Autor Política
22 Febrer 2015 a 18:00

Presentat el projecte de llei del llibre VI del Codi civil de Catalunya

El darrer i últim dels que el formen

Acte d’entrega a la presidenta del Parlament de Catalunya

Acte d’entrega a la presidenta del Parlament de Catalunya // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

El passat divendres 20 de febrer al matí, el conseller de Justícia Germà Gordó va entregar a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya relatiu a obligacions i contractes aprovat el passat dimarts pel Consell Executiu. Segons el conseller és un llibre “molt significatiu en la mesura que, per primera vegada, Catalunya tindrà un codi civil complet”.

Gordó també va recordar que “Catalunya va començar a codificar al segle XII, i ho va fer durant segles, i ni el Decret de Nova Planta ni el Generalíssim van arribar a anul·lar el dret propi de Catalunya”. En aquest sentit, durant l’acte de lliurament també va recordar que “no es va permetre tornar a legislar sobre dret civil català fins a l’Estatut d’autonomia de l’any 1979”.

El conseller va voler remarcar la feina feta pels diferents governs de la Generalitat de Catalunya al llarg de tots aquests anys i va especificar que “la codificació del dret civil català es va iniciar l’any 2002 a mans de la presidenta del Parlament”, Núria de Gispert, que aleshores era consellera de cultura, i segons Gordó “qui va començar aquest cicle de sis llibres que conformen el Codi civil català”.

El text – que recull la regulació del contracte de compravenda, els contractes regulats en lleis especials, i deroga totalment la Compilació del dret civil de Catalunya – és el darrer d’un procés que conforma la tasca legislativa més important que s’ha dut a terme a Catalunya en l’àmbit del dret privat.

D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat finalitzava i donava compliment al mandat del Parlament de Catalunya, que, a l’article 3 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, la primera llei del Codi civil de Catalunya, establia que els llibres que havien de compondre el Codi civil havien de ser sis.

La finalitat d’aquest mandat responia a dos objectius que el passat divendres es van acomplir amb l’aprovació de l’Avantprojecte del llibre VI. D’una banda, s’acompleix la completesa del Codi civil català, sense prejudici que en el futur es pugui legislar sobre altres institucions jurídiques en matèria civil en atenció a les noves necessitats normatives.

I de l’altra, l’entrega d’un text legal sistematitzat per tal de facilitar el tràfic jurídic i l’aplicació efectiva del Codi civil de Catalunya, tant per part dels ciutadans particulars com per part dels operadors jurídics. D’aquesta manera aquests operadors no hauran d’acudir a d’altres ordenaments per trobar solucions alhora de tractar sobre temes dels diferents àmbits civils que el ciutadans realitzen quotidianament, ja siguin litigiosos o no.

El títol primer del llibre – relatiu a les disposicions generals – regula les parts generals de l’obligació i del contracte tenint en compte els principis de la contractació que afecten als consumidors. Així s’estableixen les obligacions del venedor i el comprador, inclou la figura jurídica a l’avantatge injust, així com les especialitats de la compravenda immobiliària.

El títol segon conté els diferents tipus contractuals, com ara l’actualització de la permuta; la cessió de solar o aprofitament urbanístic a canvi de la construcció futura; els contractes de conreu, parceria i masoveria; l’arrendament rústic i de pastures; i el violari entre d’altres.

Les innovacions són compatibles amb el manteniment, degudament actualitzat i renovat, de figures tradicionals del dret civil català, com ara la rescissió per lesió i la venda a carta de gràcia, que provenen directament del dret romà i tenen plena vigència actualment. No obstant això, es regula la nova figura del contracte de custòdia del territori que té per finalitat la conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural i cultural, del paisatge o de la gestió sostenible dels recursos naturals. El llibre VI a més, també es compon d’un tercer títol referent a les altres fonts de l’obligació.

Switch to mobile version