Autor Economia
19 Març 2015 a 09:00

La Generalitat destinarà 5,5 MEUR a impulsar la competitivitat del sector comercial

Les subvencions aniran destinades a potenciar projectes del sector

l termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 d'abril // Imatge del web del Consell de Gremis

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril // Imatge del web del Consell de Gremis

La Generalitat destinarà 5,5 milions d’euros a impulsar la competitivitat del sector comercial, dels serveis, l’artesania i la moda de Catalunya durant l’any 2015. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les bases reguladores de la primera fase de les subvencions, adreçades a donar suport a les actuacions impulsades des de les associacions de comerciants i de les centrals de compra. La segona fase, que es publicarà en els propers dies, té com a objectiu donar suport a les inversions de les empreses d’aquests àmbits econòmics. El termini per a la presentació de sol·licituds s’obrirà el proper dia 1 d’abril i finalitzarà el 30 d’abril.

El Pla de Subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) s’articula a través de set programes dividits en dues fases. En la primera fase, Programes per a associacions representatives del comerç i centrals de compra, es destinaran 4 milions.

Els destinataris del primer programa, Foment del comerç de proximitat associat, són associacions i federacions de comerciants, de serveis, d’artesans i moda; territorials i agrupacions d’associacions territorials que poden tenir o no caràcter supramunicipal. En aquest programa  la inversió mínima del projecte és de 2.000€, amb una subvenció de fins el 60% de la despesa fins a un màxim de 6.000€.

En segon lloc trobem el programa de Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial, destinat a federacions i associacions territorials de comerciants, serveis, d’artesania i moda i, també, agrupacions d’associacions territorials i supramunicipals. La inversió mínima és de 8.000€ en actuacions de dinamització del comerç associat. La subvenció és de fins el 60% de la despesa amb un màxim de 15.000€, 18.000€ o 25.0000 segons les bases de resolució.

En tercer lloc, Actuacions innovadores, destinat a associacions i federacions territorials, sectorials, gremis i centrals de compres (empreses físiques o jurídiques) del comerç, serveis, artesania i moda que realitzin una actuació innovadora o de notorietat. En aquest programa es valorarà la implementació conjunta de les TIC i les actuacions de comunicació entre associats. La inversió mínima del projecte és de 3.000€ fins a un 50% de la despesa amb un màxim de 10.000€.

Com a últim programa en la primera fase trobem Foment sectorial, destinat a associacions i federacions sectorials i gremis de comerç, serveis, artesania i moda que realitzen una actuació per al sector. Es valoraran les actuacions que impliquin difusió als mitjans de comunicació o a les xarxes socials. En aquest cas, la inversió mínima és de 4.000€ fins a un màxim de 25.000€.

En la segona fase del pla, Programes de suport a les empreses del sector comerç, serveis, artesania i moda, hi trobem tres programes en els quals es destinaran 1,5 milions d’euros. El primer, Participació en fires i salons d’àmbit professional del sector de l’artesania, està destinat a empreses del sector de l’artesania. Per accedir a la subvenció cal estar en possessió del carnet d’artesà. La inversió mínima del projecte és de 1.000€ amb un mínim de 500€ per fira. En aquest cas, la quantia de la subvenció és de fins al 50% de la despesa amb un màxim de 5.000€.

En segon lloc, Creació de l’e-Commerce de l’establiment de venda presencial, destinat a empreses físiques i jurídiques del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda que volen implementar l’e-commerce com a complement de la venda presencial en el seu establiment. Es tindrà en compte el nombre d’idiomes, la varietat de sistemes de pagament, la localització de l’establiment a peu de carrer dins de la trama urbana i l’activitat prèvia a les xarxes socials. La inversió mínima és de 1.000€ i la quantia de la subvenció és de fins el 50% de la despesa amb un màxim de 3.000€.

Com a últim programa trobem Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament destinat a empreses físiques i jurídiques del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda que volen realitzar compra-venda d’un establiment comercial a peu de carrer i mantenir la línia de negoci. Es valorarà que el comerç tingui una antiguitat de més de tres anys i es localitzi dins d’una zona de concentració comercial, entre altres criteris. La inversió mínima és de 1.000€ fins el 10% de la despesa amb un màxim de 6.000€.

Les bases de les subvencions es poden consultar a través del web del CCAM.

Switch to mobile version