Autor Economia
30 Novembre 2014 a 16:00

La Diputació de Barcelona aprova el Catàleg de serveis 2015

Enguany amb una dotació de 54,4 milions d’euros

Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona

Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona // Imatge del web de la Diputació de Barcelona

El passat dijous 27 de novembre, la Diputació de Barcelona va aprovar en Junta de Govern, el nou Catàleg de serveis 2015 amb un pressupost de 54.4 milions d’euros. Un 80% d’aquesta quantitat està destinada a programes locals d’atenció a les persones i de desenvolupament econòmic i foment de l’ocupació. El catàleg consta de 214 recursos que el passat divendres 28 de novembre es van posar a disposició dels ajuntaments i ens locals de la demarcació per tal d’oferir uns serveis de qualitat als ciutadans.

El Catàleg, el pressupost del qual ha augmentat en 600.000 euros respecte l’any passat , és un dels recursos que la Diputació posa a disposició dels governs locals per tal d’enfortir les seves competències i poder oferir respostes efectives als ciutadans. D’aquests, 45,8 milions corresponen a recursos econòmics, i 8,7 milions a recursos tècnics i materials. En el període 2012-2015 el pressupost del Catàleg de serveis s’ha incrementat un 23% en total.

Enguany, el Catàleg es composa de 214 recursos distribuïts segons l’àmbit. D’aquesta manera, l’atenció a les persones disposa d’una oferta de 62 recursosun 29% de l’oferta – el desenvolupament econòmic local, de 51 recursos – un 24%hisenda, recursos interns i noves tecnologies, 6 recursos – un 3%presidència, 34 recursos – un 16% – i territori i sostenibilitat, 61 recursos – un 28%. Segons la Diputació, es tracta d’unes xifres que demostren el seu comprimís per suplir la manca de finançament dels governs locals i permetre que aquests puguin fer front a les necessitats dels ciutadans més vulnerables davant de l’actual crisi econòmica.

Pel què fa als recursos tècnics111 en total – representen el percentatge més alt de l’oferta, amb un 52%. Es tracta d’uns recursos que inclouen la redacció de plans, projectes i informes en diverses matèries i el desenvolupament i manteniment d’eines informàtiques de suport de treball dels ens locals. La resta són 60 recursos econòmics – el 28% – i 40 materials – el 20%.

Els dos àmbits que concentren la màxima aportació econòmica són l’Àrea d’Atenció a les persones, amb més del 50%29,3 milions d’euros – i en l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, amb el 27%14,7 milions d’euros; acumulant així més del 80% del total del pressupost.

Una de les principals novetats és la “Línia específica de suport al petit municipi” que té com a finalitat oferir una assistència reforçada a aquells municipis de menors dimensions que requereixen d’un suport ajustat a les seves característiques, capacitats i necessitats. En aquest sentit, el Catàleg de serveis 2015 inclou una selecció de recursos adreçats a municipis de fins a 1.000 habitants, per tal que puguin afavorir l’extensió de totes les polítiques i serveis supralocals al conjunt de la demarcació.

A partir de l’oferta prevista al Catàleg, els ens locals poden presentar les corresponents sol·licituds que seran valorades tècnicament per tal de procedir a la concessió dels ajuts, en funció de la qualitat tècnica dels projectes locals i de la disponibilitat de recursos amb què compta la Diputació de Barcelona.

Aquells municipis que ho desitgin poden presentar la seva sol·licitud fins al 20 de gener del 2015, en el cas d’ajuts econòmics i en un primer termini, també pels recursos tècnics i materials.

Switch to mobile version