Autor Política
28 Setembre 2014 a 17:30

S’estalviarà un 40% en el consum elèctric de Catalunya

Normativa sobre l’enllumenat exterior

Generalitat de Catalunya // Imatge del web Wikimedia Commons

Generalitat de Catalunya // Imatge del web Wikimedia Commons

La Generalitat de Catalunya sotmet a informació pública el Projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

L’objectiu és reduir la despesa energètica implementant sistemes tecnològics i de gestió de l’enllumenat exterior de major eficiència energètica, i alhora millorar l’ambient de l’espai nocturn reduint les emissions associades a la generació elèctrica.

La proposta normativa es focalitza en les característiques que han de complir les instal·lacions d’il·luminació exterior de nova implantació, amb la promoció d’un ús de les millors tecnologies de la il·luminació, eficients energèticament i respectuoses amb l’entorn per aconseguir una il·luminació de qualitat.

L’aplicació d’aquesta norma permetrà a Catalunya disposar d’un enllumenat exterior més eficient, amb una disminució del 40% en el seu consum elèctric, i del 34% en la potència elèctrica mitjana instal·lada. Amb aquesta reducció es podrà estalviar cada any més de 500GWh d’energia elèctrica, una quantitat que triplicarà l’estalvi que s’aconsegueix amb el canvi d’horari d’estiu i s’avança una hora el rellotge.

La norma també permetrà reduir l’emissió d’altres gasos contaminants de l’atmosfera com ara l’òxid de nitrogen(NOx) i el monòxid de carboni (CO).

Enllumenats exteriors
Actual Futur Estalvi Reducció
Factura elèctrica anual en Md’€ 237 135 102 36%
Potència instal·lada en MW 319 211 108 34%
Consum anual d’energia en GWh 1.319 805 514 39%
Emissions de GEH en t CO2eq 395.700 241.500 154.200 39%
Contaminació atmosfèrica anual en t CO 8.000 4.900 3.100 39%
Contaminació atmosfèrica anual en t NOx 19.000 11.600 7.400 39%
EFS. Llum emesa al cel en Mlm 7.400 5.300 2.100 28%

A més de les mesures per a l’estalvi energètic, la proposta també demana la renovació d’aparells i d’instal·lacions obsoletes i ineficients com ara els fanals que emeten més de la meitat de la llum al cel perquè usen làmpades amb potències més elevades del necessari, o les làmpades de vapor de mercuri.

Aquests canvis en la tecnologia per raons mediambientals i d’eficiència energètica pretén incentivar el sector de la il·luminació perquè generi activitat econòmica per millorar els enllumenats exteriors actuals amb unes inversions aproximades d’uns 110 milions d’euros en els propers 4 anys. Unes tasques que comportarien una reducció del consum elèctric anual d’una 100GWh i un estalvi econòmic de 18 M€/any.

Els quatre principis bàsics de la reducció de la contaminació lumínica són l’ús de la quantitat de llum justa necessària; l’ús de tecnologies d’il·luminació de qualitat, eficients i respectuoses amb el medi; la direcció de la llum només a l’àrea que es necessita; mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat.

Tota la documentació sobre el Projecte de Decret es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Switch to mobile version