Arxiu d'etiquetes: vendes

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 8,2%

Interanual al setembre

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Al setembre, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 8,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta evolució de l’índex ve motivada pel descens de les vendes tant de productes d’alimentació (‑7,2%) com de la resta de productes (-9,1%).
En l’acumulat dels primers nou mesos de l’any, la variació de l’índex ha estat del -3,5% respecte al mateix període de l’any anterior. Les vendes acumulades en aquest període mostren variacions negatives tant dels productes d’alimentació (-2,7%) com de la resta de productes (-4,1%).

A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus), l’índex mostra un decrement interanual del 10,3% al setembre del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació disminueixen un 8,9% i les de la resta de productes, un 11,5% interanual.

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,3%

Interanual al juliol

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Al juliol, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 6,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per grups de productes, les vendes d’alimentació han disminuït un 6,2% i les de la resta de productes, un 6,4%.
En l’acumulat dels primers set mesos de l’any, la variació de l’índex ha estat del -3,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Les vendes acumulades en aquest període mostren variacions negatives tant dels productes d’alimentació (-2,2%) com de la resta de productes (-3,8%).
A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus), l’índex mostra un decrement interanual del 8,0% al juliol del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació disminueixen un 7,9% i les de la resta de productes, un 8,1% interanual.
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr

Augmenten les vendes en grans superfícies

Un 2,9% interanual

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr

L’Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 2,9% interanual a Catalunya al juny del 2018. Per grups de productes, les vendes de la resta de productes han augmentat un 3,5% i les dels productes d’alimentació, un 2,0%.

L’índex de vendes en grans superfícies permet conèixer mensualment l’evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de vendes). L’Idescat presenta els resultats que s’obtenen a partir d’informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya. Pel que fa a les dades d’Espanya, l’INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Índex Variaciómensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 98,2 14,0 2,9 -2,5
Alimentació 98,6 10,4 2,0 -1,4
Resta de productes 97,9 16,9 3,5 -3,2
Índex general (preus constants) 94,6 13,9 1,0 -3,6
Alimentació 93,3 10,1 -0,6 -3,5
Resta de productes 95,9 16,9 2,3 -3,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
Enquesta ESCO comerciants// Escodi

A més del 50 % dels comerciants els baixen les vendes

Es perfila un canvi de model de consum

Enquesta ESCO comerciants// Escodi
Enquesta ESCO comerciants// Escodi
L’Enquesta sobre la salut del comerç ( ESCO ) que fa ESCODI confirma que la meitat del comerç català ha tingut un mal primer semestre del 2018. Després de quatre anys de creixement sostingut, la pujada de vendes es frena degut a diferents factors. Cauen tots els indicadors: vendes, marges i beneficis. Els principals factors als que ho atribueixen els comerciants, han estat climatològics i un canvi d’hàbits dels consumidors, centrat en una variació en les categories de despeses i en el creixement de les vendes online.

Segons Núria Beltran, economista i directora gerent d’ESCODI:
“Es confirma el que molts empresaris del sector comentaven discretament: les vendes no van bé per més de la meitat del comerç de Catalunya. Però estem en un moment en que, segons l’INE, la confiança dels consumidors està en el millor moment dels darrers anys. Alguna cosa no encaixa: estem davant d’un canvi de model de consum.”
“L’actual baixada de beneficis, vendes, i trànsit de persones als establiments és un potent avís dels canvis que ja s’estan materialitzant. Les dades obliguen a reflexionar. I tot això exigeix una creixent preparació dels equips que lideren les empreses de comerç / retail, per ser capaços de “sortir de la caixa” amb creativitat i innovació. És l’únic camí.”

Principals conclusions de l’ESCO estiu 2018

L’enquesta també explica que:

  • A un 52% dels enquestats els cauen les vendes al primer semestre del 2018. La davallada també es percep en els marges comercials que no creixen i en la caiguda dels beneficis pel 54% dels empresaris del comerç.
  • Un 22% han obert noves botigues. En contraposició, un 18% n’han tancat.
  • Un 49% dels comerciants opina que els ànims per comprar dels clients han baixat. Només un 15% opinia que han millorat.
  • El 55% dels enquestats que mesuren el trànsit de les botigues, diuen que hi entren menys persones.  
  • Una primavera molt plujosa es considera el principal factor que explica la davallada de les vendes. El segon factor són els canvis d’hàbits dels consumidors.
  • Ni la crisi, ni la política ja es consideren els principals factors explicatius de la davallada de les vendes.
  • Les Rebaixes d’estiu segueixen amb mals resultats. El 51% dels enquestats afirma que s’ha venut menys que l’any anterior.
  • El 50% dels comerciants enquestats han percebut com a perjudicial la liberalització del calendari de Rebaixes. Tan sols un 13% l’han considerat una mesura beneficiosa
  • Només el 33% dels enquestats inicia les Rebaixes en la data tradicional. El 22% ja en realitza tot l’any
Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat

Les exportacions catalanes creixen un 8,1% a l’abril

El millor de la sèrie històrica

Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat
Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat
Les exportacions catalanes han registrat un creixement del 8,1% aquest mes d’abril i han assolit els 5.957,8 milions d’euros, la xifra més elevada en un mes d’abril de tota la sèrie històrica. D’aquesta manera, les vendes de Catalunya a l’exterior han suposat un 25,5% del total d’exportacions de l’Estat espanyol.
Per sectors, el gruix de les exportacions de Catalunya s’ha concentrat en els productes químics (+14,1%, 1.604,8 milions d’euros), béns d’equip (+8,1%, 1.029 milions d’euros) i automòbil (+22,7%, 979,2 milions d’euros), segons les dades fetes públiques pel Ministeri d’Economia i Empresa.
 
Creixements a tot el territori
Des d’un punt de vista territorial, les exportacions del quart mes de l’any han registrat creixements a les quatre demarcacions catalanes: Lleida (+11,7%, 152,7 milions d’euros), Barcelona (+10%, 4.710,6 milions d’euros), Girona (+0,8%, 414 milions d’euros), i Tarragona (+0,1%, 680,6 milions d’euros).
25,5% del total de l’Estat espanyol
Pel que fa als resultats acumulats entre gener i abril, les vendes de Catalunya a l’exterior sumen 24.194 milions d’euros, un creixement del 4,5% en termes interanuals i una xifra que representa el 25,5% del total de l’Estat espanyol.
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,1%

Interanual a l’abril

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
A l’abril, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 6,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per grups de productes, el descens interanual de les vendes es produeix tant en els productes alimentaris (-6,6%) com en la resta de productes (-5,6%).
En l’acumulat dels primers quatre mesos de l’any, la variació de l’índex ha estat del -2,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Les vendes acumulades en aquest període mostren disminucions tant dels productes d’alimentació (-2,1%) com de la resta de productes (-3,4%).
A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─ l’índex mostra un decrement interanual del 7,1% a l’abril del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació mostren un descens més intens (-8,7%) que les de la resta de productes (-5,7%).

.

Exportacions catalanes contenidor Port//Foto Conselleria Empresa i coneixement

Les exportacions catalanes arriben als 5.699 meurs al febrer

Suposa un increment del 0,9% interanual

exportacio contenidor Port

Les exportacions catalanes han assolit els 5.699 milions d’euros al febrer, la xifra més elevada de la sèrie històrica en un mes de febrer i que suposa un increment del 0,9% en termes interanuals. Es tracta del 25,2% del total de vendes de l’estat espanyol durant aquest mes.
Segons les dades fetes públiques pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, els sectors que han concentrat el gruix de les exportacions de Catalunya han estat els productes químics (1.482,4 milions d’euros, -1,8% en termes interanuals), els béns d’equip (966 milions d’euros, +0,4%) i l’automòbil (911,5 milions d’euros, -0,8%).
Pel que fa als resultats acumulats entre gener i febrer, les vendes de Catalunya a l’exterior sumen 11.520 milions d’euros, un creixement del 4,9% en termes interanuals i que representa el 25,4% del total de l’estat espanyol.
Volum exportacions febrer 2018 (en milions d’euros)
Creixement febrer 2017-2018
Volum exportacions gener-febrer 2018
 (en milions d’euros)
Creixement període gener-febrer 2017-2018
Barcelona
4.468,9
3,5%
8.999,1
6%
Girona
424,8
-5,7%
866,5
4,1%
Lleida
158,2
9,5%
304,8
8,9%
Tarragona
647,2
-11,8%
1.350,2
-2,3%
TOTAL CATALUNYA
5.699,1
0,9%
11.520,7
4,9%
FONT: Ministeri d’Economia i Competitivitat
Vendes gran superfícies // Imatge del web Wikipedia

Les vendes a les grans superfícies disminueixen

Un 4,6% interanual al gener

Vendes gran superfícies // Imatge del web Wikipedia
Vendes gran superfícies // Imatge del web Wikipedia
Al gener, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 4,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta evolució de l’índex ve motivada tant pel descens de les vendes de productes d’alimentació (‑5,4%) com de la resta de productes (-4,2%).
A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─, l’índex mostra un decrement interanual del 4,8% al gener del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació mostren un descens més intens (-7,0%) que la resta de productes (-3,0%).
Amb la publicació de les dades del gener de 2018 en la base 2015 es dona compliment al Reglament (CE) 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals, que estableix un canvi de base cada cinc anys per tal de millorar la representativitat de l’indicador. Les sèries enllaçades dels índexs a preus corrents en la base 2015 es publiquen a partir del gener de 1995 i a preus constants a partir del gener de 2005.
Exportacions catalanes contenidor Port//Foto Conselleria Empresa i coneixement

Les exportacions catalanes creixen un 9% al gener

Les vendes a l’exterior han assolit els 5.821,6 milions d’euros

exportacio contenidor Port

Les exportacions catalanes han registrat un increment del 9% al mes de gener en termes interanuals i han arribat als 5.821,6 milions d’euros. Es tracta de la xifra més alta registrada en un mes de gener de tota la sèrie històrica i representa el 25,5% del total de l’Estat espanyol.

Així, segons les dades fetes públiques pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, el creixement de les vendes de Catalunya a l’exterior és superior al de la mitjana de la Unió Europea (+8,1%), així com a la de països com Alemanya (+8,6%), França (+8%) i el Regne Unit (+3%) durant el mateix mes. Aquesta xifra representa el 25,5% del total de l’Estat espanyol.
Els sectors que han concentrat el gruix de les exportacions catalanes han estat els productes químics (que han augmentat un 14,2% i han sumat 1.634 milions d’euros), els béns d’equip (+3,6%, 939,9 milions d’euros) i l’automòbil (+11,8%, 921,9 milions d’euros). Pel que fa al territori, les exportacions del primer mes de l’any han augmentat a les quatre demarcacions catalanes: Girona (+15,8%, 441,8 milions d’euros), Barcelona (+8,5%, 4.530,2 milions d’euros), Tarragona (+8,5%, 703 milions d’euros) i Lleida (+8,2%, 146,5 milions d’euros).
Volum exportacions gener
 (en milions d’euros)
Creixement interanual
Barcelona
4.530,2
8,5%
Girona
441,8
15,8%
Lleida
146,5
8,2%
Tarragona
703
8,5%
TOTAL CATALUNYA
5.821,6
9%
IPC // Imatge del web de Flickr

Augmenten un 1,4% interanual les vendes a les grans superfícies

Al novembre del 2017

IPC // Imatge del web de Flickr
IPC // Imatge del web de Flickr
Al novembre, l’índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 1,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest creixement es deu a l’increment de les vendes dels productes no alimentaris (2,3%), ja que les vendes d’alimentació s’han mantingut pràcticament estables (0,1%).
Als primers onze mesos de l’any, la variació acumulada de l’índex ha estat del -0,6% interanual. Per grups de productes, tant les vendes d’alimentació com les de la resta de productes mostren un decreixement acumulat de l’1,0% i del 0,2%, respectivament.

A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─, l’índex no mostra variacions (0,0%) respecte al novembre de l’any anterior. Per grups de productes, el comportament és força diferent: els productes d’alimentació han disminuït les vendes un 2,3%, mentre que la resta de productes han augmentat un 1,6%