Autor Ensenyament
7 Maig 2014 a 11:30

La UPC es posiciona com a centre per la segona reindustrialització de la comarca

Actua com a agent R+D industrial

Investigadors treballant al Campus de la UPC a Terrassa

Investigadors treballant al Campus de la UPC a Terrassa // Imatge del web ÉsTech

La Declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització es va signar la setmana passada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va ser firmada pels rectors de diverses universitats catalanes que tenen presència al territori, com la UPC, pels 23 alcaldes del Vallès Occidental, pels secretaris generals de la UGT i CCOO del Vallès Occidental, pels president de les patronals PIMEC i CIE del Vallès i pels responsables de les Cambres de Comerç i de la Fundació ESDI.

El Campus de la UPC a Terrassa actua en aquesta comarca com l’agent d’R+D industrial. El fet de que compti amb 400 investigadors, 38 grups de recerca i capacitat d’innovació tecnològica que produeix més de 250 projectes cada any, el configuren com a un element clau per al desenvolupament territorial. Nou d’aquests grups de recerca  pertanyen a la Xarxa TECNIO de la Generalitat. Són grups especialitzats en transferir els resultats de les seves innovacions a la indústria. Aquest fet configura Terrassa com la primera ciutat catalana, desprès de Barcelona, en transferència d’innovació tecnològica a les empreses.

La innovació tecnològica de la UPC està encaminada cap a la Indústria. Forma part del pol emergent  d’innovació de l’àrea del Vallès format per la UAB, el Sincrotó  i el Parca de l’Alba, ESADE Creàoplis, Orbital 40, la Fundació ASCAMM, El Laboratori General d’Assaigs, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, o LEITAT. A través de la UPC l’activitat de la comarca s’orienta cap al teixit productiu i la millora de la competitivitat de les empreses.

Switch to mobile version