Autor Política
5 Febrer 2014 a 13:30

Ballart nomenat vicepresident de la Comissió de Cooperació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies

Substituirà Núria Parlon al càrrec

Imatge del web del PSC de Terrassa

Imatge d’arxiu

La junta de govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va nomenar el nou vicepresident de la Comissió de Cooperació. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, obté aquest càrrec en substitució de Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, que l’ostentava des de la creació de la comissió l’any 2011. Les comissions de la FEMP funcionen en mandats de quatre anys, partint de les eleccions municipals.

Els objectius de la Comissió de Cooperació passen per potenciar i canalitzar la voluntat de cooperació dels governs locals de l’Estat. També dóna suport a les estructures de cooperació dels ajuntaments i diputacions, fomenta la coordinació amb altres actors i col·labora amb institucions homòlogues de països en desenvolupament en l’enfortiment dels governs locals, posant a la seva disposició l’experiència acumulada en matèria de descentralització, governança i autonomia local.

La FEMP agrupa 7.324 ajuntaments, diputacions, consells i cabildos insulars, el que representa el 90% dels governs municipals de tot l’estat. Les seves finalitats són el foment i la defensa de l’autononia local, la representació i defensa dels interessos de les entitats locals davant altres administracions públiques i la prestació de serveis. La seva estructura es caracteritza per un Ple, un Consell Territorial, una Junta de Govern i diferents comissions. El president de la federació és l’alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

Switch to mobile version