Autor Ensenyament
6 Desembre 2014 a 18:00

La convocatòria MOBINT 2014 ajuda a més estudiants aquest curs

Ha tingut la dotació pressupostària més alta des del 2010

Estudiants

Estudiants // Imatge del web iec.cat

El Govern de la Generalitat ha atorgat durant aquest any més d’ajuts a la mobilitat internacional per a estudiants gràcies a la dotació pressupostària de 2’1 milions d’euros, la més alta des del 2010. Els ajuts s’han concedit a aquells estudiants que han complert els requisits mínim establerts, a més de tenir una puntuació de tall superior al 62’84.

Un total de 2.003 estudiants s’han beneficiat de la beca durant aquest curs acadèmic 2014-2015, un 5’5% més que l’any passat. La convocatòria MOBINT, finançada per la Secretaria d’Universitats i Recerca i gestionada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), suposa un ajut complementari de fins a 1.200 euros. MOBINT està destinada principalment a aquells estudiants que hagin obtingut una estada acadèmica de mobilitat dins el programa Erasmus o altres programes de mobilitat internacional propis de les universitats. Els estudiants han hagut d’haver superat un mínim de 60 crèdits dels seus estudis, tenir almenys una nota mitjana ponderada de l’expedient de 5’70 per als ensenyaments tècnics i de 6’30 per a la resta d’ensenyaments, i per últim, tenir un coneixement suficient de la llengua de docència de la universitat de destinació.

Un cop reunits els requisits, es realitza un càlcul de la puntuació global que determina si l’estudiant es beneficia de l’ajut o no. En el cas dels estudiants Erasmus, el càlcul es realitza en base a la nota de l’expedient acadèmic, el país de destinació i el nivell de coneixement de la llengua de docència en el país on es realitza l’estada. Aquest any, la puntuació de tall s’ha establert al 62’84.

Els màxims objectius d’aquest ajut és contribuir al finançament de les despeses que comporta estudiar en altres països amb 200 euros mensuals fins a un màxim de sis mesos, a més d’afavorir la mobilitat internacional entre els estudiants de les universitats catalanes. Durant els últims anys,i a causa de l’augment de la dotació dels ajuts MOBINT, ha augmentat també el número de beneficiaris.

Switch to mobile version