Autor Societat
5 Juliol 2014 a 13:00

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental demana dos informes sobre el control de despeses

En el marc de l’operació Mercuri

logo consorci gestió residus

El passat dimecres 2 de juliol es va reunir la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental sobre el control de les despeses protocol·làries. Després de les informacions publicades el passat dissabte en diferents mitjans de comunicació, els jutjats estarien investigant en el marc de l’operació Mercuri diferents despeses corrents executades per la Gerència del Consorci. Val a dir que el president del Consorci, ha convocat la Comissió Executiva per tal que el gerent d’aquest pogués donar les explicacions oportunes, així com anunciar diferents mesures.

Pel que fa a la reunió, s’ha informat de la documentació entregada als jutjats i consta la relació i les justificacions de despesa en les dates sol·licitades. A més, amb l’objectiu de tenir a l’aprop més elements d’avaluació, s’han sol·licitat dos informes d’intervenció.

El primer d’ells tracta sobre la forma en què es realitzava i es realitza actualment el control de la despesa de les targetes de crèdit i de la bestreta del Consorci. El segon informe tracta sobre el contingut lliurat als jutjats en relació a les despeses protocol·làries satisfetes.

Tant els membres de la Comissió Executiva com el personal de la Gerència, han abandonat la voluntat de màxima col·laboració tant amb el jutjat com amb la policia per facilitar-los totes aquelles informacions que els siguin requerides.

Switch to mobile version