Autor Sanitat
13 Setembre 2014 a 14:00

L’impacte econòmic dels trastorns cerebrals és del 8% del PIB

Una investigació de l’IMIM

Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona // Imatge de Wikimedia Commons

Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona // Imatge de Wikimedia Commons

Aquesta setmana, l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, ha publicat a la seva revista “PLOS ONE”, els resultats d’un estudi on s’afirma que el cost dels trastorns cerebrals a Espanya és de 84 mil milions d’euros l’any, una quantitat que supera la despesa pública en sanitat a l’estat espanyola, que va ser de 73 mil milions d’euros l’any 2012.

A l’hora d’avaluar el cost d’una malaltia, no només es comptabilitza el cost directe sanitari, com ara els recursos emprats a l’atenció primària, especialitzada, hospitalitzacions, medicacions o programes preventius, sinó també els costos directes no mèdics, com per exemple el cost dels cuidadors, així com els costos indirectes o pèrdues potencials de productivitat per mort, incapacitat permanent o temporal, oci perdut o disminuït, entre d’altres.

L’estudi ha analitzat un grup de dinou trastorns i malalties cerebrals que engloba les malalties neurològiques – demència, epilèpsia, mal de cap, esclerosi múltiple, Parkinson, accidents cerebrovasculars i malalties neuromusculars – i mentals – trastorns d’ansietat, trastorns de l’estat d’ànim i trastorns psicòtics – per tal de fer una estimació global i individual del seu impacte.

Segons explica Jordi Alonso, responsable de l’estudi i director del Programa de Recerca en Epidemiologia i Salut Pública de l’IMIM “hem estimat que, a Espanya la mitjana del cost per pacient afectat d’aquestes malalties és de 2.440 euros l’any, amb una àmplia variabilitat depenent del diagnòstic que arribaria fins als 36.936 euros l’any en el cas de l’esclerosi múltiple o 25.303 euros l’any en les demències”. Alonso afegeix “hem establert també que de mitjana un 37% d’aquesta càrrega correspondria a costos sanitaris directes, un 29% a costos sanitaris indirectes i un 33% a costos indirectes, tot i que aquests percentatges varien substancialment depenent del tipus de trastorn o malaltia”.

Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), els trastorns cerebrals constitueixen a dia d’avui el 10,4% del cost mundial per malaltia, i es preveu que aquest percentatge augmenti fins al 14,4% l’any 2030. Diversos factors com els canvis sociodemogràfics que estan modificant el paper de les famílies per fer-se càrrec dels malalts, o les expectatives socials sobre una esperança de vida més llarga i funcional, augmenten els costos d’aquests trastorns.

“Cal seguir fent recerca per superar les llacunes existents en el coneixement del cost dels trastorns mentals i algunes malalties neurològiques perquè en un futur pròxim els costos probablement augmentaran a causa de l’envelliment de la població i hi haurà una major prevalença de trastorns degeneratius i associats a discapacitat. Cal prendre mesures per reduir el cost de la medicació efectiva i proporcionar una atenció comunitària eficaç i assequible”, conclou Jordi Alonso.

Switch to mobile version