Autor Economia
29 Març 2015 a 15:00

L’economia a Catalunya creix un 1,5% l’any 2014

L’activitat augmenta un 1,9% interanual en el quart trimestre

Comparació entre Catalunya, la UE-28  i Espanya de la variació interanual en volum del PIB. Base 2010

Comparació entre Catalunya, la UE-28 i Espanya de la variació interanual en volum del PIB. Base 2010 // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

L’any 2014 el PIB català ha registrat un creixement anual d’un 1,5% segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest és el creixement més intens des de l’inici de la crisi, i es fonamenta en l’activitat dels sectors de serveis en un 1,8%, de la indústria en un 1,5%, i en l’agricultura en un 1%, ja que la construcció encara registra una taxa negativa del -1,6%.

Després de cinc anys seguits de caigudes de la demanda interna i millores simultànies del saldo exterior, l’any 2014 és el primer en què la demanda interna augmenta fins a un 2,6%, i l’aportació del sector exterior és negativa, concretament de -0,8 punts.

L’evolució trimestral del producte interior brut de Catalunya mostra una millora progressiva des del primer trimestre de l’anyl’1,1% interanual – fins al creixement del quart trimestre, que ha estat de l’1,9%.

Pel què fa a la oferta, en el quart trimestre destaca l’augment del sector serveis en un 2,4%, així com l’evolució positiva de la construcció en un 2,9%, aconseguint el primer creixement interanual positiu des de l’inici de la crisi. L’agricultura i la indústria en canvi, han ralentit el ritme d’expansió al llarg de l’any, malgrat mantenen taxes positives – un 1% i un 1,5% respectivament –.

El sector industrial ha crescut gràcies a la consolidació dels bon resultats de la indústria de l’alimentació, la química i l’automoció, les tres branques manufactureres més rellevants de l’economia catalana. Cal remarcar també la millora de branques com el material de construcció i els equips elèctrics i electrònics, en contrast amb la baixa de l’activitat energètica.

Pel què fa al sector dels serveis, destaca el dinamisme de les activitats de mercat (2,1%), ja que les lligades  ales administracions públiques, educació, sanitat i serveis socials, mantenen una gran estabilitat amb un creixement d’un 0,3%. Entre les activitats del servei destaquen els comercials, el transport, i els relacionats amb l’hoteleria i la restauració. Des de la perspectiva de la construcció, s’ha de destacar l’acumulació d’indicadors que mostren la fi del seu procés de reducció d’activitat.

En relació als components de la demanda, la interna ha rebut l’impuls sostingut del consum de les llars – un 3,3% interanual – així com de la formació bruta del capital – en un 2,6% –. El consum de les administracions públiques s’ha mantingut estable des del segon trimestre i tanca el quart amb un creixement de l’1,1%. El resultat conjunt ha estat un creixement de la demanda interna del 2,6% interanual, millora atribuïble als béns d’equipament (4,3%), mentre que la inversió en construcció presenta una variació del -0,9%. D’altra banda, el saldo amb l’exterior mostra una aportació al creixement del PIB del -0,5 punts.

La variació intertrimestral del PIB de Catalunya el quart trimestre de 2014 ha estat de 0,7%, amb una taxa interanual de creixement de l’1,9%. La millora de l’activitat segueix la mateixa tendència que el conjunt de l’economia espanyola (2%) i supera la UE-28 (1,3%).

Switch to mobile version