Autor Societat
18 Març 2015 a 17:00

Es redueixen els fets delictius a les comissaries de la Regió Policial Metropolitana Nord

Es registra un descens global del 3,64%

Mossos d'Esquadra

Mossos d’Esquadra // Foto: Joan Murcia

Totes les comisaries de la Regió Policial Metropolitana Nord presenten una reducció dels fets penals a excepció de la comissaria de Mollet, que observa un lleuger increment del 2,03%, amb un augment molt reduït de 96 fets més.

Pel que fa a la resta de comissaries, totes baixen els fets delictius, destacant els descensos a Cerdanyola (10,15% menys), Rubí (7,3% menys) i Sabadell ( 6,6% menys).

La Regió Policial Metropolitana Nord (RPMN) va registrar, al llarg de l’any 2014, un total de 113.442 fets penals, un 3,64% menys dels què es van registrar el 2013 o, el que és el mateix, es van denunciar 4.113 fets menys. Un dels descensos més significatius va ser el corresponent als robatoris amb violència i intimidació a domicilis, que al llarg del darrer any van baixar un 32,8%.

En els últims quatre anys, els fets s’han reduït fins a un 9,9%. El 2012 es va registrar un lleuger augment, però la pressió policial realitzada en els anys 2013 i 2014 va permetre invertir les dcades, i reduir de manera notable els fets delinqüencials al llarg d’aquest període. El 2014, els delictes que representen un 53% dels fets penals van baixar un 5,8%, mentre que les faltes, que ocupen un 47%, també van disminuir un 1,53%.

Un dels elements que ha contribuït de manera notòria a la reducció dels fets delictius a la Regió Policial Metropolitana Nord és la col·laboració i coordinació entre les Policies Locals i els Mossos d’Esquadra. A aquest descens generalitzat s’hi afegeix, també, el descens de les detencions, que baixen un 14,5%: en total, al llarg de l’any passat es van realitzar 8.646 detencions i 6.389 imputacions. En els darrers dos anys, la policia ha dedicat més de 321.000 hores de patrullatge relacionades amb els Programes Operatius Específics per combatre la delinqüència especialitzada.

Els fets contra el patrimoni registren una baixada d’un 4,13% respecte el 2013, un descens que es deixa notar especialment amb els robatoris amb violència i/o intimidació, que en global baixen un 13,73%, i que en totes les seves modalitats experimenten un decreixement al llarg de 2014. Destaca, en primer lloc, la reducció dels robatoris amb violència i/o intimidació a domicili (un 32,8%), seguits de les estrebades, que baixen un 25%. Els robatoris al carrer cauen un 8,5% i a establiment comercial un 12,1%.

En aquest àmbit, els dispositius específics dels Mossos d’Esquadra en col·laboració amb les Policies Locals han donat uns resultats positius al llarg de l’any, destacant la tasca dels grups d’investigació del territori i de les unitats centrals per tal de detenir els autors dels fets i desarticular els grups criminals. Des de la Regió Policial s’han dut a terme diversos dispositius estàtics i de control de pas per tal de dificultar l’acció delinqüencial i prevenir fets delictius.

Els robatoris amb força baixen un 9,12%, especialment a interior d’empresa (19,9% menys), i a interior de vehicle (un 17,35% menys); mentre que augmenta lleugerament en el cas dels establiments comercials, amb 43 casos més, i també en domicilis, on es registren 440 casos més. En aquest cas, la feina que realitzen els cossos policials en l’àmbit de la prevenció és cabdal per fer arribar consells de seguretat a la gent gran, veïns, i altres ciutadans per tal d’evitar ser víctimes d’un fet delictiu. Les mesures de seguretat que els Mossos d’Esquadra expliquen en les múltiples xerrades que organitzen al llarg de l’any tenen com a objectiu prevenir fets delictius, entre els quals destaquen els relacionats amb l’àmbit de la llar.  En aquest cas, cal tenir en compte que al llarg del 2014 es van realitzar 6.640 contactes de relació amb la comunitat.

Finalment, també descendeixen els delictes i faltes de furt, que ocupen un 37% del total dels fets delictius relatius amb el patrimoni, i han experimentat una baixada del 3,40%, passant dels 34.569 als 33.394 registrats l’any passat.

Els fets contra les persones es mantenen estables respecte el període anterior, augmentant en un lleuger 0,06% els fets: les amenaces, els maltractaments en l’àmbit de la llar, la violència física/psíquica habitual en l’àmbit familiar i les temptatives d’homicidi experimenten baixades respecte el període anterior; en canvi, les agressions sexuals, els homicidis i les injúries pugen respecte l’any anterior.

L’any 2014 es van produir 14 morts violentes (onze víctimes eren homes i 3 dones), 5 més que l’any anterior. L’índex de resolució d’aquest tipus de crims continua essent elevat, d’un 83%.

Switch to mobile version