Autor Economia
3 Agost 2014 a 10:00

CECOT realitza un sondeig sobre el finançament empresarial

Es preveu un increment de crèdit de difícil accés

Seu de la patronal Cecot

Seu de la patronal Cecot // Foto: Sergi Colomer

El Club Cecot Financer & Fiscal ha distribuït un qüestionari entre les empreses associades a la patronal per tal de saber l’opinió tant dels directors financers com generals pel que fa el tema relacionat amb la situació del finançament i del crèdit.

Pel que fa al qüestionari, es vol saber si cada vegada es dóna més crèdit a les empreses  o no, ja que les darreres notícies indiquen que sinó se’n dona més és perquè no es demana .  Gairebé un 96,25% de les pimes tenen problemes de finançament i tindran en els pròxims  12 mesos.

En total s’ha rebut un total de de 492 respostes per part de microempreses i petites i mitjanes empresespimes.La principal conclusió extreta és que les empreses seguiran tenint dificultats en el finançament tot i tenir actualment i en el futur dificultats econòmiques.

 “Podríem afirmar que notem també un incipient desapalancament de les empreses. Un 23% de les empreses de sondeig no ha necessitat finançament aquest any i un 26.92% de les que sí han necessitat finançant aquest any afirma que no necessitarà finançament pel proper any. Això des de un punt de vista patronal, és positiu per al sector empresarial”, afirma Enric Rius, assessor financer de la Cecot.

Entre les empreses es manté la idea de que no hi ha més crèdit a no ser que hi hagin garanties. Rius destaca que “les entitats financeres continuen mirant enrere enlloc d’endavant”.

En aquest sentit la Cecot valora el canvi de tendència en l’apalancament de les empreses i posa com a idea eines com el Mediador de Crèdit, el qual ja fa anys que es desenvolupa a  França. Aquesta eina és un procediment simple , ràpid i confidencial en el qual s’analitza si veritablement l’empresa es mereixedora o no d’un possible finançament. En aquest sentit, la Cecot va proposar l’any 2011 als Govern, la creació de la figura del Mediador del Crèdit al nostre país. A partir que una empresa inicia un procés de Mediació de Crèdit, aquest es duu a terme en cinc etapes: Introducció de l’expedient via on-line; Admissió de l’expedient per la Mediació; Informació dels bancs. Possibilitat de rebre les seves al•legacions; Treball de Mediació. Apropament de posicions divergents; Conclusions. Proposició de solucions elaborades per la Mediació.

Del sondeig s’ha extret que el 56,25% del finançament utilitzat per les empreses és públic, fonamentalment l’ICO (42,5%), ICF (6,25%) o altres línies tipus ENISA, CDTI, etc. (7,5%). És per això, que Cecot creu que el Govern ha de tenir en compte mecanismes bons i eficaços per tal d’analitzar projectes objectivament i des d’un punt de vista de viabilitat empresarial.

Principals conclusions del sondeig

1.- Del total de respostes, el 76,92% de les empreses manifesten tenir avui necessitats de finançament. D’aquestes, el 88,75% són microempreses i petites empreses.

2.- El 73,08% de les empreses que han afirmat tenir necessitats de finançament, també manifesta que continuaran tenint necessitat de finançament en els propers 12 mesos. D’aquestes el 85,71% són microempreses i petites empreses.

3.- A la pregunta sobre per a què es necessita el finançament, la necessitat de circulant obté un 66,67% de respostes, de les que el 57,69% son microempreses i petites empreses, i el que és destacable és que la necessitat de refinançar deutes antics només obté un 17,95% de respostes, totes elles, el 100% són microempreses i petites empreses.

5.- El nivell d’obtenció de finançament segons el sol·licitat és del 40%, amb un altre 40% d’obtenció parcial i un 20% de denegació per part de l’entitat financera.

6.- El 50% de les operacions s’han signat amb les mateixes garanties o similars i l’altre 50% han estat amb garanties superiors (personals en un 39,74%)

7.- Per l’obtenció de finançament, la percepció dels enquestats és en un 33,75% dels casos que l’entitat financera valora el projecte empresarial per damunt de la història o les garanties. En canvi en un 66,25% dels casos es considera que tenen més valor els exercicis anteriors o les garanties que s’aportin.

8.- Només el 20% de les empreses perceben que hi hagi més facilitats en la concessió de crèdits. Entre microempreses i empreses petites aquesta percepció es redueix al 12,5%.

 

Accés als resultats complerts del sondeig.

Switch to mobile version