finalitzarà el  26 de setembre de 2018 o fins exhaurir el pressupost.
Les sol·licituds es poden presentar a través del portal web de l’ICF o la web del CCAM.