Autor Economia
9 Juliol 2014 a 16:00

ACACER comparteix la decisió del SOC perquè agències i Administració col•laborin en la intermediació laboral

ACACER matisa alguns detalls sobre la convocatòria

acacer

L’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació (ACACER) va valorar de manera positiva el passat divendres la decisió del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que permetrà a les agències de col·locació col·laborar amb l’Administració en temes relacionats amb la intermediació laboral. L’ordre de convocatòria aprovada pel consell de direcció del SOC, que s’ha fet esperar quatre anys, pretén ajudar les persones amb més dificultats d’inserció en la recerca d’un lloc de treball. ACACER valora de manera especial la partida destinada a promoure l’entrada al mercat laboral de persones amb discapacitat.

Tot i que l’entitat va considerar positiva la convocatòria del SOC, també va manifestar algunes disconformitats. ACACER va lamentar que no s’hagi tingut en compte la feina de les agències de col·locació telemàtiques, que han quedat excloses de la convocatòria. L’Administració va defensar la mesura al·legant que no estan arrelades al territori, però des d’ACACER va considerar que aïllar-les no suposarà un estímul per a les entitats més vinculades a la seva àrea.

La organització tampoc comparteix la decisió del SOC de no permetre la col·laboració entre agències, perquè creu que només a través del treball estret entre entitats es pot assolir l’èxit. A més, a la resta de l’Estat aquesta col·laboració funciona i dóna els seus fruits.

El president d’ACACER, Àngel Buxó, va desmentir les veus que afirmen que s’està “privatitzant el servei”. Des del seu punt de vista, no hi ha res més lluny de la realitat i va lamentar que “alguns pretenguin etiquetar-nos com a usurpadors del servei públic”quan algunes de les entitats que representen són públiques. El president d’ACACER va assegurar que “la nostra voluntat és la de col·laborar amb l’Administració, amb benefici per a les persones que es troben en situació d’atur”.

L’agrupació va recordar que “la lluita contra l’atur és un problema de tots i entre tots hem de fer perquè es resolgui” i creu que les agències tenen un paper fonamental en aquesta tasca, ja que col·laboren amb les empreses per tal de trobar els perfils idonis que requereix actualment el mercat. El president Buxó va assegurar que el que no faran és “perdre la confiança de les empreses en la nostra professionalitat enviant candidats que no s’ajustin als perfils. “Creiem que per això hi ha altres programes adreçats a preparar als candidats a les necessitats actuals del mercat de treball”, va matisar.

Les compensacions que rebran les agències que participin en aquesta convocatòria estaran subjectes al fet de si a assoleixen l’èxit o no. És a dir, cobraran els diners del SOC a mesura que aconsegueixin inserir treballadors en el mercat de treball, la qual cosa suposa una garantia per a l’Administració, però un perjudici per a les entitats tenint en compte que altres ajuts per a polítiques actives no funcionen d’aquesta manera. A més, ACACER va qüestionar el mecanisme que hauria de permetre el cobrament de la compensació prevista. Al marge de la convocatòria, i segons un estudi recent, les agències que formen part de l’agrupació gestionen anualment 140 insercions de mitjana.

Switch to mobile version