Autor Articles i estudis
8 Febrer 2015 a 12:00

Un nou projecte estudiarà la relació entre la salut i la trajectòria laboral

Gràfic sobre la salut

Gràfic sobre la salut // Imatge cedida per la UPF

A principis del mes de gener, es va celebrar la reunió inicial del projecte EBiSa (Estat de Benestar i Salut: trajectòria laboral, incapacitat i mortalitat en una cohort d’afiliats a la Seguretat Social, 2004-2013), una recerca encapçalada pel Centre d’Investigació en Salut Laboral (CiSAL) de la UPF.

El progressiu envelliment de la població activa, la prolongació de l’edat de jubilació,  l’increment dels problemes de salut crònics i un mercat de treball cada vegada més insegur i flexible són només alguns dels fets que acaben afectant la qualitat de vida de les persones i a la societat en el seu conjunt.
El repte d’aquest projecte d’investigació serà, doncs,
 avaluar la relació entre la salut i la trajectòria laboral que una persona ha tingut al llarg de la seva vida. Amb aquest objectiu, l’estudi es basarà en la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) de la Seguretat Social, que proporciona informació sobre la trajectòria laboral, les incapacitats i les morts d’aproximadament 800.000 persones entre els anys 2004 i 2013.
A partir d’aquestes dades,
 el grup d’investigació durà a terme un estudi de casos sobre les 112.251 persones majors de 15 anys que van morir entre els anys compresos en la mostra i el compararà amb un control seleccionat entre les persones de la mateixa edat que continuen vives.
A més a més, la investigació prepararà també
 dues cohorts retrospectives. En la primera, s’inclouran les 164.385 persones que van tenir almenys un episodi d’incapacitat temporal el 2009; la segona estarà basada sobre totes les persones que apareguin a la MCVL i que hagin tingut com a mínim un episodi d’incapacitat laboral al 2009 i al 2012.
El coordinador del projecte és el catedràtic
 Fernando G. Benavides, director del CiSAL-UPF, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF. Entre els membres del CiSAL que també participaran a la investigació es troben Jordi Delclos, Albert Sánchez, María Andrée i Elena Zaballa.
A part dels membres del CiSAL-UPF, al projecte també hi participaran investigadors de la Universitat d’Oviedo, de la Vrije Universiteit de Brussel·les, de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i de l’Institut d’Investigació Sanitària IMIM del Parc de Salut Mar.
Finançat per l’
Institut de Salut Carlos III, l’estudi s’emmarca dins de la convocatòria d’ajudes “Acció Estratègica en Salut (AES 2014)” impulsada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat amb la finalitat de subvencionar projectes d’investigació en salut.

Fernando G. Benavides, director del CiSAL-UPF, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF

Switch to mobile version