Autor Política
18 Juliol 2014 a 17:00

El 19 de març i el 14 de setembre seran dies de festa a Castellar l’any que ve

Acords del ple municipal

Imatge del web de l'Ajuntament de Castellar del Vallès

Imatge del web de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

El passat dimecres dia 15 de juliol, l’Ajuntament de Castellar del Vallès va arribar a un acord en el ple ordinari on s’acordaven diferents temes del municipi.

El municipi va donar a conèixer que l’Ajuntament disposa d’una plaça reservada a personal eventual. També es va aprovar tenir com a festes locals per l’any vinent el dijous 19 de març (diada de Sant Josep) i el dilluns 14 de setembre (que cau amb la celebració de la Festa Major). Es va aprovar per unanimitat.

Seguint la línia, el consistori va acordar solucionar en els recursos contenciosos interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments, corresponent als exercicis 2009 i 2010. D’aquesta manera, es reconeix la nul·litat dels preceptes que regulen la taxa en tot allò que fa referència al fet imposable i a la condició de subjecte passiu de les operadores que no siguin propietàries de les xarxes per on es facin efectius els subministraments. Es va aprovar amb 19 vots favorables i dues abstencions dels regidors de l’Altraveu.

Finalment, l’Ajuntament va acordar formar part del conveni per a la creació de fons socials d’habitatges, així com l’adhesió a la Moció del Consell de Cooperació al Desenvolupament de Catalunya, en favor de la cooperació municipal.

Switch to mobile version