Autor Societat
20 Novembre 2013 a 15:00

Rubí s’adhereix al protocol per evitar situacions de risc en els desnonaments

Es vol aconseguir la coordinació d’institucions

Imatge cedida per l'Ajuntament de Rubí

Imatge cedida per l’Ajuntament de Rubí

L’Ajuntament de Rubí s’adherirà al Protocol d’execució de les diligències de llançaments als partits judicials de Catalunya després de l’aprovació de la Junta de Govern Local. L’objectiu del Protocol és coordinar l’acció de les institucions signants per ajudar i millorar la situació de persones que es trobin en risc social pendents d’un procés d’execució hipotecària, desnonaments o similars.

El Protocol va ser subscrit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Des que es va crear s’hi han afegit alguns ajuntaments, un d’ells és el de Rubí.

Amb l’acord es vol donar resposta a l’augment que hi ha hagut de procediments de llançament de l’habitatge per culpa de la crisi i la situació de vulnerabilitat de les persones afectades. Amb el protocol es posar en contacte els ciutadans i serveis municipals per tal que aquests darrers coneguin el cas concret de cada persona  i els puguin facilitar l’accés al catàleg de serveis, contactes i possibilitats d’acció per evitar riscos i proporcionar garanties a les comissions judicials adequades per a cada cas particular. Quan un jutge conegui una situació de risc i hagi rebut el consentiment de la persona demandada, haurà d’adreçar-se als Serveis Socials de l’Ajuntament per avaluar-ne el cas i que se n’emeti un informe en 15 dies. D’aquesta manera, es vol garantir un auxili ràpid dels afectats.

El protocol entén com a situacions de vulnerabilitat social les que s’especifiquen a la Llei 12/2007 de serveis socials i la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència. També hi ha altres supòsits que de moment no comporten en si mateixos situacions de vulnerabilitat i plantegen problemes que podrien ser considerats de risc.

A Rubí, diferents àrees de l’Ajuntament es coordinen amb el protocol per atendre amb rapidesa als afectats. La ciutat vallesana va ser la segona de tot el país en obrir un Servei d’Intermediació d’Afectats per les Hipoteques, en contacte permanent amb els Serveis Socials del consistori. Des que es va instal·lar aquest servei, s’han atès 430 persones.

El març de 2012 l’Ajuntament també va posar en marxa la Taula especial de desnonaments, presidida per l’Alcaldessa, Carme Garcia Lores, i integrada per responsables de les àrees d’Habitatge i Serveis Socials, representants del ple, i membres de les plataformes d’afectats i d’organitzacions socials. L’òrgan de participació vol fer l’anàlisi, discussió i seguiment de les actuacions que es relacionen amb l’impagament de crèdits hipotecaris. Aquest 2013 els Serveis Socials de l’Ajuntament han destinat 128.423’73 euros a ajudes econòmiques per fer front a problemes relacionats amb l’habitatge. D’aquests diners, 86.509’28 euros han servit per pagar lloguers endarrerits i la concessió d’ajuts per costejar subministraments bàsics o per allotjaments temporals.

Switch to mobile version