Autor Societat
30 Agost 2014 a 16:00

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis antics

El pressupost pot arribar als 17 milions d’euros

Foto: Sergi Colomer

Foto: Sergi Colomer

La Generalitat de Catalunya va signar el passat 22 de juliol amb el Ministeri de Foment un conveni per a l’execució del  Pla estatal de foment de lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes 2013 – 2016. Aquest acord permet obrir el termini de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges, que es destinaran a fomentar l’accessibilitat amb la instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques, a obres de conservació per deficiències greus i a la millora de l’eficiència energètica.

És per això que ara les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges o les persones llogateres, amb prèvia autorització de la propietat, podran sol·licitar a partir de l’1 de setembre subvencions per rehabilitar edificis d’habitatges col·lectius o plurifamiliars construïts i acabats abans de 1981. L’import oscil·larà entre els 3,5 M€ i els 17M€, segons el nombre d’instàncies presentades.

Segons el que es vulgui subvencionar, el termini finalitzarà un dia o un altre. El 15 d’octubre clourà per ascensors i obres per deficiències greus i el 14 de novembre per la resta d’actuacions. Cal recordar que les actuacions comprendran tot Catalunya, exceptuant els edificis de la ciutat de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es basen en els respectius Consorcis d’Habitatge.

Un dels requisits necessaris per tal de rebre la subvenció és el de disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), que concedeix l’Agència de l’Habitatge, i el Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE), que atorga lInstitut Català de l’Energia (ICAEN).

Pels impresos de sol·licituds o per més informació podeu visitar la següent pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Switch to mobile version