Autor Política
1 Novembre 2014 a 18:00

Els professionals de la comunicació sense titulació podran col•legiar-se

Periodisme, publicitat, disseny i audiovisuals

Germà Godó, Conseller de Justícia de la Generalitat

Germà Godó, Conseller de Justícia de la Generalitat // Imatge del web de la Generalitat

El passat dimecres 29 d’octubre, el conseller de Justícia, Germà Godó, va presentar en sessió plenària al Parlament, el Projecte de llei de modificació de les lleis de creació dels col·legis professionals de l’àmbit de la comunicació a Catalunya: el Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya; el Col·legi de Publictàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya; el Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, i el Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

Godó va manifestar que “el temps transcorregut des de la creació d’aquests col·legis i les complexes demandes a què ara s’enfronten els professionals i les corporacions de dret públic requereixen una resposta col·lectiva que permeti adaptar les seves estructura i ajudi a cercar noves oportunitats de valor als respectius àmbits professionals”. El conseller va recordar que “els col·legis professionals són els representants de la professió davant de les administracions públiques” i va insistir en que “són competents per vetllar per la bona pràctica de l’exercici professional, no només en benefici de les persones col·legiades, sinó també de les persones consumidores”.

Segons Godó “la nostra societat demana, cada cop més, professionals qualificats” i en aquest sentit el Projecte de llei que es va sotmetre el passat dimecres “vol contribuir a satisfer aquesta demanda”.

El text, aprovat amb el suport del conjunt de representants de la cambra, un cop abordada la seva tramitació en lectura única, té com a objectiu la modificació dels requisits d’accés a la col·legiació, que permetrà que molts professionals d’aquest camps, amb anys d’experiència però sense titulació, puguin fer aquest tràmit.

Aquest Projecte de llei sorgeix del fet que, quan es van creat els quatre col·legis, la major part dels professionals que els integraven, no disposaven de la titulació universitària específica i exercien la seva professió amb uns estudis diferents o a partir de la pròpia experiència en el camp de la comunicació. Per tal de permetre la seva col·legiació, es  va establir un període durant el qual s’admetia la incorporació de professionals que acreditessin certa experiència en l’exercici de la professió encara que no tinguessin els estudis corresponents, però molts d’ells no van ser informats d’aquesta opció, i no es van col·legiar.

Ara, un cop aprovat aquest projecte, els professionals que exerceixen aquestes professions i que ho desitgin, podran col·legiar-se en els respectius col·legis en un termini màxim que finalitzarà el 31 de desembre del 2015.

Switch to mobile version