Autor Entitats
6 Desembre 2014 a 14:00

El CESICAT serà l’agència governamental de la ciberseguretat a Catalunya

La mesura no tindrà cap efecte en l’organització i els rescursos del centre

Botnet

Simulació d’un Botnet // Imatge del web CESICAT.cat

El Govern va aprovar el passat dimarts la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei que transformarà el Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (CESICAT) en l’organisme governamental encarregat de gestionar la ciberseguretat al país. L’objectiu de la iniciativa, que dóna compliment a un mandat del Parlament, és garantir que l’entitat encarregada de la funció de ciberseguretat disposi de la forma jurídica adequada per desenvolupar les funcions, els encàrrecs i les activitats en matèria de ciberseguretat.

En concret, entre els encàrrecs i funcions que tindrà l’organisme destaquen els següents:

  • L’execució del servei públic de ciberseguretat. S’encarregarà de vetllar per la seguretat TIC de Catalunya.
  • La coordinació amb el sector privat per millorar els nivells de seguretat TIC de la ciutadania.
  • El suport al Govern per elaborar i executar els  plans de seguretat TIC corresponents.
  • La millora del nivell de seguretat TIC i la promoció de la seguretat de la identitat digital de la ciutadania de Catalunya. Organitzarà les activitats de difusió, formació i conscienciació adients als diferents col·lectius destinataris i els facilitarà les eines i programes escaients.

Aquestes i altres funcions les exerceix actualment la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), constituïda el 2009 com a entitat instrumental en matèria de seguretat TIC a Catalunya per desenvolupar el Pla de seguretat de la informació i les seves línies estratègiques. Ara bé, l’evolució constant del sector de la ciberseguretat que s’ha produït els darrers temps, així com el procés de reordenació de tasques i funcions que ha experimentat el CESICAT han fet necessari revisar la forma jurídica de l’ens instrumental o organisme que ha d’executar aquestes funcions.Amb la creació de la nova agència no s’ha de veure afectada ni l’organització ni els recursos del CESICAT, ja que la nova entitat n’adoptarà les funcions a tots els efectes, sense impacte en l’estructuració del sector públic. Igualment, el nou organisme mantindrà les funcions de CERT (Computer Emergency Response Team), encarregat de donar resposta als incidents de ciberseguretat que es produeixen a Catalunya i que actualment desenvolupa el CESICAT.

Switch to mobile version