Arxiu d'etiquetes: universitari

santi vila inici universitat

Inaugurat el curs universitari 2017-2018

Incrementa les beques als estudiants de renda més baixa

santi vila inici universitat

El conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, acompanyat del secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, i del rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, ha inaugurat aquest migdia el curs acadèmic 2017-2018 del sistema universitari català. En el discurs inaugural, el conseller Vila ha posat en valor el model d’èxit que representa el sistema universitari català, que ens demostra, com a país, que quan tenim la capacitat de decidir, ho fem, ho fem bé i d’una manera transformadora que fa progressar la societat en el seu conjunt”.
En opinió de Santi Vila, el creixement quantitatiu i qualitatiu dels sistemes universitari i de recerca catalans gaudeix d’una “significació històrica, ja que són projectes pensats en clau de futur, pensant en les properes generacions”. Pel conseller, “la universitat forma part de les estructures que fan un país fort i d’alt benestar social pels seus ciutadans”.
En aquest sentit el conseller d’Empresa i Coneixement ha recordat que el sistema universitari català “compta amb el reconeixement de la societat, ja que la universitat continua sent la institució més ben valorada pels ciutadans, segons l’últim Baròmetre de CEO”. A parer de Vila, és precisament amb voluntat de donar continuïtat a aquesta línia que s’ha impulsat el Pacte Nacional per a la Universitat (PNU), “un instrument de país per donar resposta als reptes de la universitat, per definir els elements claus dels pròxims anys i fer-ho amb el màxim de consens”. Pel conseller, el PNU ha de ser l’instrument que asseguri que la universitat segueixi sent motor de progrés social, econòmic i cultural i que doti al sistema universitari de la màxima estabilitat.
Santi Vila ha destacat també la tasca de Govern per “mantenir l’equitat a la universitat, fent un pas endavant en el sistema de tarifació social aquest curs 2017-2018, incrementant la beca als estudiants que més ho necessiten i, per primer cop, estenent-les als alumnes de màster”.
A l’acte inaugural també hi han assistit el director general d’Universitats, Josep Pallarès; el director general de Recerca, Francesc Subirada; la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou; el president del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Vallès; i del catedràtic de Sociologia de la UOC, Manuel Castells, que ha pronunciat la lliçó inaugural La universitat a l’era de la informació, així com tots els rectors del sistema universitari català: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Ramon Llull (URL), Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i Universitat Abat Oliba (UAO).
MicroBank i Bei acorden per impulsar Màsters Erasmus+

El BEI concedeix un crèdit a MicroBank per impulsar els préstecs Màster Erasmus+

Aquests préstecs són per a universitaris que vulguin cursar un màster en un altre país europeu

MicroBank i Bei acorden per impulsar Màsters Erasmus+
MicroBank i Bei acorden per impulsar Màsters Erasmus+

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha reforçat la seva aposta en favor de la tasca social i ha concedit a MicroBank un crèdit de 22,5 milions d’euros per impulsar els préstecs Màster Erasmus+ destinats a universitaris que necessitin finançar la realització d’un màster en un altre país europeu. Amb aquesta iniciativa, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, es converteix en la primera entitat financera de la Unió Europea que rep finançament del BEI per a aquest programa que promou la mobilitat estudiantil.

Aquesta iniciativa del BEI suposa una clara aposta per MicroBank en la comercialització d’aquest novedós producte financer, que obre les portes a que els estudiants tinguin accés a una millora de la seva formació superior i, alhora, incrementin les seves competències professionals i la seva empleabilitat.

El vicepresident del BEI, Román Escolano, i el president de MicroBank, Antoni Vila, han firmat el conveni entre les dues entitats que permet als beneficiaris del programa Màster Erasmus+ obtenir préstecs en condicions molt avantatjoses.

El nou producte destaca per les seves característiques innovadores, entre elles, que la concessió del préstec és independent de la situació econòmica i social dels estudiants, i que no exigeix cap aval. Segons una enquesta realitzada per l’empresa d’estudis de mercat Stiga per a MicroBank el 2015, la falta de recursos és la principal barrera a la mobilitat dels estudiants a nivell europeu. Del mateix treball es desprèn que tres de cada quatre universitaris espanyols que volen estudiar un màster a l’estranger estan interessats en cursar-lo en un país Europeu diferent al seu. Amb tot, en un 36,8% dels casos al·leguen dificultats econòmiques per descartar un projecte d’aquesta naturalesa.

El vicepresident del BEI, Román Escolano, considera: “Aquest acord és una mostra evident del ferm compromís del Banc Europeu d’Inversions amb l’educació a Europa, element essencial per garantir el futur de la Unió Europea com a àrea de referència en matèria de coneixement i innovació”.

El president de MicroBank, Antoni Vila Bertrán, destaca: “L’acord amb el BEI en el marc del Programa Erasmus+ ens permetrà potenciar la nova línia de finançament especialment adaptada a les necessitats dels estudiants que desitgin cursar un màster en un altre país europeu”.  També afegeix: “Confiem en què a través d’aquests préstecs siguin molts més els estudiants que es puguin plantejar aquesta opció per millorar la seva preparació acadèmica, augmentant la seva empleabilitat futura o la seva capacitat d’emprendre, generant riquesa i llocs de treball”.

En opinió de Vila Bertrán, amb el nou préstec Màster Erasmus+, donem suport a tres objectius bàsics del nostre banc: facilitar l’accés al crèdit als que més ho necessiten, contribuir al desenvolupament personal i estimular la creació d’ocupació.

Un producte assequible

El préstec Màster Erasmus+ incorpora com un dels seus elements més valorats el fet que no es comença a pagar fins a un any després d’acabar els estudis i, a més a més, és possible sol·licitar en qualsevol moment un període de carència total d’un any en els casos en què el beneficiari hagi de fer front a una situació imprevista. El producte no incorpora comissions d’amortització, cancel·lació o estudi, i el tipus d’interès és molt assequible, del 5,15%.

MicroBank ha estat la primera entitat financera del continent en llançar un préstec d’aquest tipus i, per comercialitzar-lo, ha rebut el suport explícit de les autoritats europees. La Comissió Europea, a través del Fons Europeu d’Inversions, ha elegit a MicroBank com al seu primer intermediari per a aquest esquema de garanties.

El microcrèdit, que es concedeix independentment de l’edat i els ingressos del sol·licitant, està dirigit a estudiants espanyols que vulguin cursar un màster en un altre país europeu o països associats al Programa Erasmus+, i a estudiants europeus que optin per ampliar els seus estudis superiors mitjançant un màster a Espanya.

El préstec, d’un màxim de 18.000 euros per a màsters de més d’un any, incorpora com a únics requisits de concessió haver finalitzat un grau universitari en un país participant en el Programa Erasmus+ i l’admissió en una de les institucions adherides. Cobreix el cost d’inscripció i les despeses vinculades a l’estada en el país. Es pot retornar en un màxim de 6 anys en el cas dels màsters de més d’un any, i en un màxim de 5 anys per als de durada inferior a 12 mesos, a comptar des d’un any després de finalitzar els estudis.

Amb el llançament d’aquest préstec, el juny del 2015, 7 posa de relleu el seu compromís amb la societat i la seva voluntat de donar resposta a les demandes dels col·lectius amb més dificultats d’accés al crèdit en el sistema financer tradicional, alhora que potencia l’autonomia personal dels futurs professionals.

TIC

El Govern defineix les competències digitals que han de tenir els docents

L’objectiu és garantir la competència digital del professorat no universitari

TIC
TIC

El Govern ha aprovat la definició de les diferents competències digitals que han de tenir els mestres i professors catalans. Aquest treball és fruit del Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent (PICDD), que té com a objectiu garantir la competència digital del professorat no universitari de Catalunya.

El projecte s’ha desenvolupat entre els mesos de gener a juliol d’enguany, coordinat pel Departament d’Ensenyament i amb la participació de representants de totes les universitats i dels Departaments d’Empresa i Ocupació i d’Economia i Coneixement.

El principal objectiu és aconseguir que els ciutadans siguin competents en l’àmbit digital, i per això és important que els docents coneguin i dominin les eines tecnològiques. La finalitat és que els docents utilitzin les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació), no només de forma instrumental, sinó també com a recurs metodològic.

A les competències de caire instrumental en TIC -ja definides per a la ciutadania en general mitjançant les acreditacions ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació ) – cal afegir-hi les competències metodològiques en l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), conformant d’aquesta manera la competència digital docent.

Després d’una anàlisi àmplia de referents internacionals en aquests matèria, s’ha elaborat una proposta de definició de la competència digital docent. A banda, s’han concretat un seguit de recomanacions per a la seva implementació i acreditació, tant en la formació inicial com entre el professorat en exercici. També s’ha establert una proposta de calendari d’aplicació que té com a termini el 2020, en consonància amb l’Agenda digital per a Europa i l’Agenda digital per a Catalunya (idigital).

El projecte ha definit cinc àmbits o dimensions de competències digitals docents: disseny, planificació i implementació didàctica, organització i gestió d’espais i recursos educatius, comunicació i col·laboració, ètica i civisme digital, i per últim, desenvolupament professional.

Dins d’aquestes dimensions s’han identificat 27 descriptors, per a l’assoliment dels quals s’estableixen tres nivells -bàsic, intermedi i avançat- per tal de diferenciar el domini competencial assolit pel professorat. El nivell bàsic comporta un domini elemental de la competència digital, l’intermedi denota un major grau de coneixement i d’implicació en l’ús, i l’avançat posa de manifest un domini elevat i eficient de la competència.

Projecte Optimus // Imatge cedida per la Generalitat

Salut presenta un projecte pioner per millorar l’atenció als pacients de càncer

El projecte Optimus s’ha dut a terme a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Projecte Optimus // Imatge cedida per la Generalitat
Projecte Optimus // Imatge cedida per la Generalitat

A Catalunya es diagnostica una mitjana anual de 33.715 nous casos de càncer i s’estima que, el 2020, el nombre de casos nous diagnosticats s’incrementarà un 32%, un creixement que en gran part s’associa a l’envelliment i l’increment de la població, segons dades publicades pel Departament de Salut. Per poder atendre aquesta situació, el Departament de Salut impulsa diferents iniciatives, que estableixen objectius, accions i recomanacions basades en les bones pràctiques clíniques i en l’evidència científica.

En aquest context s’emmarca el projecte Optimus, que s’ha dut a terme de manera pionera a Catalunya a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i s’ha presenta a Barcelona amb la presència del conseller de Salut, Boi Ruiz; el gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el doctor Vicenç Martínez; el cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital, el doctor Josep Tabernero; el cap del Servei d’Hematologia de l’Hospital, el doctor Francesc Bosch, i la directora de la regió de Catalunya de Roche Farma, Gemma de Clascà.

El projecte Optimus és una iniciativa d’un grup de treball multidisciplinari (oncologia, hematologia, farmàcia i infermeria) que examina els beneficis associats a diferents accions adreçades a optimitzar la qualitat assistencial dels serveis d’oncologia i hematologia.

Per al conseller de Salut, el projecte és una mostra de l’aposta de la conselleria per impulsar la millora contínua en els processos assistencials per a perfeccionar cada cop més l’atenció que reben els pacients i la tasca que exerceixen els professionals sanitaris, cercant l’excel·lència dels centres.  Ruiz s’ha mostrat satisfet que el projecte, que es vol estendre a la resta d’hospitals del sistema sanitari públic de Catalunya, esdevingui un reflex de l’aplicació pràctica de les polítiques del departament.

En aquest sentit, el gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, Vicenç Martínez, ha assenyalat: “L’objectiu també és proporcionar eines d’educació sanitària per mitjà d’activitats orientades a l’autocura, a fi de donar la major autonomia possible al pacient i minimitzar les possibles complicacions associades al tractament”.

S’han incorporat un conjunt de mesures englobades en quatre accions: adreçades a reforçar el control qualitatiu i quantitatiu de tot el que estigui relacionat amb la preparació i l’administració de medicaments antineoplàstics, centrades en el paper clau del personal d’infermeria especialitzat, enfocades al disseny de canals alternatius d’assistència amb els quals resoldre dubtes i atendre situacions de complexitat baixa, i aquelles que busquen la introducció de noves vies d’administració de fàrmacs en el procés assistencial.

Aquest informe, que també ha comptat amb la col·laboració del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC), conclou que activar aquestes mesures en la resta de centres públics catalans aporta beneficis assistencials, el que millora l’eficiència de l’organització i, per tant, comporta una optimització dels recursos per al sistema públic sanitari i per a l’organització del centre, independentment de la seva grandària. La seva incorporació significa un millor control de les preparacions i les administracions de fàrmacs, el que garanteix una seguretat més gran per al pacient i una atenció integral i continuada. El resultat final és una reducció de les urgències hospitalàries i la possibilitat d’implantar altres serveis assistencials per millorar la qualitat de vida dels pacients.

El doctor Josep Tabernero ha explicat: “Garantir la màxima seguretat del pacient és la nostra prioritat i aquesta mena de mesures són una mostra dels esforços per aconseguir-ho. La introducció de tecnologies basades en l’assegurament de controls qualitatius i quantitatius durant les fases de preparació i administració dels fàrmacs o l’especialització dels professionals d’infermeria, que tenen un paper clau i destacat en l’atenció al pacient, permeten millorar la qualitat assistencial, incrementant la seguretat i potenciant un seguiment i una atenció individualitzada més grans, així com un millor ús dels recursos sanitaris”.

Per la seva part, per al doctor Francesc Bosch, afirma: “El nostre compromís amb l’optimització i la millora de la qualitat assistencial es materialitza així mateix amb iniciatives com la posada en marxa de la consulta d’atenció immediata o la incorporació de noves vies d’administració dels tractaments oncològics. Ambdues estan encaminades a assolir una millora en la qualitat de vida dels pacients oncològics, així com a optimitzar el temps dels professionals sanitaris i l’ocupació dels centres”.

 

Es va analitzar el grau de cobertura dels punts de millora a l’Hospital Vall d’Hebron i això va permetre prioritzar les mesures englobades en quatre iniciatives: sistema de control de producció i traçabilitat en la preparació i l’administració de medicaments antineoplàstics, especialització de la pràctica d’infermeria, canals alternatius d’assistència per resoldre dubtes i atendre situacions de complexitat baixa i introducció de noves vies d’administració en el procés assistencial.