Autor Sanitat
11 Abril 2015 a 17:00

Catalunya és el tercer país d’Europa amb més esperança de vida

L’ESCA demostra que el sistema sanitari públic és accessible per a tothom

Presentació de les dades de l'ESCA 2014

Presentació de les dades de l’ESCA 2014 // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

El passat dimarts 7 d’abril, Dia Mundial de la Salut, el conseller de Salut, Boi Ruiz, va destacar durant la presentació de les noves dades del 2014 de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA 2014), que Catalunya és el tercer país europeu amb una esperança de vida més alta. Segons dades del 2013, els catalans viuen 83,2 anys de mitjana, només per darrera d’Islàndia i Suïssa.

Ruiz va assegurar que “l’important no és que siguem tercers, sinó que ens situem per sobre de països més rics que el nostre, fet que va a favor de l’esforç que fa el nostre sistema sanitari”.

Segons el resultat de l’ESCA 2014, el sistema sanitari públic català és universal i accessible per a tothom. A més 9 de cada 10 catalans estan satisfets amb els serveis sanitaris públics utilitzats.

Aquestes noves dades mostren l’homogeneïtzació en l’accessibilitat de les pràctiques preventives que formen part de la cartera de serveis, com ara el control de la pressió arterial i el colesterol, així com també les mamografies. Els resultats també mostren una permeabilitat d’aquestes proves a tota la població gràcies als programes comunitaris. Per exemple, el 92,9% de les dones entre 50 i 69 anys es fa una mamografia periòdica.

Pel què fa als indicadors sobre comportaments relacionats amb la salut, l’estat de la salut, i la utilització de serveis sanitaris i satisfacció dels catalans, aquests milloren respecte al període anterior.

Entre els resultats de l’ESCA, que enguany compleix 20 anys d’història, destaca l’autopercepció de la salut que queda palesa amb el fet que 8 de cada 10 catalans fan una valoració positiva del seu estat de salut, que ha augmentat significativament durant els darrers quatre anys.

Carles Constante, director general de Planificació i Recerca en Salut, va destacar que “el binomi d’alimentació saludable i exercici físic és fonamental per invertir en salut”.

A dia d’avui només una quarta part de la població major de 15 anys són fumadors diaris o ocasionals. La tendència de descens confirma l’assoliment de l’objectiu salut 2015 de reduir la prevalença del tabaquisme dos anys abans del previst. En aquest descens també hi ha contribuït el suport psicològic per deixar de fumar, el canvi social i la regulació de les cigarretes electròniques.

Pel què fa a l’excés de pes en la població de 6 a 12 anys és més baixa que en el bienni 2013-2014 que en el de 2011-2012, passant del 12,8% a l’11,7%. En la mateixa línia el consum d’aliments d’elevat valor calòric mostra un descens favorable en els darrers quatre anys. Pel què fa a la població infantil 3 de cada 4 nens de 3 a 14 anys fan un baix consum de productes hipercalòrics.

De les dades de l’ESCA també se’n dedueix que les dones tenen uns hàbits de vida més saludables que els homes. En general tenen hàbits alimentaris més saludables, fumen i fan un consum de risc d’alcohol en menor proporció que els homes. Aquesta reducció de l’exposició als riscos és important per assolir l’objectiu final del Pla de salut 2011-2015 d’augmentar un 5% la proporció d’esperança de vida viscuda en bona salut a l’any 2020  en relació al 2011, tant en homes com en dones.

Com a dades negatives l’ESCA demostra que els catalans entre 18 i 74 anys són cada vegada més sedentaris. L’acció de Govern en matèria de salut passa necessàriament per la prevenció i la promoció de la salut, tal i com s’impulsa des del Pla interdepartamental de salut públic (PINSAP).

Finalment, queda una gran assignatura pendent que és el consum de risc d’alcohol. En els homes és més elevat entre les classes socials més baixes i entre les persones que tenen estudis primaris o sense estudis. Pel que fa a les dones, especialment pel nivell d’estudis, el patró de consum és l’invers. La proporció més elevada de persones que fan un consum de risc d’alcohol es troba en el grup d’edat de 15 a 24 anys.

A dia d’avui, l’ESCA ha esdevingut un instrument imprescindible per establir i avaluar la política sanitària del país, explicitada al Pla de salut de Catalunya. Cada any s’obtenen resultats representatius per grups d’edat, sexe, nivell d’estudis i classe social.

L’any 2014 l’ESCA ha comptat amb una mostra de 4.788 persones residents a Catalunya d’entre els quals 2.397 eren homes i 2.391 eren dones. En relació a les franges d’edat s’ha comptat amb 928 persones de 0 a 14 anys, 2.973 persones de 15 a 64 anys, i 887 persones de 65 anys i més.

Switch to mobile version