Autor Política
27 Gener 2015 a 17:00

El PPC de Terrassa proposa que els cotxes de particulars puguin circular per la Rambla d’Ègara

La mobilitat és un dels principals problemes de Terrassa

biblioteques públiques terrassa

Gabriel Turmo, del grup Municipal del PP a Terrassa // Foto d’arxiu: Toni Garcia

En el proper ple municipal de l’Ajuntament de Terrassa, el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (GMPPC) de Terrassa presentarà  dues propostes de resolució, totes dues relacionades amb la mobilitat dins la ciutat: una relativa als reductors de velocitat, la seva revisió, reforma o supressió, si escau. L’altra relativa a facilitar l‘accés al tràfic particular en el tram de la Rambla d’Egara afectats per obres adjacents.

El GMPPC de Tarrasa, amb Gabriel Turmo com a Portaveu del Grup Municipal del PPC en l’Ajuntament, amb Alejandro Rodriguez i Mª Angeles Peinado com a regidors, considera que, com que la mobilitat és una de les principals problemàtiques de la ciutat.  Que  amb la xarxa viària urbana actual de Terrassa – com que no s’ha desenvolupat la proposta de xarxa viària bàsica contemplada al Pla Director de Mobilitat –qualsevol actuació, incidència a la via pública o talls de trànsit pot tenir importants repercussions per la mobilitat interna.

El PPC creu necessària intervenció preventiva i per motius de seguretat a alguns punts de la Riera del Palau que es va iniciar pel departament corresponent de l’Ajuntament de Terrassa el mes de desembre de 2014 i que ha comportat tallar provisionalment la Ronda de Ponent en sentit nord, entre el carrer Orà i el carrer Francisco de Vitoria, cosa que ha afectat una de les principals vies urbanes de la ciutat que té un paper de ronda i de distribució del trànsit intern, amb tots els inconvenients que en resulten d’embussaments, retencions, etc..

Per això el Partit Popular terrassenc proposarà que, en aquestes circumstàncies, s’adopti una solució provisional de canalitzar part del trànsit afectat pels talls esmentats a través de la Rambla d’Ègara i que aquesta solució possibilitaria valorar com experiència una futura autorització de la circulació de vehicles privats per la Rambla d’Ègara en el seu tram central, això sí, en determinades seccions horàries. El PPC sol·licitarà autoritzar provisionalment, i amb els requisits que es determinin, respecte als trams horaris de més intensitat de trànsit, l’accés de vehicles privats per la Rambla d´Egara als trams d’aquesta via afectats per la prohibició de circulació de cotxes.

El PPC de Tarrassa també justifica que, tot i  que des de l’Ajuntament de Terrassa s’han realitzat ja actuacions per millorar la conversió en zona de vianants bona part de la ciutat, fomentant la mobilitat a peu, la vila encara es troba pendent una revisió adequada dels passos de vianants elevats existents, pel què presentarà una proposta de resolució en què s’arribi a l’acord d’elaborar un llistat amb elements com reductors de velocitat, bandes transversals, passos de vianants a nivell, i tots aquells que formen part de la mobilitat diària de la ciutat.  Proposarà que  s’executin  les obres i reformes necessàries per tal de fer complir tant les directrius de la Instrucció Tècnica del Ministerio de Fomento com el Dossier Tècnic del Servei Català de Trànsit, adequant els passos de vianants a nivell a les recomanacions d’aquests informes, i suprimint aquells reductors de velocitat innecessaris.

Switch to mobile version