Autor Economia
19 Febrer 2014 a 09:00

INCASÒL no comercialitzarà els terrenys del Centre Direccional Parc de l’Alba

Comencen les obres per millorar les localitzacions

Centre direccional

Fa uns dies s’anunciaven una sèrie d’especulacions sobre la venta dels terrenys del Centre Direccional-Parc de l’Alba (Cerdanyola), fet que va provocar diverses reaccions. És per això, que el Consorci Urbanístic del Centre Direccional-Parc de l’Alba, integrat per l’Ajuntament de Cerdanyola i l’Institut Català del Sòl, ha anunciat que no s’ha posat en marxa cap procés de comercialització d’aquests terrenys.

El sector es troba en fase de tramitació urbanística, i el Pla urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès compta amb l’aprovació inicial per part de la Comissió d’Urbanisme. Es preveu que s’aprovi de forma provisional en els propers mesos.

El Parc de l’Alba és un dels sectors estratègics més rellevants en quan a desenvolupament econòmic i social a Catalunya, ja que compta amb diferents usos (com ara el residencial, l’activitat econòmica o comercial, entre d’altres) tal com es va preveure al Pla General Metropolità de l’any 1976 i el Pla parcial del 2008.

Cap de les superfícies que es destinen a les diferents activitats ha patit cap modificació. El nou plantejament preveu els mateixos usos i en les mateixes proporcions, però millorant-ne la localització. D’aquesta manera, els usos comercials es concentraran a la Trama Urbana Consolidada (TUC) i es preveuen diferents espais per empreses intensives en coneixement, centres de recerca, centres tecnològics i d’innovació i transferències de coneixement, això com la creació de clústers empresarials.

Les obres d’urbanització per continuar el Parc de la Ciència i la Tècnica s’han començat recentment, igual que les del clúster pel Centre de processament de dades del Parc de l’Alba.

Els propietaris  dels terrenys on s’ubica el Parc de l’Alba són l’INCASÒL, l’Ajuntament de Cerdanyola, el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola i altres propietaris privats.

Switch to mobile version