Autor Política
29 Agost 2014 a 15:00

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) no subvencionarà inversions

La Generalitat rep el suport de la Diputació per fer aquestes ajudes municipals

Reunió vicepresidenta Ortega amb presidents diputacions // web gencat.cat

Reunió vicepresidenta Ortega amb presidents diputacions // web gencat.cat

A partir d’aquest any i també per l’any que ve els municipis de Catalunya no rebran la línia habitual de subvencions que es rebia per fer inversions cada any. Així ho van decidir de forma conjunta el Departament de Governació i Polítiques Institucionals i les quatre Diputacions provincials a principis de juliol quan van signar els convenis per finançar el nou període del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), que només preveu per les anualitats del 2014  el 2015 aportacions a la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació.

Aquest PUOSC es finançarà doncs amb aportacions de la pròpia Generalitat i amb les consignades en els pressupostos de les diputacions provincials en el concepte de cooperació econòmica. També hi participaran els propis ajuntaments que en resultin beneficiaris. En total el Departament de Governació i Relacions Institucionals destina a aquest programa pels dos anys gairebé 26 milions d’euros de recursos propis, al que s’ha d’afegir els recursos de les diputacions que lliura al Govern perquè els adreci a les actuacions previstes en cadascun dels territoris. A principis de juliol ja van signar un primer acord les dues parts per tal que les partides que les diputacions havien d’adreçar pel període 2013-2014 i 2014-2015 a inversions canviés de destinació i fos per pagar la despesa de funcionament de les escoles bressol municipals. En total s’han consignat uns 34 milions d’euros, que representa un 50% del deute de la Generalitat amb els ajuntaments.

Depenent de la disponibilitat pressupostària, la Generalitat atorga d’ofici una bestreta de fins el 60% de la subvenció, sense exigència de garantia i la resta es tramita quan l’ens local presenta la justificació de la despesa subvencionada.

Aquest PUOSC li representa a Sant Cugat una quantitat de diners aproximats de 67 mil euros en cadascuna de les anualitats. Una xifra gairebé idèntica a la que pertoca a municipis com RubíSabadell o Terrassa. Pel que fa a l’EMD de Valldoreix, que també en rep, la quantitat és de 30.000 euros anuals. El Consell Comarcal del Vallès Occidental rebrà també una quantitat cada any: 39.263 euros.

Autor: Xavier Boix

Switch to mobile version