Autor Economia
3 Setembre 2014 a 11:00

482 aturats més que al juliol a Terrassa

El nombre d’aturats és inferior al de l’agost de l’any passat

Oficina del SOC

Oficina del SOC

Ahir es van conèixer les dades de l’atur a Catalunya del mes d’agost. A Terrassa, el nombre d’aturats del mes d’agost ha estat de 21.788, respecte dels 21.306 amb què va tancar el mes de juliol (482 desocupats més). En altres poblacions també ha augmentat el nombre d’aturats respecte del mes passat, però registren xifres d’atur inferior a les d’ara fa un any: a Matadepera hi ha 273 aturats actualment (respecte els 269 de juliol i els 333 d’agost de 2013); a Vacarisses, 481, superant en 21 persones els desocupats del mes de juliol, però reduint en gairebé un centenar el nombre de l’agost de l’any passat (564); i a Viladecavalls, l’atur registrat l’agost de 2014 (592) és major que el del juliol 2014 (573) però inferior al d’agost 2013 (618).

En el conjunt del Vallès Occidental, hi ha 1.165 persones desocupades més (77.346) que el mes de juliol (76.181); a l’agost de 2013, el total d’aturats a la comarca era de 84.148.

Aquest agost, a Catalunya, l’atur ha experimentat la davallada interanual més important des de l’any 2000. Concretament, aquest any hi ha un 6,5% menys d’aturats, que suposen 40.042 persones, que el mes d’agost del 2013. A més, aquest serà el catorzè mes consecutiu de decreixement de l’atur any a any, cosa que, segons va expressat Joan Aregio, secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, “confirma la fermesa en el canvi de tendència“.

Pel què fa als valors intermensuals, l’atur ha pujat en 3.385 persones respecte al juliol, però aquesta pujada és la segona més petita en un mes d’agost des de l’any 2000 – la primera va ser la de l’any passat, i Aregio ha recordat que l’agost de 2013 va ser “excepcionalment bo” perquè es va aprofitar del canvi de tendència econòmica iniciat a meitat de l’any. Aregio també va subratllar que “tornem a la normalitat en un mes com aquest però amb resultats menys dolents que els d’un agost clàssic“. Els valors interanuals són bons en pràcticament totes les categories, especialment en contractació i afiliació a la seguretat social, però al parer del secretari, “el més important és que, mirant amb llums llargues, seguim millor que l’any anterior per catorzè mes consecutiu”.

A hores d’ara, el nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 571.616.
Per edats, l’atur juvenil (entre 16 i 25 anys) ha registrat bons resultats, tenint en compte que hi ha 520 aturats menys que el mes de juliol, i 2194 aturats menys que el mes d’agost de 2013; mentre que pels treballadors majors de 25 anys, la desocupació ha baixat respecte a l’agost de 2013, però ha registrat un augment de 3.905 des del juliol. Pel què fa als sexes, l’atur ha baixat significativament entre els homes des de l’agost de l’any passat (-9,1%), i de manera més moderada entre les dones (-4%). Respecte el juliol, el nombre de persones aturades s’ha incrementat en un 0,9% en el sexe masculí i un 0,3% en el sexe femení.
Pel què fa als sectors, la davallada més important de l’atur interanual és la Construcció (16.074 aturats menys), seguida de la Indústria (10.917) i els Serveis (16.708); en canvi l’Agricultura registra un augment de 1.605 persones aturades, així com la categoria Sense Ocupació Anterior (2.052 aturats més). Aquests dos darrers sectors, però, experimenten una baixada respecte el mes de juliol (39 i 1.361 aturats menys, respectivament) i també ho fa la Construcció, que el mes de juliol tenia 12 aturats menys. Els Serveis (3.959) i la Indústria (838) pugen en nombre de desocupats respecte el mes passat.
Per demarcacions, totes les províncies han baixat el nombre d’aturats en termes interanuals: a Barcelona hi ha 32.449 persones aturades menys que l’agost de 2013, a Girona, 3.213, a Tarragona, 3.180 i a Lleida, 1.200. L’intermensual, però, només ha baixat a Tarragona en 412 persones, però Lleida, (412), Barcelona (3.258) i Girona (209) registren més aturats aquest agost que el mes passat.
A l’agost s’han realitzat 12.218 contractes més que l’agost de l’any passat, i té una especial rellevància l’augment dels contractes indefinits (2.371 més). Els valors intermensuals estan marcats per l’estacionalitat, i en el mes d’agost, habitualment, els contractes indefinits baixen (n’hi ha hagut 113.501 menys que el mes de juliol).
Les afiliacions a la Seguretat Social també han registrat valors interanuals positius: hi ha hagut 58.967 altes més que l’agost de 2013 (un 2,03%), però el nombre d’afiliats s’ha reduït respecte el mes de juliol en 32.605 persones (-1,09%).
Switch to mobile version