Autor Economia
8 Març 2014 a 11:30

Milloren les perspectives de cara al 2014

Conclusions de l’estudi de conjuntura econòmica

Cambra de Terrassa

La Cambra de Comerç i Industria de Terrassa ha fet públiques les conclusions de seu estudi de conjuntura econòmica corresponent al darrer trimestre de l’any 2013, així com les expectatives dels empresaris de la comarca per aquest inici d’any.

Segons les conclusions la tendència segueix millorant i el clima de recessió econòmica ha seguit millorant per cinquè mes consecutiu. La nota negativa l’ha donada la industria, que encara té una tendència de -17,4, en contrast del sector comerç, que va presentar un saldo positiu de 4,8 punts, tendència atribuïble a l’estacionalitat.

Pel que fa als altres indicadors de clima empresarial i a l’evolució en relació al trimestre anterior, tots els sectors han experimentat millores, tot i que encara es mostren en saldo negatiu. L’ocupació sí que ha mostrat uns índex positius amb un saldo de 1,4 punts per al darrer trimestre de l’any passat. El saldo negatiu menys intens ha correspost al sector de la indústria (-8,1) i la construcció (-19,2) amb una clara tendència a la millora de gairebé 27,6 punts.

Les expectatives per al primer trimestre del 2014, tot i que continuen presentant saldos negatius en tots els sectors, segueixen millorant. També s’ha evidenciat una millora en la percepció registrada pel darrer trimestre de l’any, però Cambra creu que aquesta millora és molt dèbil, ja que la majoria d’empresaris  que han participat de l’estudi creuen que no es pot considerar com a definitiva la sortida de la crisi.

Pel que fa al grau d’ús de la producció, les activitats industrials de l’alimentació, fusta, suro, paper i arts gràfiques, la indústria química i de fabricació d’equips mecànics han estat per sobre de la mitjana, amb dades que oscil·len entre el 66,8% i el 72,9%. En canvi, els sectors vinculats a la indústria tèxtil i la indústria del metall han assolit valors que estan clarament per sota de la mitjana, amb dades que tot just arriben al 62%. Cambra considera que “la disponibilitat de capacitat productiva sense utilitzar és un fre a les noves inversions per part de les empreses, ja que aquestes poden fer front a augments de la producció utilitzant les instal·lacions existents, sense necessitat d’ampliar-les per cobrir augments de la demanda”.

Switch to mobile version