Autor Economia
8 Juny 2014 a 10:00

Gran inserció laboral al mes de maig a Catalunya gràcies a les agències de col•locació

Al 2013 les agències de col·locació han realitzat un promig de 145 insercions

Les agències de col·locació han fet possible la gran inserció laboral del mes de maig a Catalunya // Imatge web ACACER

Les agències de col·locació han fet possible la gran inserció laboral del mes de maig a Catalunya // Imatge web ACACER

L’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, ACACER, en relació a un estudi intern entre els seus associats han posat de manifest que de les insercions realitzades al mes de maig la majoria han estat mitjançades pel teixit d’entitats que es dediquen a la inserció.

ACACER està formada per un terç d’entitats del tercer sector, un altre terç d’entitats sens ànim de lucre entre els que destaquen associacions empresarials, gremis, serveis locals d’ocupació….. i l’últim terç està compost per centre de formació i consultories.

L’agència de col·locació vol posar de manifest que Catalunya ha sigut la comunitat autònoma que més ocupació ha creat aquest darrer mes, gràcies al teixit productiu i a la important xarxa d’entitats que s’ocupen, des de fa anys, a posar a disposició d’empreses les persones que necessiten per poder cobrir les seves necessitats.

Segons una enquesta als socis d’ACACER, durant l’any 2013, aquestes entitats han inserit un promig de 145 persones en el mercat laboral i sense cap conveni de col·laboració amb l’Administració. Per aquesta raó, ACACER es pregunta quins serien els resultats si des de les diverses administracions s’hagués recolzat a les Agències de Col·locació, tal i com es recomana des del Fons Monetari Internacional.

Des d’ACACER es vol destacar la vertadera importància que té la col·laboració públic / privada per poder aconseguir l’èxit en temes d’ocupació. ACACER està formada per entitats públiques i privades que treballen amb un mateix objectiu, aturar la desocupació a Catalunya i reduir la taxa d’atur. Al territori català aquestes entitats són molt importants per aconseguir l’èxit.

Switch to mobile version