Autor Economia
21 Juliol 2014 a 15:00

Una vintena de representants empresarials participen al col•loqui sobre la reforma fiscal

Organitzat pel Club Cecot Financer & Fiscal

Seu de la patronal Cecot

Seu de la patronal Cecot // Foto: Sergi Colomer

Aquesta setmana el Consell de Ministres aprovarà els texts finals de la reforma fiscal per enviar al Congrés. És per això que, el Club Cecot Financer & Fiscal va organitzar un col·loqui entre els seus membres per parlar sobre aquest tema.

Es va arribar a la conclusió que les novetats anunciades no són beneficioses per les pimes, ja que no es millorarà la inversió ni es fomentarà la nova ocupació. Els assistents van lamentar la mala gestió de l’Administració Tributària perquè es considera que no està posant en marxa mesures que incentivin l’economia. Aquesta reforma afectarà, entre altres coses, a l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre la renda dels no residents, l’impost de societats, l’IVA, impostos especials i la Llei General Tributària.

Enric Rius, assessor fiscal i financer de la patronal Cecot i moderador del col·loqui, va comentar que “d’entrada, no es pot considerar una reforma fiscal en sentit estricte perquè no canvia l’estructura impositiva. Bàsicament es tracta d’un seguit de canvis normatius que modifiquen alguns impostos i que s’aprofita per incorporar a la legislació tot un seguit d’interpretacions dels tribunals”.

Seguint la línia, es va parlar de les restriccions en la deducció fiscal de diverses partides de despeses, com les pèrdues de valors d’actius o les despeses financeres.  Així mateix, es va fer esment a l’anul·lació de la majoria de les deduccions fiscals en l’impost sobre societats i la fixació del tipus del 25% per totes les societats, amb independència del seu volum de negoci.

Pel que fa als empresaris individuals, es reduirà l’àmbit de l’aplicació dels mòduls i les Societats Civils Privades que tinguin objecte mercantil passaran a tributar, a partir del 2016, en l’Impost sobre Societats.

Com a aspecte positiu es va assenyalar les variacions de les noves empreses que podran tributar els dos primers exercicis al 15%, la deducció per la creació d’una reserva de capitalització i la reserva d’anivellació per poder avançar pèrdues, tot i que l’incentiu no el consideren suficient.

Switch to mobile version