Autor Societat
19 Desembre 2013 a 12:00

El Servei d’Impuls a l’Ocupació de Rubí ofereix nous cursos per fomentar l’ocupació juvenil

Hi ha nou accions destinades als aturats de totes les edats

Imatge cedida per l'Ajuntament de Rubí

Imatge cedida per l’Ajuntament de Rubí

El Servei d’Impuls a l’Ocupació (SIO) de Rubí ha programat per als propers mesos un seguit de cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per tal d’afavorir l’entrada dels joves al mercat laboral. Les accions se centren en dos programes: el programa integral Joves per l’Ocupació (JPO) i Fem Ocupació per a Joves.

El primer, Joves Per l’Ocupació, està destinat a joves aturats d’entre 16 i 24 anys i permet la tutorització, formació, acompanyament en l’obtenció del graduat escolar, retorn al sistema educatiu reglat i recerca de feina. Té una capacitat per a 50 alumnes.

En la previsió, es comptabilitzen 350 hores d’activitats auxiliars de gestió administrativa, d’electromecànica de manteniment, de magatzem i de comerç i operacions auxiliars d’elaboració en la indústria alimentària i de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.

El SIO impulsa des del mateix programa integral Joves per l’Ocupació la formació per obtenir el graduat d’ESO. Aquest es farà a través de l’Institut Obert de Catalunya o de la xarxa de Centres de Formació d’Adults de la Generalitat de Catalunya.

El segon programa, Fem Ocupació per a Joves, està destinat a la contractació de joves amb l’acompanyament de l’empresa contractant.

Els interessats en aquest programa o l’anterior poden obtenir més informació l’edifici Rubí+D i a www.impres.cat.  En cas de ser un jove, també es pot acudir al servei de primera acollida del SIO i, com a empresa que vol col·laborar, es pot acudir a l’oficina de formació.

Nou cursos per a aturats de totes les edats

El SIO també continua amb els programes per a facilitar l’accés al treball del conjunt d’aturats amb set cursos que permetran obtenir el certificat de professionalitat i pràctiques, i dos d’anglès destinats a l’àmbit de l’administració i la gestió que dóna accés a l’examen oficial.

D’aquests set cursos n’hi ha dos destinats a la fabricació mecànica, el de soldadura amb elèctrode revestit i TIG i el de mecanitzat per arrencament de llimadura. Hi ha un curs de muntatge i manteniment d’instal·lacions d’alta tensió destinat al sector elèctric. En l’àmbit de l’aigua i l’energia, es cursaran un taller d’eficiència energètica i un de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques. Finalment, hi ha dos cursos destinats a l’àmbit de serveis comunitaris: treball domèstic i atenció sociosanitària a persones dependents.

Switch to mobile version