Autor Societat
24 Octubre 2013 a 12:30

Presentada la diàgnosi tècnica i la sintèsi del procés de participació ciutadana del PMU de Rubí

Pla de Mobilitat Urbana

Imatge cedida per l'Ajuntament de Rubí

Imatge cedida per l’Ajuntament de Rubí

L’Auditori del Castell va ser l’escenari de la sessió de retorn de la diagnosi tècnica i el procés de participació ciutadana per a la elaboració del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Rubí que va tenir lloc dimecres i en el que hi van assistir una cinquantena de persones.

La presentació va anar a càrrec de les empreses AIM i Indic i presidida per Belen Meneses, regidora d’Espai Públic, Obra Pública i Mobilitat qui va comentar que “un element indispensable en la política municipal” i ha refermat la voluntat de l’equip de govern de comptar amb la ciutadania en el procés d’elaboració del PMU, ja que “la participació és una prioritat per a nosaltres”.

Les principals infraestructures existents, els centres d’atracció i generació de viatges i el parc de vehicles, i analitza l’oferta i la demanda pel que fa a vianants, ciclistes, transport públic, vehicles privats motoritzats, aparcament i transport de mercaderies i logística han  estat exposats detalladament així com d’altres aspectes relacionats amb la mobilitat com són la seguretat viària, el costos unitaris del transport, el medi ambient i el grau d’ocupació del sòl.

Rubí en dades de mobilitat

Hi ha 46.526 vehicles dels que 33.499 són turismes.

El 76% dels vials tenen una amplada de vorera accessible, el 42% millorables i el 34% còmodes.

La xarxa viària segura per bicicletes és pràcticament inexistent, amb un 27.6 % de carrers amb pendents superiors al 5%.

L’autobús cobreix un 80% de la ciutat, però l’entremat viari del centre dificulta l’establiment d’alternatives de recorregut. El FGC té una valoració positiva mentre que el servei de bus interurbà destaca negativament per la seva baixa freqüència.

La xarxa viària interna està poc col3lapsada per a vehicles privats, tot i que hi ha saturació als accessos a la ciutat.

Pel que fa a l’aparcament, hi ha un alt percentatge d’ocupació (90%) durant el dia. L’utilització dels pàrquings públics soterrats es baixa i l’estacionament de rotació te una ocupació alta, sobre el 80%.

La influència del mobiliari urbà en la mobilitat, l’estat i el tipus de paviment, o la manca de civisme han estat algunes de les qüestions que van plantejar els assistents, qui es van queixar sobre el transport públic, en aspectes com els horaris o l’eficiència dels itineraris.

Els ciutadans van concloure que no es fàcil moure’s en vehicle per Rubí, que a determinades hores i en punts concrets, i que falten indicadors per orientar-se. A la reunió també es van establir possibles millores en quant a l’aparcament, que es considera escàs, especialment al centre.

Aprovació del PMU

Un cop presentada la diagnosi, l’equip redactor treballarà ara en les propostes d’actuació i s’obrirà una segona fase de participació oberta a la ciutadania. Paral·lelament, es constituirà una Comissió Cívica de Seguiment del PMU encarregada de validar tot el procés.

L’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana anirà a càrrec de l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. En el marc d’aquest procés, també està prevista l’elaboració d’un Pacte de Mobilitat, que recollirà entre 15 i 20 accions estratègiques relacionades amb aquesta qüestió.

Switch to mobile version