Autor Política
4 Octubre 2014 a 17:00

Presentació del projecte de Llei d’incorporació a la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

Germà Gordó

Germà Gordó // Imatge del web www.e-noticies.es

El conseller de Justícia, Germà Gordó, va presentar dimecres passat el projecte de Llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya al Ple del Parlament de Catalunya. El conseller remarcava que el nou text “té la finalitat d’abaratir, facilitar i agilitzar l’adquisició d’habitatges a persones que, pel seu nivell d’ingressos, no podrien accedir-hi amb les condicions del mercat.”

Gordó assevera que “la possibilitat de transmetre la propietat de forma temporal permetrà flexibilitzar el sistema de preus, dinamitzar el mercat i facilitarà que les persones puguin trobar un habitatge en les condicions i dins dels límits recomanats per a l’endeutament familiar.” D’altra banda, destaca “la possibilitat d’accés a la propietat amb un mínim desemborsament inicial” amb la incorporació de la figura de la propietat compartida amb aquesta reforma.

El titular de Justícia va recordar en la presentació del Projecte de Llei que el dret a l’habitatge “constitueix una necessitat bàsica de la persona, a la que els poders públics han de respondre creant les condicions oportunes i establint les normes adequades per a garantir-ne l’accés”. És per això que amb aquestes dues noves figures jurídiques es permetrà, d’una banda, la possibilitat de transmetre la propietat de forma temporal i, d’altra banda, Gordó remarcava que “l’avantatge d’aquesta figura és la possibilitat d’accés a la propietat amb un mínim desemborsament inicial”, ja que la hipoteca, si és el cas, no s’ha de constituir sobre el valor total del bé, sinó només de la part inicial abonada.

El Projecte de Llei, doncs, pretén donar resposta a aquesta situació actual de l’habitatge i a les problemàtiques que se’n deriven. Per aquest motiu, té com a objecte els béns immobles, i amb la incorporació de les figures de les propietats temporals i compartides es vol facilitar l’adquisició de l’habitatge donant estabilitat jurídica a les persones que intervenen.

D’altra banda, en relació a la propietat compartida, el text del projecte també confereix, a un dels dos titulars, l’ús i gaudi exclusiu del bé i el dret d’adquirir, de manera gradual i per parts, la quota restant de l’altre titular. Sobre aquest extrem, Gordó ha dit que una de les finalitats “és dinamitzar el mercat immobiliari, tot permetent que els promotors o entitats financeres puguin reduir el parc d’habitatges buits. És una forma d’accés a l’habitatge que es presenta com a alternativa al finançament, mitjançant hipoteques a càrrec de les entitats bancàries, model que, com s’ha posat de manifest, presenta certes deficiències.

Per últim, el conseller manifestava que amb el nou text el Govern podrà ajudar a pal·liar el problema sorgit en el si de la societat com a conseqüència d’un endeutament excessiu per a l’adquisició d’habitatges, mitjançant la contractació de préstecs hipotecaris en els darrers 20 anys. Ha conclòs que “les actuals circumstàncies socials, econòmiques i jurídiques, que no han propiciat ni el lloguer privat ni el lloguer social, ha donat lloc a un estancament en el mercat de l’habitatge alhora que, fins ara, no s’ha donat resposta efectiva a les necessitats actuals per tal de facilitar l’accés al mateix” i s’ha mostrat confiat que aquestes dues figures jurídiques, milloraran aquesta situació.

Switch to mobile version