Autor Societat
3 Novembre 2013 a 11:30

CANVIBOSC mostra el canvi climàtic als boscos catalans

Algunes de les espècies d’arbres més importants patiran a causa del canvi climàtic

Foto: Sergi Colomer

Foto: Sergi Colomer

El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot; el cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), Salvador Samitier i el director del CREAF, Javier Retana han presentat un estudi inèdit al Mediterrani on es descriu l’actual capacitat d’emmagatzematge i absorció de carboni de les diferents espècies forestals i com els afecta el canvi climàtic.

En aquest estudi s’analitza la vulnerabilitat de les diferents espècies a la sequera, als incendis i a les plagues i es fa un rànquing amb les espècies d’arbres més vulnerables. Per exemple, les fagedes i les pinedes de pi roig, que representen el 25% de carboni absorbit, són principalment vulnerables a la sequera i als incendis el que significarà que tindran dificultats per sobreviure en un futur àrid. El faig, principalment, patirà els efectes de la sequera ja que li manca la resistència de viure sense aigua; en canvi el pi roig patirà més els efectes dels incendis degut a que no és capaç de regenerar-se en zones cremades.

En  canvi, les alzines i el pi blanc, dues de les espècies més abundants i que representen el 37% de carboni absorbit, són prou resistents als incendis i a la sequera i que per tant podrien sobreviure a un futur àrid.

Aquest estudi ha sorgit en base a més de 500 articles científics que s’han anat publicant en les últimes dècades, per això aquest informe ha permès identificar els buits d’informació, com és el cas de les plagues. Mireia Banqué, del CREAF, ha comentat que les publicacions científiques que documenten la realitat del canvi climàtic i els efectes que aquest està provocant sobre els boscos són incomptables. I en Gabriel Borràs, de l’OCCC ha afegit que un dels grans reptes a l’hora de fer el projecte ha estat recopilar, digerir i traduir tota la informació trobada i que a més aquest tipus de treballs seran de gran valor per a gestors i tècnics que hagin d’impulsar o posar en pràctica polítiques preventives.

 

Switch to mobile version