Autor Ensenyament
4 Octubre 2014 a 14:00

El DAAM i la UAB col•laboren en la formació d’estudiants

En l’assignatura de Rotatori de Salut Pública

Universitat Autònoma de Barcelona // Imatge del web Wikimedia Commons

Universitat Autònoma de Barcelona // Imatge del web Wikimedia Commons

Aquest mes de setembre, la Facultat de Veterinària de la UAB, i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) han iniciat una col·laboració perquè els estudiants del Grau de Veterinària d’aquesta facultat rebin una part de la matèria que preveu l’assignatura de “Rotatori en Salut Pública”.

Aquesta col·laboració s’ha establert arran de la signatura d’un conveni el passat mes de juliol entre la secretària general de la DAAM, Bibiana Domingo; i la degana de la Facultat de Veterinària de la UAB, Reyes Pla.

“Rotatori en Salut Pública” és una assignatura que, dins el pla d’estudis del Grau de Veterinària, ha d’oferir als alumnes la possibilitat de conèixer les activitats que realitzen els veterinaris oficials del DAAM en relació a les polítiques de seguretat alimentària de la Unió Europea (UE) en els àmbits de la sanitat animal, el benestar animal i la seguretat alimentària en la producció primària. Per això, es va decidir signar el conveni esmentat el passat 8 de juliol.

La finalitat d’aquest conveni doncs, és l’establiment dels termes de col·laboració entre ambdues institucions per tal de garantir que els estudiants de veterinària rebin la formació específica en l’àmbit de la sanitat animal, el benestar animal, i la seguretat alimentària en la producció primària en les instal·lacions del DAAM.

La col·laboració entre les dues entitats es concreta en la participació de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia del DAAM i de veterinaris de la Subdirecció general de Ramaderia, en la docència de tres mòduls de l’assignatura “Rotatori en Salut Pública”. Els primers dos mòduls tracten sobre l’exposició de l’organigrama del DAAM, així com de les funcions i responsabilitats principals dels veterinaris oficials en l’àmbit de la producció d’aliments d’origen animal, com ara el control i la inspecció sanitàries, el registre d’explotacions, o el registre de moviments, entre d’altres. Ambdós mòduls presenten una durada de 5 hores lectives cadascun impartides en tres grups de quaranta-cinc alumnes.

Les sessions formatives dels dos primers mòduls són impartides per personal veterinari de la Subdirecció general de Ramaderia, a la seu de la Conselleria a Barcelona, i van començar ja el passat 15 de setembre, per finalitzar el proper 29 d’octubre.

El tercer mòdul tracta sobre la importància de les tasques de supervisió i inspecció veterinàries d’acord amb les actuacions i controls previstos en el pla sanitari avícola, d’aplicació obligatòria en totes les explotacions d’aus destinades a consum humà. Aquest tercer mòdul, amb una durada de 5 hores lectives, s’imparteix en sis sessions de grups de vint-i-quatre alumnes repartits en grups de quatre.

Les sessions formatives d’aquest tercer mòdul seran impartides per veterinaris habilitats avícoles i tractaran la inspecció prèvia al moviment de les aus destinades a sacrifici, la qual s’efectua en les pròpies instal·lacions i granges avícoles. Diversos grups d’estudiants seran acompanyants d’aquestes visites d’inspecció en el marc del control sanitari de les explotacions avícoles.

Les valoracions tant del DAAM com de la Facultat de Veterinària de la UAB són positives, valoren com a molt profitoses les primeres sessions, i han mostrat la voluntat de donar continuïtat en els propers anys a quest marc de col·laboració.

Switch to mobile version