Autor Societat
27 Octubre 2013 a 12:00

Reducció de residus municipals a Catalunya

El Garraf és la comarca catalana que més residus genera i el Vallès Occidental la que menys

UN1_MSW_L2_003

El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha presentat a Barcelona un balanç estadístic dels residus de Catalunya. Les dades indiquen que al 2012 es van generar 3.733.258 tones de residus municipals a Catalunya. Aquesta dada suposa un 7,69% menys que l’any 2011 tot i que la població va augmentar en un 0.42%. L’Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental van generar 6,61% tones menys que l’any anterior.

Pel que fa a la generació de residus per capità, a Catalunya s’ha reduït 1,47  kg/habitant/dia el 2011 a 1,35 kg/hab/dia el 2012. La mitjana a la Regió Metropolitana ha estat de 1,23 kg/hab/dia. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Vallès Occidental,  el Baix Llobregat i el Vallès Oriental es situen per sota de la mitjana catalana. En canvi, l’Alt Penedès se situa en la mitjana i el Garraf i el Maresme la superen per culpa del turisme.

En el conjunt de la regió es van recollir selectivament un total de 36,57% de residus municipals, un percentatge inferior al conjunt de Catalunya que va ser del 39%. La incidència de robatoris en els contenidors ha afectat el percentatge de material recollit.

 

 

Switch to mobile version