Autor Societat
15 Febrer 2015 a 16:00

El Síndic rep 2.645 queixes i consultes procedents del Vallès Occidental

Va tramitar el 2014 més de 27.211 actuacions a tot Catalunya

Rafael Ribó, Síndic de Greuges

Rafael Ribó, Síndic de Greuges // Imatge del web Wikimèdia Commons

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va rebre l’any passat 2.645 queixes i consultes sobre administracions públiques per part de veïns de la comarca del Vallès Occidental. Així ho demostra l’informe de l’any 2014 que el Síndic ha presentat aquesta setmana al Parlament. Durant l’acte de presentació, el Síndic ha alertat que l’Administració no pot justificar les restriccions de drets per motius pressupostaris, i ha definit de “molt greu i inacceptable” que els organismes no garanteixin de forma reiterada drets reconeguts. Ribó ha recordat que són precisament les administracions públiques les que han d’habilitar els recursos necessaris perquè les persones tinguin garantits aquests drets. Cal destacar que un 40% de totes les queixes corresponen a temàtiques de les polítiques socials, i dins d’aquest grup predominen les queixes respecte serveis socials, seguides de les d’infància i adolescència i les d’educació.

El nombre de queixes noves ha crescut un 7,4% vers l’any anterior i un 60% en relació amb el 2010. S’han portat a terme 27.211 actuacions entre queixes, consultes i actuacions d’ofici, que han afectat 53.095 persones. La bona senyal tot i que insuficient és que, en un 97% dels casos en què el Síndic ha tancat amb una o diverses recomanaci­ons, aquestes han estat acceptades per l’administració o empresa supervisada.

El Síndic ha destacat alguns punts, com són les modificacions del Sistema d’Atenció a l’Autonomia i la Dependència, que han suposat una reducció de protecció i un retrocés en els drets i les garanties de les persones. Moltes persones dependents veuen que, malgrat que les seves necessitats s’incrementen, no poden accedir als recursos que preveu la Llei. Segons el Síndic, “cal dedicar tots els esforços que siguin necessaris per fer efectius aquests drets”, tot i que Rafael Ribó reconeix la manca de compliment per part del Govern espanyol del finançament compromès.

Un altre tema sobre el que ha incidit és la Renda Mínima, que ha definit com “complex i poc transparent”, i que “genera incertesa sobre la possibilitat d’accedir efectivament a la prestació”. Segons el Síndic, cal regular “amb urgència una concepció de la renda mínima ajustada a la nova realitat social”.

Pel que fa a salut, les llistes d’espera han motivat que el 2014 s’hagin obert quatre actuacions d’ofici. El Síndic considera que, a banda d’elaborar una nova normativa sobre procediments en llista d’espera i gestionar-la, també és imprescindible la configuració d’un nou model de llista d’espera que incorpori les opinions dels professionals i dels usuaris.

El nombre de queixes tramitades per possibles irregu­laritats i mala praxi d’empreses de telefo­nia, electricitat, gas i aigua s’ha multiplicat per 5 des del 2010. El Síndic ha posat l’accent en la dificultat de fer front al pagament dels consums energètics bàsics a causa de la situació de vulnerabilitat econòmica de moltes llars. Cal incidir en el reconeixement del dret als subministraments bàsics a totes les persones que compleixin els requisits per ser definides com a consumidores vulnerables. “La manca d’aquesta definició per part de la Generalitat és incomprensible, un any després d’haver-se aprovat el decret regulador”, en destaca el Síndic. Així mateix, ha insistit en què “el recurs al Tribunal Constitucional contra aquest decret llei per part del Govern central no pot servir d’excusa per deixar d’actuar i de buscar solucions”.

El Síndic ha requerit al Servei Català de Trànsit (SCT) la revocació de totes les sancions imposades amb relació als peatges impagats de la campanya #Novullpagar, després que diverses sentències judicials donessin la raó a les demandes presentades perquè con­sideren que hi ha una manca de tipicitat de la conducta sancionada. Tot i que s’han anul·lat totes les sancions prescrites i les mancades de prova inculpatòria, la Generalitat no ha revocat totes les sancions. El Síndic és del parer que si la Generalitat no rectifica comet un greuge comparatiu entre ciuta­dans que és “difícilment justificable” i “només explicable per un acte de voluntat política”.

Per últim, el Síndic ha indicat que el coneixement del Síndic de Greuges ha crescut des del febrer del 2011 fins al febrer del 2015 en quasi 9 punts i s’ha situat en un 67,4%. La valoració de la seva utilitat obté un 6,6 de mitjana en una escala del 0 al 10. Una institució, recorda el Síndic, que “presta un servei públic i gratuït i al qual tothom que viu a Catalunya ha de tenir accés”.

Switch to mobile version